Nafaka Davaları | İlk-Ay Hukuk

Nafaka Davaları

/Nafaka Davaları
­

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim?
Nafaka Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmiş ve belirli şartlara haiz olan kişilere boşanma davası sırasında ve sonrasında bağlanan farklı türlere sahip ödeme olarak açıklanır. 3 Ayrı türde nafaka bulunur ve bu nafaka türlerinin verilme zamanları, süreleri ile birlikte verilme şartları da farklılık gösterir. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte bu durumdan ekonomik olarak etkilenen, […]

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır
Nafaka Davası

Boşanma davaları başladığında ve boşanma kararı alan eşlerin en çok merak ettikleri konulardan birisi de nafaka olmaktadır. Nafakanın nasıl alınacağı ve kimlerin nafaka alabileceği konuları boşanma sürecinde araştırılmakta ve merak edilmektedir. Aşağıdaki yazıda nafaka hakkında oldukça detaylı bilgiler verilecektir. Kimlerin nafaka alabileceği, nafaka arttırma, nafaka kaldırma, nafakanın ödenmemesi durumları, […]

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır
Boşanma Davalarında Nafaka ve Nafakanın Türleri

Boşanma davasının ardından getirdiği birtakım önemli hüküm ve yeni sonuçların olduğunu dile getirmiştik. Boşanma davası sadece eşlerin aralarındaki hukuki birliği bitirmekle kalmayıp yeni hüküm ve sonuçlar hatta sorumluluklar ve yükümlülükler yüklediği bir davadır. Boşanma davasının sonuçlarından biri olan nafaka da bu yeni yükümlülüklerden bir tanesidir. Nafaka […]

Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi

Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi
Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 176/4. maddesine göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde nafakanın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Bu bağlamda; nafakanın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir.

TMK’nın 176/3.maddesinde de; irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın, alacaklı tarafın yeniden […]

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır
Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Nafaka, Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır. Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı halinde, hakimin […]

Nafakadan Feragat Etmek

Nafakadan Feragat Etmek
Hukuk Genel Kurulu’nun çoğunluğunca, tarafların boşanma sırasında nihai olarak anlaştıklarını bildirdikleri ve nafaka isteğinden feragat edildiği, davacının bu beyanında açıkça yoksulluk nafakasından sözedilmemiş ise de kendisini bağlayacağı, anlaşmalı boşanmanın kesinleşmesi ile istenebilecek tek nafakanın çocuklar için iştirak nafakası olduğu, somut olayda, davacının boşanma yüzünden yoksulluğa düştüğünden bahisle nafaka isteyemeyeceği, yerel mahkeme kararının usul […]

Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka; yiyecek parası, geçimlik, birini geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık diyebiliriz. Nafaka yükümlülüğü şahsa bağlı haklardandır. Bu nedenle başkasına devredilemez. Nafaka hakkından feragat edilemez. Nafaka miktarı sözleşme ile de belirlenebilir. Nafaka borcu ölümle sona erer.

Nafaka evlilik devam ederken veya evlilik sona erdiğinden karşı tarafa nafaka davası açılır ve talep […]

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri
Nafakanın Kaldırılması için açılan davanın esası; nafaka ödemesi alan kişinin artık bu nafakaya ihtiyaç duymamasıdır.Bu sebepler arasında; eğer eski eş ise, önceki dava aşamasında muhtaç durumda olup,artık muhtaç değil ise nafakanın kaldırılması için dava açılabilir.Bununla birlikte alacaklı çocuk ise ve öğrencilik hali bitmiş ve reşit olmuş ise Nafakanın Kaldırılması istenebilir.
Yargıtay Kararı – Nafakanın Kaldırılması Nedenleri

YARGITAY: […]

Nafaka Ödeme Yükümlülüğünü İhlal

Nafaka Ödeme Yükümlülüğünü İhlal
İcra İflas Kanunu  344 ncü maddesine göre, Mahkeme kararıyla ödemeye mahkum olduğu nafaka miktarını kararda belirtildiği şekilde ödenmemesi durumunda,  nafaka ödeme yükümlüsünün yapmış olduğu eylemi suç sayılmıştır.

İcra İflas Kanunun  344 ncü maddesine göre, nafaka alacaklısının nafakanın ödenemediğine dair  açmış olduğu icra takibinin yapıldığı yerdeki İcra Mahkemesi’ne Nafaka Ödeme Yükümlülüğünü İhlal gerekçesiyle şikayet dilekçesi ile başvuru yapılır. Yapılan başvuru üzerine, nafaka […]

Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz

Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz
  YARGITAY: NAFAKA ALACAĞININ EMEKLİ MAAŞINDAN KESİLMESİ USULÜ

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 29765 Karar: 2013 / 6396 Karar Tarihi: 28.02.2013
ŞİKAYET DAVASI – NAFAKA İLAMININ BORÇLU ALEYHİNDE İCRASININ İSTENMİŞ OLDUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ – BORÇLUNUN ŞİKAYETİNİN TAZMİNAT ALACAĞI AYRIK TUTULARAK HESAPLANMASI GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI
ÖZET: Nafaka borcunun özelliği […]