Fransa Tanıma Tenfiz

Fransa Tanıma Tenfiz

Fransa Tanıma Tenfiz

Türk vatandaşlarının Fransa’da yaşaması durumunda, boşanma davalarını bu ülkede veya Türkiye’de yapabilmeleri mümkün olmaktadır. Bu davaların Fransa’daki mahkemelerde açılması durumunda, her iki tarafında Türk olması durumunda Türk Hukuk kuralları üzerinden bir boşanma yapılması sağlanacaktır. Ancak taraflardan birisinin Fransız olması durumunda Fransa Hukuk kurallarını üzerinde dava görülecektir. Fransa’da görülen ve sonuçlanan boşanma davalarının Türkiye’de bir geçerliliği ve hükmü bulunmamaktadır. Fransa’da görüne ve sonuçlanan bir boşanma davasının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davasının açılması ve görülmesi gerekmektedir. Bu davalarda Türk Mahkemeleri Fransa’da görülen davaları inceleyerek Türk Hukuk kurallarına uygun olup olmadığı konusunda bir denetleme yapacaklardır. Bu davalarda Fransa Hukuk Kurallarının uygulanması durumunda dava sonucunun Türk kamu düzeni açısından bir sorun oluşturup, oluşturmayacağına bakılacaktır.

Fransa’da görülecek ve Fransa mahkemeleri tarafından sonuçlanacak bir boşanma davasının Türkiye’de de geçerli olması ve hukuki yaptırımlarının uygulanabilmesi için tanıma tenfiz davalarının açılması mutlaka gerekli olmaktadır. Bir icra edilebilirliği bulunan ve yabancı ülkelerde açılan her türlü karar için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Bir icra yeteneği olmayan ve sadece bir hukuki durumu gösteren yabancı ülkelerde görülmüş davalar içinse tanıma ve tenfiz davaları açılmayacaktır. Bu davaların ilgi alanına girmemektedir. Bu durum tanıma tenfiz davaları ile yabancı bir ülkede verilen kararın icra ettirilmesinin ülkemizde de sağlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu durum nafaka ve velayet ile tazminat gibi konular için geçerli olmaktadır.

Fransa Tanıma ve Tenfiz Ne Demektir?

Tenfiz; kararın verildiği ülkeden başka bir ülkede de mahkeme hükümlerinin zorla icra ettirilmesini sağlamaktadır. Tenfiz davasının açılması konusunda tanıma davasından farklı iki şarta daha ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Bu şartlardan ilki Karşılıklılık İlkesi olmaktadır. Bu ilkeye göre, iki devlet arasında bu konuda bir anlaşmanın olması ile mahkeme ilamı tenfiz edilebilir. Anlaşmanın olmaması durumunda da fiilen tenfiz için bir uygulamanın var olması veya yabancı ülke kanunlarında tenfize ilişkin bir hükmün olması ile mahkeme kararı tenfiz edilebilmektedir.
 • İkinci bir şart ise savunma hakkına uyulmuş olmasıdır. Mahkemenin görüldüğü ülkede, kendisi için tenfiz istenen kişinin bu hükmü veren mahkeme tarafından usulüne uygun şekilde çağırılmamış olması veya temsil edilmemiş olması, kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş olması durumunda bu kişinin tenfiz istenen Türk Mahkemelerine bir itirazda bulunmaması gerekmektedir.

Tanıma; Yabancı bir ülkede verilen bir mahkeme kararının hükmünün, kesin hüküm etkisinin kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Tanıma davasının açılabilmesi konusunda bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 • Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bir mahkeme kararının (ilamın) olması gerekmektedir.
 • Dava konusunun kararın şekli ve maddi anlamda kesinleşmiş olması gerekmektedir.
 • Verilen mahkeme kararının hukuk davalarına uygun olması gerekmektedir.
 • Yabancı mahkeme kararının Türk Mahkemelerinin sınır ve yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekmektedir.
 • Dava konusunun ve yabancı mahkeme kararının Türk kamu düzenine açıkça aykırı şekilde olmaması gerekmektedir.
 • Yabancı mahkeme kararlarının kanun ihtilafı kurallarına uygun olması gerekmektedir.

Fransa’da Bir Mahkeme Tarafından Verilen Boşanma Kararı Türk Mahkemelerince Tanıma ve Tenfiz Davası İle Kabul Edilmedikçe Geçersiz Sayılacaktır ve Taraflar Türkiye’de Boşanmış Sayılmayacaklardır.

Bu gibi bir durumda hukuki olarak;

 • Fransa’da boşanan tarafların Türkiye’de evli olarak kabul edilmeleri nedeni ile evlilik birliği ile alakalı tüm hakları devam etmiş olacaktır. Bu durum edinilen mallar ve miras gibi konularda ileride ciddi sorunlar doğurabilecektir.
 • Tarafların arasında evliliğin Türkiye’de devam ediyor olması nedeni ile yeniden evlenmeleri de mümkün olmayacaktır. Buna rağmen yapılan evliliklerin bir yasal hükmü bulunmayacaktır.
 • Fransa Mahkemeleri kararı ile boşanan ve bunu Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası ile geçerli hale getirmeyen kişiler, farklı bir ülkenin vatandaşı olsalar bile yeniden bir evlilik yapmak istediklerin halen evli oldukları için bu evliliği yapamayacaklardır. Bu durum özellikle yeniden yapılacak evliliklerin yine bir Türk vatandaşı ile yapılması durumunda yaşayacaklardır. Boşanma kararını Türkiye tanımadığını için Türkiye’de evli olacaklardır.

Fransa Tanıma ve Tenfiz Davalarında Onay ve Apostil Ne Demektir?

Onay işlemi Fransa’da bir mahkeme tarafından verilmiş olan kararın yetkili bir mahkeme tarafından verildiği anlamına gelmektedir. Fransa Lahey anlaşmasını imzalayan bir ülke olması nedeni ile Fransa’da alınan mahkeme kararlarında apostille onay yerine geçmektedir.

Apostil ise 1961 yılı 5 Ekim günü Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey anlaşmasına göre, bu anlaşmada imzası olan bir ülkenin mahkemelerinde alınmış kararın diğer bir ülkede geçerlilik kazanmasını sağlayan bir onay olmaktadır. Bu sayede Fransa mahkemelerinde alınan kararlar ülkemizde resmi belge olarak sunulabilmektedir. Bu işlem için apostil gerekmektedir. Apostil bir ülkedeki yetkili mahkemelerce alınan bir kararın o ülke tarafından bu kararın yetkili bir mahkeme tarafından verildiğini gösteren bir onay olmaktadır. Apostil işlemi mahkeme kararını veren ülke tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple Türk Mahkemeleri veya konsolosluklar bir mahkeme kararında apostil işlemi görmeden belgeyi yasal olarak kabul etmezler.

Fransa Tanıma Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürmektedir?

Bu davaların görülmesinde her iki tarafa da ulaşılması gerekmektedir. Duruşmanın tek celsede bitmesi için her iki tarafında veya avukatlarının da mahkemede hazır olması gerekmektedir. Taraflardan birisinin mahkeme hazır olmaması durumunda adresinde tebligat gönderilecektir. Bunun ulaşması ile itirazının olmaması durumunda yine mahkeme tek celsede sonuçlanabilmektedir.

Fransa Tanıma İle Tenfiz Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

 • Tanıma kararının alınması ile Fransa’da bir mahkemenin verdiği kararın Türkiye’de de tanınması sağlanmaktadır. Bu durum Türkiye’deki icra organlarının harekete geçmesini sağlayacak bir eylemi gerektirmemektedir. Bu durum tenfiz için geçerli olmaktadır.
 • Tenfiz için aranan tüm koşullar tanıma içinde geçerli olmaktadır. Tanımada tenfizden daha az koşul bulunmamaktadır.
 • Fransız mahkemelerinden alınacak olan bir kararın tanınması için tenfiz kararının alınmasına gerek duyulmamaktadır. Bunun yanında Fransa’da bir mahkemenin alacağı kararın tenfiz edilmesi için öncelikle kararın tanınması gerekmektedir.
 • Tanıma kararı görülmekte olan bir dava içerisinde veya bağımsız bir dava ile verilebilmektedir. Tenfiz ise sadece bağımsız bir dava ile verilebilmektedir.
 • Tanıma kararları kesinleşen tüm mahkeme kararları için geçerli olmaktadır. Tenfiz ise bir eylem gerektiren mahkeme kararları için geçerli olmaktadır.
 • Tanıma kararında kesin hüküm etkisi, hükmün verildiği ülkedeki tarih itibari ile başlamaktadır. Tenfiz kararında ise verilen tenfiz davasının kesinleşme tarihi itibari ile başlamaktadır.

Fransa da Boşanmalarda Tanıma Tenfiz Davası Açma Süresi Nedir?

Fransa mahkemeleri tarafından karara bağlanan bir boşanma konusunda Türkiye’de açılacak olan tanıma ve tenfiz davası için bir süre belirlenmemiştir. Ancak Fransa’da yapılan boşanma sonrasında tanıma ve tenfiz davasının Türkiye’de açılmasının geciktirilmesi bazı hukuki sonuçlar doğurabilmektedir.

 • Tarafların Türkiye’de halen evli görünmesi nedeni ile tanıma ve tenfiz davası açılmadan eşlerden birinin ölmesi durumunda diğer eşin mirasından pay alma hakkı bulunacaktır.
 • Fransa’da yapılan bir boşanma davasından sonra tanıma tenfiz davasının açılmaması ve üzerinden yıllar geçtikten sonra bu davanın açılması durumunda diğer tarafa tebligat gönderilme konusunda sorun yaratabilmektedir. Bu kişinin adresini değiştirmiş olması sorun olabilmektedir. Tebligatın ulaşmaması durumunda dava sonuçlanamayacaktır.

Fransa Tanıma ve Tenfiz Davalarında Yetkili olan Mahkeme

Fransa mahkemelerinde alınan boşanma kararının Türkiye mahkemelerinde tanınması ve tenfiz edilmesi için açılacak olan Tanıma Tenfiz Davalarında davalının Türkiye’deki ikamet adresinin bulunduğu mahkeme yetkili olmaktadır. Bu adrese en yakın olan mahkemeden Tanıma ve Tenfiz Davası açılabilmektedir. Bu davayı açacak kişinin Türkiye’de bir ikamet adresi olmaması durumunda sakini olduğu yerin en yakın mahkemesinden de Tanıma ve Tenfiz Davasının açılmasını sağlayabilmektedir. Bununda olmaması durumunda İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerindeki mahkemelerden Fransa’daki bir mahkeme tarafından verilen boşanma kararının tanınması ve tenfiz edilmesi için Tanıma ve Tenfiz Davası açabilecektir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarının Görülmesi İçin Tarafların Türkiye’ye Gelmeleri Gerekli Midir?

Fransa Mahkemeleri tarafından alınan bir boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması ve yatırımlarının uygulanması için tanıma ve tenfiz işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu durumda Türkiye’de Tanıma ve Tenfiz Davası açılması gerekmektedir. Türkiye’deki mahkemelerde açılacak olan Tanıma ve Tenfiz Davalarının açılması ve duruşmanın görülmesi sırasında Türkiye Barosuna kayıtlı bir avukata vekalet verilmesi durumunda Türkiye’ye gelinmesi gerekmemektedir. Ancak Davalı olan tarafa mahkeme tarafından bir tebligat gönderilecektir. Davalı tarafında mahkemede hazır olması veya avukatı tarafından temsil edilmediği durumlarda bu tebligatın gönderilmesi gerekmektedir. Bu tebligatın ulaşması ve geri gelmesi durumunda mahkeme duruşmayı görecek ve tanıma ile tenfiz kararını verebilecektir.

Fransa Tanıma ve Tenfiz Davalarının Açılması İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Fransa Mahkemeleri tarafından verilen bir boşanma davasının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için açılacak olan Tanıma Tenfiz Davasında gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Boşanma davası sonunda Fransa Mahkemesi tarafından verilen kararın aslı veya tasdik edilmiş olan sureti.
 • Boşanma kararında bu davanın kesinleşmiş olduğunu gösteren şerh.
 • Boşanma davası sonrasında alınan kararı için alınacak apostil şerhi. (bu apostil şehri genel olarak mahkeme kararının arka kısmına yapılmaktadır.)
 • Fransa mahkemelerinden alınan mahkeme kararının, mahkeme kararının kesinleştiğine dair şerh ve apostil şerhinin yeminli bir tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmesi ile tercümandan alınan evraklar.
 • Yapılan bu tercümenin geçerliliği için konsolosluktan alınacak onay.
 • Fransa’da Bulunan konsolosluklar; Bordeaux Konsolosluğu, Paris Konsolosluğu, Nantes Konsolosluğu, Strasburg Konsolosluğu, Lyon Konsolosluğu ve Marsilya Konsolosluğu
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi
 • Türkiye’de açılacak Tanıma ve Tenfiz Davası için avukat ile işlemlerin yapılması tercih edildi ise avukata verilmesi gereken noter tasdikli veya konsolosluktan onaylı resimli vekaletnamesi. (Bu vekaletnamede Fransa mahkemelerince verilmiş boşanma kararının Tanıma ve Tenfiz Davası ibaresi mutlaka yer almalıdır.)

Avukat Vekalet Bilgileri

Tanıma ve Tenfiz Davalarının görülmesi konusunda Türkiye’ye gelmek istemeyen veya buna zaman bulamayan kişiler avukatlar aracılığı ile bu davaları açabilmekte ve sonuçlandırabilmektedir. Oldukça avantajlı olan bu yöntem bu tür davalarda çok fazla tercih edilmektedir. Bu işlem için avukata vekalet verilmesi gerekmektedir. Avukata vekalet verilmesi işlemi Türkiye içerisinde noter kanalı ile olmaktadır. Yurt dışından avukata verilecek vekaletler ile konsolosluk kanalı ile olmaktadır. Bu işlem için konsolosluğa giderken TC kimlik numarasının yazılı olduğu bir nüfus cüzdanı, pasaport ve avukata ait bilgiler gerekmektedir. Vekaleti verecek olanın tüzel kişi olması durumunda imza sirküleri ve yetki belgeleri gerekli olmaktadır.  Bu evraklar yanında iki adet vesikalık resimde bu işlemler için gerekli olmaktadır. Bu evraklar ile verilecek vekalette mutlaka Fransa’da yapılan bir boşanma için Türkiye’deki Tanıma ve Tenfiz Davası için vekalet verildiği belirtilmelidir. Bu şekilde avukata vekalet verilerek Türkiye’ye gitmeden Tanıma ve Tenfiz Davaları açılabilmekte ve sonuçlandırılabilmektedir.

15 SORULAR

 1. YAŞAR DİYARBAKIR dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. LAL TAKIMSU dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 3. HÜSEYİNCAN AKDAĞ dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 4. ESENGÜL ALEMDAR dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 5. UFUKCAN KARA dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 6. PEYVENT ALMAK dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Davayı açma şartları nelerdir..

 7. ONURCAN YORBIK dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 8. OĞUZHAN YARAR dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Fransa Tanıma Tenfiz hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 9. OSMAN KARAKAŞ dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Davayı açma şartları nelerdir..

 10. ECENUR DURUM dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 11. CUMHUR AÇIL dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 12. OSMAN KARAKAŞ dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 13. İMREN SARIKAHRAMAN dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 14. ENGİN ŞAŞMAZ dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 15. KUTSEV KURTULMUŞ dedi ki:

  Fransa Tanıma Tenfiz Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri