Tanıma Ve Tenfiz Davası

tanıma ve tenfiz davası nedir nasıl olur

Tanıma Ve Tenfiz Davası

Mahkemelerin davalarda verdiği kararlar o ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Fakat bazı koşullarda verilen kararlar başka ülkelerde de geçerli olabilir. Türkiye bu gibi durumlarda yabancı ülkedeki mahkemelerin kararlarının geçerli olması için açılan davalar tanıma ve tenfiz davalarıdır. Bu dava ile Türkiye öncelikli olarak yabancı mahkemelerin verdiği kararı tanır. Daha sonra o verilen kararlar tenfiz edilerek uygulamaya konulur.

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

Aşağıda tanıma tenfiz davasındaki şartlar yer alır. Bu şartlar şunlardır:

 • Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.
 • Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.
 • Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.
 • Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.
 • Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.
 • Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Belgeler

Tanıma Tenfiz Davası için gerekli belgeler şu şekilde aşağıda sıralanır:

 • Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın aslı veya tasdikli sureti
 • Kararın kesinleştiğine dair şerh
 • Apostil şerhi
 • Kararın, kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin yeminli tercüman tarafından çevrilmesi ve konsolosluk tarafından tasdik edilmiş olması
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Noter tasdikli veya konsolosluktan alınan avukat vekâletnamesi

Yukarıda yer alan belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması gerekir. Aksi takdirde başvuru işlemleri yapılamaz. Belgeler ile birlikte davaya başvurmak için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gidilmelidir. Fakat dava açılan konular boşanma davası, velayet davası, nafaka davası, vb. gibi konular ise bu durumda vatandaşlar Aile Mahkemeleri’ne müracaat etmelidir.

Tanıma Tenfiz Davası Süresi

Tanıma Tenfiz Davalarının ne kadar sürdükleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer alır:

 • Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı olması durumunda tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanır.
 • Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat bulunmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanır.
 • Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat bulunmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanır.

Yurt Dışında Boşanma Kararının Nüfusa İşletilmesi

Aşağıda yurt dışında boşanma kararı verip nüfusa işletme isteyen kişilerden istenen koşullar yer alır:

 • Tarafların bizzat veya vekilleri aracılığıyla birlikte başvurması şartı istenir.
 • Yurtdışında boşanmaya yetkili olan adli veya idari makam tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir boşanma kararı şartı istenir.
 • Kararın Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartı istenir.

Başvurular yurt dışındaki ülke temsilciliklerine ve yurt içinde Bakanlık tarafından kararlaştırılan nüfus müdürlüklerine yapılır.

Tanıma Ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve geçerli olması için aile mahkemelerine açılan bir davadır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurt dışında yaşadıkları mahkemeden boşanma kararı alınmıştır, yani Türkiye’de tekrar Tanıma ve tenfiz davası niçin açmalıyım gibi sorular sorulmaktadır. Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye de geçerliği yoktur.

Uluslararası hukuk kurallarına göre bir ülkede verilen mahkeme kararının başka bir ülkede geçerli olması için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.  Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye de niçin geçerli olması gerekiyor diye sorulacak olursak, Türk vatandaşlarının Türkiye de Nüfus kayıtlarında hala evli görünmesi sebebiyle tekrar Türk kanunlarına göre evlenmeleri mümkün değildir.

Ancak boşanma kararının Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz edilmesi durumunda nüfus kayıtları yurt dışında alınan mahkeme kararına göre düzeltilmiş olacaktır. Yurt dışında herhangi boşanma kararı bulunmayan vatandaşların Türkiye’de boşanma davası açması gerekmektedir. Yurt dışında Boşanma ve Ayrılık davaları ile ilgili aşağıda geniş olarak anlatılmıştır. Türkiye’de açılacak Tanıma ve Tenfiz Davası ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Tanıma Davası Nedir?

Yabancı bir mahkeme kararının, boşanmanın tanınması, onun Türkiye’ de geçerli hale gelmesi anlamına gelir. Tanınmamış yabancı mahkeme kararı, her hangi bir davada ispat aracı olmaktan öteye geçemez yani Türkiye’ de bir geçerliliği olmaz.

Türkiye’de açılarak alınan Tanıma kararı, boşanmanın nüfus kayıtlarına bekar olarak işlenmesi için yeterlidir.

Tenfiz Davası Nedir?

Yabancı boşanma kararlarının tenfiz edilmesi ancak usulüne uygun biçimde açılmış bir dava varsa olanaklıdır. Başka bir anlatımla dava olmadan tenfiz kararıda verilemez.

Yabancı ülkeden örneğin Almanya, Fransa, Mahkeme boşanma kararının tenfizi istenmesi durumunda, icra edilebilirliği anlamına gelmektedir. Kararda icrası mümkün olan hükümlerin icrası için gereklidir (Velayet, Nafaka v.b). Boşanma kararında bu anlamda istenen sadece boşanma kararının Türk Nüfusu’ na geçirilmesi ise tenfiz davasına  gerek olmayıp, tanıma davası ile de bu mümkündür.

Yurt Dışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Hakkında Merak Edilenler

1. Yurt Dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz.  Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması  ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile  boşanmış sayılmaz.

Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür. Tanıma, özetle kararın Türkiye’de geçerliliğinin kabulü; tenfiz ise kararın icra edilebilirliğini anlamını taşımaktadır.

2. Boşanmanın Türkiye’de Geçerli Olması İçin Hangi Dava Açılır

Yurt dışında  boşanma kararı verilen eşlerin Türkiye’de de boşanmış sayılabilmesi için yabancı mahkeme kararının tanınmasına yönelik Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Bazı ülkelerde Belediyelerce veya Valilikçe boşanma kararı veriliyorsa da Türkiye’de geçerli bir boşanmanın yapılması yabancı ülke mahkemelerince verilmiş olan karara bağlıdır.

Kararda ayrıca apostil şerhi bulunmalı ve kararın kesinleştiği tarih ayrı bir belgede (ki bu belgede de apostil şerhi olmalı ya da kararda belirtilmelidir.

3. Tanıma ve Tenfiz Davası Hangi Mahkemede Açılır

Tanıma Ve Tenfiz Davası, karşı davalının ikametgahı mahkemesinde ikametgahı yok ise Türkiye’de sakin olduğu yer mahkemesinde açılır. Adresinde bulunmuyorsa  Ankara, İstanbul, İzmir Aile Mahkemesinde (Aile Mahkemesinin bulunmadığı durumda Aile Mahkemesi sıfatını haiz Asliye Hukuk Mahkemesinde) açılır.

4. Tanıma ve Tenfiz Davası Açılması İçin Belli Bir Süre Var mıdır?

Tanıma ve tenfiz davası 10 yıllık zaman aşımına tabiidir; ancak karşı tarafça itiraz edilmediği sürece hakim tarafından re ’sen değerlendirilmez.

5. Tanıma Ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Tanıma ve Tenfiz Davasında  en büyük sorun tebligat işlemlerinin yapılmasının zor ve uzun sürmesidir. Yurt dışında boşanmış olan kişi genelde eski eşiyle görüşmemekte ve bu da öncelikle eşin doğru adresinin tespitinde sorun oluşturmaktadır. Bununla birlikte yurt dışı tebligatları Dış işleri Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bürokrasi nedenlerle 1 tebligat 2-3 ay sürmektedir.

Tanıma ve tenfiz davasında ise en az 2 tebligat yapılması gerekmektedir. Tebligat süreci nedeniyle tanıma ve tenfiz 1 yıla kadar uzamasına neden olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davasının en kısa sürede çözüme ulaştırılması eski eşin başka bir avukata vekalet vermesine yahut Türkiye’de geçerli bir tebligat adresinin olmasına bağlıdır. Şayet eski eş de davayı kabul için Türkiye’de başka bir avukata vekalet verirse yahut Türkiye’de geçerli adresine tebligat yapılabilirse davanın sonuçlanması Mahkemelere göre değişmekle birlikte maksimum 2-3 ay da tamamlanmaktadır.

6. Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Görülür

Yabancı mahkeme kararı ve kararın kesinleştiğini gösterir belge asılları; bu belgelerin yeminli tercümana yapılmış ve noter yahut konsoloslukta tasdik edilmiş çevirileriyle dava ispat edilir. Tercüme işlemleri Türkiye’de noter anlaşmalı tercüman ile yapılabileceği gibi yabancı ülkede de Konsolosluk aracılığıyla yapılabilir.

7. Tanıma ve Tenfiz İçin Gerekli Belgeler

Yabancı Mahkeme İlamının aslı veya Örneği,

Yabancı mahkeme İlamının Apostille Şerhi olmalıdır.

Yabancı Mahkeme İlamının Onanmış Tercümesi (Noter veya Konsolosluk Onayı Olmalı)

Yabancı Mahkeme İlamının kesinleştiğini gösteren onanmış yazı ve belge.

Yabancı Mahkeme İlamının kesinleştiğini gösteren onanmış yazı ve belgenin Tercümesi.

8. Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalıdır.

Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalıdır.

Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalıdır.

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalıdır.

Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalıdır.

Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalıdır.

Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalıdır.

Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Yurt dışında bulunan mahkeme , karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi , usulüne uygun şekilde dinlenmemiş , çağrılmamış, kendisine savunma hakkı verilmemiş ise, tenfiz davası esnasında aleyhinde tenfiz istenen kişi bu duruma itiraz ederse davanın reddine karar verilir.

Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tenfizi için yabancı mahkeme tarafından usulüne uygun savunma hakkının verilmiş olması gerekir.Tanımada böyle bir şart yoktur.

Tanıma ve Tenfiz yapılması için Türkiye Cumhuriyeti ile , tenfiz edilecek mahkeme kararının verildiği ülke arasında Tenfiz yapılabilmesi için yurt dışında kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme gereklidir.

Yurt Dışı Boşanma İçin Avukat Vekalet Bilgileri

Avukat İlkay UYAR KABA
Ankara Barosu Baro Sicili:18613
Adres: Strazburg Caddesi Kat:3 No:10/9-10-11-12  Sıhhıye Çankaya/ANKARA
Maltepe Vergi Dairesi T.C:

29 SORULAR

 1. BERFİN BİLGİN dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 2. NİSA KÖYBAŞI dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 3. SEMA ULUMERİÇ dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 4. SELAY TAŞGIN dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 5. BENGİSU ÖĞÜT dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 6. ENGİN ŞAŞMAZ dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 7. CANDAN ECE dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 8. NAZİFE YILDIZ dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 9. SEDEF GÜLŞEN dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 10. VESI TARLAKAZAN dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 11. KUBİLAY SAĞLAM dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 12. SERHAT KELERCİOĞLU dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 13. AYSUN AYRANCI dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 14. PELİNSU FİLİZFİDANOĞLU dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 15. HAKKI ÜNALDI dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 16. TAHSİN DERE dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 17. SERKAN ABAR dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 18. ÇAĞLA LEVENT dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 19. AÇELYA KASIRGA dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 20. GİRAY HORASAN dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 21. ATANUR KİRAZ dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 22. DİCLE BÜYÜKKALAY dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 23. FURKAN TÜRKER dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 24. PEYVENT ALMAK dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 25. BEKİR TAMER dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 26. ÇAYAN ARUNTAŞ dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 27. ELİF TEMELOĞLU dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 28. BERFU KAYMAZ dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 29. ÖZER ÖRS dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri