Genel

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası Vasiyetnamenin iptal davası, kanunun belirlediği gerekçeler ve şartlardan birini mevcudiyetinde taşımayan vasiyetnamenin hükümden düşürülmesi ve hükmün ortadan kaldırılması gayesine yönelik bir iptal davasıdır. Mahkeme tarafından hükmün iptaline karar verilmediği sürece, bir iptal illetiyle sakat olsa bile, vasiyetname hüküm doğurur, vasiyetin yerine getirilmesi gerekir. Bununla birlikte, vasiyetin iptali davası görevli mahkemede açılır ve vasiyetin iptaliyle olumlu sonuçlanan dava mahkeme kararı kesinleşirse, vasiyetname ortadan kalkar ve hükmünü yitirir. Bu sebepten dolayıdır ki, iptal davası bozucu ve yenlik doğuran bir davadır. Ancak daha önceki Yargıtay kararlarında daha önceki bir kararında vasiyetnamenin iptali davasının yenlik doğuran dava olmadığı bir…

Önalım Şüfa Hakkı Davası

Önalım Şüfa Hakkı

Önalım Şüfa Hakkı Davası Günümüzde ön alım hakkı yani şufa hakkı, hisseli mülkiyet üzerinde herhangi bir hissesi bulunan kişin hissesini üçüncü kişilere yönelik olarak satışa çıkarması halinde diğer hissedarlar tarafından satışı gerçekleştirilecek olan hissenin sayın alımı konusunda öncelik hakkına sahip olabilmesini sağlayan bir haktır. Ön alım hakkı, hisseli taşınmaz oluşturulması ile meydana gelir ve herhangi bir hissedarın kendisine ait olan hissesini üçüncü bir kişiye yönelik olarak satışı ile kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Misal olarak ortak pozisyonunda bulunan ya da ortak olunan bir gayrimenkulün söz konusu olması halinde, bulunan bir hisse satışa çıkartılacağı durumda öncelikli olarak diğer hissedarlara satışı gerçekleştirilecek olan bu…

Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır

Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır

Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır Miras bırakanın vefatından sonra ele geçen, bulunan vasiyetname veya resmi makamlarda düzenlenen vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen miras bırakanın ikametgahının bağlı bulunduğu sulh hâkimine haber verilir ve teslim edilmesi zorunludur. Vasiyetnameyi hazırlayan veya saklayan görevli ya da miras bırakanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez vasiyet yapanın yerleşim yeri sulh hakimliğine teslim görevini yerine getirmekle zorundadır; yoksa bu yüzden doğacak zarardan mesuldür. Sulh hâkimi, teslim edilen vasiyetnameyi inceler, gerekli muhafaza önlemlerini alır; olanak varsa vasiyet alacaklılarını dinleyerek mirasın kanuni mirasçılara geçici olarak teslimine…

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır Danışmanlık

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır Danışmanlık

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır Danışmanlık Modern hukuk sistemi dahilinde miras bırakan yani muris tarafından tüm varlıklarının sorumluluğunun yasal mirasçılarına geçmesidir. Vasiyet ise kelime olarak miras hukuku alanı içerisinde yer alan Halk dilinde de ölüm halinde malların resmi sahiplerinin önceden belirlenmesi veya miras malının bırakılması olarak bilinmektedir. Vasiyetnamenin Hazırlanması Avukatlık Ve Danışmanlık Vasiyetname hazırlanması ile bir irade yaratmak mı istiyorsunuz.  Vasiyetname genelde mirasa konu gayrimenkul, taşınır yada araziyi yani malların dağıtımını yapmak, mirasa sahip mirasçısını birini düşünme duygusu  veya miras hakkından mirasçının çıkarmak istenmesi halinde hazırlanmaktadır. Miras hukukumuzda bireysel vasiyet bulunmuyorsa  mirasa konu malların miras bırakanın iradesini ya da dileklerini göz önünde…

Evlat Edinme Davası

Evlat Edinme Davası

EVLAT EDİNME DAVASI Evlat edinmek, çok sık rastlanan bir durumdur. Evlat edinme davası ise çocuk sahibi olmayan çiftlerin başvurduğu hukuki bir yoldur. Bunun getirisi olarak bir dava açmak ve bu dava sürecinin nasıl işleyeceğini öğrenmek isteyen birçok kişi var. Evlat edinmek isteyen kişiler,mutlak surette evlat edinme davası açmak zorundadırlar. Kişinin ailesinin değişmesi de hukuk ve yaşantı çerçevesinde önem taşıdığı için muhakkak dava açılarak mahkeme kararı ile gerçekleştirilmelidir. Şimdi Evlat Edinme sürecini ve Evlat Edinme Davasını izah edeceğiz. EVLAT EDİNME KOŞULLARI NELERDİR? Çocuk, evlat edinen kişi ya da kişiler tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır. Evlat edinme işlemi, çocuğun…

Boşanma Davası Açma

Boşanma Davası Açma

Boşanma Davası Açma Boşanma için kısaca; evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona ermesi diyebiliriz. Tanım her ne kadar kısa olsa da, içinde barındırdığı anlam ve süreç bir hayli genişti. Boşanma üzerine günümüzde pek çok doğru ya da yanlış bilgiler halk arasında dolaşmaktadır. İki kişinin sona eren evliliği maalesef ki yalnızca onlar arasında kalmayabiliyor. Bunun neticesinde kulaktan dolma bilgilerle bu süreç hakkında eksiz ya da hatalı bilgiler edinilebiliyor. BOŞANMA SÜRECİ NASIL BAŞLAR? Aslına bakarsak, boşanma her ne kadar hukuki bir süreci ifade etse de onun öncesi eşler için daha önemlidir. Zira boşanma süreci Aile Mahkemesine verilen o dilekçe ile değil, eşlerin buna…

Aldatmada Boşanma Süreci

Aldatmada Boşanma Süreci

Aldatmada Boşanma Süreci ALDATMA VE BOŞANMA Her ne kar olmasını istemesek de maalesef aldatma konusu bir hayli gündeme gelmekte, eşlerin de bu konu karşısındaki soru işaretleri çoğalmaktadır. Aldatma, evlilik içerisinde eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesi anlamına gelir. Aldatma, boşanma davalarına en fazla konu olan boşanma sebepleri arasında yer alır. ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA ŞARTLARI NELERDİR? Bu konudaki mevcut madde “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir” şeklindedir. Zina, bir eşin diğerini aldatmasıdır. Bu durumda kanun aldatılan eşe boşanma davası açma hakkı tanımıştır. Ancak kanun buna bir süre sınırı ve affetmiş olmama şartı getirmiştir. ALDATILMA GEREKÇESİYLE DAVA AÇMAK…

Düğünde Takılan Takılar Boşanmada Kime Verilir

Düğünde Takılan Takılar Boşanmada Kime Verilir

Düğünde Takılan Takılar Boşanmada Kime Verilir Modern hukuk sistemi çerçevesinde mevcut olan evlilik birliği kurmuş kişilerin boşanma hakkı çerçevesinde pek çok konu gündeme gelir. Günümüzde boşanma davaları süreci ile ilgili olarak en sık şekilde gündeme gelen konulardan birisi de düğünde takılan takılar boşanmada kime verilir konusu oluyor. Evlilik birliğinin kurulduğu sırada düğünde takılan takılar ile ilgili olarak herhangi bir problem meydana gelmese de boşanma davaları süreci içerisinde söz konusu olan bu takılar ciddi problemlerin yaşanmasına neden olabiliyor. Özellikle de boşanma davalarında düğünde takılmış takılar ile ilgili olarak takıların kime ait olduğu uyuşmazlığı yaygın olarak görülüyor. Boşanma davası süreci içerisinde söz…

Paylı Mülkiyette Ön Alım Hakkı

Paylı Mülkiyette Ön Alım Hakkı

Paylı Mülkiyette Ön Alım Hakkı Ön alım hakkı olarak bilinen hak bir şeye önceden sahip olmak anlamına geliyor. Türk Medeni Kanununda yer alan 735. Madde gereğince, ön alım hakkı, eğer ortada bir pay davası varsa, bu payların üçüncü kişilere verilmesi ya da satılması için, diğer ortakların izninin alınması gerekiyor. Bu konudaki yasalar, diğer kişilere verilecek olan payların parçalanmaması ve başka kişilerin hakkına geçmemesi adına engeller koymayı amaçlamaktadır. Bu nednele pay alacak olan kişiye payı satıldığı zaman diğer paydaşlarn herhangi bir onayına gerek duyulmuyor. Bu nedenle de ön alım hakkını kullanabiliyor.  Bu durum en mantığa uyan durumdur ve mülke sahip olan…

Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir

Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir

Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir? Suçtan zarar gören taraf ya da kişilerin haklarının korunması adına bazı suçların kapsamında ceza muhakemesinin yapılabilmesi için kanunlarla gerekli şartlar ortaya konmuştur. Kişiler hakkında ceza kovuşturmasını başlatacak olan bu ilk hareket noktasına da şikayet adı verilir ve bu yeterli şartın oluşmasını sağlar. Müşteki sıfatına sahip olan kişinin şikayeti sonrasında savcılık tarafından soruşturma açılması mümkün olabilmektedir. Daha çok cinsel suçlamalar söz konusu olduğunda ya da suçlamaların tarafları olan kişilerin birbirinin yakını olması durumunda ortaya çıkan bu hak korunması kavramı kişilerin yararına olacak şekilde düzenlenmektedir. Şikayete Bağlı Suçun Kapsamı Nedir? Şikayete bağlı suçlarla ilgili…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri