Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar: Anlaşmalı boşanmalar, oluşan emsal kararlar sonrasında, son yıllarda giderek artan bir taleple karşılaşılan boşanma türleridir. Bu boşanma türünde eşlerin her konuda önceden anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı bir protokolde çok detaylı bir şekilde hazırlayarak imzaladıktan sonra, ilk duruşmadan önce mahkemeye sunmaları gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir

Anlaşmalı boşanma şartları arasında ilk şart, tarafların boşanma protokolü üzerinde anlaşmaya varmış olmalarıdır. Anlaşmalı boşanma davası, tarafların söz konusu protokol üzerinde mutabakata vararak açtıkları boşanma davası türüdür. Kanunlarımızda iki türlü boşanma davası ön görülmüştür. Bunlar;

 • Anlaşmalı boşanma davası ve
 • Çekişmeli boşanma davası

Olarak iki farklı grupta sınıflandırılabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken tarafların evlilik bitimine ilişkin tüm konularda ortak bir paydada buluştuklarını gösteren resmi belgedir. Bu protokol üzerinde her iki tarafında onayı gerekir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde anlaşmalı boşanma davasının şartları arasında protokol şartı yer almaktadır. Boşanma dilekçesi ile mahkemeye sunulabildiği gibi bu belge boşanma davası sürecinde de mahkemeye verilebilir. Anlaşmalı boşanma davası 1 yıldan fazla süredir evli kalan kişilerce açılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanman Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok farklı unsur bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken dikkat edilecek konular;

 • Protokolün yasaya ve ahlaka uygun hazırlanması
 • Hükümlerin, mahkeme kararlarını işlemesinde aksaklık veya duraksama yaşatmayacak şekilde belirlenmesi
 • Nafaka, velayet, mal rejimi vb. konularda açık hükümlerle anlaşma sağlanması
 • Her iki tarafında özgür irade ile anlaşmaya varmaları

Olarak belirlenmiştir. Niteliği ve kapsamı bakımından oldukça ayrıntılı ve önemli olduğu için boşanma protokolünün uzman avukatlar aracılığıyla hazırlanması tavsiye edilmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü yazılı olarak mahkemeye sunulmasının ardından, hâkim her iki tarafı da dinleyerek protokolün uygun biçimde hazırlandığına kanaat getirmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için kanunda belirtilen şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında süreç, tarafların avukatlar aracılığıyla işlemleri başlatmasıyla başlamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası;

 • İki nüsha dava dilekçesi ve protokol ile dava açılır
 • Avukatlar tarafından dava günü alınır ve diğer işlemler yapılır
 • Protokol mahkemeye yazılı olarak sunulur
 • Taraflar davaya bizzat katılmaları gerekir
 • Mahkeme tarafından dava görülür ve nihai karar verilir

Anlaşmalı boşanma davasında bu adımların tamamı avukatlar tarafından yürütülmektedir. Profesyonel avukatlar aracılığıyla tüm işlemlerin kısa sürede yapılması ve davanın sonuçlandırılması mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Nedir?

Anlaşmalı boşanma davalarının en önemli unsurlarından biri olan boşanma protokolü, davanın sonuçlanmasında belirleyici bir etkendir. Anlaşmalı boşanma protokolünün niteliği tarafların hür iradeleri ile anlaşmaya vardıklarının gösterilmesi olarak tanımlanmaktadır. Hâkim tarafından taraflar dinlenerek, protokol üzerinde serbestçe anlaşmaya varıldığına kanaat getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli olarak açılması istenebilir.

Anlaşmalı boşanma davasında protokol hazırlanırken tüm unsurların belirlenmiş ve hiçbir uyuşmazlığın olmaması gerekmektedir. Boşanma davasının kısa sürede ve sancısız olarak sonuçlanması için protokol oldukça önemlidir. Anlaşmalı boşanma davalarının tüm şartlarının sağlanması halinde ortalama 1 – 2 hafta içinde dava sonuçlanmaktadır. Yanlış veya kusurlu olarak hazırlanan protokoller davanın aylarca sürmesine neden olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle tüm davanın iskeletini oluşturacak olan bu protokolün hazırlanması sırasında, usul ve hukuk yönünden deneyim sahibi bir avukattan yardım alınmasını öneriyoruz. Hazırlanacak olan protokolün eşlerin her konuda aralarında yaptıkları anlaşmaları açık ve net bir şekilde yer alacağı ve maddeler halinde hazırlanması gereklidir.

Bu maddelerin ve tüm protokolün hem eşlerin aralarında anlaştıklar her konuyu içermesi ve hem de kanuni olarak geçerliliğin olabilmesi için de usulüne uygun olarak hazırlanması gereklidir.
Eşlerin nüfus bilgileri ile birlikte açık adres bilgileri ve varsa çocuğun nüfusa kayıt bilgileri, ikamet adresi ve nüfus fotokopisi protokole eklenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafaka Ve Tazminat Konuları

Çocuğun velayeti hangi eşin alacağı ve hangi şartlarda anlaşıldığı, açık ve net bir şekilde protokole yazmak mutlaka gereklidir. Aynı zamanda velayeti almayan eşin, çocuğuyla geçireceği tüm zamanların saat saat ve gün gün belirlenerek yazılı hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Çocuğun geleceğine dair ihtiyacı olan psikolojik, manevi ve maddi desteğin eşler tarafından ne şekilde sağlanacağı varılan anlaşma çerçevesinde açıkça belirtilmelidir. Benzer şekilde boşanma sonrasında çocuğun bakımı için gerekli koşulları eşlerin nasıl sağlayacakları, iştirak nafakası miktarı belirlenerek protokole madde olarak yazılmalıdır.

Benzer şekilde eşlerin evlilikleri sırasında edindikleri tüm mal, araba, nakit para ve gayrimenkullerinin aralarında nasıl paylaşacaklarına dair yaptıkları anlaşma ve bu paylaşımın hangi tarihte nasıl olacağı açık bir şekilde protokolde belirtilmelidir. Yanı sıra eşlerin tazminat ve nafaka talepleri varsa bu durumdaki anlaşılmış olması ve anlaşmanın madde olarak açık ve net şekilde protokolde yer alması gerekir. Eğer tazminat ve nafaka talebi yoksa bu durumda protokolde belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Hangi Konulara Yer Vermelisiniz

Protokolün kaç nüsha olarak hazırlandığı, varsa varılan başka uzlaşmalar, boşanma davasının oluşturduğu masrafların ödemesini gerçekleştirecek olan eşin beyanı ve tarafların çıplak imzaları bulunmalıdır.

Diğer bir deyişle aşağıdaki başlıkların protokolde mutlaka yer alması ve bu başlıkların detaylı bir şekilde açıklanması gereklidir;
a) Boşanma konusunda giriş
b) Nüfus ve kimlik bilgileri ve açık ikamet adresleri (Eşlerin ve varsa çocukların)
c) Yoksulluk nafakası, tazminat talepleri, miktarı ve ödeme şekli
d) Çocuklarla ilgili velayet, iştirak nafakası ve ödeme şekli
e) Çocuk veya çocukların her biriyle ilgili olarak velayet dışındaki eşin kişisel ilişkisi ( saat ve gün olarak detaylı şekilde açılanmış olarak )
f) Eşyaların paylaşımı ile ilgili detaylı açıklama
h) Ortak konut ile ilgili varılan anlaşma
I) Taşınmaz, araba, nakit para gibi edinimler konusunda varılan anlaşma
i) Maddi ve manevi tazminat talepleri ve bu talepler ile ilgili eşlerin aralarında vardıkları anlaşma
j) belgenin kaç nüsha olarak hazırlandığı ve varsa diğer anlaşma konuları madde olarak
k) Eşlerin ve varsa vekillerinin isim soy isim ve ıslak imzaları.

 

15 SORULAR

 1. ÇİĞDEM GEYİR dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 2. LEVENT KARAAĞAÇ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 3. ALAYÇA ŞAHBAZ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 4. MELEK ASARKAYA dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 5. BETÜL GÜLDÜR dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 6. ÖNER İBRAHİMGİL dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 7. AKİF KİTAPÇI dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 8. CENK ALTINIŞIK dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 9. NADİDE SALTIK dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 10. CANBERK HASAN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 11. MUHAMMET İMRE dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 12. NADİDE SALTIK dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 13. HİKMET BULUT dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 14. ZARİFE OR dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 15. ZAFER AYHAN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri