2016

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır Ülkemizde sigortalılar ve poliçe üzerinden hak sahibi olan üçüncü kişiler ile sigorta şirketleri arasında birçok zaman anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu durumlar poliçelerin yeterli özende okunmaması ve hakların tam olarak bilinmemesi gibi durumlar oluşabilmektedir. Bunun yanında hasarın ödenmesine yanaşmayan sigorta şirketleri veya araç değerinin düşürülmesi gibi bazı durumlarda da sorunlar yaşanabilmektedir. Yaşanacak bu sorunlarda son dönemde artış olması ve hukukun bu konuda çok meşgul edilmesi artmış olmaktadır. Sigortalıları ile sigorta şirketi arasında yapılan sigorta konusunda poliçeler düzenlenmektedir. Bu poliçeler birer sözleşme olmaktadır. Her poliçenin genel şartları olduğu gibi özel şartları da olmaktadır. Poliçe değerinin…

İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

İcra Avukatı Ankara

İcra Hukuku Avukat ve Danışmanlık İcra Davaları Hakkında bilgiler. İcra avukatı danışma ve avukatlık hizmetleri için alanında uzman avukatların tercih edilmesi gerekmektedir. İcra hukuku, borç ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından, alacaklı tarafından borcunu ödemeyen kişinin devlet eliyle borcunu almaya yönelik başlattığı işlemleri kapsayan hukuk dalıdır. İcra hukuku kapsamında birçok farklı konunun yargıda görülmesi mümkündür. İcra ve İflas Kanunu kapsamında Türk yargı sisteminde görülen davalar için profesyonel danışmanlık hizmetinin alınması davalarda başarının sağlanması için gereklidir. İcra hukuku oldukça geniş bir kapsamda değerlendirildiği için davaların takibi oldukça önemlidir. İcra Hukuku Nedir? İcra hukuku, borcunu ödemeyen kişi veya kişiler için borcun tahsiline yönelik başlatılan tüm…

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Bir ortağın davranışları şirket faaliyetlerine sekte vuracak ve ızrar edecek ve karşılıklı güveni ortadan kaldıracak nitelikte ise ortağın objektif iyiniyet kurallarına göre ortaklıktan çıkartılmasına karar verilmesi gerekir (11. HD. 2001/3297 E. 2001/5291 K.). (1) Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir. (2) Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya…

İş Kazası Avukatı Ankara

İş Kazası Avukatı, Avukatları Ankara

İş Kazası Avukatı Ankara Sanayi ve İş hayatı ne kadar teknoloji nimetlerinden faydalanıyor olması, iş ve insan gücünden vazgeçileceği anlamı taşımamaktadır. Bu açıklama şu demek insan gücünün kullanıldığı iş hayatında iş kazalarının da engellenmesi alınan tüm önlemlere rağmen mümkün olmamaktadır. İşçinin iş hayatını ve geleceğini garanti altına almak, yaralanması veya vefatı halinde geri kalanların desteğinden mahrum etmemesi adına mutlaka sigorta primlerinin yatırıldığını kontrol etmeli, asla kayıt dışı çalışmamalıdır. Kayıt dışı ve sigortasız çalışması durumunda, tazminat bir tarafa bırakacak olursak, tedavi hizmetlerini tedavi  gideri ödeyerek sahip olacaktır.  İş kazalarına maruz kalan işçiler kazanın ilk şoku ve bilinçsizlik nedeniyle eksik ve yanlış…

Avukata Soru Sor Danışmanlık

Avukata Soru Sor Danışmanlık

Avukata Soru Sor Danışmanlık Hukuk büromuzun internet sitesinde birçok hukuki konuda sorular sorulması ve cevaplar alınması mümkün olmaktadır. Sitemizden vatandaşlarımız ve kurumsal müvekkillerimiz rahatlıkla yararlanabilmektedirler. Hukuk büromuzdaki güçlü avukat kadromuz ile bu alanda soracağınız tüm sorulara cevaplar verilecektir. Bu şekilde başarılı olarak hukuki konularda bilgi almanız sağlanacaktır. Sitemiz üzerinden bu alana gelecek tüm sorular cevaplanacaktır. Soruların mahiyetine göre hukuki desteğe ihtiyacı açık durumda olan ve talepte bulunan kişilere elektronik posta ve telefonlar ile iletişim kurarak yardım edilecektir. Bu işlem ile yürütülmekte olan davaları ve farklı hukuki süreçleri tamamlanana ve son aşamalara ulaşana kadar işlemleri başarılı bir şekilde yürütülecektir. Bu alanda…

3 Kat Kartel Tazminat Davası

3 Kat Kartel Tazminat Davası 2007 İle 2011 Yılları Arasında Kredi Çeken Banka Mağdurlarına 3 Kat Kartel Tazminat  Rekabet Kurulu 12 ayrı bankanın beraber hareket ederek faiz oranlarını yükselttikleri ve kredi kullanan vatandaşlara daha fazla faiz ile kredi kullandırmak zorunda bıraktıklarını ve haksız bir şekilde kazanç sağladıklarını tespit etti. Bu konuda 21.08.2007 tarihi ile 22.09.2011 tarihleri arasında kredi çeken kişiler uğradıkları zarar ile alakalı olarak geri alacakları paraların 3 katına kadar Kartel Tazminatı olarak iade alma hakları bulunmaktadır. Rekabet Kurulunun Verdiği Cezayı Danıştay Onayladı Rekabet kurulu Türkiye Cumhuriyeti’nde hizmet veren 12 adet bankasının 21.08.2007 tarihi ile 22.09.2011 tarihleri arasında beraber…

Fransa Tanıma Tenfiz

Fransa Tanıma Tenfiz

Fransa Tanıma Tenfiz Türk vatandaşlarının Fransa’da yaşaması durumunda, boşanma davalarını bu ülkede veya Türkiye’de yapabilmeleri mümkün olmaktadır. Bu davaların Fransa’daki mahkemelerde açılması durumunda, her iki tarafında Türk olması durumunda Türk Hukuk kuralları üzerinden bir boşanma yapılması sağlanacaktır. Ancak taraflardan birisinin Fransız olması durumunda Fransa Hukuk kurallarını üzerinde dava görülecektir. Fransa’da görülen ve sonuçlanan boşanma davalarının Türkiye’de bir geçerliliği ve hükmü bulunmamaktadır. Fransa’da görüne ve sonuçlanan bir boşanma davasının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davasının açılması ve görülmesi gerekmektedir. Bu davalarda Türk Mahkemeleri Fransa’da görülen davaları inceleyerek Türk Hukuk kurallarına uygun olup olmadığı konusunda bir denetleme yapacaklardır. Bu davalarda…

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır ? Boşanma davaları başladığında ve boşanma kararı alan eşlerin en çok merak ettikleri konulardan birisi de nafaka olmaktadır. Nafakanın nasıl alınacağı ve kimlerin nafaka alabileceği konuları boşanma sürecinde araştırılmakta ve merak edilmektedir. Aşağıdaki yazıda nafaka hakkında oldukça detaylı bilgiler verilecektir. Kimlerin nafaka alabileceği, nafaka arttırma, nafaka kaldırma, nafakanın ödenmemesi durumları, nafakanın tahsil edileceği ve nafaka ile alakalı tüm konular hakkında açıklamalar yapılacaktır. Nafaka Nedir? Nafaka bir boşanma davası sırasında ve boşanma sonrasında maddi açıdan zorluk yaşayacak olan tarafa verilen para anlamına gelmektedir. Nafaka farklı türlerde olabilmektedir. Her nafaka türü için farklı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir….

Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerede Yapılır

Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerede Yapılır Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlenmek isteyen ve bu niyette olan iki kişinin aralarında yaptıkları sözleşmedir. Evlilik Sözleşmesi Neden Yapılır? Eşlerin evlenmek istemesinden sonra evlenmeden önceki malları ve evlendikten sonra edinilecek malları ile alakalı olarak bir yasal düzenleme yapmaları bu sözleşme ile mümkün olabilmektedir. Bu sözleşme ile bir boşanma sonunda mal paylaşımı konusunda yasaların belirlediği ölçülerde bir paylaşımın önceden belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Evlilik sözleşmelerinin yapılması konusunda eşlerin ve eş adaylarının istedikleri her şeyi yazamayacaklarını bilmesi gerekmektedir. Ülkemizde evlilikte dahil olmak üzere yapılacak tüm sözleşmeler yasalara uygun olmak ve ilgili kanunlara uymak zorundadır….

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır Alacaklar için açılacak davaları sözleşme, haksız fiil veya herhangi bir belge ile olan borcun ödememesi durumunda alacaklının mahkeme tarafından ödenebilir hale getirilmesi için açılmaktadır. Alacak davalarının açılabilmesi için borcun vadesinin geçmiş olması, borçlunun bu borcu ödemek konusunda direnmesi ve borçlunun bu borcun ödenmesi konusunda bir kusurunun olmaması gerekmektedir.  Yapılan alım satım işlemlerinde satılan ürün veya hizmet ile alınan bedel karşılığında bir belge düzenlenmektedir. Bu belge fatura olmaktadır ve yapılan alışverişin resmi bir belgesi olmaktadır. Fatura ödemenin yapıldığı veya yapılacağı şekilde düzenlenebilmektedir. Fatura düzenleyerek alacağı olan satıcının bu alacağını zamanında alamaması durumunda fatura ile alacak…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri