İlkay Uyar Kaba | İlk-Ay Hukuk

ilkayhukukburosu@admin

/İlkay Uyar Kaba
­

About İlkay Uyar Kaba

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'den 2004 yılında mezun olan Avukat İlkay UYAR KABA 2006 yılında kurulan İlkay Hukuk Bürosunun kurucusu ve yöneticisi olup aile hukuku boşanma, İş hukuku işçi tazminatları, İş kazası ve Trafik Kazası Tazminat ve Miras hukuku konularında uzun zamandır takip ettiği konulardır. EĞİTİM   : Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004 BARO                           : Ankara Barosu ARABULUCU AVUKAT : 2016 Yılında ARABULUCULUK EĞİTİM PROGRAM Sertifikasını alarak, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline Kayıt olmuştur. YÜKSEK LİSANS        : Siyaset Bilimi Ve Uluslararası Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. YABANCI DİL               :   İngilizce, Almanca

Boşanma Davası Ve Kararları

Boşanma Davası Ve Kararları
Boşanma, toplumdan topluma hatta kişiden kişiye değişen bir kavram olmakla birlikte hemen herkesin üzerine bir fikir beyan ettiği bir kurumdur. Geçerli olarak kurulan evliliğin, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak mahkeme kararı ile sona ermesine boşanma denir. Bir şekilde, usulüne uygun kurulmuş olan bir dünyanın yıkılmasının adına boşanma diyebilir miyiz? Ya da bunun daha […]

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır

 Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?
Miras vefat eden kişinin tüm mal varlıklarının ve yükümlülüklerinin kanuni mirasçılara aktarılmasıdır. Miras bırakanın tüm malvarlığı, vefat eden kişinin menkul ve gayrimenkul alacak ve borçlarını içerir. Yani mirasçılar miras bırakanın sahip olduğu hem mal ve borçlardan sorumludurlar.

Kanun, kanuni mirasçılara mirası reddetme, mirası kabul etmememe hakkı tanımıştır. Mirası kabul etmeme, varislere tüm mal […]

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü
İş Sözleşmesinin Fesih Usulü Yargıtayca verilen kararda açıklanmıştır. 4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

İşletmenin, işyerinin veya […]

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası

Vasiyetnamenin iptal davası, kanunun belirlediği gerekçeler ve şartlardan birini mevcudiyetinde taşımayan vasiyetnamenin hükümden düşürülmesi ve hükmün ortadan kaldırılması gayesine yönelik bir iptal davasıdır. Mahkeme tarafından hükmün iptaline karar verilmediği sürece, bir iptal illetiyle sakat olsa bile, vasiyetname hüküm doğurur, vasiyetin yerine getirilmesi gerekir.

Bununla birlikte, vasiyetin iptali davası görevli mahkemede açılır ve […]

Boşanma Davası Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma Davaları Avukat Ve Danışma
Boşanma medeni kanunumuzda geniş yer alan konularda olup, toplum ve teknolojinin artması ile gündemdeki yerini hep koruyacağına benzemektedir. Genel anlamda boşanma konusu ele alınacak olursak evlenmenin boşanma ile sonuçlanabilmesi için sorunların çözülmesi halinde aile mahkemesindeki davanız boşanma ile karar verilecektir. Bu sorunlar, çocuk varsa velayet, eş ve çocuk için nafaka, mal […]

Önalım Şüfa Hakkı Davası

Önalım Şüfa Hakkı Davası
Günümüzde ön alım hakkı yani şufa hakkı, hisseli mülkiyet üzerinde herhangi bir hissesi bulunan kişin hissesini üçüncü kişilere yönelik olarak satışa çıkarması halinde diğer hissedarlar tarafından satışı gerçekleştirilecek olan hissenin sayın alımı konusunda öncelik hakkına sahip olabilmesini sağlayan bir haktır. Ön alım hakkı, hisseli taşınmaz oluşturulması ile meydana gelir ve herhangi bir […]

Boşanma Davası Açma Nedenleri Dava Süreci

Boşanma Davası Açma Nedenleri Dava Süreci

Boşanma medeni kanunumuzda geniş yer alan konularda olup, toplum ve teknolojinin artması ile gündemdeki yerini hep koruyacağına benzemektedir. Genel anlamda boşanma konusu ele alınacak olursak evlenmenin boşanma ile sonuçlanabilmesi için sorunların çözülmesi halinde aile mahkemesindeki davanız boşanma ile karar verilecektir. Bu sorunlar, çocuk varsa velayet, eş ve çocuk için nafaka, […]

Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır

Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır
Miras bırakanın vefatından sonra ele geçen, bulunan vasiyetname veya resmi makamlarda düzenlenen vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen miras bırakanın ikametgahının bağlı bulunduğu sulh hâkimine haber verilir ve teslim edilmesi zorunludur.

Vasiyetnameyi hazırlayan veya saklayan görevli ya da miras bırakanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında […]

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır Danışmanlık

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır Danışmanlık
Modern hukuk sistemi dahilinde miras bırakan yani muris tarafından tüm varlıklarının sorumluluğunun yasal mirasçılarına geçmesidir. Vasiyet ise kelime olarak miras hukuku alanı içerisinde yer alan Halk dilinde de ölüm halinde malların resmi sahiplerinin önceden belirlenmesi veya miras malının bırakılması olarak bilinmektedir.
Vasiyetnamenin Hazırlanması Avukatlık Ve Danışmanlık
Vasiyetname hazırlanması ile bir irade yaratmak mı istiyorsunuz.  […]

Evlat Edinme Davası

EVLAT EDİNME DAVASI
Evlat edinmek, çok sık rastlanan bir durumdur. Evlat edinme davası ise çocuk sahibi olmayan çiftlerin başvurduğu hukuki bir yoldur. Bunun getirisi olarak bir dava açmak ve bu dava sürecinin nasıl işleyeceğini öğrenmek isteyen birçok kişi var.

Evlat edinmek isteyen kişiler,mutlak surette evlat edinme davası açmak zorundadırlar. Kişinin ailesinin değişmesi de hukuk ve yaşantı çerçevesinde […]