Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır ? Boşanma davaları başladığında ve boşanma kararı alan eşlerin en çok merak ettikleri konulardan birisi de nafaka olmaktadır. Nafakanın nasıl alınacağı ve kimlerin nafaka alabileceği konuları boşanma sürecinde araştırılmakta ve merak edilmektedir. Aşağıdaki yazıda nafaka hakkında oldukça detaylı bilgiler verilecektir. Kimlerin nafaka alabileceği, nafaka arttırma, nafaka kaldırma, nafakanın ödenmemesi durumları, nafakanın tahsil edileceği ve nafaka ile alakalı tüm konular hakkında açıklamalar yapılacaktır.

Nafaka Nedir?

Nafaka bir boşanma davası sırasında ve boşanma sonrasında maddi açıdan zorluk yaşayacak olan tarafa verilen para anlamına gelmektedir. Nafaka farklı türlerde olabilmektedir. Her nafaka türü için farklı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Nafakalar her ay ödenmektedir ve tutarları talep üzerinde mahkeme tarafından belirlenmektedir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Boşanma davalarının açılmasından sonra ve boşanma gerçekleştikten sonra eşlerin alabilecekleri üç farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlardan birisi tedbir nafakası olmaktadır. Bu nafaka boşanma davasının sürdüğü süre içerisinde eşlerden birinin maddi zorluk yaşaması durumunda bağlanan nafakadır. Bu nafakanın alınması için mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. Hakim mahkemenin sürdüğü süre içerisinde eşlerden birine bu nafakanın bağlanmasını uygun görebilir. Bu nafaka sadece mahkeme süresi içerisinde alınabilmektedir. Mahkemenin bitmesi ile bu nafaka kesilecektir. Boşanmanın gerçekleşmesi ile iki tür nafaka alınabilecektir. Bunlardan birisi iştirak nafakası ve diğeri de yoksulluk nafakası olmaktadır. Bu iki nafaka türünün de alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi ve uyulması gerekmektedir. Bu durum olduğunda nafaka bağlanabilecektir.

Tedbir Nafakası Nedir, Tedbir Nafakası Nasıl Alınır?

Bu nafaka boşanma davasının açılması ve davaların sürdüğü dönemlerde eşlerden birisinin geçimini sağlayamayacak duruma düşmesi ile talep edebileceği ve verilecek bir nafaka türü olmaktadır. Bu nafaka türü genel olarak kadınlar tarafından talep edilir. Evlilik süresinde çalışmayan olan kadınların boşanma süresinde gelirleri olmadığı için bu nafakayı talep etmeleri mümkün olabilmektedir. Geçici bir nafaka türü olan tedbir nafakası sadece mahkemenin sürdüğü süre içerisinde verilmektedir. Mahkemenin sonuçlanması ile bu nafaka hakkı ortadan kalkacaktır.

Yoksulluk Nafakası Nedir, Yoksulluk Nafakası Nasıl Alınır?

Bu nafaka türü boşanma davasının bitmesi alınabilmektedir. Boşanma davasının sürdüğü dönemde talep edilir ve mahkeme tarafından onaylanır ise mahkemenin bitmesi ve boşanmanın gerçekleşmesi ile alınmaya başlanır. Yoksulluk nafakası boşanma nedeni ile gelirinden mahrum kalan eşler tarafından talep edilmektedir. Evliyken sağladığı gelirinin boşandıktan sonra kaybeden ve geliri olmayacak duruma gelene taraf bu nafakayı talep edebilmektedir. Bu nafakanın alınması için bazı şartlar gerekmektedir. Bunlardan birisi, boşanmadan az kusuru olan veya kusursuz olan tarafın bu nafakadan faydalanacak olmasıdır.

Boşanma davasında kusurlu olan taraf bu nafakayı alamayacaktır. Örneğin bir aldatma sebebi ile boşanma davasında aldatan taraf kusurlu olduğu için bu nafakayı alamayacaktır. Mahkemelerde boşanma davalarının görülmesi sırasında kusur dağılımının yapılması ve boşanma sonucunda yoksulluğun ortaya çıkması durumunu çok iyi yönetmek gerekmektedir. Nafakadan faydalanabilmek için bu süreçlerin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda mahkeme her iki eşi de aynı derecede kusurlu görebilmektedir. Eşit kusurlu eşler arasında da bu nafakanın alınabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumun sağlanması için de boşanma sonrasında gelirin ortadan kalkacağı ve yoksulluk yaşanacağı mahkemeye doğru şekilde izah edilmelidir.

İştirak Nafakası Nedir, İştirak Nafakası Nasıl Alınır?

Boşanma sonrasında alınabilecek olan iştirak nafakası çocuğun bakımı ile alakalı olarak ödenecek bir nafaka olmaktadır. Boşanmanın mahkeme tarafından yapılması sonrasında çocuğun velayeti konusunda mahkeme bir karar verecektir. Çocuğun velayetini alan taraf diğer tarafında çocuğun eğitimi ve diğer masraflarına katılmasını isteyebilir ve bunun için de iştirak nafakası talep edebilir.

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafakayı Kimler Alabilir?

Boşanma davasının sürdüğü ve boşanma davasının sonuçlanarak boşanmanın gerçekleştiği durumlarda nafaka alabilecek olan kişiler;

 • Düşük bir gelire sahip olan veya hiç geliri olmayan kişiler
 • İş sözleşmesi sona erdirilmiş, işten kovulmuş ve işten ayrılmış kişiler
 • Ev hanımları
 • Asgari ücret ile çalışanlar
 • Geçici işlerde çalışan ve düzenli bir şekilde gelirini sağlayamayan kişiler

Kimler Nafaka Alamaz?

Boşanma davaları sürerken ve boşanma davasının sonuçlanması ile yoksulluk nafaka alamayacak kişiler;

 • Remi bir şekilde evli olmasa bile filli olarak evli gibi biri ile yaşayan kişiler
 • Belirli sabit bir gelire sahip olan ve boşanma ile yoksulluk çekmeyecek olan kişiler
 • Maaşı, aylık geliri, emekli maaşı, dul aylığı veya yıllık maaşı olan kişiler
 • Geçimine yetecek kadar sosyal yardım alabilen kişiler
 • Bir mesleği olan, bu mesleği icra edebilecek olan ve bu mesleğe bağlı olarak bir gelir elde edebilecek olan kişiler
 • Memurluk yapan eşler
 • Bankalarda belirli bir miktarda parası olan ve faiz alabilen eşler
 • Bir mesleğe ve yeteneği sahip olduğu halde, isteyerek bunu kullanmayan kişiler
 • Kumar oynayan ve bu konuda bağımlı olan eşler
 • Eşi ile aynı gelir seviyesinde olan eşler
 • Eşi yoksul olan eşler de boşanma sonrasında yoksulluk nafakası alamazlar.

Nafaka Davaları Nelerdir – Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Arttırma Davası

Boşanma davaları içerisinde nafakanın bağlanması konusundaki kararlar kesin hükümler içermemektedir. Bu durum zaman içerisinde nafaka tutarının arttırılması veya azaltılması anlamına gelmektedir. Birçok farklı sebepten dolayı nafaka tutarlarının arttırılması veya azaltılması istenebilmektedir. Örnek olarak çocuğun bakımı için alınmaya başlanan nafaka çocuğun okula başlaması ve masraflarının artması ile arttırılabilmektedir. Bunun yanında zaman içerisinde giderlerin artması durumunda da nafakanın az kalması ile nafakanın arttırılması konusunda bir dava açılabilmektedir. Nafakanın arttırılması konusunda giderlerin zaman içerisinde artması ve nafakanın bu giderlerin karşılanması konusunda yetersiz kalması durumunda yapılabilmektedir. Ayrıca ilk olarak mahkeme tarafından bağlanacak olan nafakanın yıllık olarak enflasyona bağlı şekilde arttırılmasını da talep edebilirler. Bu şekilde nafaka ücreti hakim tarafından üfe ve tüfe verilerine göre düzenli bir şekilde artırışını kararlaştırabilir.

Nafaka İndirme (Azaltma) Davası

Nafakanın azaltılması aynı arttırılması gibi yaşam şartlarına bağlı gelişmeler nedeni ile olabilmektedir. Nafakanın borçlusunun çalışma hayatında yaşadığı değişiklik, maaşının azalması, işten ayrılması ve bulunduğu pozisyonu kaybetmesi gibi durumlar nedeni ile gelirin meydana gelen azalma nedeni ile nafakanın azaltılmasını talep edebilmektedir.

Nafaka Kaldırtma (Nafakanın İptali) Davası

Nafaka tutarının arttırılması ve azaltılmasının mümkün olabildiği gibi nafakanın kaldırılması da mümkün olabilmektedir. Bunun yapılabilmesi için Nafakanın alacaklısının nafakanın alınması şartlarını yerine getirmiyor olması gerekmektedir. Böyle bir durumda Nafaka Borçlusu nafakanın kaldırılması davası açabilmektedir. Bu durum nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi, belirli bir gelire sahip olması ve yeni bir işe başlayarak maddi durumunu düzeltmesi gibi çeşitli durumlar olabilmektedir.

Geçmişe Dönük Nafaka Nasıl Tahsil Edilir?

Nafaka borçlusunun nafakaların bir kısmını ödememesi veya hiç ödememesi durumunda nafaka alacaklısı icra yolu ile bu alacağını tahsil edebilmektedir. Bunun için ilamlı veya ilamsız icra takibi başlatılması mümkündür. İcra müdürlüklerinde nafakanın düzenli ödenmediği veya hiç ödenmediği durumlarda icra takibi başlatılabilmekte ve nafaka tutarı tahsil edilebilmektedir.

Nafaka Ödememenin Cezası Nedir?

Mahkeme tarafından bağlanan nafakanın ödenmesi nafaka borçlusunun yükümlülüğüdür. Nafakanın zamanında ödenmemesi veya hiç ödenmemesi gibi durumlarda icra takibi başlatılabilecektir. Bu durumda bile nafakanın ödenmesi sağlanamaz ise nafaka borçlusunun hapsi istenebilecektir. 3 aylık tazyik hapsi nafakanın ödenmemesi durumunda uygulanacak bir ceza olmaktadır. Nafaka borçlusu gecikmiş ve ödenmemiş nafakaları ödeyerek bu cezayı almak kurtulabilmektedir. Ancak ödeme yapmadığı sürece 3 ay hapis yatacaktır. Bu 3 ay hapis cezasının alınması nafaka borcunun silinmesi anlamına gelmemektedir. Hapis cezası verilse biler nafaka borcunun ödenmesi gerekmektedir. Nafaka borçlusunun nafakayı ödeyecek maddi durumunun olmadığı hallerde nafakanın azaltılması veya kaldırılması için dava açabilmektedir. Bu şekilde nafaka borçlusunun geliri ile ödeyemeyeceği bir nafaka yükünün altın olması engellenmiş olmaktadır. Nafaka alacaklısının nafaka tutarına ihtiyacı olması yanında nafaka borçlusunun da bu nafakayı ödeyecek bir gelirinin olması gerekmektedir.

Nafaka Davası Avukatı

Nafaka konusunda sorunlar yaşan kişiler nafaka avukatları ile iletişime geçerek bu konuda yaşadıkları sorunların ortadan kalkması ve yasal olarak bu konuda yapabileceklerini öğrenebilmektedir. Nafakasını düzenli alamayan ve nafakayı ödeyemeyen durumda olan kişiler nafaka avukatları ile görüşerek bu konuda bir çözüme ulaşmalarını sağlayabilmektedirler. Nafaka avukatları nafakanın kaldırılması, nafakanın azaltılması veya nafakanın arttırılması konusunda yardımcı olmakta ve bu konudaki davaları başarılı şekilde yürütebilmektedirler. Gelir durumunuz ile nafakanızın ödenmesinin veya karşı tarafın gelir durumu ile nafakanızı ödememesinin tüm hukuki sonuçlarını nafaka avukatları ile değerlendirebilir ve bu konuda bir çözüme ulaştırmayı başarabilirsiniz.

Nafaka Konusunda Sık Olarak Sorulan Sorular

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim?

Nafaka alabilmeniz için öncelikle hangi tür nafaka istendiği bilinmelidir. İstenilen nafaka türünün şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Boşanma süresi veya sonrasında alınacak üç farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bu nafakaların her biri için farklı şartlar gerekmektedir. Bu şartlar oluşmuş ise kişi nafaka alabilmektedir.

Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi?

Çalışan eşlerin nafaka alabilmesi konusunda iştirak nafakası almaları mümkündür. Bunun yanında asgari ücret ile çalışan eşlerin nafaka almaları da mümkün olabilmektedir.

Kusurlu Eş Nafaka alabilir Mi?

Boşanmalar kusurlu olunması yoksulluk nafakası için oldukça önemlidir. Boşanmada mahkeme tarafından kusurlu görülen eşler yoksulluk nafakası alamazlar. Ancak iştirak nafakası alabilirler. İştirak nafakası çocuğun bakımı için alınan nafakadır. Bu nafakanın alınması konusunda çocuğun velayetinin alınması olması yeterli olacaktır.

Nafaka Ödemezsem Ne Olur?

Nafaka verilmesi mahkeme tarafından uygun görüldüğünde yasal olarak bağlayıcı bir hüküm olmaktadır. Bu borcun her ay düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir. Nafakanın düzenli ödenmemesi veya hiç ödenmemesi gibi durumlarda icra takibi başlatılabilmektedir. İcra yolu ile alınamayan nafakalar içinde hapis cezası verilebilmektedir. Nafaka ödemeyen borçlu için 3 ay tazyik hapsi cezası uygulanmaktadır.

Boşanmalarda Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Nafakaların belirlenmesi konusunda hakim, nafakayı ödeyecek olan kişinin gelirine göre en uygun olan rakamı belirlemektedir.

İştirak Nafakası Ne Kadar Süre İle Ödenir?

Çocukların masrafları için ödenecek olan iştirak nafakası çocukların 18 yaşına gelmesine kadar ödenecektir. Çocuğun 18 yaşına gelmesi sonrasında eğitim hayatına devam etmesi durumunda iştirak nafakası da ödenmeye devam edecektir.

Nafaka Ödemekten Nasıl Kurtulurum?

Nafakanın ödenmesi konusunda borçlu olan tarafların en önemli sorusu hayat boyu nafaka ödemek zorunda kalacakları ile alakalı sorulardır. Bu durum nafakanın türüne göre ve nafaka alacaklısının nafaka almak konusundaki şartları yerine getirmesine değişmektedir. Bu şartlar yerine getirilmiyor ise nafaka iptali davası açılabilmektedir.

Alınan Nafakanın Yetmemesi Durumunda Ne Yapılabilir?

Boşanma sonrasında ödenmesi kararlaştırılan nafaka zaman içerisindeki enflasyon ve diğer farklı durumlar nedeni ile geçimi sağlayacak bir tutar olmaktan çıkabilmektedir. Bu durumda nafaka alacaklısı mahkemeye nafaka artırım davası açabilmektedir. Bu şekilde geçimini sağlayacak bir nafakanın ödenmesini sağlayabilecektir.

7 SORULAR

 1. NADİDE BAHADIR dedi ki:

  Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 2. BİNNUR BAKAN dedi ki:

  Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 3. ALPARSLAN KUVANÇ dedi ki:

  Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 4. SEVAY AKSÖYEK dedi ki:

  Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 5. ÇİĞDEM GEYİR dedi ki:

  Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 6. İMREN AYDINCI dedi ki:

  Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 7. DİCLE HACIÖMEROĞLU dedi ki:

  Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri