Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır

Ülkemizde sigortalılar ve poliçe üzerinden hak sahibi olan üçüncü kişiler ile sigorta şirketleri arasında birçok zaman anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu durumlar poliçelerin yeterli özende okunmaması ve hakların tam olarak bilinmemesi gibi durumlar oluşabilmektedir. Bunun yanında hasarın ödenmesine yanaşmayan sigorta şirketleri veya araç değerinin düşürülmesi gibi bazı durumlarda da sorunlar yaşanabilmektedir. Yaşanacak bu sorunlarda son dönemde artış olması ve hukukun bu konuda çok meşgul edilmesi artmış olmaktadır.

Sigortalıları ile sigorta şirketi arasında yapılan sigorta konusunda poliçeler düzenlenmektedir. Bu poliçeler birer sözleşme olmaktadır. Her poliçenin genel şartları olduğu gibi özel şartları da olmaktadır. Poliçe değerinin azaltılması için bazı özel şartlar getirilebilmektedir. Ayrıca her sigorta şirketi farklı özel şartlar uygulayabilmektedir. Sigortalılar bu poliçelerdeki genel ve özel şartları çok iyi değerlendirmeden poliçe düzenlemekte ve sonradan da her hasarın ödenmesini beklemektedirler. Böyle durumlarda maddi zarara uğrayacak sigortalıların bu hasarın gizlenmesi veya farklı şekilde olduğunun gösterilmesi konusunda normal olmayan hile içeren yollara girebilmektedirler.

Özellikle alkollü şekilde araba kullanılırken yapılan kazalarda şoför değişikliği yapılmaya çalışılması, kazanın farklı bir yerde ve zamanda olduğunun iddia edilmesi, Farklı bir nesne veya araca çarpıldığının ifade edilmesi ve poliçe bitim tarihine yakın zamanda ise daha önceden bu hasarın olduğunun iddia edilmesi gibi durumlar ile karşılaşılmaktadır. Bu durumlarda sigorta şirketleri hasarın tazminini yaparken daha fazla ihtiyatlı davranmaktadır.

Bu gibi yaşanılacak anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıkların giderilmesi konusunda 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda bulunan 30. Madde uyarında Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon sigortalı, sigorta şirketleri ile sigorta poliçesi üzerinden menfaat sahibi olabilen üçüncü kişiler ile yaşanan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların giderilmesi amacı ile kurulmuştur.

Bu komisyon ile mahkemelerin yoğunluğunun azaltılması ve anlaşmazlık ile uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlanabilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Nasıl Başvurulur?

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılmadan önce sigorta şirketlerine başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru sonrasında istenilen yanıtın alınmaması veya tanıt verilmemesi gibi durumlarda komisyona başvuru yapılabilmektedir. Sigorta şirketlerine konu hakkında bir başvuru yaptığınıza dair belge ve sigorta şirketinin sizlere ulaştırdığı cevap yazısı ile komisyona başvuru yapılabilmektedir. Sigorta şirketinin bir cevap vermemesi durumunda sadece sigorta şirketlerine yapılan başvuru belgeleri ile komisyona başvuru yapılabilmektedir.

Komisyona yapılacak olan başvurular sigorta şirketlerine gönderilen istek yazıları ile sigorta şirketlerinin bu konudaki savunmaları değerlendirilerek hakemler tarafından en geç dört ay içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Komisyona şahsen veya avukat aracılığı ile başvurular yapılabilmektedir. Şahsen gidilerek ve başvuru formlarının doldurulması ile dilekçenin takdim edilmesi ile başvuru yapılabilmektedir. Bunun yanında posta yolu ile de başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca avukat aracılığı ile de bir başvuru yapılması mümkün olmaktadır. Başvuru formunun ve dilekçelerinin yanında dava ücreti olarak anlaşmazlığı boyutuna göre 35 ile 250 TL arasındaki dava ücretinin ödendiğine dair makbuz ile birlikte raportöre sunulmalıdır.

Komisyona yapılan başvurular öncelikle raportöre yapılacaktır. Burada raportör dilekçe ve formu inceleyerek onay verecek ve komisyona iletecektir. Bu ön inceleme olası bir usul hatası veya geçersizlikleri karışıklık yaratmadan ve kısa sürede belirtmek amacı ile yapılmaktadır. Raportörler başvurunuzun değerlendirilmesi ve hakemlere sunularak sonuçlanmasını sağlamak veya sizlere iade etmek konusunda 15 günlük bir süre sahiptirler. Bu süre sonunda davanın kabulü veya reddi gerçekleşmiş olacaktır. Hakemlerin verdiği uyuşmazlık değeri 5.000 TL ve altında olan karar kesin olmaktadır. 5.000 TL ve üzerinde olan anlaşmazlıklarda ise bir defaya mahsus olmak kaydı ile itiraz hakkı bulunmaktadır. 40.000 TL ve üzerindeki anlaşmazlıklarda ise Temyiz hakkı bulunmaktadır.

Yapılacak Başvurularda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hakem heyeti inceleme konusunda gerekli gördüğü durumlarda bilirkişi talep edebilmektedir. Bilirkişilerin incelemesi için oluşacak masraf ödenecek ve dava sonucuna göre karşı taraftan tanzim edilebilecektir. Ayrıca bir avukat ile temsil edildiğiniz durumlarda da hakem heyeti şikayetinizi olumlu değerlendiğinde avukat ücretinizin karşı taraftan talep edilmesi de mümkün olabilmektedir. aynı şekilde davadan olumsuz bir sonuç çıkması durumunda sigorta şirketi avukat ücretinin belirli bir kısmını sizden talep edebilmektedir. Bu sebeple haklı olduğunuza emin olduğunuz durumlarda dava açmanızda yarar vardır.