Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Tanıma ve Tenfiz İçin Gerekli Belgeler: Tanıma ve tenfiz davası için gerekli evraklar;

 • Yabancı mahkeme kararının aslı ya da tasdikli sureti,
 • Kararın kesinleştiğini gösteren şerh,
 • Temsilciliklerden alınacak apostil şerhi,
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi,
 • Avukat vekâletnamesi,
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen kararların ve apostil şerhinin Türkçe tercümesi

Olarak belirlenmiştir. Tanıma ve tenfiz davası kısaca, yabancı mahkeme tarafından verilen bir kararın mahkeme hükmünün zorla icrasının kabul edilmesi ve mahkeme hükmünün kabul edilmesi olarak tanımlanabilir.

Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı sürece yabancı mahkeme tarafından verilen bir kararın Türkiye sınırları içinde geçerliliğinin ve uygulama alanın olması mümkün değildir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Neden Açılır?

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir mahkeme tarafından verilen kararın Türkiye’de de aynen geçerli olması için açılır. Tanıma ve tenfiz kavramları kendi içinde ayrı özelliklere ve niteliklere sahiptir. Ancak birbiriyle ortak özelliklere sahip olması nedeniyle bir arada anılmaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları için farklı şartların sağlanması gerekmektedir. Söz konusu şartların olmaması halinde mahkeme tarafından tanıma ve tenfiz kararı verilemez.

Tenfiz davalarında karar verilmesi için karşılıklılık ilkesi ve savunma hakkının dikkate alınıp alınmadığı şartı aranırken, tanıma davalarında mahkeme ilamının kesinleşip kesinleşmediği ve kanuna uygun karar olup olmadığı gibi şartlar aranmaktadır. Yabancı boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi davaların temel konuları arasında yer almaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açma Şartları Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için her iki dava adına yeterli şartların oluşması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açmak için gerekli başlıca şartlar arasında;

 • Yabancı mahkeme tarafından verilen mahkeme kararının verilmiş olması,
 • Karşılıklılık ilkesinin olması,
 • Tarafların savunmasının alınmış olması,
 • Hukuk davalarına ilişkin karar verilmiş olması,
 • Türk hukuk sistemine ve kamu düzenine aykırı karar verilmemiş olması,
 • Kanunlarda karşılığının olması

Yer almaktadır. Bu şartları taşıyan tüm yabancı mahkeme kararlarına yönelik tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Tanıma ve tenfiz tek taraflı olarak avukata vekâletname verilerek de açılabilmektedir. Özellikle boşanma davaları için Türkiye’ye gelmeye gerek kalmadan tanıma ve tenfiz davası açılabilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Tanıma ve tenfiz davalarına konu olan yabancı mahkeme kararının niteliğine ve dava sürecine göre süreler farklılık gösterebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında sürelerin uzamasında en önemli etkenlerden biri, dava taraflarına tebligatın geç ulaştırılmasıdır. Buna göre tarafların durumuna göre dava süreleri;

 • Her iki tarafça avukatlara vekâlet verilmişse 1 hafta içinde,
 • Taraflardan birinin yurtdışında yaşaması ve avukat tutması halinde 3 – 6 ay,
 • Taraflardan birinin yabancı ülkede yaşaması ve Türk vatandaşı olmaması halinde 6 – 12 ay,

Olarak davalar görülebilir. Tanıma ve tenfiz davası süresi hakkında kesin bir yargıya varmak imkânsızdır. Davanın ve tarafların niteliğine göre bu süreler değişebilir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler hazırlanırken, Tanıma ve tenfiz davası açılırken usulüne uygun dilekçe hazırlanır. Tanıma ve Tenfiz dilekçesi konu ve şartların farklı olması sebebiyle örnek yazılan dilekçelerden alınan alıntılar dava esnasında sıkıntı yaşanmasına sebep olabilir. Usulüne uygun  yazılan dava dilekçesine aşağıda belirteceğimiz gerekli belgelerin ek olarak eklenmesi gerekmektedir.

 • Yabancı mahkeme ilamının (kararının) o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya onanmış  örneği,
 • Yabancı mahkeme ilamının (kararının) o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya onanmış  örneğinin noter veya konsolosluk onaylı tercümesi.
 • Mahkeme İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge,
 • Mahkeme İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belgenin noter veya konsolosluk onaylı tercümesi.
 • Yabancı mahkeme ilamının (kararının) apostil şerhi olmalıdır.
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Davanın avukat ile takip edilmesi gerekiyorsa,  resimli boşanma vekâletnamesi ve vekâletnamede ‘’yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açmaya yetki’’ ibaresi yazdırılmalıdır.
 • Avukata konsolosluk aracılığı değilde,  o ülke noterinden vekalet veriliyorsa, verilen vekaletnamenin aslı ve onaylı tercümesi.
 • Tanıma ve tenfiz davasında karşı tarafın yani davalı olan kişinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve tebligat nedeniyle açık adres bilgisi belirtilmelidir.

TANIMA DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yurtdışında yapılan boşanma davaları ile ilgili olarak, Türkiyede Boşanma ve ayrılık davalarına ilişkin yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma davalarında aile mahkemesi görevlidir. Tanıma davası yurtdışı mahkemelerince verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkindir. Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler başında yurtdışında verilen kararın kesinleşmiş olması ve kararda kesinleşme şerhi bulunmalıdır.

TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir. Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgelerin başında yurtdışında verilen kararın kesinleşmiş olması ve kararda kesinleşme şerhi bulunmalıdır.

Taraflar Türk olmasalar bile yabancı mahkeme kararının tenfizini veya tanınmasını isteyebilirler. Yeter ki hukuki menfaatlerinin bulunduğunu kanıtlamış olsunlar.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER SONUÇ BÖLÜMÜ

Yukarda anlatıldığı üzere, tanıma ve tenfiz davası için gerekli belgeler hazırlanırken avukatlık ve hukuki destek alınmasını tavsiye diyoruz. Ne kadar gerekli belgeleri geniş olarak anlatmış olsakda, kısaca evrakların hazırlanması esnasında şunu öneriyoruz. Yurtdışında verilen mahkeme kararanın onanmış aslı,mahkemenin kesinleşme şerhi ve  apostil şerhi alındıktan sonra hazırlanan evrakların, eğer  avukata vekalet verilmesi durumunda, diğer tercüme işlemleri avukatın çalışmış olduğu noter tarafından yapılacağından, karar ve apostil dışında hazırlanması Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler dışında yapması gereken fazla bir işlem bulunmamaktadır.

10 SORULAR

 1. EDAGÜL TOSUNOĞLU dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. DİLA OĞUZ dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 3. CEREN AKAR dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. NECMETTİN TAŞKESEN dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 5. ONURCAN SONCU dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 6. IŞILAY SELÇUK dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 7. İLKNUR DEMİRALP dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. SETANAY YANMAZ dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 9. NİLAY ÖRNEK dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 10. MUTLU BİLİCİ dedi ki:

  Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri