Tanıma Ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve geçerli olması için aile mahkemelerine açılan bir davadır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurt dışında yaşadıkları mahkemeden boşanma kararı alınmıştır, yani Türkiye’de tekrar Tanıma ve tenfiz davası niçin açmalıyım gibi sorular sorulmaktadır. Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye de geçerliği yoktur.

Uluslararası hukuk kurallarına göre bir ülkede verilen mahkeme kararının başka bir ülkede geçerli olması için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.  Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye de niçin geçerli olması gerekiyor diye sorulacak olursak, Türk vatandaşlarının Türkiye de Nüfus kayıtlarında hala evli görünmesi sebebiyle tekrar Türk kanunlarına göre evlenmeleri mümkün değildir.

Ancak boşanma kararının Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz edilmesi durumunda nüfus kayıtları yurt dışında alınan mahkeme kararına göre düzeltilmiş olacaktır. Yurt dışında herhangi boşanma kararı bulunmayan vatandaşların Türkiye’de boşanma davası açması gerekmektedir. Yurt dışında Boşanma ve Ayrılık davaları ile ilgili aşağıda geniş olarak anlatılmıştır. Türkiye’de açılacak Tanıma ve Tenfiz Davası ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Tanıma Davası Nedir

Yabancı bir mahkeme kararının, boşanmanın tanınması, onun Türkiye’ de geçerli hale gelmesi anlamına gelir. Tanınmamış yabancı mahkeme kararı, her hangi bir davada ispat aracı olmaktan öteye geçemez yani Türkiye’ de bir geçerliliği olmaz.

Türkiye’de açılarak alınan Tanıma kararı, boşanmanın nüfus kayıtlarına bekar olarak işlenmesi için yeterlidir.

Tenfiz Davası Nedir

Yabancı boşanma kararlarının tenfiz edilmesi ancak usulüne uygun biçimde açılmış bir dava varsa olanaklıdır. Başka bir anlatımla dava olmadan tenfiz kararıda verilemez.

Yabancı ülkeden örneğin Almanya, Fransa, Mahkeme boşanma kararının tenfizi istenmesi durumunda, icra edilebilirliği anlamına gelmektedir. Kararda icrası mümkün olan hükümlerin icrası için gereklidir (Velayet, Nafaka v.b). Boşanma kararında bu anlamda istenen sadece boşanma kararının Türk Nüfusu’ na geçirilmesi ise tenfiz davasına  gerek olmayıp, tanıma davası ile de bu mümkündür.

Yurt dışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Hakkında Merak Edilenler

1. Yurt dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz.  Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması  ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile  boşanmış sayılmaz.

Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür. Tanıma, özetle kararın Türkiye’de geçerliliğinin kabulü; tenfiz ise kararın icra edilebilirliğini anlamını taşımaktadır.

2. Boşanmanın Türkiye’de Geçerli Olması İçin Hangi Dava Açılır

Yurt dışında  boşanma kararı verilen eşlerin Türkiye’de de boşanmış sayılabilmesi için yabancı mahkeme kararının tanınmasına yönelik Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Bazı ülkelerde Belediyelerce veya Valilikçe boşanma kararı veriliyorsa da Türkiye’de geçerli bir boşanmanın yapılması yabancı ülke mahkemelerince verilmiş olan karara bağlıdır.

Kararda ayrıca apostil şerhi bulunmalı ve kararın kesinleştiği tarih ayrı bir belgede (ki bu belgede de apostil şerhi olmalı ya da kararda belirtilmelidir.

3. Tanıma ve Tenfiz Davası Hangi Mahkemede Açılır

Tanıma Ve Tenfiz Davası, karşı davalının ikametgahı mahkemesinde ikametgahı yok ise Türkiye’de sakin olduğu yer mahkemesinde açılır. Adresinde bulunmuyorsa  Ankara, İstanbul, İzmir Aile Mahkemesinde (Aile Mahkemesinin bulunmadığı durumda Aile Mahkemesi sıfatını haiz Asliye Hukuk Mahkemesinde) açılır.

4. Tanıma ve Tenfiz Davası Açılması İçin Belli Bir Süre Var mıdır?

 

Tanıma ve tenfiz davası 10 yıllık zaman aşımına tabiidir; ancak karşı tarafça itiraz edilmediği sürece hakim tarafından re ’sen değerlendirilmez.

5. Tanıma Ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Tanıma ve Tenfiz Davasında  en büyük sorun tebligat işlemlerinin yapılmasının zor ve uzun sürmesidir. Yurt dışında boşanmış olan kişi genelde eski eşiyle görüşmemekte ve bu da öncelikle eşin doğru adresinin tespitinde sorun oluşturmaktadır. Bununla birlikte yurt dışı tebligatları Dış işleri Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bürokrasi nedenlerle 1 tebligat 2-3 ay sürmektedir.

Tanıma ve tenfiz davasında ise en az 2 tebligat yapılması gerekmektedir. Tebligat süreci nedeniyle tanıma ve tenfiz 1 yıla kadar uzamasına neden olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davasının en kısa sürede çözüme ulaştırılması eski eşin başka bir avukata vekalet vermesine yahut Türkiye’de geçerli bir tebligat adresinin olmasına bağlıdır. Şayet eski eş de davayı kabul için Türkiye’de başka bir avukata vekalet verirse yahut Türkiye’de geçerli adresine tebligat yapılabilirse davanın sonuçlanması Mahkemelere göre değişmekle birlikte maksimum 2-3 ay da tamamlanmaktadır.

6. Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Görülür

Yabancı mahkeme kararı ve kararın kesinleştiğini gösterir belge asılları; bu belgelerin yeminli tercümana yapılmış ve noter yahut konsoloslukta tasdik edilmiş çevirileriyle dava ispat edilir. Tercüme işlemleri Türkiye’de noter anlaşmalı tercüman ile yapılabileceği gibi yabancı ülkede de Konsolosluk aracılığıyla yapılabilir.

7. Tanıma ve Tenfiz İçin Gerekli Belgeler

Yabancı Mahkeme İlamının aslı veya Örneği,

Yabancı mahkeme İlamının Apostille Şerhi olmalıdır.

Yabancı Mahkeme İlamının Onanmış Tercümesi (Noter veya Konsolosluk Onayı Olmalı)

Yabancı Mahkeme İlamının kesinleştiğini gösteren onanmış yazı ve belge.

Yabancı Mahkeme İlamının kesinleştiğini gösteren onanmış yazı ve belgenin Tercümesi.

8. Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalıdır.

Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalıdır.

Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalıdır.

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalıdır.

Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalıdır.

Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalıdır.

Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalıdır.

Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Yurt dışında bulunan mahkeme , karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi , usulüne uygun şekilde dinlenmemiş , çağrılmamış, kendisine savunma hakkı verilmemiş ise, tenfiz davası esnasında aleyhinde tenfiz istenen kişi bu duruma itiraz ederse davanın reddine karar verilir.

Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tenfizi için yabancı mahkeme tarafından usulüne uygun savunma hakkının verilmiş olması gerekir.Tanımada böyle bir şart yoktur.

Tanıma ve Tenfiz yapılması için Türkiye Cumhuriyeti ile , tenfiz edilecek mahkeme kararının verildiği ülke arasında Tenfiz yapılabilmesi için yurt dışında kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme gereklidir.

Yurt dışı Boşanma İçin Avukat Vekalet Bilgileri

Avukat İlkay UYAR KABA
Ankara Barosu Baro Sicili:18613
Adres: Strazburg Caddesi Kat:3 No:10/9-10-11-12  Sıhhıye Çankaya/ANKARA
Maltepe Vergi Dairesi T.C: