Avukatlık ve Danışmanlık | İlk-Ay Hukuk

Avukatlık ve Danışmanlık

/Avukatlık ve Danışmanlık
­

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası

Vasiyetnamenin iptal davası, kanunun belirlediği gerekçeler ve şartlardan birini mevcudiyetinde taşımayan vasiyetnamenin hükümden düşürülmesi ve hükmün ortadan kaldırılması gayesine yönelik bir iptal davasıdır. Mahkeme tarafından hükmün iptaline karar verilmediği sürece, bir iptal illetiyle sakat olsa bile, vasiyetname hüküm doğurur, vasiyetin yerine getirilmesi gerekir.

Bununla birlikte, vasiyetin iptali davası görevli mahkemede açılır ve […]

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır Danışmanlık

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır Danışmanlık
Modern hukuk sistemi dahilinde miras bırakan yani muris tarafından tüm varlıklarının sorumluluğunun yasal mirasçılarına geçmesidir. Vasiyet ise kelime olarak miras hukuku alanı içerisinde yer alan Halk dilinde de ölüm halinde malların resmi sahiplerinin önceden belirlenmesi veya miras malının bırakılması olarak bilinmektedir.
Vasiyetnamenin Hazırlanması Avukatlık Ve Danışmanlık
Vasiyetname hazırlanması ile bir irade yaratmak mı istiyorsunuz.  […]

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nde (TBMM) uzun süredir tartışmalara yol açan ancak sonunda kabul edilerek, Resmi Gazete’ de yayınlanan yeni İş Mahkemeleri Kanunu kabul edildi. Söz konusu değişiklik Türkiye genelinde 15 milyon civarında işçiyi ve 1.7 milyon civarında işvereni etkiliyor. Yapılan bu yeni değişiklik sonucunda Türkiye’ de işveren ve işçi İş Kanunu’ […]

Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Vasi Tayini Nasıl Yapılır
Vesayet Ne Demektir?

Velayeti ne annesinde ne de babasında bulunan çocuklarla ilgili olarak ortaya çıkarılan vesayet kurumu bu çocukların korunmasına ilişkin esasları içinde barındırmaktadır. 18 yaşın üzerinde bulunan kişiler için söz konusu olan bu kurallar anne ve babasını kaybetmiş olan ve kendi geçimini ve korunmasını sağlamaya yetecek derecede yetkinliğe sahip olmayan kişiler için […]

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası
Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Bir ortağın davranışları şirket faaliyetlerine sekte vuracak ve ızrar edecek ve karşılıklı güveni ortadan kaldıracak nitelikte ise ortağın objektif iyiniyet kurallarına göre ortaklıktan çıkartılmasına karar verilmesi gerekir (11. HD. […]

Avukata Soru Sor Danışmanlık

Avukata Soru Sor Danışmanlık
Hukuk büromuzun internet sitesinde birçok hukuki konuda sorular sorulması ve cevaplar alınması mümkün olmaktadır. Sitemizden vatandaşlarımız ve kurumsal müvekkillerimiz rahatlıkla yararlanabilmektedirler. Hukuk büromuzdaki güçlü avukat kadromuz ile bu alanda soracağınız tüm sorulara cevaplar verilecektir. Bu şekilde başarılı olarak hukuki konularda bilgi almanız sağlanacaktır. Sitemiz üzerinden bu alana gelecek tüm sorular cevaplanacaktır. Soruların […]

Sözleşmede Cezai Şartın Geçerliliği

Sözleşmede Cezai Şartın Geçerliliği
T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/169 Karar: 2016/2211 Karar Tarihi: 11.04.2016

CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ – SÖZLEŞMEYİ İMZALAYAN YÖNETİM KURULUNA KOOPERATİFİN TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE TASARRUF HAKKI VEREN BİR GENEL KURUL KARARININ SUNULMADIĞI – SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

ÖZET: Sözleşmeyi imzalayan yönetim kuruluna kooperatifin taşınmazları üzerinde tasarruf hakkı veren bir genel kurul kararı da dosyaya sunulamamıştır. Şu halde bu sözleşmenin […]

Vergi Hukuku Avukatları Avukatı Ankara

Vergi  Hukuku – Vergi Avukatları
Devletlerin elde ettikleri gelir anlamına gelen kamu geliri söz konusu olduğunda bu gelirlerde en büyük pasta dilimini vergiler almaktadır. Türk Anayasası tarafından 73. maddede belirtilen verginin niteliği doğrultusunda tüm vatandaşlardan ortak kullanımdaki kamu giderleri için maddi güçleri ölçüsünde vergi alınması gerekliliği ortaya konmuştur. Bu sebeple hem bireysel olarak hem de toplumsal […]

Trafik Kazası Avukatları Ankara

Trafik Kazası Avukatları Ankara – Ücretleri
Türkiye trafik kazaları oranları ile en çok kaza yaşanan ülkelerden biridir. Trafiğin çok farklı değişkenlerinden, yasal olarak düzenlenmiş kurallardan, yayalardan ve şoförlerden pek çok sebeple trafik kazaları yaşanabiliyor. Çoğunluğu sadece maddi hasarlı olarak atlatılabilen bu kazalarda aynı zamanda kazaya karışan kişilerin yaralanmaları ya da ölümleri ile sonuçlanan vakalar da bulunabilmektedir.

Kişilerin […]

İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur

İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur
İstinaf Kanun Yolu Ne Anlama Gelir?

Hukuk sistemi içerisinde verilmiş olan kararlar üzerinde bu kararlar kesin olarak sonuçlanmış hükümler olsa dahi denetleme makamları tarafından dikkate alınan kararlar olmaktadır. İlk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar üzerinde hukuki ve olaylar açısından denetleme yapan üst dereceli mahkemelerin yaptığı işe istinaf adı verilmektedir. İstinaf yoluna başvurmak denen […]