Aile Boşanma Hukuku

Evlilik Sözleşmeleri Her İki Taraf İçinde Bağlayıcıdır!

evlilik sözleşmesi için nereye başvurulur

Evlilik Sözleşmeleri Her İki Taraf İçinde Bağlayıcıdır! Son yıllarda ülkemizde artan boşanma davaları beraberinde evlilik sözleşmelerinin bağlayıcılığını gündeme getirmiştir. Özellikle Avrupa ve Amerika’da sıklıkla yapılan evlilik sözleşmesi ülkemizde de yapılması için Adalet Bakanlığı tarafından çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Evlilik sözleşmesi olarak ifade edilen anlaşma temelde mal paylaşımıdır. Evliliğin bitmesinin ardından özellikle çalışmayan kadınların maddi anlamda yoksun kalmamaları için evlilik sözleşmesi yapmaları oldukça önemlidir. Evlilik sözleşmesi, taraflar arasında yapılan bir çeşit mal paylaşımı ve malların kontrol altına alınmasına yarayan bir anlaşmadır. Türkiye’de henüz yeni evlenecek çiftler arasında evlilik sözleşmeleri yaygın olarak kullanılmasa da ilerleyen dönemlerde, çeşitli devlet kurumlarının desteğiyle de evlilik sözleşmelerinin…

Boşanma Davası Ve Kararları

boşanma davasında verilen örnek kararlar

Boşanma Davası Ve Kararları Boşanma, toplumdan topluma hatta kişiden kişiye değişen bir kavram olmakla birlikte hemen herkesin üzerine bir fikir beyan ettiği bir kurumdur. Geçerli olarak kurulan evliliğin, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak mahkeme kararı ile sona ermesine boşanma denir. Bir şekilde, usulüne uygun kurulmuş olan bir dünyanın yıkılmasının adına boşanma diyebilir miyiz? Ya da bunun daha güzel ve daha sağlıklı bir hayata erişmek için bir kapı olarak görebilir miyiz? Boşanmayı gerektiren hallerin varlığı ve dayandığı gerekçeler bir hayli fazladır. Burada bilmemiz gerek şey şu ki; bugün, birçok toplumda evlilikten daha çok boşanma kurumu konuşulmaktadır. Başta bu kurumun toplumdan topluma değiştiğini…

Boşanma Davası Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma Davası Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma Davaları Avukat Ve Danışma Boşanma medeni kanunumuzda geniş yer alan konularda olup, toplum ve teknolojinin artması ile gündemdeki yerini hep koruyacağına benzemektedir. Genel anlamda boşanma konusu ele alınacak olursak evlenmenin boşanma ile sonuçlanabilmesi için sorunların çözülmesi halinde aile mahkemesindeki davanız boşanma ile karar verilecektir. Bu sorunlar, çocuk varsa velayet, eş ve çocuk için nafaka, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat konularıdır. Yukarıda belirtilen sorunların çözümü halinde boşanmaya karar verileceğinden, eşler kendi aralarında anlaşarak, anlaşmalı boşanma davası açabilirler, yada aile mahkemesine boşanmaya sebep olaylar belirtilerek, eşin kusurlu olduğu ispat edilmesi halinde,  aile mahkemesi boşanmaya karar verebilecektir. Boşanma Davalarında Dikkat Edilmesi…

Boşanma Davası Açma Nedenleri Dava Süreci

Ankara Gölbaşı Boşanma Avukatları

Boşanma Davası Açma Nedenleri Dava Süreci Boşanma medeni kanunumuzda geniş yer alan konularda olup, toplum ve teknolojinin artması ile gündemdeki yerini hep koruyacağına benzemektedir. Genel anlamda boşanma konusu ele alınacak olursak evlenmenin boşanma ile sonuçlanabilmesi için sorunların çözülmesi halinde aile mahkemesindeki davanız boşanma ile karar verilecektir. Bu sorunlar, çocuk varsa velayet, eş ve çocuk için nafaka, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat konularıdır. Yukarda belirtilen sorunların çözümü halinde boşanmaya karar verileceğinden, eşler kendi aralarında anlaşarak, anlaşmalı boşanma davası açabilirler, yada aile mahkemesine boşanmaya sebep olaylar belirtilerek, eşin kusurlu olduğu ispat edilmesi halinde,  aile mahkemesi boşanmaya karar verebilecektir. Boşanma Davalarında Dikkat…

Boşanma Davası Açma

Boşanma Davası Açma

Boşanma Davası Açma Boşanma için kısaca; evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona ermesi diyebiliriz. Tanım her ne kadar kısa olsa da, içinde barındırdığı anlam ve süreç bir hayli genişti. Boşanma üzerine günümüzde pek çok doğru ya da yanlış bilgiler halk arasında dolaşmaktadır. İki kişinin sona eren evliliği maalesef ki yalnızca onlar arasında kalmayabiliyor. Bunun neticesinde kulaktan dolma bilgilerle bu süreç hakkında eksiz ya da hatalı bilgiler edinilebiliyor. BOŞANMA SÜRECİ NASIL BAŞLAR? Aslına bakarsak, boşanma her ne kadar hukuki bir süreci ifade etse de onun öncesi eşler için daha önemlidir. Zira boşanma süreci Aile Mahkemesine verilen o dilekçe ile değil, eşlerin buna…

Aldatmada Boşanma Süreci

Aldatmada Boşanma Süreci

Aldatmada Boşanma Süreci ALDATMA VE BOŞANMA Her ne kar olmasını istemesek de maalesef aldatma konusu bir hayli gündeme gelmekte, eşlerin de bu konu karşısındaki soru işaretleri çoğalmaktadır. Aldatma, evlilik içerisinde eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesi anlamına gelir. Aldatma, boşanma davalarına en fazla konu olan boşanma sebepleri arasında yer alır. ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA ŞARTLARI NELERDİR? Bu konudaki mevcut madde “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir” şeklindedir. Zina, bir eşin diğerini aldatmasıdır. Bu durumda kanun aldatılan eşe boşanma davası açma hakkı tanımıştır. Ancak kanun buna bir süre sınırı ve affetmiş olmama şartı getirmiştir. ALDATILMA GEREKÇESİYLE DAVA AÇMAK…

Boşanma Avukatı Ankara Ücreti

boşanma avukatı avukatları ankara

Boşanma Avukatı Ve Danışmanlık Ankara Ücreti Boşanma davası aile birliğini temelden sarsan sebepler sonucunda meydana gelen toplumsal sonuçları olan çok önemli sosyolojik ve hukuki bir olgudur. Boşanma; insan hayatının dönüm noktalarından olan aile kurmak, evlenmekle hayat yükünün paylaşılarak mutlu birlikteliklerin sonsuza kadar devam etme düşüncesi ve iyi günde kötü günde beraber olmak için verilen sözlerin sürdürülemeyecek olmasından dolayı karı ve kocanın hukuki ve toplumsal kabul olan evliliklerini sonlandırması dır. Boşanma davasının sebepleri; zina ve aldatma, eşlerden biri diğerini öldürmeye teşebbüs, eşe çok kötü muamele ve şiddet, aile itibarını sarsan yüz kızartıcı suç işlemesi, aile birliğinin sürdürülen evin terk edilmesi. Eşlerden…

Evlenme Yaşı ve İzin Davası

evlenme yaşı kaçtır, evlen izin belgesi

Evlenme Yaşı ve İzin Davası Türk Medeni Kanunu kapsamında yaşamlarını birlikte sürdürmek isteyen çiftlerin Türkiye’ deki gelenekler çerçevesinde ‘nişanlılık’ süreci ardından yasal olarak evlilik birliğini kurmaları durumu olan evlilik, Aile Hukuku itibari ile bir sözleşme türüdür. Türk Medeni Kanununun 142. Maddesi kapsamında ‘Evlenme, tarafların pozitif sözlü yanıtlarını verdikleri anda oluşur’ olgusu üzerine kanunun yetkilendirmiş olduğu kişi ve kurumlar tarafından yasal statüsü kazandırılır. Evlenmeye izin davası konusunda verilmiş örnek yargı kararı üzerinden konunun anlatımı daha faydalı olacaktır. Örnek yargı kararında, Medeni Kanunun 88. maddesi, küçüğün menfaatini ön plana almıştır. Ana, baba veya vasini dinlenmesi menfaatin tespiti bakımındandır. Kanunla izinin verilebilmesi için, muvafakat söz…

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Davası- bosanma-avukati

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; tarafların boşanmalarına ilişkin kararın temyiz aşamasında olduğunu, evliliğin devamı sırasında davalı tarafından ziynet eşyalarının alınıp, geri verilmediğini ileri sürmek suretiyle ziynet eşyalarının aynen iadesine, aynen iadesinin mümkün olmaması halinde ise 34.500 TL’nin yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Bilahare 27.02.2017 tarihli dilekçesi ile alacak miktarını 42.988 TL olarak ıslah etmiştir. Davalı vekili, cevap dilekçesinde özetle; iddia edilen miktarlarda ziynet eşyası olmadığını, fotoğraflarda görünen ziynetlerin düğün için eşten dosttan ödünç alındığını, düğünde sadece 4 adet kelle tabir edilen altın takıldığını, bu 4 adet altını da davacının kayın…

Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi

Boşanma-Velayet-Nafaka-İstinaf-bosanma-avukati-ankara

Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Boşanma davası görülürken eşler arasında en çok çekişme konusu olan konulardan velayet ve nafaka çözülmesi gereken en önemli sorunlardır. Boşanma davasının anlaşma yolu ile çözemeyen eşler doğal olarak boşanma istemeleri durumunda, boşanma, velayet ve nafaka konusunu çözüme kavuşmaması nedeniyle çekişmeli hale gelecektir. Çekişmeli boşanma davaları mahkemenin karar vermesi için nafaka ve velayet konularını da çözmesi gerekmektedir. Örnek olayda verilene yargı kararında maddi/manevi tazminat ve tedbir/yoksulluk nafakası taleplerinde bulunmuştur. Mahkemece davacının boşanmanın fer’i niteliğindeki tazminat ve nafaka talepleri kısmen kabul edilmiş ve kadın yararına maddi ve manevi tazminat ile tedbir ve yoksulluk nafakasına karar verilmiştir. Davacı kadının dava dilekçesindeki beyanı tazminatlardan ve…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri