İş Hukuku | İlk-Ay Hukuk

İş Hukuku

/İş Hukuku
­

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü
İş Sözleşmesinin Fesih Usulü Yargıtayca verilen kararda açıklanmıştır. 4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

İşletmenin, işyerinin veya […]

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nde (TBMM) uzun süredir tartışmalara yol açan ancak sonunda kabul edilerek, Resmi Gazete’ de yayınlanan yeni İş Mahkemeleri Kanunu kabul edildi. Söz konusu değişiklik Türkiye genelinde 15 milyon civarında işçiyi ve 1.7 milyon civarında işvereni etkiliyor. Yapılan bu yeni değişiklik sonucunda Türkiye’ de işveren ve işçi İş Kanunu’ […]

Özel Okul Öğretmenleri Kıdem Tazminat Alır Mı ?

Özel Okul Öğretmenleri Kıdem Tazminat Alır Mı ?
Eğitimde özel alanda faaliyet gösteren kurumlarda görev alan özel okul öğretmenleri, Türkiye’de ‘Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ çerçevesinde İş Kanunu kapsamı dahilinde bulunarak, çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde çalışanların en doğal hakları arasında yer alan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi konularda özel okul öğretmenlerinin belirli düzenleme farklılıklarının bulunması bu konuda […]

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat
İş kazası geçiren işçinin ya da işçinin yakınlarının açma hakkına sahip olduğu bir tür maddi ve manevi tazminat davası olan iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası, yaşanan iş kazasının niteliğine göre yükümlüklüler ile ilgili olarak ceza davası açma hakkı da teşkil etmektedir. İş kazası tazminat davaları pek çok kademe […]

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası
Hukuk sistemi dahilinde işverenler açısından olduğu kadar işçiler yönünden de hakların korunabilmesini sağlayacak hukuk uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar arasında sigorta primine esas ücretin tespiti davası bulunuyor ki modern çalışma koşullarında pek çok çalışanın karşı karşıya kaldıkları son derece önemli durumlardan birisidir.

Sigorta primine esas ücretin tespiti davalarındaki en önemli hedef işyerinde […]

Sigortalılık Başlangıcının Tespiti Davası

Sigortalılık Başlangıcının Tespiti Davası
Günümüzün modern hukuk sistemi çerçevesinde uygulanan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile sadece işverenlerin değil aynı zamanda da işçilerinde haklarının korunabilmesi hedefleniyor. Özellikle de sigortalıların gelecek dönemde karşı karşıya kalabilecekleri hak kayıplarının ve bu doğrultudaki mağduriyetlerinin engellenebilmesi amacı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında uygulamalarda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda da günümüzde emeklilik […]

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı
Kent yaşamının en önemli yapıtaşlarından birisi olarak çok uzun süredir yaşantı içerisinde kendisine yer bulan kapıcıların sosyal hakları ile ilgili olarak önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. Apartman görevlisi olan kapıcılar, diğer işçiler gibi Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışma yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu sebep ile de tüm durumlarda ve vakalarda olduğu gibi iş […]

Sigorta Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

Sigorta Hukuku Davaları
Hukuk dalları arasında sıklıkla başvurulan yerlerden biri de sigorta hukuku alanına giren davalar olmaktadır. Sigortacıların prim karşılığı olarak para ile ölçülebilecek olan menfaatlerinin zarara uğramasına sebep olan tehlikelerle ilgili olarak rizikonun ön plana çıkmasıyla bu giderleri tazmin etmesi söz konusu olabiliyor.

Buna ek olarak hayat sürelerinden dolayı ya da bu süreçte gerçekleşebilecek farklı olaylar […]

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması
4857 sayılı İş Kanunun 19’uncu maddesine göre hakkında yapılan iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi o işçinin davranışına veya verimi ile alakalı nedenler ile feshedilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak işverenin 25’inci maddesinin on birinci fıkrasında uygun fesih haklarının saklı olduğu ifade edilmektedir.

Bu hükümle işçinin savunmasının alınması işçinin davranışı […]

İş Kazası Tazminat Nasıl Hesaplanır Belirlenir Alınır

İş Kazası Tazminat Nasıl Hesaplanır Belirlenir Alınır
İş Kazası Tazminat Nasıl Belirlenir?

6331sayılı İş Kanunun ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda iş kazası tanımlanmıştır. Bu 2 kanunun lafzına baktığımızda iş kazasının meydana gelebilmesi için bazı durumların olması gerekmektedir. Aksi halde işçi ile ilgili her olay ya da her kaza iş kazası sayılmamaktadır. İş […]