2016

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası Anlaşmalı Boşanma Davaları Sonrasında Velayet Davası Açılması Anlaşmalı boşanma davaları tarafların her konuda anlaşmalı ile gerçekleşebilmektedir. Bu anlaşma boşanma kararı ve boşanma sonrası ortaya çıkacak tüm hukuki durumlar ve hakları kapsamaktadır. Bu sebeple yapılacak anlaşmalı boşanma prosedüründe tüm bu konular belirtilmelidir. Anlaşmalı şekilde boşanacak kişiler aralarında yapacakları anlaşma içerisinde çocuklarının velayetleri konusunda bir anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Taraflar arasında çocuğun kimde kalacağı ve diğer tarafında çocuğu ne zaman, ne kadar göreceği gibi konular belirtilmelidir. Velayet konusunda tarafların aralarında yapacağı büyük oranda kabul görecektir. Ancak boşanma davalarında çocuğun velayeti konusunda karar hakimin olmaktadır. Hakim anlaşma prosedüründe…

Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Vasi Tayini Nasıl Yapılır Vesayet Ne Demektir? Velayeti ne annesinde ne de babasında bulunan çocuklarla ilgili olarak ortaya çıkarılan vesayet kurumu bu çocukların korunmasına ilişkin esasları içinde barındırmaktadır. 18 yaşın üzerinde bulunan kişiler için söz konusu olan bu kurallar anne ve babasını kaybetmiş olan ve kendi geçimini ve korunmasını sağlamaya yetecek derecede yetkinliğe sahip olmayan kişiler için geçerlidir. Bu durumların ortaya çıkması için kişilerin akıl hastalığı, kötü yaşama tarzı, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı gibi konulardan mustarip olması gerekiyor. Kişiler özgürlüklerini kısıtlayan kararlarla karşılaştıklarında ya da yaşlarını, engellerini, hastalıklarını gerekçe gösterdiklerinde başvuru yolu ile haklarını talep edebilirler. Vesayet Tayini Kararını…

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır Ülkemizde sigortalılar ve poliçe üzerinden hak sahibi olan üçüncü kişiler ile sigorta şirketleri arasında birçok zaman anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu durumlar poliçelerin yeterli özende okunmaması ve hakların tam olarak bilinmemesi gibi durumlar oluşabilmektedir. Bunun yanında hasarın ödenmesine yanaşmayan sigorta şirketleri veya araç değerinin düşürülmesi gibi bazı durumlarda da sorunlar yaşanabilmektedir. Yaşanacak bu sorunlarda son dönemde artış olması ve hukukun bu konuda çok meşgul edilmesi artmış olmaktadır. Sigortalıları ile sigorta şirketi arasında yapılan sigorta konusunda poliçeler düzenlenmektedir. Bu poliçeler birer sözleşme olmaktadır. Her poliçenin genel şartları olduğu gibi özel şartları da olmaktadır. Poliçe değerinin…

İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

İcra Avukatı Ankara

İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık İcra Takibi Nedir? Yapılacak icra takibi, bir borçlunun borcunu ödememesi ve ifa etmemesi durumunda alacaklının bunu yasal bir şekilde ve devlet organları ile tahsil etmesini sağlamak için İcra Müdürlüklerine başvurması ile başlatılan süreç olmaktadır. İcra takibi iki farklı türde yapılabilmektedir. bunlar birincisi ilamlı icra takibi olmaktadır. Bu icra takibinde mahkeme kararı ile icra takibi başlatılmaktadır. Bir diğer icra takibi ise ilamsız icra takibi olmaktadır. Bu icra takibinde ise mahkeme kararı olmaksızın borcun tahsili yoluna gidilmesi anlamına gelmektedir. İlamsız İcra Takibi Alacaklının elinde çek, senet ve poliçe gibi bir kambiyo senedi bulunmuyor ise veya ilam, yani…

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Bir ortağın davranışları şirket faaliyetlerine sekte vuracak ve ızrar edecek ve karşılıklı güveni ortadan kaldıracak nitelikte ise ortağın objektif iyiniyet kurallarına göre ortaklıktan çıkartılmasına karar verilmesi gerekir (11. HD. 2001/3297 E. 2001/5291 K.). (1) Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir. (2) Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya…

İş Kazası Avukatı Ankara

İş Kazası Avukatı, Avukatları Ankara

İş Kazası Avukatı Ankara Sanayi ve İş hayatı ne kadar teknoloji nimetlerinden faydalanıyor olması, iş ve insan gücünden vazgeçileceği anlamı taşımamaktadır. Bu açıklama şu demek insan gücünün kullanıldığı iş hayatında iş kazalarının da engellenmesi alınan tüm önlemlere rağmen mümkün olmamaktadır. İşçinin iş hayatını ve geleceğini garanti altına almak, yaralanması veya vefatı halinde geri kalanların desteğinden mahrum etmemesi adına mutlaka sigorta primlerinin yatırıldığını kontrol etmeli, asla kayıt dışı çalışmamalıdır. Kayıt dışı ve sigortasız çalışması durumunda, tazminat bir tarafa bırakacak olursak, tedavi hizmetlerini tedavi  gideri ödeyerek sahip olacaktır.  İş kazalarına maruz kalan işçiler kazanın ilk şoku ve bilinçsizlik nedeniyle eksik ve yanlış…

Avukata Soru Sor Danışmanlık

Avukata Soru Sor Danışmanlık

Avukata Soru Sor Danışmanlık Hukuk büromuzun internet sitesinde birçok hukuki konuda sorular sorulması ve cevaplar alınması mümkün olmaktadır. Sitemizden vatandaşlarımız ve kurumsal müvekkillerimiz rahatlıkla yararlanabilmektedirler. Hukuk büromuzdaki güçlü avukat kadromuz ile bu alanda soracağınız tüm sorulara cevaplar verilecektir. Bu şekilde başarılı olarak hukuki konularda bilgi almanız sağlanacaktır. Sitemiz üzerinden bu alana gelecek tüm sorular cevaplanacaktır. Soruların mahiyetine göre hukuki desteğe ihtiyacı açık durumda olan ve talepte bulunan kişilere elektronik posta ve telefonlar ile iletişim kurarak yardım edilecektir. Bu işlem ile yürütülmekte olan davaları ve farklı hukuki süreçleri tamamlanana ve son aşamalara ulaşana kadar işlemleri başarılı bir şekilde yürütülecektir. Bu alanda…

3 Kat Kartel Tazminat Davası

3 Kat Kartel Tazminat Davası 2007 İle 2011 Yılları Arasında Kredi Çeken Banka Mağdurlarına 3 Kat Kartel Tazminat  Rekabet Kurulu 12 ayrı bankanın beraber hareket ederek faiz oranlarını yükselttikleri ve kredi kullanan vatandaşlara daha fazla faiz ile kredi kullandırmak zorunda bıraktıklarını ve haksız bir şekilde kazanç sağladıklarını tespit etti. Bu konuda 21.08.2007 tarihi ile 22.09.2011 tarihleri arasında kredi çeken kişiler uğradıkları zarar ile alakalı olarak geri alacakları paraların 3 katına kadar Kartel Tazminatı olarak iade alma hakları bulunmaktadır. Rekabet Kurulunun Verdiği Cezayı Danıştay Onayladı Rekabet kurulu Türkiye Cumhuriyeti’nde hizmet veren 12 adet bankasının 21.08.2007 tarihi ile 22.09.2011 tarihleri arasında beraber…

Fransa Tanıma Tenfiz

Fransa Tanıma Tenfiz

Fransa Tanıma Tenfiz Türk vatandaşlarının Fransa’da yaşaması durumunda, boşanma davalarını bu ülkede veya Türkiye’de yapabilmeleri mümkün olmaktadır. Bu davaların Fransa’daki mahkemelerde açılması durumunda, her iki tarafında Türk olması durumunda Türk Hukuk kuralları üzerinden bir boşanma yapılması sağlanacaktır. Ancak taraflardan birisinin Fransız olması durumunda Fransa Hukuk kurallarını üzerinde dava görülecektir. Fransa’da görülen ve sonuçlanan boşanma davalarının Türkiye’de bir geçerliliği ve hükmü bulunmamaktadır. Fransa’da görüne ve sonuçlanan bir boşanma davasının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davasının açılması ve görülmesi gerekmektedir. Bu davalarda Türk Mahkemeleri Fransa’da görülen davaları inceleyerek Türk Hukuk kurallarına uygun olup olmadığı konusunda bir denetleme yapacaklardır. Bu davalarda…

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır Nafaka Davası Boşanma davaları başladığında ve boşanma kararı alan eşlerin en çok merak ettikleri konulardan birisi de nafaka olmaktadır. Nafakanın nasıl alınacağı ve kimlerin nafaka alabileceği konuları boşanma sürecinde araştırılmakta ve merak edilmektedir. Aşağıdaki yazıda nafaka hakkında oldukça detaylı bilgiler verilecektir. Kimlerin nafaka alabileceği, nafaka arttırma, nafaka kaldırma, nafakanın ödenmemesi durumları, nafakanın tahsil edileceği ve nafaka ile alakalı tüm konular hakkında açıklamalar yapılacaktır. Nafaka Nedir? Nafaka bir boşanma davası sırasında ve boşanma sonrasında maddi açıdan zorluk yaşayacak olan tarafa verilen para anlamına gelmektedir. Nafaka farklı türlerde olabilmektedir. Her nafaka türü için farklı şartların yerine…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri