İş Hukuku

Yargıtay İş Sözleşmesi’ne Uymayan İşçi Hakkında Emsal Karar

Yargıtay İş Sözleşmesi’ne Uygunsuz Çalışan İşçilerin Tazminatsız

Yargıtay İş Sözleşmesi’ne Uymayan İşçi Hakkında Emsal Karar İş sözleşmesine uymadan, hafta sonlarında ve mesai saatleri dışında çalışan işçi kovuldu. İtiraz eden işçiye olumsuz karar Yargıtay’dan geldi. İHA’nın yaptığı habere göre, iş yerinde ürün danışmanlığı yapan eleman, hafta sonları ve izin günlerinde fotoğrafçılık yapıyordu. Bu nedenle eleman iş veren tarafından kovuldu. Kovulan işçi İş Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti. Davacı mahkemede iş sözleşmesine uygunsuz çalışmadığını, işe iade edilmek istediğini ve boşa geçmiş zaman için gerekli ücretin kendisine ödenmesi gerektiği talebinde bulundu. Mahkemede savunma yapan davalı, davacının profesyonel olarak fotoğrafçılık mesleği ile uğraştığını ve bir yandan mesleğini icra ederken diğer yandan…

İstinaf Mahkemesi Kıdem Tazminatı Emsal Karar!

İstinaf Mahkemesi Kıdem Tazminatı Emsal Karar!

İstinaf Mahkemesi Kıdem Tazminatı Emsal Karar! İstinaf Mahkemesinden Çalışanları Yakından İlgilendiren Kıdem Tazminatı Kararı! İstinaf Mahkemesine intikal eden davada; işveren, işe aldığı personeline kıdem tazminatı ödememek için çalışanına istifa dilekçesi imzalattı. İşçi tarafından imzalanan bu dilekçe hukuka aykırı bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerinde istinaf talebinde bulunulmasının ardından devreye giren İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onayladı. Böylece işverenin, işten çıkardığı çalışanına toplamda 9.982 lira kıdem ve ihbar tazminatı ödemesine hükmedildi. İş sözleşmesi ile çalışma hayatlarını sürdüren milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren İstinaf Mahkemesi kararına konu olan olay Gaziantep’te yaşandı. Yerel mahkeme, işverenin çalışanına imzalattığı istifa…

İstifa Durumunda Kıdem Tazminatı Emsal Karar

İstifa Durumunda Kıdem Tazminatı

Yargıtay’dan Emsal Niteliğinde Karar: İstifa Durumunda Kıdem Tazminatı Emsal Karar. Zonguldak’ta bir bankada çalışan gişe görevlisi vatandaş, çalıştığı kurum tarafından başka bir şubeye tayin edildi. Gişe görevlisi, bankanın Ereğli şubesinde göreve devam etmek istemediği gerekçesiyle istifa etti. Bunun ardından ilgili kurumdan davacı olan gişe görevlisi vatandaş kıdem tazminatı almaya hak kazandı. Yargıtay tarafından sonuçlanan davada birçok çalışanı yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar ortaya çıktı. Buna göre bir işçi, ortada gerekli sebepler olmadan çalıştığı kurum tarafından, kurumun başka bir şubesine tayin edildiğinde istifa ederse kıdem tazminatı almaya hak kazanacak. Emsal kararın çıkmasında yaşanan dava süreci şöyle gelişti: Zonguldak’ta bir bankada…

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı – İş Hukuku Davaları Nasıl Açılır ve Görülür? Günümüzde hukuki alanda en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan biri de muhakkak işçi ile işveren arasında yaşanan ihtilaflardır. Nitekim ülkemizde milyonlarca işçi ve işveren arasındaki ilişkinin hukuki dayanağı, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince belirlenmiş ve düzenlenmiştir. Dolayısıyla meydana gelen uyuşmazlıklarda muhtemel hak kayıplarına uğramamak ve istenilen sonuçlara ulaşabilmek için söz konunu 4857 sayılı Kanun’a hakim, bu alanda Yargıtay kararları da dahil olmak üzere güncel bilgi sahibi olan avukatların desteğine başvurmak mümkün mertebe fayda sağlamaktadır. Arabuluculuk Hangi Davalarda Zorunlu? Arabuluculuğun zorunlu olduğu davalar İş Mahkemeleri Yasa Tasarısı Genel Kurulu ile kabul edildikten sonra…

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Nedir Nasıl Açılır? Sigorta primine esas gerçek kazancın tespiti davası, Sigorta Hukuku kapsamında çalışana ait sigorta priminin eksik gösterilmesi durumunda açılan dava türüdür. Gerçek ücret, sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre çalışana ödenmesi gereken ücrettir. İş sözleşmesinin tarafları, görünüşte belirli bir ücret üzerinde anlaşmış olsalar da bu ücretin tarafların kendi aralarında kararlaştırdıkları gerçek ücret olmayabilir. Dolayısıyla uygulamada bazen taraflar arasında kararlaştırılan ügerçek ücret bordroya yansıtılmamakta ve daha düşük gösterilmektedir. Bu durumda Yargıç tarafından gerçek ücretin saptanması yoluna gidildiğinde; sigorta primine esas ücretin tespiti davası gündeme gelmektedir. Genellikle SSK…

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Nedir Nasıl Alınır? Apartman site görevlisi kapıcıların kıdem tazminatı hakkı, aynen diğer işçilerde olduğu gibi 4857 sayılı İş Kanunu’na dayanan yasal bir haktır. Dolayısıyla kanuna tabi olan diğer konularda olduğu gibi kapıcının iş akdinin feshedilmesi söz konusu olduğunda apartman site görevlisi kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Bu durumda kapıcıları işe alan apartman ya da site yöneticisi, kapıcının işvereni olarak kabul edilmektedir. İş akdine son verilen kapıcının, İş Kanunu’nda belirtilen sebeplere dayanarak kıdem tazminatını hak etmesi durumunda, kendisine kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir. Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Nedir? Bilindiği üzere kıdem tazminatı; kanunlar tarafından belirlenmiş bir süre çalıştıktan sonra…

Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması

Bilirkişi Ücretinin Süresinde YatırılmamasıDurumunda ne olur? Bilirkişi ücreti, bir davada mahkeme tarafından yargılama ve soruşturma işleminin yapılabilmesi için davacının mahkemeden önce mahkeme veznesine belli bir miktar ödediği ücret olarak bilinir. Bilirkişi ücretinin ödenmesi durumunda mahkeme açılan davada karşı taraf hakkında yargılama ve ceza işlemleri yapabilir. Bilirkişi ücretinin davacı tarafından uzun süre sonra yatırılması veya hiç yatırılmaması durumunda görülmesi gereken dava zamanında görülemez ve davanın görülme süresi bilirkişi ücretinin ödenmesine kadar uzar. Bu yüzden davacının davasının görülebilmesi için bilirkişi ücretini zamanında ödemesi gerekir. Mahkeme Gider Masrafları Gider masrafları, her davada ödenmesi gereken ücretler arasındadır. Davada meydana gelen masraflardan dolayı davalı veya davacının…

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? İş kazası geçiren işçinin ya da işçinin yakınlarının açma hakkına sahip olduğu bir tür maddi ve manevi tazminat davası olan iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası, yaşanan iş kazasının niteliğine göre yükümlüklüler ile ilgili olarak ceza davası açma hakkı da teşkil etmektedir. İş kazası tazminat davaları pek çok kademe ve mutlaka ilgilenilmeyi gerektirmekte olan süreçlerden oluşuyor. Bu yüzden de iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası açımı için profesyonel avukatlık ve hukuk bürosu desteğinin alınması gerekir. İş kazasında maddi ve manevi tazminat davaları iş kazasına ilişkin rapor alımına, bilirkişi raporlarının hazırlanmasına…

Ssk Cezaevi Borçlanması

SSK Cezaevi Borçlanması: Cezaevi sürelerinin SGK borçlanması halinde kişiler, cezaevinde tutuklu kaldıkları süreler ve gözaltında kaldıkları süreler için geçerli olmaktadır. Tutuklu kalınan süreler için geriye dönük borçlanma yapılarak emeklilik hakkı elde edilebilmektedir. Cezaevinde geçirilen süreler için SSK borçlanmasının yapılabilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Kanunlarımızda hapis cezası ve gözaltı süreleri için SGK borçlanmasının yapılması ön görülmüştür. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, kısa vadeli sigorta kollarında tutuklu olarak geçirilen süreler dikkate alınmamaktadır. Herhangi bir nedenle cezaevine giren veya tutuklu kalan kişinin geriye dönük SGK borçlanması yapması mümkündür. Benzer şekilde geriye dönük borçlanma için belirli bazı şartların oluşması…

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? İşveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 17’ inci maddesi doğrultusunda çalışanın imzaladığı sözleşmeyi iptal etmesi koşulunda kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatının ödenmesi için ihbar süresi kadar çalışılması gerekir. Bu süreden sonra çalışan kişiler, sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur. Bu fesih durumunun geçerli bir sebep ile gerçekleşmesi için çalışanın mantıklı bir sebep sunması gerekir. İşveren, çalışanının mazeretini kabul ettikten sonra ihbar tazminatını ödemek veya ihbar süresini başlatmak için hukuksal yollara başvurur. İhbar tazminatının ödenmesi durumu işverenin kendi tercihine göre şekillenir. Kıdem Tazminatı İçin İstenen Şartlar Çalışanın çalıştığı yerden çıkmak istemesinden dolayı sözleşmeyi feshetmesi durumunda kıdem tazminatı alabilme…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri