Ceza Hukuku | İlk-Ay Hukuk

Ceza Hukuku

/Ceza Hukuku
­

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu, Cezası, Şikayet

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu, Cezası, Şikayet
Modern yüzyıl dünyasında teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte artık günlük yaşamın her noktasında internet altyapısının etkileri görülmeye başlandı. Bu noktada internet ve sosyal medya kullanımında yaşanan önemli artışlar pek çok yeni etkenin de insanların yaşamları içerisinde yer almasına yol açıyor.

Bu noktada da son yıllarda internet ortamı üzerinden gerçekleştirilen hakaret ve […]

Tefecilik Suçu Cezası Şikayet

Tefecilik Suçu Cezası Şikayet
Tefecilik Suçu Nedir

Tefecilik genellikle ödünç ya da borç olarak başkasına verilen para anlamına gelir. Ancak suç sadece para vermekle işlenmiyor. Toplum içinde senet kırma olarak da adlandırılan tefecilik yalnızca para vermekle meydana gelmiyor, aynı zamanda vadesi henüz dolmamış olan senetlerin satın alınması da tefecilik suçu olarak kabul ediliyor. Para haricinde bulunan herhangi bir […]

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu
Bilişim alanında suç kavramı, gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza girmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir bölümde anlatılan bilişim alanındaki suçlar, siber suçlar olarak da anılmaktadır. İlgili kanunda 10. bölüm, bu suçların anlatıldığı alandır. Suçlar, internet ve bilgisayar aracılığı ile işlenmektedir. Bu kapsama hangi suçların dâhil olacağı da, TCK’nın […]

Sahte Diploma Kullanma Suçu

Sahte Diploma Kullanma Suçu
Son senelerde çalışma hayatına sahte diploma ile girilmeye çalışılması sıklıkla rastlanılan bir durum haline gelmektedir. Hatta o kadar ki devlet memuru olan kişiler için bile bu durum oluşmuş ve basında bununla ilgili haberlere yer verilmiştir. Bu şekilde sahte diploma kullanılması durumunda, kişi birçok suç işlemiş olabilmektedir. Mesela, bir kişi resmi belgede sahtecilik […]

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır
Adli sicil kayıtları hakkında, kayıt tutulan yer bilgisi Adli Sicil Kanunu’nda açıklanmıştır. Bu kanunun 2. maddesinde gerekli açıklamalar bulunmaktadır. Buna göre kayıtların tutulmasında, netleşmiş ve kesin mahkûmiyet kararları, ister Türk mahkemelerince isterse yabancı mahkemelerce verilmiş olsun fark etmemektedir. İki durumda da kayıtlar aynı yerde tutulur. Aynı zamanda Türk kişiler […]

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Silinmesi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Silinmesi
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile kanun koyucu yargılama neticesinde mahkeme tarafından suçlu olduğuna karar verilecek olan sanığa bir tür kurtuluş yolu önermektedir. Bu sayede sanık, hakkında yapılan suçlamadan mahkum edilmeyeceği gibi, karar aşamasına gelen ancak açıklanması geri bırakılan mahkumiyetten etkilenmeyecektir. Sanığın kabulüne bağlı tutulan hükmün […]

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı
Hakaret Suçu Yargıtay Kararı olarak verilen kararın özeti; Hakaret suçu yükletilen sanığın hangi sözlerinin hakaret olarak kabul edildiği ve hangi delillerin hükme esas alındığı açıklanmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Yargıtay Kararı – Hakaret Suçu Yargıtay Kararı
T.C. YARGITAY

18.Ceza Dairesi

Esas:  2015/11587

Karar: 2015/11024

Karar Tarihi: 12.11.2015

HAKARET SUÇU – SANIĞIN HANGİ SÖZLERİNİN […]

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik
Resmi belgede sahtecilik : MADDE 204 – (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi […]

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası
Türk medeni kanununda ve ceza kanunda özel hayatın korunması önemsenmekte ve bu anlamda da hassasiyet ile üzerinde durulmuştur. Bu nedenle yasalarımızda aile hayatı veya kişi hayatına dair birçok kanun ve yasa bulunduğunu söylemekte fayda bulunmaktadır. Ayrıca yine mahremiyet olarak adlandırılan bu özel alan Türk kanunlarınca saygı açısından önem teşkil ettiğinden kişinin […]

Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu
Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçtan dolayı yapılacak yargılama asliye ceza mahkemesinde görülür. Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe […]