Tazminat Hukuku | İlk-Ay Hukuk

Tazminat Hukuku

/Tazminat Hukuku
­

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır?
İdari davalar, devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak dava açılması manasını taşır. Bu yöntem ile açılacak davaların kapsamında idari eylem ve işlemlerin hukuksal yönden uygunluğuna ilişkin denetleme uygulanır ve yerindeliği ise denetlemeye tabii tutulmaz.

Bu kapsamda söz konusu idari tazminat davası, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemesi tarafından alınan kararlar […]

Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları

Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları
Borçlar Kanunu çerçevesinde söz konusu olan tazminat davası türlerinden birisi de yanlış tedavi nedeniyle tazminat davalarıdır. Hekim tarafından hastaya yanlış teşhis konulması, kusurlu tedavi sürecinin işletilmesi gibi pek çok etken nedeni ile meydana gelen zararların karşılanabilmesi amacı ile bu tazminat davası açılabiliyor.

Günümüz modern teknolojisini aktif şekilde kullanan modern tıbbın en ileri […]

Trafik Kazasında İş Göremezlik Maluliyeti Tazminatı

Trafik Kazasında İş Göremezlik Maluliyeti Tazminatı
Yukarıda çalışma gücünün azalması veya yitirilmesi nedeni ile ortaya çıkan kayıpların incelenmesi sırasında çalışma gücünün azalması ve kaybedilmesi nedeni ile oluşan zararların nasıl belirleneceği açık bir şekilde anlatılmıştı. Burada bu konuların tekrar anlatılmasından ziyade maluliyet raporu olarak da bilinen sağlık raporunun mahkeme tarafından alınması aşamasında önemli olan konular ele alınacaktır.

İş […]

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir
Tazminat hesaplarında en önemli kriterlerden biriside tarafların kusur durumları olmaktadır. Trafik kazalarında işletenin ve sorunlu trafik sigortacısının sorumluluğu aracın sürücüsünün kusuru ile doğrudan orantılı olmaktadır. Sürücünün kusurlu olması durumunda işleten kusursuz tehlike sorumluluğu, sigortacı ise sözleşme ilişkisi nedeni ile ortaya çıkan zarardan sorumlu olacaktır. Bu nedenle hakim tarafından kusuru konusunda […]

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası
Araç Değer Kaybı Tazminatı

Trafik kazaları ülkemizde önünü alamadığımız bir tür kanayan yara durumunda. Her yıl meydana gelen binlerce kazanın büyük bir kısmı can kaybına neden olurken, hemen tamamı mal kaybına da neden oluyor. Orta ve az gelişmiş ülkelerde trafik kazalarının ekonomide oluşturduğu zarar Gayri Safi Milli Hasıla’ ya oranı yaklaşık yüzde 1 […]

Estetik Ameliyat Ayıplı Eser Tazminat Davası

Estetik Ameliyat Ayıplı Eser Tazminat Davası
Ameliyat Sonrası ‘Ayıplı Eser’ Tazminat Davası

Özellikle estetik ameliyatların sonuçlarının yaptıran kişi tarafından istenilen sonuçlara ulaşamaması veya olumsuz sağlık sorunlarıyla beraber, kötü estetik sonuçlar ortaya çıkması konusunda sıklıkla başvurulan bir dava türü olan ameliyat sonrası ‘ayıplı eser’ tazminat davalarını etkileyecek son derece önemli bir gelişme yaşandı.

Bu konuyla ilgili olarak yerel mahkemeye […]

Ticari Dava Nasıl Açılır

Ticari Dava Nasıl Açılır
Nitelikleri bakımından karmaşık bir yapısı olan dava türleridir. Türk Ticaret Kanunu’ nun 4. Maddesi çerçevesinde düzenlenmiş olan temel ticari davalar, bu maddenin kapsamını çok daha fazla aşan bir alanda değerlendirilmelidir. Bir davanın konusu ticari bir iş olduğu zaman, bu dava ticari dava olarak düşünülmemelidir. Bir davanın ticari dava olabilmesi için, işten çok […]

Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat

Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat
Yanlış Tedavi Nedeniyle Açılan Davalar

Yaptıkları iş bakımından görevleri kutsal aynı zamanda çok da hayati bir öneme sahip olan sağlı sektörünün tüm çalışanları için bazı ortak kurallar belirlenmiştir. Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği başlığı altında belirlenmiş olan kurallar dikkate alındığında eğer hekim hatasından, bilgisizliğinden ya da deneyimsizliğinden dolayı ortaya çıkabilecek olan bir […]

Hakaret Ve Tazminat Davası

Hakaret Ve Tazminat Davası
Kişi haklarına hakaret, tehdit ve saldırı olması durumunda, kanun koyucu aşağıda yer alan kanun maddesi çerçevesinde değerlendirme yapmaktadır.
“Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik […]

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır
Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davaları

Günümüzde,  çoğu zaman ölümlere ya da yaralanmalara sebebiyet veren trafik kazaları hem Borçlar Hukuku hem de Ceza Hukuku açısından ele alınan bir konudur. Borçlar hukuku açısından incelediğimizde trafik kazalarında yaralanmalara sebebiyet veren kazalar ile ölümle sonuçlanan trafik kazaları arasında var olan en büyük fark tazminat davasının […]