Miras Hukuku

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır

reddi miras davası nasıl görülür

 Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Miras vefat eden kişinin tüm mal varlıklarının ve yükümlülüklerinin kanuni mirasçılara aktarılmasıdır. Miras bırakanın tüm malvarlığı, vefat eden kişinin menkul ve gayrimenkul alacak ve borçlarını içerir. Yani mirasçılar miras bırakanın sahip olduğu hem mal ve borçlardan sorumludurlar. Kanun, kanuni mirasçılara mirası reddetme, mirası kabul etmememe hakkı tanımıştır. Mirası kabul etmeme, varislere tüm mal varlığı ve yükümlülüğe sahip olma hakkından vazgeçmesidir. Mirasta hak sahibi kişiler; kanuni mirasçılar ve vasiyetnameyle veya miras sözleşmesiyle atanmış mirasçıdırlar. Her mirasçı mirası reddi hakkına sahiptir. Kanuni mirasçılar ve atanmış mirasçılar miras bırakanın vefatından sonra mirası reddetmez ise  mirası kabul etmiş sayılacaklardır. Mirasın…

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Miras kalmış olan bir mal varlığında birden fazla kişinin hak sahibi olması halinde ortak bir yönetime geçişi sağlanır yani ortak mülkiyet sıfatı alır. Bu halde söz konusu mirasın hak sahibi olan herkes tereke üzerinde hak sahibine sahip olurken, kişisel tasarruf yani satış, kiralama ya da devretme gibi işlemler konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Mirasın pay edilmesinin hedefi miras bırakılmış olunan birden fazla hak sahibinin hakkının mevcut olması halinde her bir hak sahibinin miras ile ilgili olarak bağımsız ve kişisel bir biçimde hakka sahip olarak miras kalan tereke üzerindeki payında kendi iradesi ile ve yalnızca kendisine…

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır? Kişilerin ölümünden sonra bıraktıkları miras hukukuna göre üzerinde kimlerin hakları olduğu, hangi oranda hak sahibi olduklarının yazılı olduğu belgeye veraset ilamı denmektedir. Veraset ilamı diğer bir adı ile mirasçılık olarak bilinmektedir. Bu konuda 4721 sayılı Medeni Kanun maddeleri arasındaki 598’inci maddede mirasçılık belgesi olarak ifade edilmektedir. Veraset İlamı Nedir ve Nasıl Çıkartılır? Veraset ilamı çıkartılmasının iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılması olmaktadır. Veraset ilamı çıkartılması konusundaki ikinci yol ise noterlerden veraset ilamı talep edilmesidir. Elbette noterden veraset ilamı çıkartılması çok daha kolay bir yol olmaktadır. Ancak bu kolay yol ile noterden…

Denkleştirme Davası

Denkleştirme Davası

Denkleştirme Davası Türk hukuk sistemi çerçevesinde miras uygulamalarında denkleştirme davası, miras bırakan kişinin sağlığı sürecince, mirasçının kendisinden karşılık beklemeden almış olduğu malları ve kıymetleri aynı şekilde ya da karşılığını geri vermesinden ve bunların mirasın taksimi esnasında hesaba dahil edilmesi işlemi için uygulanmaktadır. Mirasta denkleştirme yani iade, miras bırakmış olan kişinin ilk olarak alt soyları arasında miras pay eşitliğinin oluşturulmasına, daha geniş şekilde tüm mirasçılar arasında eşitliğin yani denkliğin oluşturulmasını sağlamaya dair bir amaç ile uygulanmaktadır. Denkleştirme işlemlerinin ana hedefi yasal mirasçılar arasında miras bırakmış kişinin hayatta olduğu dönem içerisinde birisine veya bazı kişilere yönelik gerçekleştirdiği kazanımlar ile dağılan eşitliği, tekrar…

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Miras bırakacak kişiler tarafından, mirasçılara yönelik olarak mevcut olan mirasından pay verememe hedefi ile yönelim gerçekleştirdiği mirasçılardan mal kaçırma halleri ile pek çok defa karşı karşıya kalınabiliyor. Günümüzde miras bırakacak kişiler tarafından bahsi geçen mirasının mirasçıları tarafından pay alınmasının önüne geçebilmek hedefi ile satış işlemi gösterme yolu ile söz konusu malların başka bir kişinin üzerine geçirebilmektedir. Bu satış işleminin reelde gerçeklilik teşkil etmiyor olduğu bu satışlarda sahibi olduğu gayrimenkulleri veya malları başkasının üzerine devreden kişiye yönelik olarak yasal olarak izlenebilecek bir takım yollar bulunmaktadır. Türk hukuk sisteminde miras ile ilgili olarak hukuki hakların korunabilmesi sağlanabiliyor. Türkiye’de…

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısına ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmelerdir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri çerçevesinde, bir kişinin diğer kişinin ölümüne dek bakmayı ve gözetmeyi taahhüt etmiş olmasıdır. Bu konuya ilişkin olarak Borçlar Kanunu çerçevesinde ölünceye dek bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermeyen bir hal bulunuyor olsa dahi miras sözleşmesi biçiminde gerçekleştirilmediği sürece geçerliliği bulunmamaktadır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusu tarafından bakım alacaklısına ölene dek bakma, gözetme ve ihtiyaçlarını karşılamayı, bakım alacaklısının da mal varlığını ya…

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasil İptal Edilir.jpg

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 611. Maddesinde ifade edilmektedir. Türk Borçlar Kanunu madde 611: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa ölünceye kadar bakma sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır. Kanun koyucunun da ifade ettiği üzerine ölünceye kadar bakma sözleşmesi her 2 taraf da borç yükleyen bir sözleşmedir. Şekil şartlarına tabi olan ölene kadar bakma sözleşmesinde bakmakla yükümlü…

Mirasın Reddi Davası Nasıl Açılır

Reddi Miras Davası Nasıl Sonuçlanır

Mirasın Reddi Davası Nasıl Açılır Bazen hatta çoğu zaman miras bırakan sadece var olan mal varlıklarını mirasçılarına bırakmaz. Taşınır ve taşınmaz malları ve hakları dışında miras bırakan borçlarını da mirasçılarına bırakabilmektedir. Miras hukukunda miras bir bütündür. Yani mirasa hak kazanan kişiler miras bırakanın borçlarından da mükelleftir. Kanun koyucu mirasçının zorlanmaması için mirası reddetmelerine olanak tanımıştır. Eğer mirasçı miras bırakanın borçlarını ödemek istemiyorsa o zaman mirası reddedebilir ve borçlardan kurtulabilir. Bu makalede mirasın reddi davası nedir, miras nasıl reddedilir ve sonuçları nelerdir gibi günümüzde merak edilen hususlardan bahsedeceğiz. Mirasın Reddi Davası Nerede Açılır 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 4. Kitabı Miras…

Miras Davası Hangi Mahkemeye Açılır

Miras Davası Hangi Mahkemeye Açılır

Miras Davası Hangi Mahkemeye Açılır Miras Davaları için Hangi Mahkemeye Başvurmak Gerekir? Hukuk sistemi içerisinde işleyişin kusursuz olması adına hukuk içerisinde bölümlendirmeye gidilmiş ve bunun sonucunda mirası konu edinen hukuk dallarının arasında mahkeme ayrımları ortaya çıkarılmıştır. Buna göre tapu iptal ve tescili söz konusu olduğunda asliye hukuk mahkemeleri; tereke ile ilgili işlemler ve vasiyetname söz konusu olduğunda ise sulh hukuk mahkemeleri görev alıyor. Miras Davası Açmada Dikkat Edilecek Noktalar Miras davası açmak isteyen kişilerin dava açmak için başvuru yapmadan önce bazı gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir. Öncelikle kişilerin miras hukuku hakkında kendi işlemlerini yapabilecek kadar yeterli bir bilgiye sahip olması gerekiyor….

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nasıl Açılır

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nasıl Açılır

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nasıl Açılır Mirastan Mal Kaçırma Davaları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Hayatını kaybeden kişilerin mal varlığını yasal mirasçılarına bırakması işlemi olarak adlandırılan miras sürecinde kişiler hangi haklara sahip olduklarını bilmek istiyorlar. Bu konuda mirastan mal kaçırma davaları en sık karşılaşılan vakalar da söz konusu olabilmektedir. Mirastan mal kaçırmanın ne olduğu ve bu durumlarda neler yapılması gerektiği ile ilgili her türlü bilgiden haberdar olarak kişilerin davaların yürütülebilmesine devam etmesi mümkün oluyor. Pek çok değişkenin bir arada yer aldığı bu davalarda teknik detaylardan dolayı neler yapılması gerektiğinin iyi bir şekilde bilinmesi dava süreçlerine doğrudan etki etmektedir. Mirastan mal kaçırma…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri