Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma eşlerin evlilik birliğini bitirmeye birlikte kara vermesi sonrasında ve her konuda uzlaştıktan sonra açılabilen ve hızlı bir şekilde evlilik birliğinin mahkeme tarafından sonlandırılmasını sağlayan Medeni Kanun’ da bulunan bir haktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları hızlı bir şekilde boşanmanın gerçekleşmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir kanunu haktır. Bununla birlikte anlaşmalı boşanmanın usullere uygun bir şekilde başlatılması ve sürdürülmesi, davanın süresinin uzaması veya kısalması konusunda en büyük etkendir. Usullere uygun bir şekilde yapılan başvuru, doğru evrakların yine doğru bir biçimde hazırlanarak ilgili mahkemeye sunulması, duruşma sırasında eşlerin birlikte mahkemede bulunmaları ve beyanlarını onaylamaları anlaşmalı boşanma davasının en hızlı şekilde ve tek duruşmada sonlanmasını sağlar.

Mahkeme süresinin kısaltılması için usullere uygun bir şekilde hazırlanmış dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolünün yanı sıra, yapılması gereken başka işlemlerde bulunur. Bazı durumlarda duruşmanın verildiği tarihten daha önceki bir tarihe alınabilmesi mümkündür. Bununla birlikte bu konularda başvurulan mahkemenin iş yükünün önemi de büyüktür. Genel olarak anlaşmalı boşanma davaları 1 hafta ile 3 ay arasında bir süre içerisinde sonuçlanır.

Anlaşmalı Bışanma Davası 1 Günde Bitermi

Acil durumlar söz konusu olduğunda 1 gün içerisinde bile sonuçlandırılmış emsal anlaşmalı boşanma davaları da vardır. Ancak boşanmanın kesinleşmesi ve nüfusa işlemesi bu süreye dahi değildir. Bununla birlikte anlaşmalı boşanma davalarının başından itibaren doğru bir şekilde yürütülememesi, bir duruşmadan daha fazla olarak duruşmaya neden olabileceği ve bu durumun süreci 3-4 aylık bir süreye uzatabilmesinin mümkün olduğu unutulmamalıdır. Aynı şekilde davanın yanlış yürütülmesinin sonuçları boşanmanın uzamasına neden olabilecek unsurlar olabilir.

Örneğin yanlış yapılan başvuru ve davanın ön incelenmesinde davanın reddedilmesine neden olabilir ve böyle bir durumda aynı konuyla ilgili taraflar 3 yıl içerisinde yeniden dava açamayacakları için oldukça zor durumda kalabilirler.

Ayrıca Benzer şekilde yanlış yürütülen anlaşmalı boşanma davası, hakimin kanaatleri üzerine çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir ve bu durumda boşanma süresi uzadığı gibi, boşanma şekil ve usulleri değiştiğinden yeni ve pek çok başka işlemi yine usullerine uygun bir şekilde yapmak gerekebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları En Hızlı Şekilde Nasıl Sonuçlandırılır?

Tüm bu sebepler Anlaşmalı boşanma davalarının açılmasından önce bir avukatın yardımına başvurulmasını önemli bir noktaya taşır, Mümkünse tüm dava süresince tarafların avukat veya avukatlar aracılığıyla temsil edilmesi, usuller ve yöntemler açısından büyük bir avantaj sağlayacak, davanın doğru yöntemlerle sürmesini sağlayacak ve istenilen sonuca en hızlı şekilde ulaşılmasında büyük katkı sağlayacaktır.

Bu doğrultuda yapılacak avukat başvuruları sırasında, davanın ne kadar bir süre içerisinde sonlanacağı daha net bir şekilde önceden anlaşılabilir. Benzer şekilde avukatların yönlendirmeleri sonucunda iş yükü konusunda daha az sorun yaşayan mahkemelere yönelmek suretiyle de, anlaşmalı boşanma davasının süresi olabilecek en kısa sürelere çekilebilir.

Aile hukuku konusunda uzmanlaşmış ve daha öncesinde benzer davaları sonuçlandırmış tecrübe edinmiş avukatlara başvurmanızda bu sürecin nasıl başlayacağını ve nasıl hangi sürede sonuçlanacağı hakkında faydalı bilgilere sahip olmuş olacaksınız. Ayrıca Avukat desteği halinde boşanma konusunda girmiş olduğunuz psikolojik ve gergin halinizde rahatlama, bilgi sahibi olmanız durumunda belirsizlik ortadan kalkacağı  kesin bir durumdur.