İş Hukuku

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü İş Sözleşmesinin Fesih Usulü Yargıtayca verilen kararda açıklanmıştır. 4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler, sürüm ve satış imkanlarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış pazar kaybı, hammadde sıkıntısı gibi işin sürdürülmesini imkansız hale getiren işyeri dışından kaynaklanan sebeplerle yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması,…

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

iş hukukunda zorunlu arabuluculuk nedir

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nde (TBMM) uzun süredir tartışmalara yol açan ancak sonunda kabul edilerek, Resmi Gazete’ de yayınlanan yeni İş Mahkemeleri Kanunu kabul edildi. Söz konusu değişiklik Türkiye genelinde 15 milyon civarında işçiyi ve 1.7 milyon civarında işvereni etkiliyor. Yapılan bu yeni değişiklik sonucunda Türkiye’ de işveren ve işçi İş Kanunu’ nda bulunan maddelere ilişkin olarak dava açmadan önce arabulucuya başvuru gerçekleştirmek durumunda kalacak. Daha öncede de uygulanan arabuluculuk uygulamaları, zorunluluk taşımıyordu ki yeni tasarının kabulü ile birlikte zorunlu hale geldi. Bu durumda Türkiye’ de İş Mahkemeleri’ nde söz konusu iş davalarının açılabilmesi için arabuluculuk…

Özel Okul Öğretmenleri Kıdem Tazminat Alır Mı ?

Özel Okul Öğretmenleri Kıdem Tazminat Alır Mı

Özel Okul Öğretmenleri Kıdem Tazminat Alır Mı ? Eğitimde özel alanda faaliyet gösteren kurumlarda görev alan özel okul öğretmenleri, Türkiye’de ‘Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ çerçevesinde İş Kanunu kapsamı dahilinde bulunarak, çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde çalışanların en doğal hakları arasında yer alan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi konularda özel okul öğretmenlerinin belirli düzenleme farklılıklarının bulunması bu konuda endişe yaşamalarına neden olabiliyor. Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı ile ilgili olarak çalışma alanlarının kapsamını ve beraberinde bu konuya ilişkin bireylerin haklarının kapsamı gibi konuların detaylı bir şekilde öğrenilebilmesi için öncelikli kıdem tazminatının tam olarak ne gibi bir düzenleme olduğunun bilinmesi gerekir. Buna göre…

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat İş kazası geçiren işçinin ya da işçinin yakınlarının açma hakkına sahip olduğu bir tür maddi ve manevi tazminat davası olan iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası, yaşanan iş kazasının niteliğine göre yükümlüklüler ile ilgili olarak ceza davası açma hakkı da teşkil etmektedir. İş kazası tazminat davaları pek çok kademe ve mutlaka ilgilenilmeyi gerektirmekte olan süreçlerden oluşuyor. Bu yüzden de iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası açımı için profesyonel avukatlık ve hukuk bürosu desteğinin alınması gerekir. İş kazasında maddi ve manevi tazminat davaları iş kazasına ilişkin rapor alımına, bilirkişi raporlarının hazırlanmasına ve davanın…

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Hukuk sistemi dahilinde işverenler açısından olduğu kadar işçiler yönünden de hakların korunabilmesini sağlayacak hukuk uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar arasında sigorta primine esas ücretin tespiti davası bulunuyor ki modern çalışma koşullarında pek çok çalışanın karşı karşıya kaldıkları son derece önemli durumlardan birisidir. Sigorta primine esas ücretin tespiti davalarındaki en önemli hedef işyerinde çalışan çalışanların işveren tarafından ödenmekte olan maaş üzerinden olması gerekirken asgari ücret gösterme sureti ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerini gerçekleştirmesinin, çalışanların gelecek dönemlerdeki haklarından mahrum kalmak durumunda olmasına yol açmasıdır. Çünkü günümüzde işveren tarafından asgari ücret üzerinden yapılacak prim ödemeleri ile asgari…

Sigortalılık Başlangıcının Tespiti Davası

Sigortalılık Başlangıcının Tespiti Davası

Sigortalılık Başlangıcının Tespiti Davası Günümüzün modern hukuk sistemi çerçevesinde uygulanan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile sadece işverenlerin değil aynı zamanda da işçilerinde haklarının korunabilmesi hedefleniyor. Özellikle de sigortalıların gelecek dönemde karşı karşıya kalabilecekleri hak kayıplarının ve bu doğrultudaki mağduriyetlerinin engellenebilmesi amacı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında uygulamalarda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda da günümüzde emeklilik başvuruları ile ilgili olarak yaygın olarak karşı karşıya kalınabilen sigortalılık başlangıç tarihinin hatalı olması sorunlarına yönelik olarak da işçilere özel haklar sunulmaktadır. Misal olarak sigortalılık başlangıcı 30.11.1988 olan bir çalışanın tüm şartları (emeklilik yaşı ve hizmet süresi) yerine getirmesinin ardından emeklilik için Sosyal Güvenlik…

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Kent yaşamının en önemli yapıtaşlarından birisi olarak çok uzun süredir yaşantı içerisinde kendisine yer bulan kapıcıların sosyal hakları ile ilgili olarak önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. Apartman görevlisi olan kapıcılar, diğer işçiler gibi Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışma yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu sebep ile de tüm durumlarda ve vakalarda olduğu gibi iş akdi sözleşmelerinin feshinin söz konusu olması durumunda Kapıcıların Tazminat hakkı oluşmaktadır. Kapıcıların yöneticisi onu işe almış olan apartman veya site yönetimi pozisyonunda bulunanlardır. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde apartman görevlisi yani kapıcının kıdem tazminatını hak edecek biçimde iş akdi sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda kendisine…

Sigorta Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

sigorta davasına bakan avukatlar

Sigorta Hukuku Davaları Hukuk dalları arasında sıklıkla başvurulan yerlerden biri de sigorta hukuku alanına giren davalar olmaktadır. Sigortacıların prim karşılığı olarak para ile ölçülebilecek olan menfaatlerinin zarara uğramasına sebep olan tehlikelerle ilgili olarak rizikonun ön plana çıkmasıyla bu giderleri tazmin etmesi söz konusu olabiliyor. Buna ek olarak hayat sürelerinden dolayı ya da bu süreçte gerçekleşebilecek farklı olaylar sebebiyle de para ödemek ya da başka edimlerde bulunmak sözleşmelerden ve sözleşmelerin getirdiği ilkelerden dolayı yeni bir hukuk alanının doğmasına sebep olmuştur. Sigorta hukuku olarak bilinen bu alanla ilgili kurallar ticaret hukuku kapsamında değerlendirilen özel bir hukuk alanıdır. Sigorta hukuku davalarına geçmeden öne…

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması 4857 sayılı İş Kanunun 19’uncu maddesine göre hakkında yapılan iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi o işçinin davranışına veya verimi ile alakalı nedenler ile feshedilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak işverenin 25’inci maddesinin on birinci fıkrasında uygun fesih haklarının saklı olduğu ifade edilmektedir. Bu hükümle işçinin savunmasının alınması işçinin davranışı veya verimi ile alakalı olan nedenler ile iş sözleşmesinin feshedilmesi için bir şart olarak öngörülmekte ve sadece işçinin savunmasının alınmamasının tek başına süreli fesih geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmektedir. İşverene savunma alma yükümlülüğünü sadece iş sözleşmesinin feshinden önce verilmektedir. İşçiye ihtar verilirken bu…

İş Kazası Tazminat Nasıl Hesaplanır Belirlenir Alınır

İş Kazası Tazminat Nasıl Hesaplanır Belirlenir Alınır

İş Kazası Tazminat Nasıl Hesaplanır Belirlenir Alınır İş Kazası Tazminat Nasıl Belirlenir? 6331sayılı İş Kanunun ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda iş kazası tanımlanmıştır. Bu 2 kanunun lafzına baktığımızda iş kazasının meydana gelebilmesi için bazı durumların olması gerekmektedir. Aksi halde işçi ile ilgili her olay ya da her kaza iş kazası sayılmamaktadır. İş kazasının kısaca ifade edersek kanun koyucu şu hallerde meydana gelen ve işçinin ruh sağlığını bozan ya da bedensel bütünlüğüne zarar veren ya da işçinin ölümüne sebep olan olaylar iş kazası olarak nitelendirilmektedir: Sigortalı çalışan iş yerinde bulunduğu sırada, Kendi adına ve hesabına bağımsız…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri