Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davaları

Günümüzde,  çoğu zaman ölümlere ya da yaralanmalara sebebiyet veren trafik kazaları hem Borçlar Hukuku hem de Ceza Hukuku açısından ele alınan bir konudur. Borçlar hukuku açısından incelediğimizde trafik kazalarında yaralanmalara sebebiyet veren kazalar ile ölümle sonuçlanan trafik kazaları arasında var olan en büyük fark tazminat davasının davacı tarafıdır. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında davacı taraf ölen kişinin yakınları iken yaralanmalara sebep olan trafik kazalarında davacı taraf yaralanan kişidir. Bu nedenle yaralanmaya sebep olan trafik kazalarında destekten yoksun kalma tazminat davası da açılamamaktadır.

Türk Borçlar Kanunu haksız fiil çatısı altında ölüme ve yaralamalara neden olan olaylar sonucunda açılacak tazminat davalarının sınırlarını belirlemiştir.

Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Davası

Trafik Kazası Bedensel Zararlar

Türk Borçlar Kanunun 54. Maddesinde yaralanmalara sebebiyet veren kazalarda tazminat davasının sınırı çizilmiştir. Kanunu ifade ederek açıklamaya devam edersek:

Türk Borçlar Kanunu madde 54:Bedensel zararlar özellikle şunlardır:

 1. Tedavi giderleri.
 2. Kazanç kaybı.
 3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Trafik kazalarında maddi tazminat davası olabilecek bu hususları ayrı ayrı inceleyelim

Trafik Kazası Tedavi Giderleri:

Bilirkişi tarafından belirlenmesi gereken bu giderlerin istenebilmesi için zarar gören kişinin iyileşmesi aranmamaktadır. Bu giderler kapsamında neler vardır? Muayene, tahlil, teşhis, ilaç parası, ulaşım masrafları, ameliyat, hastane, protez, fizik tedavi, bakım ve buna benzer birçok masraf tedavi giderleri kapsamı altında değerlendirilmektedir.

Yargıtay tedavi giderleri kapsamında ileride yapılacak zorunlu tedaviler için de gerçekleştirilecek olan masrafların davalı taraftan istenebilmesini kabul etmiştir. Ayrıca tedavi giderlerinde sadece iyileşmek için değil hastalığın veya sakatlığı artmaması için yapılacak olan tedavi kalemlerini de kapsamaktadır.

Trafik Kazası Çalışma Gücünün Kaybı ( İş Göremezlik Zararı)

Çalışma gücünün kaybını 3ayrı şekilde değerlendirmeliyiz. İlki zarar gören kişinin geçici olacak şekilde çalışma gücünü kaybetmesinden doğacak zararlar ki kanun koyucu buna kazanç kaybı demiştir. İkincisi zarar görenin bir uzvuna, organına bir şey olması takdirinde çalışma gücünü sürekli kaybetmesi ya da çalışma gücünün azalması sonucunda oluşacak maddi zararlar ve 3. ve son olarak da kişiye gelen zarar nedeni ile yapmış olduğu mesleği bir daha icra edemeyecek olması nedeni ile ekonomik geleceğinin sarsılması. Bu 3 hususu ayrı ayrı incelemeliyiz.

Trafik Kazası Çalışma Gücünün Geçici Kaybı ( Kazanç Kaybı )

Yaralamalı trafik kazalarında yaralanan kişi özellikle kaza sonucu sakatlanması ya da yaralanması büyük mahiyette ise işinden de bir süre uzak kalmaktadır. İşinden uzak kalan kişi yine o süre zarfı içinde kazanması gerekeni işin başında olmadığından kazanamamaktadır. Özellikle bu durum devlet memurluğu yapmayan serbest meslek erbapları için oldukça önem arz etmektedir. Kanun koyucu zarar göreni bu yönden de düşünerek davalı taraftan kişinin kazanması gereken muhtemel kazancı, alamadığı maaşı gibi ücretleri de isteyebilmesini ve hatta kendisi yerine bir başkasını çalıştırmış ise o kişiye de ödenecek olan ücreti isteyebileceğini öngörmüştür.

Trafik Kazası Çalışma Gücünün Sürekli Kaybı Ya Da Azalması

Her somut olayın özelliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bu durumda da yaralanan kişinin kazadan sonra bir daha çalışamaz hale gelmesi durumunu göz önüne alan kanun koyucu yaralanan kişi eğer kazadan sonra tekrar çalışamayacak durumda ya da çalışma gücünün ciddi anlamda, ki bu her somut olayın özelliğine göre incelenmelidir, azalmış ise bunun da tazmini istenebilmektedir.

Kanun koyucu bu durumda hâkimin ciddiyeti iyi belirlemesi ve ona göre zararın tazminini belirlemesini istemiştir. Kişi örneğin kazadan sonra yatalak hale geldiyse ve bir başkasına muhtaç durumuna düşmüşse hâkim davada bu hususu dikkate almalıdır.

Trafik Kazası Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar

Bazı durumlarda vücut bütünlüğünde meydana gelecek olan zarar kişinin sadece çalışma gücüne etkisi olmayabilir. Kişinin mesleğini icra etmesinde vücut bütünlüğüne zarar gelmesinin önemli derecede etkisi olabilir. Örneğin kişi bir ses sanatçısı ve kazada ses telleri zarar görmüşse ve artık şarkı söyleyemeyecekse bu durumda ekonomik geleceğinde sarsılma meydana gelmektedir. Çünkü kişinin gerçekleştirmiş olduğu mesleği tekrar yapamayacaktır.

Ekonomik geleceğin sarsılmasından dolayı ortaya çıkan kayıp zarar meydana gelmeseydi elde edilebilecek olan muhtemel kazanç ile zarar meydana geldikten sonra elde edebilecek kazanç arasındaki farktır. Bu durum hesaplanırken zarar gören kişinin aşı, eğitimi, bir meslek icra edip etmemesi, meslek icra ediyorsa bu kazanın mesleğine verdiği zarar.

Trafik Kazası Araçta Meydana Gelen Zararlar Araç Değer Kaybı Davası

Eğer araç ile bir trafik kazası meydana gelmiş ise kusurlu olmayan taraf aracına gelen zararları da karşı taraftan isteyebilmektedir. Burada Türk Borçlar Hukukundaki fark teorisi uygulanmaktadır. Zararın meydana gelmesinden önceki değeri ile kazadan sonra meydana gelen zarardan dolayı oluşan değeri arasındaki fark davacı tarafından istenebilmektedir.

Trafik Kazası Maddi Tazminatın Hesaplanması

Trafik kazalarında meydana gelen zararlar nedeni ile açılan tazminat davalarında davalı taraf kazadaki kusuru kadar zararı tazmin etmekle mükelleftir. Örneğin kazadan sorumluluğu %40 iken 100 bin TL’lik maddi tazminatın sadece 40 binini ödemekle yükümlüdür. Hâkim zaten kusura göre karar vermektedir.  Ayrıca tazminat hesaplaması yaparken denkleştirme sistemi uygulanır. Yani yararlardan zararlar çıkartılmaktadır ve ona göre bir tazminat belirlenmektedir.

Yaralamalı trafik kazalarında olmasa da ölüme sebep olan trafik kazalarında destekten yoksun kalma tazminat davası da açılmaktaydı. Bu davada eşin destekten yoksun kalma tazminatı açma hakkı vardır. Hâkim eşin evlenme olasılığına göre de tazminatı düşürebilme yetkisine sahiptir. Bu oranları incelediğimizde şunları söyleyebiliriz:

Kocası vefat eden bir bayanın evlenme şansı:

17-20 yaş arası % 52

21-25 yaş arası % 40

26-30 yaş arası % 27

31-35 yaş arası % 17

36-40 yaş arası % 9

41-50 yaş arası % 2

51-55 yaş arası % 1

Yukarıdaki yüzdeler, çocuksuz eşler için olup, AYİM uygulamasında 18 yaşından küçük her çocuk için % 5 indirim yapılmaktadır.

Karısı vefat eden bir adamın evlenme şansı:

17-20 yaş arası erkekler % 90

21-25 yaş arası erkekler % 70

26-30 yaş arası erkekler % 48

31-35 yaş arası erkekler % 30

36-40 yaş arası erkekler % 15

41-50 yaş arası erkekler % 4

51-55 yaş arası erkekler % 2

Trafik Kazası Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Yaralamalı Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Davası

Kişi vücut bütünlüğüne zarar gelmesinin yanında geçireceği ameliyat ve tedavi sürecinde ektiği acılar, sıkıntılar da manevi tazminat davasına konu olmaktadır.

Maddi Tazminat Davalarında Taraflar

Davacı taraf bedensel bütünlüğü zarar gören yani kazada yaralanan kişidir.

Davalı taraf da asıl olarak sürücüdür.  Fakat sürücü reşit değil ya da kısıtlı ise davayı veli ya da vasi yönetmektedir. Davalı olacak diğer taraflar ise aracın işleteni olan şahıs ya da kurumdur.

13 SORULAR

 1. ERDEM ÖZÇOBAN dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 2. DİDAR BİNİCİ dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. SU GÜN dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 4. EMİNE ALPER dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 5. CEVDET EĞİLMEZ dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. BURKAY SAYIN dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 7. ZELAL ÇINGI dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 8. ERDEM ÖZÇOBAN dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 9. YEŞİM KARACAN dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 10. NAZ DİLMEN dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 11. Ahmet özkan dedi ki:

  Trafik kazasında eşim yaralandı.Siğorta Şirketine Dava Nasıl açabiliriz ve Nasıl bir yol izlememiz gerekir.Teşekkürler.

 12. OĞUZHAN YARAR dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 13. GÜLBÜKE ÜNAL dedi ki:

  Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri