İş Kazası Maluliyet Tazminat

İş kazası ve maluliyet

İş Kazası Maluliyet Tazminat Nedir? İş kazasından doğan tazminat hakkı çeşitli nedenlerle doğabilmektedir. Ancak öncelikle söz konusu kazanın iş kazası olup olmadığı değerlendirilmelidir. Kaza, iş kazası niteliği taşıyorsa, iş kazası sonucunda talep edilebilen tazminatlardan faydalanılabilir. İş kazası sonucunda işçinin sakat kalması mümkün olduğu gibi, ölüm de gerçekleşebilir. Bu olayın sonucunda işçi veya mirasçılarına çeşitli talep hakları doğacaktır. Maluliyetin raporlanması halinde, çeşitli kurumlardan ya da işverenden, zarar sebebiyle tazminat talep edilecektir.

Hangi Durumlar İş Kazası Sayılır?

İş kazası sonucunda tazminat talep edebilmek için, kazanın iş kazası niteliklerini taşıması gerekmektedir. Tazminatın istendiği kuruma bağlı olarak bu durum değişiklik göstermektedir. Eğer ki tazminat Sosyal Güvenlik Kurumundan talep ediliyorsa, kazanın işyeri sınırları içerisinde gerçekleşmesi yeterlidir. Eğer ki tazminat işverenden talep ediliyorsa, kazanın sadece işyerinde gerçekleşmesi yeterli olmayıp, kaza ve olay arasında illiyet bağının da bulunması gerekecektir. İş yeri sayılan yerler şu şekilde sayılabilir:

 1. İşyeri sınırları
 2. İşyerinin bahçesi
 3. İşyerine gelinirken kullanılan işyeri servisi
 4. İşverenin görevlendirilmesiyle seyahat edilen araç içi
 5. Emzirme odaları

Bu yerlerin sayısını arttırmak mümkündür. Kazanın işyeri sayılan yerlerde gerçekleşmesi gerekmektedir.

İş Kazası Davasında Başvurulacak Makam:

İş kazası sonucunda maluliyet doğması halinde, başvurulacak makamın doğru belirlenmesi önemlidir. Bu yüzden, görevli ve yetkili mahkeme tayininde bulunmak gerekir. İş kazalarında görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. Bu mahkemelerin görev tanımın ve kapsamına ilişkin her türlü bilgi, İş Mahkemeleri Kanununda yer almaktadır. Ancak iş kazası sonucunda dava açılırken yetkili mahkeme belirlenmesi durumunda, birden fazla yetki söz konusudur. Genel yetkili mahkeme, davalının dava açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Ancak işçinin veya davacının yerleşim yeri mahkemesi ile iş kazasının meydana geldiği yer mahkemesinde de dava açılması mümkündür. Somut olayın özellikleri ve hakkaniyete uygunluk çerçevesinde bir yetki tayininde bulunulacaktır.

İş Kazası Tazminat Davalarında Zamanaşımı:

İş kazası sonucunda maluliyet, yaralanma veya ölüm gibi durumlar gerçekleşebilir. Bu zararların doğmasıyla beraber, işçinin tazminat talep etme hakkı doğacaktır. Bu tazminatın belirlenmesinde mahkemeler rol oynar. Ancak mahkemeye başvuru süresi de önemlidir. İş kazası tazminat davasında zamanaşımı süresinin kaçırılmaması gerekir. Zamanaşımı süresi hesaplanırken, kazanın meydana geldiği tarih dikkate alınmaktadır. Bu tarihten itibaren 10 yıl içerisinde dava açmak mümkündür. Ancak 10 yıllık sürenin geçmesi halinde hak düşürücü hükümler devreye girecektir.

Belirtmek gerekir ki, iş kazası sonucunda ceza davasına konu oluşturan bir olay gerçekleştiği tespit edilirse, zamanaşımı sürelerinde değişiklik olacaktır. Ölme ve yaralanma hallerine balı olarak Türk Ceza Kanunundaki hükümler devreye girecektir. Türk Ceza Kanununda yer alan suç ve cezanın yanı sıra, bu dava için öngörülen zamanaşımı süreleri de etkili olacaktır. Artık zamanaşımı süresi ceza davasına göre belirlenecektir.

İş Kazası Maluliyet Tazminat

YARGITAY KARARI: İŞ KAZASI MALULİYET TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ – MADDİ TAZMİNATTA HESABA ESAS ALINACAK ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE HATAYA DÜŞÜLEREK KARAR VERİLDİĞİ- HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava 10.9.2005 tarihinde meydana gelen trafik iş kazası sonucu %35,00 maluliyet oranındaki sürekli iş göremezlik sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Yapılacak iş uyulmasına karar verilen bozma ilamı doğrultusunda davacının yaşı, eğitim durumu, mesleki kıdemi ve yaptığı iş belirtilerek ilgili meslek odasından olay tarihinden müzekkerenin yazıldığı tarihe kadar emsal işçinin alabileceği aylık net ücreti her yıl için ayrı ayrı sormak, ilgili meslek kuruluşu tarafından bildirilen ücret esas alınarak maddi tazminatı yeniden hesaplatmak, Kurum tarafından bildirilen ilk peşin sermaye değerinin rücu edilebilir bölümünü şimdiki gibi hesaplanan tazminattan indirmek ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

YARGITAY KARARI: İŞ KAZASI MALULİYET TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI – TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE ALINMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, meydana gelen iş kazası sonucunda acı çektiğinin ve % 100 maluliyetinin, sürekli başkalarının bakımına ihtiyaç duyması, kendi bakımını yapamaması nedeniyle psikolojik olarak rahatsızlık duyacağı açık ve kaçınılmaz olduğundan tarafların kusur oranları, ekonomik ve sosyal durumları, olayın meydana geliş şekli, davacının sürekli iş göremezlik derecesi v.s durumlar göz önünde bulundurulduğunda davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile …. TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Hüküm Yargıtayca onanmıştır.

YARGITAY KARARI: İŞ KAZASI MALULİYET TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ – MADDİ TAZMİNATTA HESABA ESAS ALINACAK ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE HATAYA DÜŞÜLEREK KARAR VERİLDİĞİ- HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava 10.9.2005 tarihinde meydana gelen trafik iş kazası sonucu %35,00 oranındaki sürekli iş göremezlik sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Yapılacak iş uyulmasına karar verilen bozma ilamı doğrultusunda davacının yaşı, eğitim durumu, mesleki kıdemi ve yaptığı iş belirtilerek ilgili meslek odasından olay tarihinden müzekkerenin yazıldığı tarihe kadar emsal işçinin alabileceği aylık net ücreti her yıl için ayrı ayrı sormak, ilgili meslek kuruluşu tarafından bildirilen ücret esas alınarak maddi tazminatı yeniden hesaplatmak, Kurum tarafından bildirilen ilk peşin sermaye değerinin rücu edilebilir bölümünü şimdiki gibi hesaplanan tazminattan indirmek ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

5 SORULAR

 1. MERVENUR TURFAN dedi ki:

  İş Kazası Maluliyet Tazminat Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 2. İLKAY SAVCI dedi ki:

  İş Kazası Maluliyet Tazminat Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. AÇELYA KASIRGA dedi ki:

  İş Kazası Maluliyet Tazminat Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. ECENUR KÜNÜÇEN dedi ki:

  İş Kazası Maluliyet Tazminat Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 5. NURETTİN ARBAĞ dedi ki:

  İş Kazası Maluliyet Tazminat Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri