Tanıma ve Tenfiz

Yurtdışında Boşandım Ama Türkiye’de Evli Görünüyorum

Yurtdışında Boşandım Ama Türkiye’de Evli Görünüyorum Yurtdışında boşanan çiftlerin yurtdışında verilen kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma tenfiz davasını açmaları gerekir. Eğer Türkiye’de tanıma tenfiz davası açılmazsa yurtdışında boşanan çiftler, Türkiye’de evli olarak gözükür. Bunun dışında çiftler Türkiye’de evli gözükmelerinden dolayı birbirlerinin mal varlıklarının mirasçı olabilme hakkına da sahiptir. Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Belgeler Yurtdışında evliliklerini sonlandıran kişilerin Türkiye’de bu durumun geçerli sayılması için tanıma tenfiz davasını açmaları gerekir. Tanıma tenfiz davasının açılması için gerekli evraklar vardır. Bu evraklar aşağıda şu şekilde yer alır: Yurtdışında Boşandığına Dair Belge: Yabancı ülkede çiftlerin boşanması konusunda alınan mahkeme kararının kanıtıdır. Bu belgenin…

Boşanma Tanıma Ve Tenfiz Davası

Boşanma Tanıma Ve Tenfiz Davası

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir Nasıl Neden Açılır? Tanıma ve tenfiz danası, yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen bir mahkeme kararının, Türkiye’de aynen geçerli olması için açmanız gereken bir dava türüdür. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yabancı ülkede açtıkları boşanma davası ve bu davanın kararının Türkiye’de de geçerliliğini sağlamak adına Türk mahkemelerinde dava açması gerekir. Her ülkenin kendine ait hukuk kuralları ve yargı sistemi bulunmaktadır. Bağımsız devlet olmanın bir gereği olarak bu yargı bağımsızlığına yönelik başka mahkemelerde verilen kararlara ilişkin tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Tanıma ve tenfiz davalarının en önemli ve yaygın konularından biri boşanma davasıdır. Özellikle, yurt dışında…

Tanıma Ve Tenfiz Davası

tanıma ve tenfiz davası nedir nasıl olur

Tanıma Ve Tenfiz Davası Mahkemelerin davalarda verdiği kararlar o ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Fakat bazı koşullarda verilen kararlar başka ülkelerde de geçerli olabilir. Türkiye bu gibi durumlarda yabancı ülkedeki mahkemelerin kararlarının geçerli olması için açılan davalar tanıma ve tenfiz davalarıdır. Bu dava ile Türkiye öncelikli olarak yabancı mahkemelerin verdiği kararı tanır. Daha sonra o verilen kararlar tenfiz edilerek uygulamaya konulur. Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar Aşağıda tanıma tenfiz davasındaki şartlar yer alır. Bu şartlar şunlardır: Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır. Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır. Açılan davanın ceza…

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi: Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve Türkiye’de bu kararlarının hem uygulanabilmesi hem de geçerli olması için tanıma ve tenfizi gerekmektedir. Bağımsız ülke olmanın en önemli gerekliliklerinden biri olan yargı bağımsızlığı kapsamında tanıma ve tenfiz davalarının görülmesi zorunludur. Türk hukukunda yabancı mahkeme kararlarının etkili olması için davanın niteliğine göre tanıma ve tenfiz yapılması gerekir. Tanıma ve tenfiz kavramları yan yana anılan iki kavram olmasına rağmen temelde farklı niteliklere sahiptir. Tanıma, yabancı mahkeme kararının başka bir ülkede de kabulüdür. Ancak tenfiz, yabancı mahkeme kararının hükümlerinin Türkiye’de icra edilmesini ifade eder. Bu yönüyle herhangi bir yabancı mahkeme kararı için…

Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Tanıma ve Tenfiz İçin Gerekli Belgeler: Tanıma ve tenfiz davası için gerekli evraklar; Yabancı mahkeme kararının aslı ya da tasdikli sureti, Kararın kesinleştiğini gösteren şerh, Temsilciliklerden alınacak apostil şerhi, Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi, Avukat vekâletnamesi, Yabancı mahkeme tarafından verilen kararların ve apostil şerhinin Türkçe tercümesi Olarak belirlenmiştir. Tanıma ve tenfiz davası kısaca, yabancı mahkeme tarafından verilen bir kararın mahkeme hükmünün zorla icrasının kabul edilmesi ve mahkeme hükmünün kabul edilmesi olarak tanımlanabilir. Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı sürece yabancı mahkeme tarafından verilen bir kararın Türkiye sınırları içinde geçerliliğinin ve uygulama alanın olması mümkün değildir. Tanıma ve Tenfiz Davası Neden Açılır? Tanıma…

Tanıma Ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Tanıma Ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer: Tanıma tenfiz yönetmeliği ve kanunlarımızda söz konusu davaların sonuçlandırılmasına ilişkin herhangi bir süre belirtilmemiştir. Türk hukuk sisteminde birçok farklı dava türünde olduğu gibi tanıma ve tenfiz davaları içinde ortalama sürelerden bahsetmek mümkündür. Bu sürelerin belirlenmesinde dava niteliği ve tarafların turumu etkili olmaktadır. Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için en fazla 45 gün içinde davaların sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Tarafların tutumuna göre; 1 – 3 ay 3 – 6 ay 6 – 12 ay Arasında davalar görülebilir. Şayet tarafların birinin veya her ikisinin de avukatlara vekâlet vermemesi halinde süreler uzamaktadır. 1 haftada davalar sonuçlandırılabileceği…

Rusya Boşanma Tanıma Tenfiz

Rusya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir Nasıl Açılır? Türk vatandaşlarının Rusya Mahkemeleri aracılığı ile boşanmasının ardından Türkiye’de bu kararın geçerli olabilmesi için çiftlerin Türkiye’de tanıma tenfiz davasını açmaları gerekir. Tanıma tenfiz davasının açılmaması durumunda çiftler, Rusya Mahkemeleri tarafından boşanmış olsalar da Türkiye’de evli olarak gözükür. Evli olarak gözükmelerinden dolayı çiftler Türkiye’de ikinci kez evlenmek istedikleri zaman evlenemez. Bunun dışında Türkiye’de tanıma tenfiz davasının açılmaması durumunda çiftlerin evli olarak gözükmesinin sonucunda birbirlerinin mal varlıklarından yararlanabilme hakkına sahip olur. Bu yüzden çiftlerin böyle sorunlarla karşılaşmamaları için Türkiye’de tanıma tenfiz davasını açmaları gerekir. Rusya ve Türkiye’de Boşanma Durumu Rusya’da boşanan Türk vatandaşlarının boşanma durumları…

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir Nasıl Açılır? Avusturya boşanma davası kararını onayladığında, bu kararın Türkiye’de tanınması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz, yurtdışı mahkeme kararlarının Türkiye’de de geçerlilik kazanması ve kesin hüküm teşkile etmesi için gereken yöntemlerden biridir. Eğer ki evlenmenin taraflarından biri bile Avusturya vatandaşı ise, Avusturya mahkemesi boşanma mahkemesini Avusturya Hukukuna göre uygulayacaktır. Ancak Avusturya’da gerçekleşen boşanmanın Türkiye’de de tanınması gerekmektedir. 2012 yılında yapılan değişiklik ile (Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk Alanında Güçlendirilmiş İşbirliğinin Uygulanmasına Dair Konsey Tüzüğü), boşanma kararları AB ülkelerinde verildiğinde, kararın Türk hukukunda uygulanması yansımamaktadır. Boşanma tanıma ve tenfiz davası işte böyle durumlarda söz konusu olmaktadır. Boşanan…

Yurtdışı Boşanma İşlemleri

Yurtdışı Boşanma İşlemleri Nasıl Olur? Yurt dışında boşanma kararlarının verilmesi, Türkiye’de de bu sonucu doğurur mu gibi sorular, birçok kişinin merak konusudur. Bu tip soruların cevabını genel olarak Milletlerarası Özel Hukuk vermektedir. Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi olarak da bilinen bu husus, yurt dışında gerçekleşen bir işlemin Türkiye’de de hüküm teşkil etmesi için başvurulan bir yoldur. İcra müdürlükleri tarafından takip edilebilen işlemlerde tenfiz yapılması gerekirken, mümkün olmayan işlemlerde tanıma yapılması gerekmektedir. Boşana da tanıma yapılması gereken durumlardan biridir. Yurt Dışında Boşanma İşleminin Hükmü: Yurt dışında boşanan kişilerin, kararın Türkiye’de de etki etmesi için başvurduğu yol tanıma olacaktır. Aynı durum,…

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması: Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş kararların tanınması, Milletlerarası Özel Hukuk alanının en önemli konularından biridir. Yabancı bir mahkeme tarafından verilen kararın, yerli mahkeme tarafından da tanınması ve kesin hüküm teşkil etmesi için birtakım şartlar gerekmektedir. Kural olarak verilen mahkeme kararları, o ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak tanıma yoluyla, verilen kararın başka bir ülkede de kesin hüküm teşkil etmesi amaçlanmıştır. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması: Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması için bazı koşulların varlığı gerekmektedir. Her ne kadar hemen hemen her davada olduğu gibi burada da hakimin takdir yetkisi söz konusu olsa da, belli koşulların varlığı halinde hakimin tanıma…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri