Boşanma Tanıma Ve Tenfiz Davası

Boşanma Davalarında Tanıma ve Tenfiz Davası

Hukukun evrensel ilkeleri olsa da her ülkenin kendine özgü hukuk sistemi mevcuttur. Bunun birden fazla sebebi olsa da en önemli sebepleri her ülke vatandaşının kültürel, ahlaksal ve buna benzer sebeplerinin birbirinden farklı olmasıdır. En önemli sebeplerden biri de ülkelerin kuruluşu sırasında kanun koyucuların tercih ettiği sistemdir. Hukuk sistemlerinin farklı olması da bir ülkede gerçekleşen hukuki sürecin bir başka ülkede kabul olup olmayacağı sorununu ortaya çıkarır. Evrensel hukuk ilkeleri kullanılarak bu soruna da çözüm bulunmuştur.

Boşanma Davalarında Tanıma ve Tenfiz Davası

Ülkeler arası hukuk sistemlerinin farklı olması bir ülkede yaşayıp başka bir ülkenin vatandaşı olan bireyin kendi ülkesi içerisindeki hukuki durumunu etkilemekte ve birçok sorunlarla karşılaşmasına sebep olmuştur ve uluslararası hukuk sistemi buna bir çözüm bulmuştur.

Medeni hukuk konularında meydana gelen uluslararası bu soruna ülkemizin kabul ettiği hukuk sistemi tanıma ve tenfiz davası ile çözüm bulmuştur. Tanıma ve tenfiz davası yurtdışında kanun koyucunun kabul ettiği ülkelerden birinde boşanma davası açmış ve karara bağlanmış çiftlerin vatandaşı olduğu Türkiye Cumhuriyeti içerisinde boşanma davasının ve getirdiği hükümlerinde aynen geçerli olması için yurtdışında yapılan davanın kabul görmesi için açılan davalara denir.

Tanıma davası boşanma davasının kabul görmesi için açılan dava sürecine verilen isimken tenfiz tavası ise boşanma davasının sonucunda ortaya çıkan sorumlulukların ve sonuçların örneğin velayet ve nafaka hükümlerinin ülke içerisinde kabul edilmesi için açılan davalardır. Bu davalar Medeni hukuku ilgilendiren davalardır.

Boşanma Tanıma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma tanıma davasını ancak ve ancak yurtdışında boşanmış olan çiftlerden biri veya her ikisi açabilir. Bu dava açılmadığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hala evli gözükecekler ve sorunlarla karşılaşabileceklerdir. Tanıma davaları ülke içerisinde açılan bir boşanma davası gibi Aile Mahkemelerinde açılır. Yalnız bu tanıma davaları normal boşanma davalarında olduğu gibi kişilerin ikamet ettiği aile mahkemesinde açılamaz. Bu davaların açılabileceği belli şehirler vardır. Bu şehirleri sıraladığımızda İstanbul, Ankara ve İzmir kentlerini söyleyebiliriz.

Gerekli belgelerin hazırlanması sonucu boşanma davası dilekçesi ile yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapılır.

Sonuç olarak; yurtdışında boşanma davası ile hukuki birliğine son verilmiş bireylerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de kabulü için İzmir, Ankara ve İstanbul kentlerinde olan aile mahkemelerinden birinde gerekli belgeler ve boşanma dilekçesi ile açılabilir.

Yurtdışında Gerçekleştirilen Boşanma Davasının Hüküm ve Sonuçlarının Türkiye’deki İcra Edilebilirlik Durumu

Kanun koyucu;

 • Amerika
 • İngiltere
 • İsviçre
 • Belçika
 • Avusturya
 • Kanada
 • Norveç
 • Avustralya
 • Azerbaycan
 • Türkmenistan
 • Ukrayna
 • Rusya
 • İsveç
 • Slovakya
 • İtalya
 • İspanya
 • Macaristan
 • Mısır
 • Çin
 • Gürcistan
 • Japonya
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • Makedonya

Ülkelerinde gerçekleşen boşanma davalarının kendi sınırları içerisinde yani Türkiye sınırları içerisinde Türk hukuk sistemi tarafından da kabul görülüp davanın sonuçlarının gerçekleşmesini sağlamak için bu ülkelerde yaşayıp da Türk vatandaşı olan bireyin her iki ülkede de eşit konumda olmasını sağlamak için oluşturduğu hukuki yola tanıma ve tenfiz davaları denir. Tanıma davası boşanma davasının sonucunu yani bireylerin hukuki birlikteliklerin yurtdışındaki bir mahkeme tarafından bittiğini ifade eden kararı tanırken tenfiz davası ise bu boşanma davsı sonucunda oluşan hüküm ve sonuçların Türkiye içerisinde de hukuki olarak gerçekleştirilmesinde sakınca olmamasını sağlayan dava türüdür. Yukarıdaki ülkeler dışında bu söylenenler geçerli değildir. Tenfiz davasını ve sonuçlarını anlatmamız gerekirse bir ülkeyi baz alarak bu konuyu anlattığımızda şunları söyleyebiliriz: