Tazminat Hukuku

Tazminat Davalarında Zaman Aşımı 10 Yıl!

Tazminat Davalarında Zaman Aşımı 10 Yıl! 9 yıl önce trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin yakınları tarafından açılan tazminat davası gündeme; tazminat davalarında zaman aşımı sürelerini getirdi. Ölümlü trafik kazaları için, trafik kazasında ölen kişinin bakmakla yükümlüğü olduklarının hayatlarını idame ettirebilmeleri için tazminat ön görülmektedir. Ancak, kazanın üzerinden 10 yıl geçmişse bu davalar için artık herhangi bir tazminat davası söz konusu değildir. Tazminat davalarında zaman aşımı süresi ülkemizde şuan için 10 yıldır. 10 yıllık zaman aşımı süresi geçmediği takdirde kişiler kazaya neden olan sürücülerden ya da kurumlardan, kaza nedeniyle yoksun kaldıkları sürenin tazminini talep etmeleri mümkündür. Tazminat Davalarında Zaman Aşımı…

Manevi Tazminat İstemleri

Manevi Tazminat Davaları

Manevi Tazminat İstemleri, Manevi tazminat, bir olay ya da söylem nedeniyle kişilik haklarının zarar görmesi, acı çekilmesi, onurun kırılması durumlarında meydana gelen zararın para olarak karşılanması durumlarıdır. Manevi Zararın  Kapsamı Manevi zarar, kişilik değerlerinde meydana gelen kanıtlanmış eksilmelerdir. Manevi tazminat alınabilecek durumlar yasalar çerçevesinde belirlenirken, şu şekilde sıralanabilir: Medeni Kanun 24. Madde uyarınca kişilik haklarının zedelenmesi Medeni Kanun 26. Madde uyarınca isme saldırı, Medeni Kanun 121. Madde uyarınca nişan bozulması Medeni Kanun 158. Madde uyarınca evlenmenin feshi Borçlar Kanunu 26. Madde uyarınca bedensel zarar ve ölüme neden olma durumlarından biri ile kişinin kişiliğe saldırılması sonucu manevi tazminat davası açılabilmektedir. Manevi Tazminatta…

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat kararı

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat kararı. Ölüm ve Cismani Zarara Yönelik Açılan Tazminat Davası!Ölüm ve cismani zararla açılan tazminat davasında, davacı vekili tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçinde; 21.05.2015 tarihinde, trafik kazası sonucunda yaralanan ve sakat kalan davacının, kazada herhangi bir kusurunun olmadığını belirtmiştir. Davacının, iş gücünü kaybetmesinden kayaklı olarak, gelir kaybının ve uğradığı zararın maddi olarak tazmin edilmesi gerektiğine yönelik açılan tazminat davasının mahkemece karar bağlanması ve davacının mağduriyetinin giderilmesi ön görülmüştür. Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat kararı Yerel mahkemede görülen davada mahkemenin 4 nolu celsesinde alınan ara karara, davacı vekili istinaf yoluna gitmiştir. Mahkeme tarafından…

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır? İdari davalar, devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak dava açılması manasını taşır. Bu yöntem ile açılacak davaların kapsamında idari eylem ve işlemlerin hukuksal yönden uygunluğuna ilişkin denetleme uygulanır ve yerindeliği ise denetlemeye tabii tutulmaz. Bu kapsamda söz konusu idari tazminat davası, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemesi tarafından alınan kararlar kapsamında işlemi gerçekleşmeyen durumlarda doğan bir tazminat davası hakkıdır. Duruma ilişkin olarak meydana gelen mağduriyet kapsamında kişiler ve kurumlar tarafından hem maddi hem de manevi tazminat davası açma hakkı doğar. Söz konusu mevcut idari sözleşmeler dışında meydana gelen yargı davaları kapsamında ilgili mahkemeler;…

Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları

Doktor Yanlış Tedavi Teşhis Nedeniyle Tazminat

Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları Borçlar Kanunu çerçevesinde söz konusu olan tazminat davası türlerinden birisi de yanlış tedavi nedeniyle tazminat davalarıdır. Hekim tarafından hastaya yanlış teşhis konulması, kusurlu tedavi sürecinin işletilmesi gibi pek çok etken nedeni ile meydana gelen zararların karşılanabilmesi amacı ile bu tazminat davası açılabiliyor. Günümüz modern teknolojisini aktif şekilde kullanan modern tıbbın en ileri ürünlerini ve uzun yıllara dayanan tıbbi eğitimlerine odaklı şekilde hastaların sağlık sorunlarının giderilebilmesi hedefi ile mevcut mesleğinin gerekliliğini gerçekleştirmektedir. Ancak bazı hallerde hasta yönünden mevcut sağlık sorunlarının giderilebilmesi hedefi ile uygulanmasına karşın hasta açısından zarar oluşturabilecek yanlış tedavi veya hatalı tıbbi müdahale durumu…

Trafik Kazasında İş Göremezlik Maluliyeti Tazminatı

Trafik Kazasında İş Göremezlik Maluliyeti Tazminatı

Trafik Kazasında İş Göremezlik Maluliyeti Tazminatı Yukarıda çalışma gücünün azalması veya yitirilmesi nedeni ile ortaya çıkan kayıpların incelenmesi sırasında çalışma gücünün azalması ve kaybedilmesi nedeni ile oluşan zararların nasıl belirleneceği açık bir şekilde anlatılmıştı. Burada bu konuların tekrar anlatılmasından ziyade maluliyet raporu olarak da bilinen sağlık raporunun mahkeme tarafından alınması aşamasında önemli olan konular ele alınacaktır. İş Görmezlik ve Maluliyet Raporu Davacının tedavi gördüğü hastaneden getirilen hasta takip dosyası, hasta tabela kağıtları, röntgen, film ve grafikler ile onaylı epikriz raporları ile birlikte ceza dosyasından alınan sağlık kurulu raporları eklenerek davacının talepleri de dikkate alınarak zarar gören tarafın, Kaç gün iş…

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir

Trafik Kazalarında Kusur Oranın Tespiti

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir Tazminat hesaplarında en önemli kriterlerden biriside tarafların kusur durumları olmaktadır. Trafik kazalarında işletenin ve sorunlu trafik sigortacısının sorumluluğu aracın sürücüsünün kusuru ile doğrudan orantılı olmaktadır. Sürücünün kusurlu olması durumunda işleten kusursuz tehlike sorumluluğu, sigortacı ise sözleşme ilişkisi nedeni ile ortaya çıkan zarardan sorumlu olacaktır. Bu nedenle hakim tarafından kusuru konusunda bir bilirkişi raporu almak durumda olacaklardır. Ancak kaza tespit tutanağında davalıya zarar verenin tam kusurlu olduğu davacının ise herhangi bir kural ihlalinin olmadığı tespit edilmiş ise resmi makamlarca tutulan kaza tespit tutanaklarının aksi geçerli olmadıkça geçerli belgelerden olduğu için bu belgenin aksini iddia eden…

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası Araç Değer Kaybı Tazminatı Trafik kazaları ülkemizde önünü alamadığımız bir tür kanayan yara durumunda. Her yıl meydana gelen binlerce kazanın büyük bir kısmı can kaybına neden olurken, hemen tamamı mal kaybına da neden oluyor. Orta ve az gelişmiş ülkelerde trafik kazalarının ekonomide oluşturduğu zarar Gayri Safi Milli Hasıla’ ya oranı yaklaşık yüzde 1 veya 2 olarak gerçekleşiyor. İstatistiki bilgilere göre 2016 yılında gerçekleşen 1 Milyon trafik kazasının sonucu olarak ekonomiye getirdiği zarar şeklinde ki yük 4 Milyar Dolar seviyesinde. Kazaların her an ve her zaman gerçekleşebileceği unutulmamalı ve KASKO ile Trafik Kaza Sigortası sigortalarının mutlaka yaptırılması…

Estetik Ameliyat Ayıplı Eser Tazminat Davası

Estetik Ameliyat Ayıplı Eser Tazminat Davası

Estetik Ameliyat Ayıplı Eser Tazminat Davası Ameliyat Sonrası ‘Ayıplı Eser’ Tazminat Davası Özellikle estetik ameliyatların sonuçlarının yaptıran kişi tarafından istenilen sonuçlara ulaşamaması veya olumsuz sağlık sorunlarıyla beraber, kötü estetik sonuçlar ortaya çıkması konusunda sıklıkla başvurulan bir dava türü olan ameliyat sonrası ‘ayıplı eser’ tazminat davalarını etkileyecek son derece önemli bir gelişme yaşandı. Bu konuyla ilgili olarak yerel mahkemeye başvuran bir davacının davası yerel mahkeme tarafından reddedildi. Bunu takiben temyiz yoluna giden davacının davasını inceleyen Yargıtay, davalı tarafın kusurlu olduğunu ve yanı sıra davacının davasında haklı olduğuna hükmederek, davacı tarafın tazminat kazanmaya hakkı olduğuna karar verdi. Hukuksal süreci oldukça karmaşık olan…

Ticari Dava Nasıl Açılır

ticari-dava-nasil-açilir

Ticari Dava Nasıl Açılır Nitelikleri bakımından karmaşık bir yapısı olan dava türleridir. Türk Ticaret Kanunu’ nun 4. Maddesi çerçevesinde düzenlenmiş olan temel ticari davalar, bu maddenin kapsamını çok daha fazla aşan bir alanda değerlendirilmelidir. Bir davanın konusu ticari bir iş olduğu zaman, bu dava ticari dava olarak düşünülmemelidir. Bir davanın ticari dava olabilmesi için, işten çok tacir ve ticari işletmelerin oluşturduğu sorunlar ve anlaşmazlıklar noktasından hareket edilir. Bunun yanında dava açabilmek için, Türk Ticaret Kanunu içerisinde bulunan dava açmak için gerekli koşullar oluştuysa, tarafların ticari kurumlar veya ticari işletmeler sahibi olup olmadıklarına bakılmadan ticari dava açılabilir. Ticari davaların kapsamı, yaşamın…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri