İş Kazası Avukatı Ankara

İş Kazası Avukatı, Avukatları Ankara

İş Kazası Avukatı Ankara

Sanayi ve İş hayatı ne kadar teknoloji nimetlerinden faydalanıyor olması, iş ve insan gücünden vazgeçileceği anlamı taşımamaktadır. Bu açıklama şu demek insan gücünün kullanıldığı iş hayatında iş kazalarının da engellenmesi alınan tüm önlemlere rağmen mümkün olmamaktadır.

İşçinin iş hayatını ve geleceğini garanti altına almak, yaralanması veya vefatı halinde geri kalanların desteğinden mahrum etmemesi adına mutlaka sigorta primlerinin yatırıldığını kontrol etmeli, asla kayıt dışı çalışmamalıdır. Kayıt dışı ve sigortasız çalışması durumunda, tazminat bir tarafa bırakacak olursak, tedavi hizmetlerini tedavi  gideri ödeyerek sahip olacaktır. 

İş kazalarına maruz kalan işçiler kazanın ilk şoku ve bilinçsizlik nedeniyle eksik ve yanlış bilgiler ileri de kendini daha çok sıkıntıya sokacak kayıt ve ifadeler vererek çıkılması güç durumlara sokmaktadır. Bilinen yanlışlar, kulaktan duyma bilgiler ile davranışlarına devam etmesi, hayatı boyunca sürecek mağduriyetinde temellerini atmaktadır. En çok yapılan yanlışlardan biri, hastanede yanlış ifade, yanlış olay bilgisi veya şikayetçi olmama. Öncelikle şunu belirtmek gerekirse, şikayetçi olunmaması tazminat haklarınızı asla engellememektedir.

Bir başka konu yanlış ifade olmamış bir olayı anlattırarak iş kazasının gizlenmesi. İş kazası hastane kayıtlarında ve polis tutanaklarında farklı gösterilmesi durumunda, ilerde mağduriyetiniz gidermek istemeniz halinde, iş kazası tespit davası açılarak, geçirilen sakatlığın iş kazası olduğunu ispat etmeniz gerekecektir. Hastanede işverenin vaatleri ilerde durum normale döndüğünde verilen sözden dönme hali hep duyulan ve bilinen bir durumdur.

Bir önemli konuda iş kazasında vefat eden işçinin sadece mirasçıları yani eş ve çocukları değil, anne, baba ve kardeşler gibi manevi üzüntü duyabilecek diğer hısımlarının da manevi tazminat açma hakkının olduğu unutulmamalıdır.

İş kazası 3 boyuttan incelenir. Bu üç husus önemli olup, üç davada birbiri ile bağlantılıdır. Öncelikle ceza davası, ikincisi SGK’nun iş kazasının incelenmesi ve kusur oranı için müfettiş incelemesi, en son olarak da tazminat davasıdır.

Bir kazanın iş kazası sayılması için kanunda belirtilen tanımın içerisine girmesi gerekmektedir. İş kazasının tarifine bakacak olursak, Sigortalı olarak bir iş yerinde, işveren ya da işveren tarafından yetkilendirilmiş olan bir başka alt işveren emri altında çalışan kişiler çalışma alanları ya da süresi içinde karşılaştıkları kazalara iş kazası denmektedir. Bir kazanın iş kazası olarak değerlendirilmesi için iş yerindeki faaliyetler sırasında, iş yeri dışında ancak işveren tarafından görev verilen bir yerde, iş yeri ile ilgili bir iş için taşıtla yolculuk yaparken kazanın meydana gelmesi gerekir.

Kadınlar için emzirme sürelerinde meydana gelen ve tüm beden bütünlüğüne ya da ruh sağlığına etki eden kazalar iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Hem işverenlerin hem de çalışanların haklarının yasalar altında korunması adına iş kazasından mağdur olan işçinin tazminat davası ile hak talep etmesi mümkün oluyor. İş kazasının ardından kişiler ceza davası, rücu davaları ile maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş mahkemeleri tarafından işçiler aracılığı ile dilekçe verilerek söz konusu olan tazminat davaları iş kazaları kapsamında görülebilmektedir. Davaların görüldüğü yerin belirlenmesinde ise kazaların gerçekleştiği ya da işverenin adresinin bulunduğu yere göre iş mahkemeleri belirlenmelidir. Davada iş kazasında mağdur olan işçinin zararlarının olayda kusuru bulunan işveren tarafından karşılanması gerekmektedir.

İş kazası sonrasında işçi hayatını kaybetmişse bu durumda işçinin yakınları tazminat talebinde bulunarak hakların iade edilmesini sağlayabiliyor. Bu durumda davalar destekten yoksun kalma gerekçesi ile devam ettirilmektedir. Bunun dışındaki her durumda işçinin davayı kendisinin açması gerekiyor. Eğer dava açıldıktan sonra işçi hayatını kaybetmişse bu durumda davanın yakınları tarafından sürdürülmesi de sağlanabiliyor.

İş kazası tazminat davaları Avrupa birliği kriterleri incelendiğinde, Avrupa birliği içinde ki ülkelerin, davaları ne kadar sürede bitirilmesi gerektiğine yapılan toplantıda iş kazası ve tazminat davaları için belirlediği  hedef süre 449 gündür. Ülkemizde de bu dava içerisinde ki dava süreçlerindeki sürelere riayet edilmekte olup zorunlu değildir. Bu sürenin uzaması ve kısalması tamamen olay, karşı taraf, mahkemenin iş yükü, tebligatlarda ki durumlara göre değişiklik göstermektedir.

İş Kazası Davası Kime Karşı Açılır?

İş kazasının meydana gelmesinde asıl sorumlu olan ve kendi alması gereken önlemleri almayan ve ihmali bulunan işverene karşı davaların açılması gerekmektedir. Ancak bunlara ek olarak işveren tarafından görevlendirilmiş olan bir başka kişiye ya da kazaya sebep olan kişilere de davanın açılması söz konusu olabiliyor.

Kazada sorumluluğu bulunan her bir kişinin tazminat yükümlülüğüne dahil edilmesi dava sürecinde söz konusu olmaktadır.

İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara

İş Kazası Nedeniyle Açılan Maddi Tazminat Davası

İş kazaları sonrasında işçiler sadece bedensel veya ruhsal olarak sağlıklarının bozulması ile mücadele etmek zorunda kalmazlar. Buna ek olarak ekonomik açıdan da zarara uğrarlar. Bu durumda Borçlar Kanunu kapsamında işçinin haklarının teslim edilmesi sağlanabiliyor. Hayatını kaybeden kişiler için ise yakınlarının tazminat alması mümkün olmaktadır.

İş kazası sonrasında maddi tazminat davalarında tazminat miktarını işçinin kazadan sonra geçirdiği tedavi dönemlerinin giderleri, çalışma performansı düşüklüğü sebebiyle ortaya çıkabilecek olan kazancındaki eksilmeler ya da bir daha hiçbir zaman çalışamayacak durum olduğunun tespit edilmesi halinde ortaya çıkacak olan kayıpların karşılanması sağlanır.

Kişiler hayatını kaybetmişlerse iş kazalarının ardından tüm bu masraflara ek olarak cenaze ve defin işlemleri için yapılan giderler ve hayatını kaybeden kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu ölüm sonucunda yaşadığı ve yaşayacağı kayıpların karşılanması sağlanır. İşçinin tazminat alabileceği bir diğer yer de SSK olmaktadır.

İş kazasının ardından çalışamadığı her bir gün için SGK tarafından kişilere geçici iş göremezlik ödemesi yapılmalıdır. SSK ödemelerin işveren aktarılması gibi işlemlerde gerçekleştirebilmektedir. Ancak bu işçinin iş göremezlik ödemelerini aksatmaya uğratmaz. İş kazalarının söz konusu olduğu davalarda kişilerin hak kayıplarına uğramaması adına mutlaka bu alanda deneyimli olan bir avukat yardımıyla davalara hazırlanmaları ve girmeleri gerekmektedir.

İş Kazası Avukat Ücretleri ?

İş kazası meydana gelmesi sonucu, uğranılan maddi ve manevi zararın tanzim edilmesi amacıyla İş Kazası Tazminat Davası açılması gerekmektedir. Açılacak tazminat davasında, talep edilecek maddi ve manevi tazminatın miktarı, İş kazasında kusurun tespiti, davada sürelerin takibi.

İş göremezlik oranlarının tespiti açısında davanın İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara ile takip edilmesini konunun önemi gereği tavsiye ediyoruz. Davanın Avukat ile takip edilmesi hem tazminat miktarının artması, hemde davanın kısa sürede sonuçlanmasına etkisi olacaktır. Bu sebeple bulunduğunuz ilde baroya bağlı avukatları tercih ederek çalışmanızda fayda vardır.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Herhangi bir iş kazası geçirmiş olan kişi işveren kişi aleyhinde dava açma hakkına sahiptir. İş kazasından başka meslek hastalığı geçirenler de bu haklara sahip. Ruhen ya da bedenen görülen zararın karşılığı olarak iş kazası tazminatı talebinde bulunulabilmektedir. İş kazası geçirmiş olan işçi sadece zararının karşılanması, tedavi masraflarının karşılanması ile de yetinebilir.

Borçlar Kanun’unun 46.  iş kazası ve meslek hastalığı bulunması durumunda bu madde ile tazminat haklarına kavuşa bilmektedirler.

Bir çalışanın iş kazasına uğraması ya da bir meslek hastalığına maruz kalması durumunda Sigorta Müfettişleri soruşturma süreci başlatırlar. Kazanın gerçekleşmiş olduğu olay yeri öncelikli olarak incelenir. Bu süreçte çalışan, işveren taraf ve olayı gören tanıklar ve diğer işçilerin de ifadesi alınır. Aynı zamanda iş yerine ait tüm belgeler ve olaya ilişkin düzenlenmiş olan belgeler de müfettişler tarafından incelemeye tabi tutulur. Yapmış oldukları tüm incelemeler ve sorgular neticesinde bir tutanak oluştururlar.

Belge ve evraklar ile raporlar da hazırlanır. İş Kazası tazminat davası ve iş kazası ceza davası açılması ve takip edilmesi esnasında yola bir avukat ile devam edilmesi veya avukat aracılığı ile hukuki destek alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu durum iş kazası ceza davasında kusur oranın tespiti ile bu oran ile alakalı olarak açılacak tazminat miktarları açısında önemlidir.

İşveren tarafının gerekli olan tüm önlemleri alıp almadığı, olayın nasıl gerçekleşmiş olduğu, kazanın içeriğinde herhangi bir kasıt ya da kusur bulunup bulunmadığı, iş güvenliği noktasında ne derece hassasiyet gösterilmiş olduğu gibi veriler, bulgular davanın gidişatında son derece önemlidir.

İş kazalarında maddi ve manevi olarak tazminat talebinde bulunulabilir. Manevi tazminat işçinin gördüğü cismani zarar ya da ölüm gibi bir durumda ailesinin çekmiş olduğu sıkıntılı süre karşılığı olarak istene tutardır.

Manevi tazminat tutarı hakim kararı ile belirlenir. Manevi tazminat söz konusu olduğunda belirli bir ödeme parametresi ve hesap yöntemi bulunmamaktadır. Zarar görme durumunda kişinin kendisinin durumu, ölüm durumunda ailesinin durumu göz önünde bulundurularak tamamen hakimin kişisel fikri neticesinde bir fiyat belirlenir ve işveren bu tutarı ödemek durumunda kalır.

İş kazasının gerçekleşme sebebi tam anlamı ile işçinin kendisinden kaynaklanıyorsa böyle bir talepte bulunamaz. Bunun dışında her durumda tazminat isteme gibi bir özgürlüğe sahiptir. . İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara.

İş kazasında destekten yoksunluk tazminatında bahsedecek olursak,  ölüm durumlarında aile tarafından işveren tarafına açılan davadır. Bu davayı açabilmek için kişilerin ölen çalışan tarafından devamlı olarak yardım aldığına dair bir kanıt istenmektedir. Bunun kanıtlanamadığı durumlarda destek sayılması söz konusu olamaz.

Bir diğer maddi tazminat ise iş göremezlik tazminatı dır. Eğer meslek hastalığı ya da iş kazası geçirmiş olan kişinin kaybı %10 ya da daha fazla bir oranda ise kişinin bu davayı açma hakkı vardır.

İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara

Yargıtay Kararları – İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASININ OLDUĞU İŞ KOLUNDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİDEN YÖNTEMİNCE DÜZENLENMİŞ KUSUR RAPORUNUN ALINMASI GEREĞİ – EKSİK İNCELEME SONUCU HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Somut olayda, iş kazasının olduğu iş kolunda, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda uzman bilirkişiden yöntemince düzenlenmiş kusur raporu alındıktan sonra, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davacı avukatı yararına takdir edilen 990,00 TL duruşma avukatlık parasının temyiz eden davalılara yükletilmesine, davalı İ. İ. G. avukatı yararına takdir edilen 990,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıya yükletilmesine, İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara.

 

 

23 SORULAR

 1. HANİFE ULUKAYA dedi ki:

  İş Kazası Avukatı Ankara Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 2. KAAN TUNAY dedi ki:

  İş Kazası Avukatı Ankara Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 3. FATMANUR AYDINKAL dedi ki:

  İş Kazası Avukatı Ankara Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 4. AHMET TOK dedi ki:

  İş Kazası Avukatı Ankara Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 5. SEDEF GÜLŞEN dedi ki:

  İş Kazası Avukatı Ankara Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 6. SİBEL İRDEM dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 7. DOĞAÇ KETEN dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 8. RUKİYE DUMLU dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 9. DENİZALİ KAVLAK dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 10. EMEL URAL dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 11. RUKİYE DUMLU dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 12. NESİBE GÖÇER dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 13. REHA ONGANLAR dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 14. OKAN DURMUŞ dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 15. NURCAN EKEN dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Davayı açma şartları nelerdir..

 16. ERKAM AKSOY dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 17. SERAY KUŞÇU dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 18. BEYHAN SERDAROĞLU dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 19. MAHMUT BABAL dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 20. MELİH GÖRGÜL dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 21. METİN EĞRİ dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 22. COŞKUN MESTEN dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 23. NERİMAN BELDEK dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri