Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır İtiraz Edilir

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma Nedir? Evden uzaklaştırma kararı kanunda belirlenen unsurların oluşması halinde, eşlerden birinin ortak konuttan ya da bir arada yaşanılan yerden uzaklaştırılmasını ifade etmektedir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Koruma Kararı Nedir?

Koruma ve uzaklaştırma tedbirleri mahkeme tarafından; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi olan aile bireyleri için verilmektedir. Koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin kararlar Aile Mahkemesi hâkimi tarafından verilmektedir. Kanunda yer alan açıklamalara göre koruyucu ve önleyici tedbir kararının benzerleri, mülkü amir tarafından da verilebilmektedir.

Mahkeme Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları Nelerdir?

Şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi bulunan kişilerin koruma altına alınması için mahkeme tarafından koruyucu kararlar uygulanabilmektedir. 6284 sayılı kanun kapsamında hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları;

 • Müşterek konuttan uzaklaştırılması ve korunan kişiye konutun tahsis edilmesi
 • Çocuklarla kurulacak ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması ve ilişkinin sınırlandırılması
 • Gerekli hallerde korunan kişinin çocuklarına tedbir amaçlı ayrı tutulması
 • Korunan kişinin sair suretle veya iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi
 • Taşımasına izin verilen silahların teslim edilmesi (silah taşıması gereken kamu görevlileri içinde geçerlidir)

Aile Mahkemesi hâkimi tarafından kanunda yer alan şartların oluşması halinde yukarıda sayılan önleyici tedbir ve koruma kararları alınabilmektedir. Benzer karalar mülki amir tarafında da verilebilir.

Boşanmada Uzaklaştırma Kararları Nelerdir?

Kişinin şiddet görmesi, ölüm tehdidi altında olması veya ihtimalinin bulunması halinde kişiler için evden uzaklaştırma kararı verilebilir. Bunun yanı sıra, kanunda belirtilen birçok farklı tedbir ve uzaklaştırma kararı aynı anda uygulanabilmektedir. Buna göre uzaklaştırma kararı kapsamında;

 • Evden (ortak müşterekten) uzaklaştırma kararı
 • Çocuklardan uzaklaştırma
 • Tehdit ve hakaret yasağı
 • İşyerinin değiştirilmesi
 • İletişim yasağı vb.

Kararlar uygulanabilmektedir. 6284 sayılı kanun hükümlerince verilen kararlara tarafların tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz hakları bulunmaktadır. Yapılan itirazın ardından yetkili mercii tarafından bir hafta içinde kesin karar verilir.

Tedbir kararı, kişilerin talebi üzerine, ilgili bakanlık, kolluk kuvvetleri veya Cumhuriyet başsavcısının başvurusu üzerine verilmektedir. Tedbir kararına acilen ihtiyaç duyulduğu durumlarda; mülki amir, kolluk birimleri veya en yakın yer hâkiminden karar alınması gerekmektedir.

Uzaklaştırma Kararları Nelerdir

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma

Boşanmada Koruma Kararının İhlalinin Sonuçları Nelerdir?

 6284 sayılı kanuna göre kişilerin mahkeme tarafından verilen tedbir kararlarına uymayan, şiddet uygulayan veya kararı ihlal eden kişiler için ihlalin niteliğine ve ağırlığına göre hâkim tarafından 3 – 10 gün arası zorlama hapis cezası uygulanabilmektedir. Kararın yeniden ihlal edilmesi halinde 15 – 30 güne kadar hapis cezası uygulanır. Zorlama hapis cezası kanunen 6 ayı geçemez.

Kararların ihlal edilmesine ilişkin zorlama hapis cezası, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından uygulanır. Alınan karar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il veya ilçe birimlerine bildirilmektedir.

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma

Modern hukuk sistemi evlilik birliği içerisinde eşinden şiddet görmekte olan kadınların başvuruları durumunda hukuki koruma altına alınabilmesini mümkün kılmaktadır. Evlilik birliğinin eş tarafından uygulanan veya uygulanması yüksek olasılık olması nedeniyle açılan boşanma davalarında mahkeme kararı ile şiddet uygulayan eşin konuttan uzaklaştırılması yaygın olarak uygulanan hukuki koruma yöntemlerinden birisidir.

Türkiye’ de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Aile Mahkemesi hakimi tarafından önlem niteliğinde verilmiş olan kararlar çekişmesiz yargı işi olarak değerlendirilmektedir.  4271 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenleme altına alınmış önlemlerle beraber

*Eşlerden birisinin ya da çocukların

*Aynı çatı altında yaşamakta olan diğer aile üyelerinden birisinin

*Mahkeme tarafından ayrılık kararı alınmış

*Yasal şekilde ayrı yaşam hakkı bulunan

*Koruma kararı nasıl alınır hakkında detay bilgi için…

*Evli olmalarına karşın fiili olarak ayrı yaşayan aile bireylerinden birisinin aile içi şiddete maruz kalması halinde bu kişilerin kendileri tarafından ya da Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerçekleştirilecek bildirim çerçevesinde Aile Mahkemesi hakimi tarafından söz konusu durumun elzemliği dikkate alınarak resen kanunda sayılmakta olan önlemlerden bir veya birkaçını ya da uygun göreceği benzeri başka önlemleri de alma konusunda hüküm verebiliyor.

Boşanma Davasında Alınan Koruma Kararları Ve İtiraz

Boşanma davaları çerçevesinde eşine yönelik şiddet uygulamakta olan kişilere ilişkin olarak alınabilecek önlemler ise;

*Şiddet gören eşe yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ya da küçük düşürme içerecek söz ve eylemlerde bulunmama

*Ortak kullanımda olan konuttan ya da bulunulan noktadan derhal uzaklaştırma ve koruma altına alınacak ortak kullanımdaki evin şiddet gören eşe tahsisi

*Şiddet uygulayan kişilere uygulanan uzaklaştırma çerçevesinde koruma altında bulunan kişilerin konutuna, okuluna ve işyerine yaklaşamama

*Evlilikteki çocuklara ilişkin daha evvelden gelen yakın ilişki hakkının refakatçi eşliğinde kurulması, sınırlandırma altına alınması veya tamamıyla kaldırılması

*Koruma altına bulunan kişilerin, gerekli hallerde şiddete maruz kalmamasına karşın yakınlarına, tanıklarına ve yakın ilişki kurma hakkı saklı kalacak biçimde çocuklarına yaklaşmaması

*Koruma altındaki kişinin kişisel ve ev eşyalarına zarar vermemesi

*Koruma altındaki kişiye iletişim araçları ya da sair biçimde rahatsızlık oluşturmaması

*Yasal olarak bulundurma ve taşıma izni bulunan silahların kolluk güçlerine teslim edilmesine

*Silah taşıma zorunluluğu bulunan kamu görevi yerine getirmesine karşın silahını kurumuna teslim etmesi

*Koruma altındaki kişilerin bulunduğu yerlerde alkol ya da uyuşturucu tüketimi gerçekleştirmemesi veya  bu maddelerin etkisi altındayken koruma altındaki kişilere yaklaşmaması ve bağımlılık söz konusuysa muayene ve tedavisinin (hastaneye yatış dahil) gerçekleştirilmesi

*Sağlık kuruluşuna muayene ya da tedavi hedefli başvuru gerçekleştirmesi ve tedavisinin uygulanması şeklindeki maddelerden bir veya birkaçına birden Aile Mahkemesi tarafından hüküm verilebilir.

Şiddet gören ya da şiddet görme riski bulunan kişilerin bu durumu resmi makamlara ya da yetkili mercilere ihbar etme hakkı bulunur. İlgili kurumdaki kamu görevlileri tarafından  kanun çerçevesindeki görevlerini gecikmeye müsaade etmeden yerine getirmesi ve uygulaması gereken diğer önlemlere dair yetkililere haber verme yükümlülüğüne sahiptir.

 

6 SORULAR

 1. İLKAY SAVCI dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 2. MUHAMMET ZORLU dedi ki:

  Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 3. SELCEN CIDIK dedi ki:

  Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. ÇAĞAN ÇAKAL dedi ki:

  Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 5. ONUR KESKİN dedi ki:

  Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 6. HİLAL TÖREYİN dedi ki:

  Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri