Konu: iş hukuku

SGK Çıkış Kodu 25 Nedir? 25 maddeden işten çıkarılan tazminat alabilir mi? Nasıl Değiştirilir, İşçi ne yapmalı?

SGK Çıkış Kodu 25 Nedir? 25 maddeden işten çıkarılan tazminat alabilir mi?

SGK Çıkış Kodu 25 Nedir? 25 maddeden işten çıkarılan tazminat alabilir mi? İşçi ne yapmalı? Bilindiği üzere Türkiye’de, sigortalı çalışanların belli şartları karşılamaları halinde, işten çıkmaları ya da çıkarılmaları durumunda, kişilere belli bir süreliğine, belli tutarlarda işsizlik maaşı ya da işsizlik ödeneği veriliyor. Kişinin işten çıkarılmasından sonra SGK’ya bildirilen çıkış bilgilerinde yer alan çıkış nedeni belirleniyor ve çıkış kodunun uygun olması halinde İŞKUR, kişiye işsiz kaldığı dönemde hayatını idame ettirebilmesi için bir süreliğine işsizlik maaşı veriyor. Çıkış kodlarına göre verilen işsizlik maaşlarında gündemde sıkça tartışılan 25 kodu ise kafaları karıştırıyor. Peki çıkış kodlarında 25 ne anlama geliyor? İşte detaylar… SGK…

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? İş kazası geçiren işçinin ya da işçinin yakınlarının açma hakkına sahip olduğu bir tür maddi ve manevi tazminat davası olan iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası, yaşanan iş kazasının niteliğine göre yükümlüklüler ile ilgili olarak ceza davası açma hakkı da teşkil etmektedir. İş kazası tazminat davaları pek çok kademe ve mutlaka ilgilenilmeyi gerektirmekte olan süreçlerden oluşuyor. Bu yüzden de iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası açımı için profesyonel avukatlık ve hukuk bürosu desteğinin alınması gerekir. İş kazasında maddi ve manevi tazminat davaları iş kazasına ilişkin rapor alımına, bilirkişi raporlarının hazırlanmasına…

İş Hukuku Yargıtay

İş Hukuku Yargıtay. İş Kanunu ile Türkiye’de çalışan işçilerin hakları korunur ve işçilerin haksız yere işten çıkarılma gibi durumlarında da İşçi Mahkemeleri sayesinde işçilerin açtıkları işçi davaları İş Kanunu’nun maddelerine göre uygulanarak işçi lehine sonuçlar elde edilir. Özellikle işçilerin zorunlu sebeplerden dolayı işlerinden belli bir süre izin almaları konusunda iş hukukunda açıklamalar yapılır. İş hukukuna göre, işçilerin mağdur olmaması ve haklarını koruyabilmeleri için İşçi Mahkemeleri, genellikle işçilerin lehine kararlar verir. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı almak için başvuruda bulunan işçilerin ilk önce kıdem tazminatının ödenmesinde gerekli şartları yerine getirmesi gerekir. Yerine getirilmesi gereken şartlardan en önemlisi iş sözleşmesini, işçilerin hangi amaçla feshetmesidir….

İş Ve İşçi Tazminat Davaları

İş ve İşçi Tazminat Davaları Nasıl Açılır ve Görülür? İşçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinin belli sebeplerden dolayı bitmesi durumunda veya işçinin geçerli nedenlerden dolayı işyerinden istifa etmesi durumunda işçi tazminat davalarını açmak için başvuruda bulunabilme hakkını elde eder. Bu hak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. Maddesindeki yönergeye ve 1457 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamına göre işçilere tanınır. Kıdem Tazminatında İstenen Şartlar İşçilerin belli sebeplerden dolayı işten ayrılması sonucunda veya iş sözleşmesinin bitmesi durumunda işverenden kıdem tazminatı almak için İş Mahkemelerine başvuruda bulunarak kıdem tazminat davası açabilme hakkına sahiptir. İşçilerin kıdem tazminat davasına başvurabilmeleri için belli şartları yerine getirmeleri…

İş Hukuku Yargıtay Kararları

İş Hukuku Yargıtay Kararları İş Hukuku davaları, gün geçtikçe önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. İş Hukuku davalarının önem kazanmasındaki en büyük etki, Kanunların her geçen gün daha kapsayıcı bir şekilde hak teslim etme gayretidir. Zayıf olanın korunması hususu her gün kanunlarda daha fazla yer edinmektedir. İşçi ile işveren arasında da böyle bir ilişki vardır. İşçi ile işveren arasında ücrete dayalı bir hizmet akdi kurulur. Bu ilişkiye İş Sözleşmesi denir. İş sözleşmelerinin hemen hemen hepsi İş Hukuku dayanaklıdır. Ancak hizmet sözleşmelerinde Borçlar Kanununun da etkisi büyüktür. İş Hukukunun Kapsamı: İş Hukuku her ne kadar Özel Hukukun alanı içerisinde yer alsa da, birçok…

İş Kazası Maluliyet Tazminat

İş kazası ve maluliyet

İş Kazası Maluliyet Tazminat Nedir? İş kazasından doğan tazminat hakkı çeşitli nedenlerle doğabilmektedir. Ancak öncelikle söz konusu kazanın iş kazası olup olmadığı değerlendirilmelidir. Kaza, iş kazası niteliği taşıyorsa, iş kazası sonucunda talep edilebilen tazminatlardan faydalanılabilir. İş kazası sonucunda işçinin sakat kalması mümkün olduğu gibi, ölüm de gerçekleşebilir. Bu olayın sonucunda işçi veya mirasçılarına çeşitli talep hakları doğacaktır. Maluliyetin raporlanması halinde, çeşitli kurumlardan ya da işverenden, zarar sebebiyle tazminat talep edilecektir. Hangi Durumlar İş Kazası Sayılır? İş kazası sonucunda tazminat talep edebilmek için, kazanın iş kazası niteliklerini taşıması gerekmektedir. Tazminatın istendiği kuruma bağlı olarak bu durum değişiklik göstermektedir. Eğer ki tazminat Sosyal…

İş Kazası Ceza Davası

İş kazası davası

İş Kazası Ceza Davası Nedir? İş kazası sonucunda ceza davası açılması söz konusu olabilir. Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Cezadan söz edebilmek için mutlaka ölüm olayı gerekmektedir. Ölüme sebebiyet veren durumda, işverenin kusuru veya ağır ihmali belirlenmelidir. Bunun için bir ceza soruşturması yapılacaktır. Ceza soruşturması neticesinde işverenin kusuru ya da ağır ihmal olduğu sonucuna varılırsa, ceza davası açılması mümkün olacaktır. Soruşturma sürecinde doğru bilgilere ulaşılması ve olayın aydınlatılmasında yardımcı olacak tüm etkenlerin incelenmesi önemlidir. İş Kazasında Ceza Soruşturması Nasıl Yürütülür? İş kazası sonucunda ceza soruşturması yapılması mümkündür. Soruşturmanın usulüne uygun bir şekilde yürütülmesi gerekir. Ceza soruşturması jandarma,…

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş Kazası ve Tazminat

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir? İş kazasından doğan tazminatlar birden fazladır. Maddi ve manevi tazminatların yanı sıra, ölüm tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı gibi tazminatlar da doğabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatından bahsetmek için ortada 3 kavram bulunmalıdır: Destek Destekleyen Desteklenen İş kazası sonucunda, destekleyenin ölmesi ya da malul olması, bunun sonucunda desteklenenlerin destekten yoksun kalması gerekmektedir. Bu koşullar gerçekleşmediği takdirde destekten yoksun kalma tazminatından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda destekten yoksun kalma tazminatından bahsedebilmek için, kurum tarafından karşılanmayan maddi zararın gideri istemi de gereklidir. Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Kimler Talep Edebilir? Destekten yoksun kalma tazminatı, desteğin var olduğu durumlarda…

İş Kazası Tespit Davası

İş Kazası Tespit Davası Nasıl Açılır? İş kazasının tespiti için işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu birlikte çalışmalıdır. Gerekli bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması önemlidir. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri gelerek durumun tespitini yapacaktır. İş kazası incelenirken, olayın tüm özellikleri derinlemesine araştırılmaktadır. Olaya etki eden tüm dış faktörler, işyeri düzeni, işçinin ve işverenin durumu gibi her türlü faktör değerlendirilecektir. Söz konusu olayın iş kazası olarak değerlendirildiğine karar verilirse, kanun yolu taraflar için açık olacaktır. Davalı tarafta hem Sosyal Güvenlik Kurumunun hem de işverenin bulunması mümkündür. İş Kazasının Tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu İş kazasının tespiti yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilen müfettişler görev…

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Nasıl Yapılır? Yapılan konutların veya binaların bazıları yasal olarak oluşturulmaz. Genellikle bu bina veya konutlar ruhsatsız bir şekilde yasal olmayan tekniklerle beraber meydana getirilir. Bu durumun vatandaşlara mağduriyet yaşatmaması için mahkeme kararı ile yapılan binaların veya konutların eksikliklerinin tespiti yapılarak yapılan binaların ve konutların yasallaştırılması sağlanılır. Yapılan sözleşmelerde sözleşmenin iptal edilme gibi bir durumu vardır. Sözleşmenin müteahhitler tarafından iptal edilmesi gerçekleşmezse yetkili mahkemelere başvurularak yasal yollarla yapılan sözleşmenin iptali gerçekleşebilir. Proje Sözleşmesi İptal Edilir Mi? Bir binanın veya konutun projesinin yapılması aşamasında müteahhitler ve binanın sahibi arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşme sayesinde meydana gelebilecek herhangi bir sorunun…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri