Miras Hukuku | İlk-Ay Hukuk

Miras Hukuku

/Miras Hukuku
­

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır

 Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?
Miras vefat eden kişinin tüm mal varlıklarının ve yükümlülüklerinin kanuni mirasçılara aktarılmasıdır. Miras bırakanın tüm malvarlığı, vefat eden kişinin menkul ve gayrimenkul alacak ve borçlarını içerir. Yani mirasçılar miras bırakanın sahip olduğu hem mal ve borçlardan sorumludurlar.

Kanun, kanuni mirasçılara mirası reddetme, mirası kabul etmememe hakkı tanımıştır. Mirası kabul etmeme, varislere tüm mal […]

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras kalmış olan bir mal varlığında birden fazla kişinin hak sahibi olması halinde ortak bir yönetime geçişi sağlanır yani ortak mülkiyet sıfatı alır. Bu halde söz konusu mirasın hak sahibi olan herkes tereke üzerinde hak sahibine sahip olurken, kişisel tasarruf yani satış, kiralama ya da devretme gibi işlemler konusunda herhangi bir […]

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır?
Kişilerin ölümünden sonra bıraktıkları miras hukukuna göre üzerinde kimlerin hakları olduğu, hangi oranda hak sahibi olduklarının yazılı olduğu belgeye veraset ilamı denmektedir. Veraset ilamı diğer bir adı ile mirasçılık olarak bilinmektedir. Bu konuda 4721 sayılı Medeni Kanun maddeleri arasındaki 598’inci maddede mirasçılık belgesi olarak ifade edilmektedir.

Veraset İlamı Nedir ve Nasıl Çıkartılır?

Veraset ilamı […]

Denkleştirme Davası

Denkleştirme Davası
Türk hukuk sistemi çerçevesinde miras uygulamalarında denkleştirme davası, miras bırakan kişinin sağlığı sürecince, mirasçının kendisinden karşılık beklemeden almış olduğu malları ve kıymetleri aynı şekilde ya da karşılığını geri vermesinden ve bunların mirasın taksimi esnasında hesaba dahil edilmesi işlemi için uygulanmaktadır.

Mirasta denkleştirme yani iade, miras bırakmış olan kişinin ilk olarak alt soyları arasında miras pay […]

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası
Miras bırakacak kişiler tarafından, mirasçılara yönelik olarak mevcut olan mirasından pay verememe hedefi ile yönelim gerçekleştirdiği mirasçılardan mal kaçırma halleri ile pek çok defa karşı karşıya kalınabiliyor. Günümüzde miras bırakacak kişiler tarafından bahsi geçen mirasının mirasçıları tarafından pay alınmasının önüne geçebilmek hedefi ile satış işlemi gösterme yolu ile söz konusu malların başka […]

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısına ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmelerdir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri çerçevesinde, bir kişinin diğer kişinin ölümüne dek bakmayı ve gözetmeyi taahhüt etmiş olmasıdır. Bu konuya ilişkin olarak Borçlar […]

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 611. Maddesinde ifade edilmektedir.

Türk Borçlar Kanunu madde 611: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir.

Bakım borçlusu, bakım […]

Mirasın Reddi Davası Nasıl Açılır

Mirasın Reddi Davası Nasıl Açılır
Bazen hatta çoğu zaman miras bırakan sadece var olan mal varlıklarını mirasçılarına bırakmaz. Taşınır ve taşınmaz malları ve hakları dışında miras bırakan borçlarını da mirasçılarına bırakabilmektedir. Miras hukukunda miras bir bütündür. Yani mirasa hak kazanan kişiler miras bırakanın borçlarından da mükelleftir.

Kanun koyucu mirasçının zorlanmaması için mirası reddetmelerine olanak tanımıştır. Eğer mirasçı […]

Miras Davası Hangi Mahkemeye Açılır

Miras Davası Hangi Mahkemeye Açılır
Miras Davaları için Hangi Mahkemeye Başvurmak Gerekir?

Hukuk sistemi içerisinde işleyişin kusursuz olması adına hukuk içerisinde bölümlendirmeye gidilmiş ve bunun sonucunda mirası konu edinen hukuk dallarının arasında mahkeme ayrımları ortaya çıkarılmıştır. Buna göre tapu iptal ve tescili söz konusu olduğunda asliye hukuk mahkemeleri; tereke ile ilgili işlemler ve vasiyetname söz konusu olduğunda […]

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nasıl Açılır

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nasıl Açılır
Mirastan Mal Kaçırma Davaları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Hayatını kaybeden kişilerin mal varlığını yasal mirasçılarına bırakması işlemi olarak adlandırılan miras sürecinde kişiler hangi haklara sahip olduklarını bilmek istiyorlar. Bu konuda mirastan mal kaçırma davaları en sık karşılaşılan vakalar da söz konusu olabilmektedir. Mirastan mal kaçırmanın ne olduğu ve bu durumlarda neler […]