Aile Boşanma Hukuku

Evlat Edinmek Nasıl Olur?

evlat-edinme-nasil-olur

Evlat Edinmek Nasıl Olur? Hukuk sistemimize göre evlat edinme koşulları, pek çok aile tarafından merak edilmektedir. Nitekim kanunlarımıza göre; durumu evlat edindirilmeye müsait bir çocukla, yine aynı şekilde durumu evlat edinmeye uygun olarak görülen kişi veya eşler arasında birtakım hukuki prosedürler yerine getirilerek evlat edinme mümkün kılınmaktadır. Bir nevi hukuki zeminde çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulması anlamına gelen evlat edinmek nasıl olur, evlat edinmek isteyen kişi veya aileler neler yapmalıdır gibi soruların yanıtları ve bu konuya ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz. Evlat Edinme Nedir? Evlat Edinmek Nasıl Olur? Evlat edinme şartları 2019 yılında da en çok merak edilen konular arasında…

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur? Anlaşmalı boşanma süreci, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Türk Medeni Kanunu’nun boşanmaya haklı sebep oluşturan nedenlerin oluşması durumunda eşlerin “anlaşmalı boşanma protokolü” imzalayarak boşanmalarına işaret etmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları; kanuna uygun bir şekilde kurulan evlenmede eşlerin ilgili yasalarda çerçevesi belirtilen sebepleri öne sürerek mahkeme kararıyla evlilik birliğinin sonlandırılmasını talep ettikleri bir aile hukuku davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası, boşanma talebiyle yetkili aile mahkemesine başvuruda bulunan dava taraflarının, kendi aralarında boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde mutabakata vardıkları bir boşanma davası türüdür. Bu doğrultuda anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşlerin; nafaka türleri, evlilik birliği süresince elde edinilen malların paylaşımı, müşterek…

Babalık Davası Nasıl Açılır

Babalık Davası Nasıl Açılır

Babalık Davası Nasıl Açılır? Babalık davasının açılması, Medeni Hukuk kapsamında sıklıkla gündeme gelen konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Esas itibarıyla babalık davası; doğumla birlikte anne ile kurulan doğal soy bağı ilişkisinin özellikle evlilik dışı doğumlarda baba ile çocuk arasında soy bağını sağlamaya yönelik açılan aile hukuku davaları arasında yer almaktadır. Ancak bu davada uyulması gereken hukuki prosedürlere dikkat edilmelidir. Çünkü babalık davasına konu olan çocuk, evlilik birliği içinde dünyaya gelmiş ancak kadının evli olduğu kişi çocuğun babası değilse, ilk olarak anne veya çocuk tarafından açılan soy bağının reddi davası ile soy bağının reddi yapılmalı, daha sonra ise baba olduğu öne sürülen…

Mal Rejimi Tasfiyesi Davası

Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Nedir Nasıl Açılır? Mal rejimi tasfiyesi davasının konusu, boşanma davası ile evlilik birliğinin sonlandırılması kesinleşmesinin ardından eşlerin tabi oldukları mal rejimi de sona ermektedir. Bu durumda mevcut mal rejimi esaslarına göre malların taraflara pay edilmesinde karşılaşılan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde mal rejimi tasfiyesi davası gündeme gelmektedir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra, evlilik birliği içinde ortak edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması gerekmektedir. Bu nedenle mal paylaşım davası boşanma davası ile birlikte açılamaz. Eğer ki mal rejimi tasfiyesi davasının boşanma davası ile birlikte açılması durumunda, yetkili mahkeme hakimi boşanma davasının kesinleşmesi için mal paylaşımı davasını bekletir….

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır? Çekişmeli boşanma davasının tanımı, evliliğin taraflarının boşanmanın temel unsurları ile maddi ve manevi sonuçları olarak öne çıkan müşterek çocuğun velayeti, maddi ve manevi tazminat talepleri, nafaka gibi konularından en az biri nedeniyle uzlaşamaması durumunda görülen aile hukuku davası olarak belirlenmiştir. Çekişmeli boşanma davası, bir boşanma sırasında davanın tarafı olan eşlerden birinin boşanmayı istiyor ancak diğer taraf istemiyorsa; çocukların velayetinin her iki taraf da talep ediyorsa ya da boşanma sonucu tazminat ile nafakanın miktarı üzerinde bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda gündeme gelmektedir. Çekişmeli Boşanma Nedir? Çekişmeli boşanma davası, aile hukuku kapsamında tarafların evlilik birliğini sonlandırmak için yetkili…

Boşanma Davasında Sadakatsizlik

Boşanma Davasında Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davasında sadakatsizlik durumu, evlilik birliğinin doğal bir gerekliliği olan eşlerin birbirlerine sadık kalma yükümlülüğüne aykırılık içeren bir olgudur. Hukuk sistemimizde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Evliliğin Genel Hükümleri” başlığı altında bulunan maddelerde yer alan hükümlere eşlerin birbirlerine sadık kalma yükümlülüğünün genel hatları belirlenmiştir. Sadakat yükümlülüğü nedir? Söz konusu maddede, “Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.” hükmü açıkça belirtilmiştir. Fakat dikkat edilirse bu hükümde sadakat yükümlülüğünün tanımı yapılmamıştır. Bu bağlamda boşanma davasında sadakatsizlik olgusundan önce, sadakat yükümlülüğün tanımının irdelenmesi gerekir. Her ne kadar…

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları Neden Önemli? Boşanma davasında kısa mesaj ve arama kayıtları talebi, genellikle eşlerin boşanma davalarında dava sebebi olarak öne sürdükleri aldatma gerekçesine kanıt oluşturması bakımından gündeme getirilmektedir. Boşanmanın genel sebepleri arasında yer alan sadakatsizlik ve zina davranışını hukuki alanda ispatlamak adına boşanmada kusuru bulunan tarafın telefonla gerçekleştirdiği arama kayıtları ile kısa mesaj içeriklerine ulaşmak isteyen davacılar bu talepleri sonucu elde edilen dökümleri davada delil olarak öne sürebilme hakkına sahiptir. Boşanma davasında mesaj arama kayıtları istenilse de Aile Mahkemesi tarafından bu kayıtların içeriğine erişilmesi mümkün değildir. Bilindiği üzere ülkemizde telekomünikasyon sektöründe faaliyetlerini sürdüren GSM operatörleri, müşterilerinin telefonla yapmış…

Evlilik Sözleşmeleri Her İki Taraf İçinde Bağlayıcıdır!

evlilik sözleşmesi için nereye başvurulur

Evlilik Sözleşmeleri Her İki Taraf İçinde Bağlayıcıdır! Son yıllarda ülkemizde artan boşanma davaları beraberinde evlilik sözleşmelerinin bağlayıcılığını gündeme getirmiştir. Özellikle Avrupa ve Amerika’da sıklıkla yapılan evlilik sözleşmesi ülkemizde de yapılması için Adalet Bakanlığı tarafından çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Evlilik sözleşmesi olarak ifade edilen anlaşma temelde mal paylaşımıdır. Evliliğin bitmesinin ardından özellikle çalışmayan kadınların maddi anlamda yoksun kalmamaları için evlilik sözleşmesi yapmaları oldukça önemlidir. Evlilik sözleşmesi, taraflar arasında yapılan bir çeşit mal paylaşımı ve malların kontrol altına alınmasına yarayan bir anlaşmadır. Türkiye’de henüz yeni evlenecek çiftler arasında evlilik sözleşmeleri yaygın olarak kullanılmasa da ilerleyen dönemlerde, çeşitli devlet kurumlarının desteğiyle de evlilik sözleşmelerinin…

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Nasıl OLur? Evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma; boşanmaya sebep olarak gösterilen genel nedenler arasında yer alan çekişmeli boşanma davası türüdür. Hukuki çerçevesi Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde yer alan hükümlere göre belirlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davaları, aynı zamanda eşler arasında şiddetli geçimsizlik olduğunun da göstergesi olarak kabul edilmektedir. İlgili kanunda yer alan hükme bakıldığında; “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” denilmektedir. Buna göre evlilikte ortak yaşamı sürdürme de eşlerden beklenmeyecek bir düzeyde evlilik birliğinin…

Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Dava Dilekçesi  Nasıl Yazılır, Nasıl Olmalı? Boşanma dava dilekçesi örneği, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler gereğince boşanmaya sebebiyet veren haklı nedenleri oluşması durumunda, eşlerinden boşanmak isteyen kişilerin, aile mahkemesine sunmaları gereken dilekçenin ne şekilde yazılması gerektiğini belirtmesi bakımından önemlidir. Bu nedenle boşanma davası açmayı düşünen kişilerin, hukuki prosedürlere uygun olarak boşanma dava dilekçesi hazırlamaları gerekmektedir. Boşanma dava dilekçesi, hukuk sistemimizde iki farklı yol ve yöntemi bulunan boşanma davalarının niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Boşanma Dilekçesi Ne Demek? Boşanmayı düşünen eş veya eşlerin, boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde karşılıklı mutabakata vararak anlaşmalı boşanma yolunu seçmeleri halinde yetkili aile…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri