Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar

Anlaşmalı boşanmalar, oluşan emsal kararlar sonrasında, son yıllarda giderek artan bir taleple karşılaşılan boşanma türleridir. Bu boşanma türünde eşlerin her konuda önceden anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı bir protokolde çok detaylı bir şekilde hazırlayarak imzaladıktan sonra, ilk duruşmadan önce mahkemeye sunmaları gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle tüm davanın iskeletini oluşturacak olan bu protokolün hazırlanması sırasında, usul ve hukuk yönünden deneyim sahibi bir avukattan yardım alınmasını öneriyoruz. Hazırlanacak olan protokolün eşlerin her konuda aralarında yaptıkları anlaşmaları açık ve net bir şekilde yer alacağı ve maddeler halinde hazırlanması gereklidir.

Bu maddelerin ve tüm protokolün hem eşlerin aralarında anlaştıklar her konuyu içermesi ve hem de kanuni olarak geçerliliğin olabilmesi için de usulüne uygun olarak hazırlanması gereklidir.
Eşlerin nüfus bilgileri ile birlikte açık adres bilgileri ve varsa çocuğun nüfusa kayıt bilgileri, ikamet adresi ve nüfus fotokopisi protokole eklenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafaka Ve Tazminat Konuları

Çocuğun velayeti hangi eşin alacağı ve hangi şartlarda anlaşıldığı, açık ve net bir şekilde protokole yazmak mutlaka gereklidir. Aynı zamanda velayeti almayan eşin, çocuğuyla geçireceği tüm zamanların saat saat ve gün gün belirlenerek yazılı hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Çocuğun geleceğine dair ihtiyacı olan psikolojik, manevi ve maddi desteğin eşler tarafından ne şekilde sağlanacağı varılan anlaşma çerçevesinde açıkça belirtilmelidir. Benzer şekilde boşanma sonrasında çocuğun bakımı için gerekli koşulları eşlerin nasıl sağlayacakları, iştirak nafakası miktarı belirlenerek protokole madde olarak yazılmalıdır.

Benzer şekilde eşlerin evlilikleri sırasında edindikleri tüm mal, araba, nakit para ve gayrimenkullerinin aralarında nasıl paylaşacaklarına dair yaptıkları anlaşma ve bu paylaşımın hangi tarihte nasıl olacağı açık bir şekilde protokolde belirtilmelidir. Yanı sıra eşlerin tazminat ve nafaka talepleri varsa bu durumdaki anlaşılmış olması ve anlaşmanın madde olarak açık ve net şekilde protokolde yer alması gerekir. Eğer tazminat ve nafaka talebi yoksa bu durumda protokolde belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Hangi Konulara Yer Vermelisiniz

Protokolün kaç nüsha olarak hazırlandığı, varsa varılan başka uzlaşmalar, boşanma davasının oluşturduğu masrafların ödemesini gerçekleştirecek olan eşin beyanı ve tarafların çıplak imzaları bulunmalıdır.

Diğer bir deyişle aşağıdaki başlıkların protokolde mutlaka yer alması ve bu başlıkların detaylı bir şekilde açıklanması gereklidir;
a) Boşanma konusunda giriş
b) Nüfus ve kimlik bilgileri ve açık ikamet adresleri (Eşlerin ve varsa çocukların)
c) Yoksulluk nafakası, tazminat talepleri, miktarı ve ödeme şekli
d) Çocuklarla ilgili velayet, iştirak nafakası ve ödeme şekli
e) Çocuk veya çocukların her biriyle ilgili olarak velayet dışındaki eşin kişisel ilişkisi ( saat ve gün olarak detaylı şekilde açılanmış olarak )
f) Eşyaların paylaşımı ile ilgili detaylı açıklama
h) Ortak konut ile ilgili varılan anlaşma
I) Taşınmaz, araba, nakit para gibi edinimler konusunda varılan anlaşma
i) Maddi ve manevi tazminat talepleri ve bu talepler ile ilgili eşlerin aralarında vardıkları anlaşma
j) belgenin kaç nüsha olarak hazırlandığı ve varsa diğer anlaşma konuları madde olarak
k) Eşlerin ve varsa vekillerinin isim soy isim ve ıslak imzaları.