Nafaka Davaları

Yargıtay Nafaka Konusunda Geriye Dönük Emsal Karar Verdi

nafaka-davasi-emsal-yargi-karari

Yargıtay Nafaka Konusunda Geriye Dönük Emsal Karar Verdi. 13 yıl boyunca vekaleti resmen babada bulunan çocuğa, baba 13 yıl boyunca maddi ve manevi hiçbir destek vermedi. Yargıtay tarafından babanın geriye dönük olarak nafaka ödemesi uygun görüldü. Babanın temyizi incelendi ve çocuğun tüm bakımının üstlenmesinde sorumluluğun annede olması uygun görülmedi. Kadının nafaka talebi böylece reddedildi. Şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanan çift, karşılıklı anlaşarak boşandı. O zamanlar 3.5 yaşında olan çocuğun velayeti mahkeme kararı ile babaya verildi. Velayet babada olmasına rağmen, anne, yurt dışına çıktığı gerekçesi ile çocuğunu da yanına aldı. Baba bu süre boyunca (13 yıl) resmen velayetin kendinde bulunmasına rağmen…

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim? Boşanma davasında nafaka talebi, belirli sebeplerle eşlerinden boşanmak isteyen pek çok kişinin mercek altına aldığı bir konudur. Boşanmanın maddi sonuçlarından biri olan nafaka talebi, hukuk sistemimizde belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda hükmolunan bir uygulamadır. Bu kapsamda boşanma davasında nafaka taleplerinin hukuki prosedürlere uygun bir şekilde oluşturulmasına dikkat edilmelidir. Boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre boşanmaya sebep görülen birtakım gerekçelerin olması durumunda, eşlerden birinin veya her ikisinin yetkili aile mahkemesine başvuruda bulunarak evlilik birliğinin sonlandırılmasını talep etmelerini konu almaktadır. Boşanma davasının akabinde kesinleşmiş karar verilmesiyle birlikte eşlerin medeni durumlarında farklılık yaşandığı kadar hayat standartlarında…

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Nelerdir? Nafaka kaldırılması talebinde bulunmak, boşanmış çiftlerin sık karşılaştığı durumlardan biridir. Nafakanın kaldırılması mümkündür. Nafaka kaldırılması bazen kanunda belirtilen sebeplerle gündeme gelirken bazen dilekçe üzerine de gerçekleşebilmektedir. Nafaka kaldırılması, sosyal ve ekonomik sebeplerle gündeme gelmektedir. Nafakanın miktarının artırılması, azaltılması da mümkündür. Somut olayın özelliğine göre talepler değişiklik göstermektedir. Nafakaya hükmedilmesi sebebinin değişiklik göstermesi sonucunda nafaka kaldırılması mümkün olmaktadır. Nafaka Nasıl Kaldırılır? Nafaka kaldırılması sebepleri değişiklik göstermektedir. Bu sebepler bazen kanunen doğar bazen de dilekçeyle gündeme gelir. Nafakanın kaldırılması halleri şu şekilde sıralanabilir: Taraflardan birinin ölümü Alacaklı tarafın yeniden evlenmesi Yoksulluğun ortadan kalkması Alacaklının fiilen evliymiş gibi hayat sürmesi…

Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz

Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz

Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Nasıl Konur? Nafaka alacağı için haciz istemi, nafaka alacaklılarının alacağını tahsil etmek amacıyla başvurmak istediği yöntemlerden biridir. Nafaka, boşanma sonucunda yardım edilmediği takdirde ekonomik açıdan güçsüzlüğe düşecek kişiye yapılan ödemedir. Nafaka, Türk Hukukunda 3 şekilde görülür: Tedbir nafakası Yoksulluk nafakası İştirak Nafakası Nafaka alacaklarının düzenli olarak ödenmesi gerekir. Ancak sık sık nafakanın ödenmemesi üzerine bazı uyuşmazlıklar doğar. İşte böyle durumlarda nafaka alacaklıları hukuki yollara başvurmaktadır. Bunun en tipik örneği hacizdir. Nafaka alacağı davası olarak da anılan bu durum, boşanmış çiftler arasında sıkça görülmektedir. Nafaka Alacağı İçin Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi? Ücret, ayrıcalıklı alacaklardan biridir….

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır? Boşanma davalarında nafaka talebi; boşanma davası süresince ya da davanın sona ermesiyle birlikte maddi anlamda zorluğa ve yoksulluğa düşecek olan tarafın, diğer taraftan hem kendisi hem de varsa müşterek çocuklarının geçinebilmesi için gündeme getirdiği istemdir. Boşanma davalarında nafakanın üç farklı türünden bahsetmek mümkün olmaktadır. Bunlar; Tedbir nafakası, Yoksulluk nafakası ve İştirak nafakasıdır. Boşanma davalarında nafaka alabilmek için söz konusu nafaka türlerinin her birinde birtakım şartların mevcut olmasına dikkat edilmektedir. Bu nedenle her biri farklı şartlar içeren bu nafakaların amaçları ve kendi içindeki koşulların göz önünde bulundurulması önem teşkil eden bir konudur. Boşanmada Tedbir Nafakası Nedir? Türk…

Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi

Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi

Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi Nasıl Olur? Nafaka ödeme yükümlülüğünün kaldırılması ya da nafaka tutarının indirilmesi, boşanma davasının maddi sonuçlarından biri olan nafaka davası kapsamında ele alınan hukuki süreçlere işaret etmektedir. Bilindiği üzere Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen boşanma davalarında, evlilik birliğinin sonlandırılmasıyla birlikte taraflardan yoksulluğa düşecek ya da maddi kayba uğrayacak olan tarafa, boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu olmaması durumunda mali güç alma hakkından yararlanması mümkün olmaktadır. TMK 175, ile belirlenen yoksulluk nafakası, kimi zaman farklı şekillerde de hukuki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasında en çok görülen muhakkak, nafakanın kaldırılması veya indirilmesi davası olmaktadır. Boşanma davasının maddi sonuçlarından biri olarak…

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? Birikmiş nafaka icra takibi yapılarak tahsil edilebilmektedir. Nafaka, kişinin bakmakla yükümlüğü olduğu kişilere gücü nispetinde ödemesi gereken meblağı ifade etmektedir. Boşanma davalarında anlaşmazlıkların başlıca nedeni olan nafaka sadece boşanma davalarının konusu değildir. Nafaka üç farklı başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar; Yoksulluk nafakası İştirak nafakası Tedbir nafakası Olarak sınıflandırılabilir. Nafaka ödemekle yükümlü olan kişiler ödemelerini yapmadıkları takdirde, nafaka alacaklıları tarafından icraya verilebilir. İcra takibi başlatılarak kişilerin nafakalarını düzenli ödemeleri ve ödemedikleri miktarlarında kanuni yollarla alınmasını mümkün kılmaktadır. Hangi Tür Nafakalar İçin İcra Takibi Başlatılabilir? Nafaka için icra takibi başlatılırken nafaka türüne göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Geçmişe yönelik…

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır ? Boşanma davaları başladığında ve boşanma kararı alan eşlerin en çok merak ettikleri konulardan birisi de nafaka olmaktadır. Nafakanın nasıl alınacağı ve kimlerin nafaka alabileceği konuları boşanma sürecinde araştırılmakta ve merak edilmektedir. Aşağıdaki yazıda nafaka hakkında oldukça detaylı bilgiler verilecektir. Kimlerin nafaka alabileceği, nafaka arttırma, nafaka kaldırma, nafakanın ödenmemesi durumları, nafakanın tahsil edileceği ve nafaka ile alakalı tüm konular hakkında açıklamalar yapılacaktır. Nafaka Nedir? Nafaka bir boşanma davası sırasında ve boşanma sonrasında maddi açıdan zorluk yaşayacak olan tarafa verilen para anlamına gelmektedir. Nafaka farklı türlerde olabilmektedir. Her nafaka türü için farklı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir….

Nafakadan Feragat Etmek

Nafakadan Feragat Etmek

Nafakadan Feragat Etmek Hukuk Genel Kurulu’nun çoğunluğunca, tarafların boşanma sırasında nihai olarak anlaştıklarını bildirdikleri ve nafaka isteğinden feragat edildiği, davacının bu beyanında açıkça yoksulluk nafakasından sözedilmemiş ise de kendisini bağlayacağı, anlaşmalı boşanmanın kesinleşmesi ile istenebilecek tek nafakanın çocuklar için iştirak nafakası olduğu, somut olayda, davacının boşanma yüzünden yoksulluğa düştüğünden bahisle nafaka isteyemeyeceği, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu benimsenmiş ve bu nedenle direnme kararının onanması gerekmiştir. Yargıtay Kararı – Nafakadan Feragat Etmek T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2012/3-836 Karar: 2013/306 Karar Tarihi: 06.03.2013 YOKSULLUK NAFAKASI DAVASI – TARAFLARIN BOŞANMA SIRASINDA NİHAİ OLARAK ANLAŞTIKLARINI BİLDİRDİKLERİ VE NAFAKA İSTEĞİNDEN FERAGAT EDİLDİĞİ – DAVACININ BOŞANMA…

Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davası Nasıl Açılır Nafaka; yiyecek parası, geçimlik, birini geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık diyebiliriz. Nafaka yükümlülüğü şahsa bağlı haklardandır. Bu nedenle başkasına devredilemez. Nafaka hakkından feragat edilemez. Nafaka miktarı sözleşme ile de belirlenebilir. Nafaka borcu ölümle sona erer. Nafaka evlilik devam ederken veya evlilik sona erdiğinden karşı tarafa nafaka davası açılır ve talep edilerek alınır.. Eşlerin güçleri oranında emek ve malvarlıklarıyla katkıda bulunması esası vardır. İştirak nafakası anne ve babanın evliliğin sona ermesinden itibaren ortak çocuklara ödemesi gereken nafakadır. İştirak nafakası evlilik gerçekleşmese bile çocuğun tanınması ve babalık davası kararına bağlı olarak nafaka istenir. Yoksulluk nafakası…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri