2017

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Anlaşmalı boşanma eşlerin evlilik birliğini bitirmeye birlikte kara vermesi sonrasında ve her konuda uzlaştıktan sonra açılabilen ve hızlı bir şekilde evlilik birliğinin mahkeme tarafından sonlandırılmasını sağlayan Medeni Kanun’ da bulunan bir haktır. Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Hukuk sistemimiz içinde çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere iki farklı dava açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası, tarafların tüm konularda ortak bir mutabakata varmalarıyla açılabilmektedir. Ön görülen tüm şartların sağlanması halinde taraflar anlaşmalı boşanma davası açabilir. Anlaşmalı boşanma davası şartları; 1 yıldan fazla evli kalmış olmak Boşanma protokolü üzerinde anlaşmaya varmış olmak Tazminat, nafaka, velayet vb. konularda mutabakata varmak Eşlerin davayı…

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar: Anlaşmalı boşanmalar, oluşan emsal kararlar sonrasında, son yıllarda giderek artan bir taleple karşılaşılan boşanma türleridir. Bu boşanma türünde eşlerin her konuda önceden anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı bir protokolde çok detaylı bir şekilde hazırlayarak imzaladıktan sonra, ilk duruşmadan önce mahkemeye sunmaları gereklidir. Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir Anlaşmalı boşanma şartları arasında ilk şart, tarafların boşanma protokolü üzerinde anlaşmaya varmış olmalarıdır. Anlaşmalı boşanma davası, tarafların söz konusu protokol üzerinde mutabakata vararak açtıkları boşanma davası türüdür. Kanunlarımızda iki türlü boşanma davası ön görülmüştür. Bunlar; Anlaşmalı boşanma davası ve Çekişmeli boşanma davası Olarak iki farklı grupta…

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır İtiraz Edilir

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma Nedir? Evden uzaklaştırma kararı kanunda belirlenen unsurların oluşması halinde, eşlerden birinin ortak konuttan ya da bir arada yaşanılan yerden uzaklaştırılmasını ifade etmektedir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Koruma Kararı Nedir? Koruma ve uzaklaştırma tedbirleri mahkeme tarafından; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi olan aile bireyleri için verilmektedir. Koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin kararlar Aile Mahkemesi hâkimi tarafından verilmektedir. Kanunda yer alan açıklamalara göre koruyucu ve önleyici tedbir kararının benzerleri, mülkü amir tarafından da verilebilmektedir. Mahkeme Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları Nelerdir?…

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu, Cezası, Şikayet

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu, Cezası, Şikayet

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu, Cezası, Şikâyet Nedir Nasıl Yapılır? İnternet üzerinden hakaret suç duyurusu yaparak söz konusu suç unsurunun ortadan kaldırılması veya mağduriyetin giderilmesi için işlem başlatılabilmektedir. Hakaret suçu şikâyete bağlı suçlar kapsamında yer aldığı için suç duyurusunu yaparak işlem başlatabilirsiniz. Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret suçu, gıyapta veya huzurda olmak üzere iki farklı şekilde tanımlanmıştır. Kişiye karşı; sesli, görüntülü, yazılı vb. olarak yapılan hakaret huzurda hakaret kapsamında değerlendirildiği için internet ortamında işlenen suçlar, huzurda hakaret olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle verilecek cezalarda bu unsur dikkate alınacaktır. Günümüzde internet ve sosyal medya üzerinden yapılan hakarete ilişkin farklı yaptırımlar uygulanmaktadır. İnternet Suçlarına Karşı…

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Nedir Nasıl Hazırlanır? Boşanma davalarının sonucunda varsa ailelerin çocuk veya çocuklarının velayetlerinin hangi kişide olacağı da karara bağlanır. Bu karar verilirken, çocuklar dahil tarafların taleplerinden çok çocukların gerek maddi, gerek manevi çıkarlarının en üst düzeyde tutulması ve gelişimlerinin hem kendi açılarından ve hem de toplumsal olarak daha iyi şekilde olacağının düşünüldüğü ve tespit edildiği taraftan yana Hakim tarafından yapılan değerlendirme sonuçları etkilidir. Bununla birlikte verilen bu karar bir hüküm değildir ve zamanın akışı, yaşamın ilerleyiş sırasında oluşan değişiklikler, velayetin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılabilir ve velayetin değiştirilmesini haklı kılabilir. Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Velayet davası karar örnekleri incelendiği…

Özel Okul Öğretmenleri Kıdem Tazminat Alır Mı ?

Özel Okul Öğretmenleri Kıdem Tazminat Alır Mı

Özel Okul Öğretmenleri Kıdem Tazminat Alır Mı ? Eğitimde özel alanda faaliyet gösteren kurumlarda görev alan özel okul öğretmenleri, Türkiye’de ‘Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ çerçevesinde İş Kanunu kapsamı dahilinde bulunarak, çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde çalışanların en doğal hakları arasında yer alan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi konularda özel okul öğretmenlerinin belirli düzenleme farklılıklarının bulunması bu konuda endişe yaşamalarına neden olabiliyor. Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı ile ilgili olarak çalışma alanlarının kapsamını ve beraberinde bu konuya ilişkin bireylerin haklarının kapsamı gibi konuların detaylı bir şekilde öğrenilebilmesi için öncelikli kıdem tazminatının tam olarak ne gibi bir düzenleme olduğunun bilinmesi gerekir. Buna göre…

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır Bir taşınmazın satışı işlemlerinde öncelik hakkına sahip olunması olan önalım şufa davası, müşterek mülkiyet altında bulunan taşınmazda pay sahibi olarak ya da sözleşme ile meydana gelen hak ile taşınmaz üzerinde bir hissenin üçüncü bir kişiye satışının gerçekleştirilmesi durumunda taşınmazda hissesi olan birinin ya da sözleşme ile bu hakkın kendisine verilmiş olduğu kişi ya da kişilerin satışa konu hissenin alıcıya neye mal olmuş ise o miktar ile belli bir süre içerisinde satın alma hakkını veren ayni ve yenilik doğuran bir hak olarak görülmektedir. Sözleşmeden Kaynaklı Önalım Hakkı Nedir? Bir taşınmazın satışına ilişkin olarak önceden yapılmış olan…

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Silinmesi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Silinmesi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Silinmesi Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile kanun koyucu yargılama neticesinde mahkeme tarafından suçlu olduğuna karar verilecek olan sanığa bir tür kurtuluş yolu önermektedir. Bu sayede sanık, hakkında yapılan suçlamadan mahkum edilmeyeceği gibi, karar aşamasına gelen ancak açıklanması geri bırakılan mahkumiyetten etkilenmeyecektir. Sanığın kabulüne bağlı tutulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yargılama sonucunda mahkum edilecek sanığın cezalandırılmasının adli sicilinin bozulmasının ve haklardan mahrum bırakılmasının önüne geçilmesi amacı ile kabul edilen bir tür şarta bağlı olan af olarak tanımlanması da mümkün olabilmektedir. Ceza davaları konusunda  avukat desteği alınması oldukça önemlidir. Hükmün Açıklanmasının…

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır Dünya üzerinde bireylerin hukuki bir birliktelik altında kanun hükümlerinde, gerekli yönetmeliklerde yer alan kurallara uyarak birlikteliklerini ifade etmelerine evlenme denilmektedir. Evlenme bireyin hukuki alanda da statüsünü oldukça değiştirmektedir. Hak ve yükümlülükleri değişen birey bekâr statüsünden evli konumuna geçmektedir. Evlilik bireye birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklar evlilik birliği içerisinde olduğu bireye karşı sadakat yükümlülüğü onunla ev işlerini ve ekonomik alandaki sorumlulukları paylaşma yükümlülüğü gibi. Bu kurallar her ne kadar kanun hükmü ile korunma altına alınmış olsa da özellikle Türk örf ve adetleri içerisinde de yıllardır süre gelen ve var olan kurallardır. Kanun koyucu da bu örf ve…

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Nedir Evlilik müessesinden bahsedecek olursak, evlilik ile birlikte  eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilikte eşler, bu birliğin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Evlilik içerisindeki Aldatmalar ülkemizde yasalarla isim değiştirip, cezası kalkmış olsa dahi gündemden hiç düşmeyen ve hep sıcaklığını koruyan bir konudur. Aldatma konusuna başka ülke insanların açısında da baktığımızda, bir eş diğer eşin yapmış olduğu bu haksız davranışı kabul etmemektedir. Aldatma konusu gündemdeyken ne oldu da boşanma konusunda daha çok…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri