2017

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim? Nafaka Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmiş ve belirli şartlara haiz olan kişilere boşanma davası sırasında ve sonrasında bağlanan farklı türlere sahip ödeme olarak açıklanır. 3 Ayrı türde nafaka bulunur ve bu nafaka türlerinin verilme zamanları, süreleri ile birlikte verilme şartları da farklılık gösterir. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte bu durumdan ekonomik olarak etkilenen, dava süresince yoksulluk çeken eşe talebi halinde bağlanan nafaka türüne Tedbir nafakası denir Tedbir Nafakası Tedbir nafakası boşanma davası sırasında, bu durumdan ekonomik olarak etkilenmiş eşe talep etmesi halinde bağlanabilir. Nafakanın ne kadar olacağına hakim karar verir ve tedbir nafakasının bağlanabilmesi için, talep eden…

Düğünde Takılan Takılar Boşanmada Kime Verilir

Düğünde Takılan Takılar Boşanmada Kime Verilir

Düğünde Takılan Takılar Boşanmada Kime Verilir Modern hukuk sistemi çerçevesinde mevcut olan evlilik birliği kurmuş kişilerin boşanma hakkı çerçevesinde pek çok konu gündeme gelir. Günümüzde boşanma davaları süreci ile ilgili olarak en sık şekilde gündeme gelen konulardan birisi de düğünde takılan takılar boşanmada kime verilir konusu oluyor. Evlilik birliğinin kurulduğu sırada düğünde takılan takılar ile ilgili olarak herhangi bir problem meydana gelmese de boşanma davaları süreci içerisinde söz konusu olan bu takılar ciddi problemlerin yaşanmasına neden olabiliyor. Özellikle de boşanma davalarında düğünde takılmış takılar ile ilgili olarak takıların kime ait olduğu uyuşmazlığı yaygın olarak görülüyor. Boşanma davası süreci içerisinde söz…

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Miras kalmış olan bir mal varlığında birden fazla kişinin hak sahibi olması halinde ortak bir yönetime geçişi sağlanır yani ortak mülkiyet sıfatı alır. Bu halde söz konusu mirasın hak sahibi olan herkes tereke üzerinde hak sahibine sahip olurken, kişisel tasarruf yani satış, kiralama ya da devretme gibi işlemler konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Mirasın pay edilmesinin hedefi miras bırakılmış olunan birden fazla hak sahibinin hakkının mevcut olması halinde her bir hak sahibinin miras ile ilgili olarak bağımsız ve kişisel bir biçimde hakka sahip olarak miras kalan tereke üzerindeki payında kendi iradesi ile ve yalnızca kendisine…

Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Boşanma davalarında boşanmanın nedeni olan olayların mahkemeye ispat edilmesi gerekmektedir. Bu ispat boşanmak konusunda oldukça önemli bir konu olmaktadır. Bu ispatın yapılması konusunda en çok merak edilen konulardan biriside telefon konuşmalarının mahkemede kullanılması ve delil olarak sunulması konusudur. Bu konuda GSM operatörlerinden konuşmaların içeriğinin istenilmesinin mümkün olup olmayacağı da çok merak edilen bir diğer konudur. Boşanma davalarında GSM operatörlerinden telefonlarda yapılan konuşmaların istenmesi böyle bir kaydın tutulmaması nedeni ile mümkün olamamaktadır. Bu kayıtların mahkemeye sunulması konusunda boşanma avukatı gerekli yasal prosedürleri uygulayabilmektedir. GSM operatörlerinin kişiler arasında yapılan görüşmeleri kaydetmeleri yasal olarak mümkün değildir. Bu sebeple de…

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Boşanma davalarının şekil ve usul yönünden farklılıklar göstermesi ve tüm bu farklılıkların Türk Medeni kanunu tarafından düzenlenmesinden kaynaklı olarak, boşanma nedeninin doğru bir şekilde seçilmesi büyük önem taşır. Türk Medeni kanunu tarafından düzenlenmiş olan boşanma nedenleri, işleyiş ve sonuçlar bakımından da farklıdır. Bu sebeple doğru bir şekilde seçilmemiş dava nedeni, usul yönünden hata yapılmış olmasına, davanın çıkmaza girmesine, reddedilmesine veya olması gerekenden daha uzun bir süre içerisinde devam etmesine enden olabilir. Her türlü hak ve zaman kaybına neden olacağı kesindir. Benzer şekilde davanın türünü belirleyen ve aynı zamanda sunulan bilgilerle tüm davanın seyrini etkileyen dava dilekçeleri…

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer Anlaşmalı boşanma eşlerin evlilik birliğini bitirmeye birlikte kara vermesi sonrasında ve her konuda uzlaştıktan sonra açılabilen ve hızlı bir şekilde evlilik birliğinin mahkeme tarafından sonlandırılmasını sağlayan Medeni Kanun’ da bulunan bir haktır. Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? Anlaşmalı boşanma davaları hızlı bir şekilde boşanmanın gerçekleşmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir kanunu haktır. Bununla birlikte anlaşmalı boşanmanın usullere uygun bir şekilde başlatılması ve sürdürülmesi, davanın süresinin uzaması veya kısalması konusunda en büyük etkendir. Usullere uygun bir şekilde yapılan başvuru, doğru evrakların yine doğru bir biçimde hazırlanarak ilgili mahkemeye sunulması, duruşma sırasında eşlerin birlikte mahkemede…

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Anlaşmalı boşanmalar, oluşan emsal kararlar sonrasında, son yıllarda giderek artan bir taleple karşılaşılan boşanma türleridir. Bu boşanma türünde eşlerin her konuda önceden anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı bir protokolde çok detaylı bir şekilde hazırlayarak imzaladıktan sonra, ilk duruşmadan önce mahkemeye sunmaları gereklidir. Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilmesi Gerekenler Öncelikle tüm davanın iskeletini oluşturacak olan bu protokolün hazırlanması sırasında, usul ve hukuk yönünden deneyim sahibi bir avukattan yardım alınmasını öneriyoruz. Hazırlanacak olan protokolün eşlerin her konuda aralarında yaptıkları anlaşmaları açık ve net bir şekilde yer alacağı ve maddeler halinde hazırlanması gereklidir. Bu maddelerin ve tüm…

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır İtiraz Edilir

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma Modern hukuk sistemi evlilik birliği içerisinde eşinden şiddet görmekte olan kadınların başvuruları durumunda hukuki koruma altına alınabilmesini mümkün kılmaktadır. Evlilik birliğinin eş tarafından uygulanan veya uygulanması yüksek olasılık olması nedeniyle açılan boşanma davalarında mahkeme kararı ile şiddet uygulayan eşin konuttan uzaklaştırılması yaygın olarak uygulanan hukuki koruma yöntemlerinden birisidir. Türkiye’ de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Aile Mahkemesi hakimi tarafından önlem niteliğinde verilmiş olan kararlar çekişmesiz yargı işi olarak değerlendirilmektedir.  4271 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenleme altına alınmış önlemlerle beraber *Eşlerden birisinin ya da çocukların *Aynı çatı…

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır? Kişilerin ölümünden sonra bıraktıkları miras hukukuna göre üzerinde kimlerin hakları olduğu, hangi oranda hak sahibi olduklarının yazılı olduğu belgeye veraset ilamı denmektedir. Veraset ilamı diğer bir adı ile mirasçılık olarak bilinmektedir. Bu konuda 4721 sayılı Medeni Kanun maddeleri arasındaki 598’inci maddede mirasçılık belgesi olarak ifade edilmektedir. Veraset İlamı Nedir ve Nasıl Çıkartılır? Veraset ilamı çıkartılmasının iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılması olmaktadır. Veraset ilamı çıkartılması konusundaki ikinci yol ise noterlerden veraset ilamı talep edilmesidir. Elbette noterden veraset ilamı çıkartılması çok daha kolay bir yol olmaktadır. Ancak bu kolay yol ile noterden…

Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları

Doktor Yanlış Tedavi Teşhis Nedeniyle Tazminat

Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları Borçlar Kanunu çerçevesinde söz konusu olan tazminat davası türlerinden birisi de yanlış tedavi nedeniyle tazminat davalarıdır. Hekim tarafından hastaya yanlış teşhis konulması, kusurlu tedavi sürecinin işletilmesi gibi pek çok etken nedeni ile meydana gelen zararların karşılanabilmesi amacı ile bu tazminat davası açılabiliyor. Günümüz modern teknolojisini aktif şekilde kullanan modern tıbbın en ileri ürünlerini ve uzun yıllara dayanan tıbbi eğitimlerine odaklı şekilde hastaların sağlık sorunlarının giderilebilmesi hedefi ile mevcut mesleğinin gerekliliğini gerçekleştirmektedir. Ancak bazı hallerde hasta yönünden mevcut sağlık sorunlarının giderilebilmesi hedefi ile uygulanmasına karşın hasta açısından zarar oluşturabilecek yanlış tedavi veya hatalı tıbbi müdahale durumu…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri