Gayrimenkul Hukuku

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılır?

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılır?

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılır? Tapu iptal davası açma hususları arasında hukuki ehliyetsizlik, tapuda yanlış bilgi ya da bilgi eksikliği olması gibi durumlar yer almaktadır. Tapu iptal davası sadece dolandırıcılık ya da sahte düzenlemeler nedeni ile açılmamaktadır. Ayrıca tapuda yer alan hatalar nedeni ile de tapu iptal davası açma işlemi yapılabilmektedir. Tapu iptal davası açmak için gereken nedenler şu şekildedir; Taşınmaz malın aile konutu olması ve aile bireylerinin boşanması ya da anlaşmazlık nedeni ile tapu iptal davası açılabilmektedir. Tapunun zamanaşımına uğraması nedeni ile dava süreci başlatılabilmektedir. İmar da yaşanan problemler nedeni ile tapu iptal ve tescil davasına başvuru yapılabilmektedir….

İmar Davalarına Bakan Avukatlar

İmar Davalarına Bakan Avukatlar

İmar Davalarına Bakan Avukatlar Gayrimenkul hukukunun en önemli kollarından biri de imar hukuku olarak öne çıkmaktadır. Şehir planlaması ve şehircilik faaliyetleri ile yakından ilgili olan imar hukuku, günümüzde de pek çok uyuşmazlığın çözüme kavuşturulduğu bir özel hukuk alanıdır. İmar, idarenin yerleşim yerlerini, birtakım koşulları dikkate alarak belirlemesi ve yerleşim politikası kapsamında çevre düzenlemesini planlaması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda günümüz şehircilik planlamasında en büyük sorun olarak görülen çarpık kentleşme ve imara aykırı yapıların inşa edilmesinde önleme amacıyla gündeme getirilen imar politikaları bu tür davaların konuları arasına girmektedir. Her ne kadar kamu yararı güdülmesi esas olduğunda bireylerin menfaatleri arka plana atılabilse de…

Tapu İptal Davası Emsal Karar

Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Tapu İptal Davası Emsal Karar. Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Tapu iptali ve tescil davası ile ilgili olarak ilk derece mahkemesinin yapmış olduğu işlemin bağış olduğu kabul edilerek hüküm kurulmuş olmasının doğru olmadığı ve mahkemece yapılacak işin kazanılmış haklar da dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğine ilişkin istinaf talebini değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Tapu İptal Davası Emsal Kararda Davacının İddiaları Dava dilekçesinde dava vekilinin belirtmiş olduğu üzere, davalı ve davacının Balıkesir 2. Aile Mahkemesinin kararı ile boşandıkları, evlilik birliğinin fiili olarak devam ettiği sırada…

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır? Ecri misil davasının açılması eşyanın mülkiyet hakkına sahip kimseye ve mirasçıya tanınmış bir haktır. Kişiler bazen isteyerek bazen de istemeyerek başkasına ait malı kullanmaktadır. Kendileri bu mal kullanımından bir kar elde etmeseler bile mal sahibi hem malına malik olamadığından zarara uğramakta hem de karine olarak o maldan elde edeceği faydadan mahrum kalmaktadır. Bu sebeple ecri misil davası açılarak malı kullanan kimseye karşı hukukumuzda hak talep etme hakkı bulunmaktadır. Ecri misil davası nasıl açılır konusunda bilgi sahibi olmak için ecri misil davasının şartlarının neler olduğuna bakmak gerekmektedir. Ecri Misil Davasının Şartları Ecri misil davası açılması için birtakım…

Arsa Davalarına Bakan Avukatlar

Arsa Davalarına Bakan Avukatlar

Arsa Davalarına Bakan Avukatlar Hukuk sistemimizde emlak avukatı, gayrimenkul avukatı, tapu avukatı gibi nitelemelerle tabir edilen avukatlar, tapu ve arsaya ilişkin davalarda müvekkillerine profesyonel hukuki destek sunmaktadır. Bunlar arasında yer alan arsa davalarına bakan avukatlar, müvekkillerinin arsa hakkındaki davalarında mahkemeye sunulacak dava dilekçesinin hazırlanmasından davanın hak kayıplarına uğranmadan sonuçlanmasına kadar tüm hukuki işlemlerde üzerlerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Gayrimenkul avukatı olarak da tanımlanan bu avukatlar; arsa, tarla ve ev hakkında meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların dava yolu ile çözülmesinde önemli görevleri üstlenmektedir. Gayrimenkul hukukunda tapu ile ilgili işlemler Medeni Kanun kapsamında eşya hukuku konusuyla ilgilidir. Her ne kadar gerekli mesleki eğitimlerini…

Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmazın Tescili Davası Nedir Nasıl Yapılır? Gayrimenkulün tescili davası; genel olarak tapu iptali ve tescili davası adı altında, hukuka aykırı veya usulsüz düzenlendiği öne sürülen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla açılmaktadır. Taşınmazın tapu iptali ve tescili davası, ayni hakkı ihlal edilen kişinin mülkiyet hakkını temin etmesi bakımından önemle üzerinde durulması gereken bir dava türüdür. Bununla birlikte bu dava türünde, taşınmazın mülkiyet hakkı konu edildiği için mahkeme hükmü kesinleşmeden icra edilemez. Taşınmazın mülkiyetini konu alan tüm davalar ile tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkını elinde bulundurduğu görülen kişinin aleyhinde açılmaktadır. Söz konusu kayıtlarda görülen malikin, yani…

Paylı Mülkiyette Ön Alım Hakkı

Paylı Mülkiyette Ön Alım Hakkı

Paylı Mülkiyette Önalım Hakkı Nedir? Önalım hakkı paylı mülkiyette, herhangi bir taşınmazın ortaklarının (paydaşlarının) birinin kendine ait olan payı farklı bir kişiye satması sonucu, diğer pay sahiplerinin sözleşmeden kaynaklı olarak, satılan payın alınması için önceliğin pay sahiplerinde olduğunu ifade etmektedir. Bu hak sadece taşınmaz üzerinde payı bulunan kişilere tanınmıştır. Kanunlara göre kendi payını satmak isteyen kişi, satışı diğer pay sahiplerine bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin noter aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Paya bağlı olarak tanınan bu önalım hakkı, paydaşların sahip olduğu bir hak olarak tanımlanmıştır. Ortak mülkiyet üzerinde bir payın 3’üncü kişilere satılması halinde alım hakkı öncelikli olarak pay sahiplerinindir. Paylı Mülkiyette Önalım Hakkı…

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası Nasıl Açılır? Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hukuken geçerli bir sözleşmedir. Nasıl ki bir gayrimenkulün satışı için sözleşme düzenlenebiliyorsa, gayrimenkulün satış vaadinin de düzenlenmesi mümkündür. Kanun koyucu, gayrimenkul satışına dair yapılacak her türlü işlemin resmi makamlar önünde icra edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun sebebi, satış, satış vaadi gibi işlemlerin sözleşmenin tarafları açısından büyük maddi zararlara uğratmaya müsait olmasındandır. Kanun hükmünce bu sözleşmelerin yapılma yeri ve şekli, ispatı kolay olacak şekilde düzenlenmiştir. Hem gayrimenkul satışının hem de gayrimenkul satış vaadinin noter önünde resmi geçerlilikle yapılması gerekmektedir. Gayrimenkul Satış Vaadinde Yükümlülükler: Gayrimenkul satış vaadi bir sözleşmedir. Sözleşmeler, tarafların ortak iradeleri…

Gayrimenkul Tescil Davası

Gayrimenkul Tescil Davası Nasıl Açılır? Tapu tescil davası olarak da anılan bu dava türü, taşınmazlar açısından hüküm doğurmaktadır. Eşya Hukuku çerçevesinde ele alınan bu konu, Tük Medeni Kanununa dayanmaktadır. Türk Medeni Kanununa göre taşınmazlar: Araziler Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler Olmak üzere 3 tanedir ve sınırlı sayıdadır. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tapu siciline tescil ile gerçekleşmektedir. Gayrimenkul tescili tam da burada devreye girmektedir. Türk Medeni Kanununa göre, tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazın davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tapu kütüğüne tescili için talepte…

Önalım Şüfa Hakkı Davası

Önalım Şüfa Hakkı

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır? Önalım bir diğer adıyla şufa davası, Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinde ve devamı maddelerinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiş esasları kapsamaktadır. İlgili maddelerde yer alan hukuki önalım hakkı ya da şufa hakkının sözleşmede herhangi bir kişinin lehine tesis edilmesi ya da tapuya şerh verilmesi mümkün olmaktadır. Bu noktada önalım şufa davası detaylarına geçmeden önce şufa (önalım) hakkının tanımının irdelenmesi önemli olacaktır. Şufa hakkı veya önalım hakkı; paylı mülkiyet konusu olan taşınmazlarda paydaşlardan birinin payını paydaşlar arasında olmayan üçüncü bir şahsa satmak istemesi durumunda, ilk olarak paydaşlara bu payı satın alma imkanı veren hakka denmektedir. Söz konusu…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri