Avukatlık ve Danışmanlık

Yargıtay’ın Verilen Cezayı Bozarak 26 Yıl Düşürdü

ceza hukuku emsal karar

Yargıtay’ın Verilen Cezayı Bozarak 26 Yıl Düşürdü Bursa da uyuşturucu ve alkol alarak yola çıkan ve aracıyla 4 kişinin yaralanmasına, 2 kişinin ölümüne sebebiyet veren S.K.’a verilen 44 yıllık ağır hapis cezası Yargıtay tarafından bozulup 26 yıl düşürülerek 18 yıla indirildi. 2 Kişi Öldü 4 Kişi Yaralandı Bursa’da 2 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen olayda alkol ve uyuşturucu alan 4 kişi S.K. idaresindeki 77 AJ 352 plakalı otomobile binerek Bursa istikametine doğru ilerlemeye başladılar. İddialara göre makas atarak ilerleyen S.K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Volkan Hasanusta (33) tarafında kullanılan 16 JJM 46 plakalı araca çarparak iki araç zeytin…

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar Her davada dava dilekçesinin hazırlanması, dava açmak için zorunlu olan konular arasındadır. Ülkemizde birçok dava açılırken dava dilekçesiyle ilgili mahkemeye başvurulmakta ve dava dilekçesi davanın başlaması ve görülmesi açısından önem arz etmektedir. Davanızın hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlanması ve davanın usulüne uygun olarak açılabilmesi için her davanın kendi özelliğine göre birtakım unsurların dava dilekçesinde bulunması zorunludur. Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar Dava dilekçesi nasıl yazılır, dava dilekçesi zorunlu unsurlar konusunda bilgi sahibi olmak daha iyi dava dilekçesi hazırlanmasına ve özellikle davasını avukatsız takip etmeyi düşünenler için hata yapılmasının…

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası Vasiyetnamenin iptal davası, kanunun belirlediği gerekçeler ve şartlardan birini mevcudiyetinde taşımayan vasiyetnamenin hükümden düşürülmesi ve hükmün ortadan kaldırılması gayesine yönelik bir iptal davasıdır. Mahkeme tarafından hükmün iptaline karar verilmediği sürece, bir iptal illetiyle sakat olsa bile, vasiyetname hüküm doğurur, vasiyetin yerine getirilmesi gerekir. Bununla birlikte, vasiyetin iptali davası görevli mahkemede açılır ve vasiyetin iptaliyle olumlu sonuçlanan dava mahkeme kararı kesinleşirse, vasiyetname ortadan kalkar ve hükmünü yitirir. Bu sebepten dolayıdır ki, iptal davası bozucu ve yenlik doğuran bir davadır. Ancak daha önceki Yargıtay kararlarında daha önceki bir kararında vasiyetnamenin iptali davasının yenlik doğuran dava olmadığı bir…

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır Danışmanlık

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır Danışmanlık

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır Danışmanlık Modern hukuk sistemi dahilinde miras bırakan yani muris tarafından tüm varlıklarının sorumluluğunun yasal mirasçılarına geçmesidir. Vasiyet ise kelime olarak miras hukuku alanı içerisinde yer alan Halk dilinde de ölüm halinde malların resmi sahiplerinin önceden belirlenmesi veya miras malının bırakılması olarak bilinmektedir. Vasiyetnamenin Hazırlanması Avukatlık Ve Danışmanlık Vasiyetname hazırlanması ile bir irade yaratmak mı istiyorsunuz.  Vasiyetname genelde mirasa konu gayrimenkul, taşınır yada araziyi yani malların dağıtımını yapmak, mirasa sahip mirasçısını birini düşünme duygusu  veya miras hakkından mirasçının çıkarmak istenmesi halinde hazırlanmaktadır. Miras hukukumuzda bireysel vasiyet bulunmuyorsa  mirasa konu malların miras bırakanın iradesini ya da dileklerini göz önünde…

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

iş hukukunda zorunlu arabuluculuk nedir

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nde (TBMM) uzun süredir tartışmalara yol açan ancak sonunda kabul edilerek, Resmi Gazete’ de yayınlanan yeni İş Mahkemeleri Kanunu kabul edildi. Söz konusu değişiklik Türkiye genelinde 15 milyon civarında işçiyi ve 1.7 milyon civarında işvereni etkiliyor. Yapılan bu yeni değişiklik sonucunda Türkiye’ de işveren ve işçi İş Kanunu’ nda bulunan maddelere ilişkin olarak dava açmadan önce arabulucuya başvuru gerçekleştirmek durumunda kalacak. Daha öncede de uygulanan arabuluculuk uygulamaları, zorunluluk taşımıyordu ki yeni tasarının kabulü ile birlikte zorunlu hale geldi. Bu durumda Türkiye’ de İş Mahkemeleri’ nde söz konusu iş davalarının açılabilmesi için arabuluculuk…

Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Vasi Tayini Nasıl Yapılır Vesayet Ne Demektir? Velayeti ne annesinde ne de babasında bulunan çocuklarla ilgili olarak ortaya çıkarılan vesayet kurumu bu çocukların korunmasına ilişkin esasları içinde barındırmaktadır. 18 yaşın üzerinde bulunan kişiler için söz konusu olan bu kurallar anne ve babasını kaybetmiş olan ve kendi geçimini ve korunmasını sağlamaya yetecek derecede yetkinliğe sahip olmayan kişiler için geçerlidir. Bu durumların ortaya çıkması için kişilerin akıl hastalığı, kötü yaşama tarzı, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı gibi konulardan mustarip olması gerekiyor. Kişiler özgürlüklerini kısıtlayan kararlarla karşılaştıklarında ya da yaşlarını, engellerini, hastalıklarını gerekçe gösterdiklerinde başvuru yolu ile haklarını talep edebilirler. Vesayet Tayini Kararını…

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Bir ortağın davranışları şirket faaliyetlerine sekte vuracak ve ızrar edecek ve karşılıklı güveni ortadan kaldıracak nitelikte ise ortağın objektif iyiniyet kurallarına göre ortaklıktan çıkartılmasına karar verilmesi gerekir (11. HD. 2001/3297 E. 2001/5291 K.). (1) Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir. (2) Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya…

Avukata Soru Sor Danışmanlık

Avukata Soru Sor Danışmanlık

Avukata Soru Sor Danışmanlık Hukuk büromuzun internet sitesinde birçok hukuki konuda sorular sorulması ve cevaplar alınması mümkün olmaktadır. Sitemizden vatandaşlarımız ve kurumsal müvekkillerimiz rahatlıkla yararlanabilmektedirler. Hukuk büromuzdaki güçlü avukat kadromuz ile bu alanda soracağınız tüm sorulara cevaplar verilecektir. Bu şekilde başarılı olarak hukuki konularda bilgi almanız sağlanacaktır. Sitemiz üzerinden bu alana gelecek tüm sorular cevaplanacaktır. Soruların mahiyetine göre hukuki desteğe ihtiyacı açık durumda olan ve talepte bulunan kişilere elektronik posta ve telefonlar ile iletişim kurarak yardım edilecektir. Bu işlem ile yürütülmekte olan davaları ve farklı hukuki süreçleri tamamlanana ve son aşamalara ulaşana kadar işlemleri başarılı bir şekilde yürütülecektir. Bu alanda…

Sözleşmede Cezai Şartın Geçerliliği

Sözleşmede Cezai Şartın Geçerliliği

Sözleşmede Cezai Şartın Geçerliliği T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/169 Karar: 2016/2211 Karar Tarihi: 11.04.2016 CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ – SÖZLEŞMEYİ İMZALAYAN YÖNETİM KURULUNA KOOPERATİFİN TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE TASARRUF HAKKI VEREN BİR GENEL KURUL KARARININ SUNULMADIĞI – SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ ÖZET: Sözleşmeyi imzalayan yönetim kuruluna kooperatifin taşınmazları üzerinde tasarruf hakkı veren bir genel kurul kararı da dosyaya sunulamamıştır. Şu halde bu sözleşmenin geçerliliğinden söz edilemez. Geçersiz bir sözleşmede yer alan ceza-i şart da geçersiz olacağından davacı sözleşmede yer alan ceza-i şartın tahsilini isteyemez. Açıklanan bu sebeplerle davanın tümden reddi gerekirken sözleşmenin geçersiz olduğu gözden kaçırılarak davanın kısmen kabulü yolunda hüküm kurulması doğru olmamış, kararın…

Vergi Hukuku Avukatları Avukatı Ankara

Vergi-Hukuku-Avukatları-Avukatı-Ankara

Vergi  Hukuku – Vergi Avukatları Devletlerin elde ettikleri gelir anlamına gelen kamu geliri söz konusu olduğunda bu gelirlerde en büyük pasta dilimini vergiler almaktadır. Türk Anayasası tarafından 73. maddede belirtilen verginin niteliği doğrultusunda tüm vatandaşlardan ortak kullanımdaki kamu giderleri için maddi güçleri ölçüsünde vergi alınması gerekliliği ortaya konmuştur. Bu sebeple hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak vergi çok önemli bir kavram olmaktadır. Kamuyu ilgilendiren bir mesele olduğu için vergiler ancak bir kanunla düzenlenerek alınmaktadır. Böylece devletlerin keyfi olarak bazı vergi uygulamaları yapmalarının önüne geçilmiş de olunuyor. Vergilerin alınmasında eşitlik ve genellik ilkesi gibi ilkelere de dikkat edilmektedir. Sosyal ve…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri