İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Nasıl Yapılır? Yapılan konutların veya binaların bazıları yasal olarak oluşturulmaz. Genellikle bu bina veya konutlar ruhsatsız bir şekilde yasal olmayan tekniklerle beraber meydana getirilir. Bu durumun vatandaşlara mağduriyet yaşatmaması için mahkeme kararı ile yapılan binaların veya konutların eksikliklerinin tespiti yapılarak yapılan binaların ve konutların yasallaştırılması sağlanılır.

Yapılan sözleşmelerde sözleşmenin iptal edilme gibi bir durumu vardır. Sözleşmenin müteahhitler tarafından iptal edilmesi gerçekleşmezse yetkili mahkemelere başvurularak yasal yollarla yapılan sözleşmenin iptali gerçekleşebilir.

Proje Sözleşmesi İptal Edilir Mi?

Bir binanın veya konutun projesinin yapılması aşamasında müteahhitler ve binanın sahibi arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşme sayesinde meydana gelebilecek herhangi bir sorunun sonucunda mağdur olan taraflar haklarını mahkemeler huzurunda koruyabilme imkânını elde eder.

Projenin sözleşmesinin iptal edilmesi için belli sebeplerin meydana gelmesi gerekir. Bu sebeplerden birisi zamanında teslim edilmesi gereken projenin teslim edilmemesi durumunda binanın sahibi müteahhidin aleyhine deliller ve sebepler toplayarak mahkemeye sunup teslim edilmesi gereken tarihte binanın hala yapım aşamasında olduğunu kanıtlayan gerekçeleri mahkeme de onaylarsa meydana gelebilecek maddi zararların karşılanması için maddi tazminat davası açılabilir.

Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Müteahhit tarafından bir binanın eksik veya yanlış yapılması sonucunda binanın sahibinin müteahhide tazminat davası açma hakkı vardır. Çünkü, müteahhidin hem zamandan hem de maddi anlamda kayıplar meydana getirdiği için bu kayıpların karşılanmasını sağlamak en doğal hakkıdır.

Tazminat davasının açılması için yetkili mahkemelere gidilerek müracaatta bulunulması gerekilir. Müracaatta bulunurken bina sahibinin müteahhit tarafından yapılan binanın yanlış ve eksik bir şekilde yapıldığını kanıtlayan deliller ortaya koyması gerekir. Bu deliller ve kanıtlar sonrasında binanın sahibi, müteahhitten belli bir miktar tazminat alabilir. Binanın sahibinin karşı tarafa tazminat davası açabilmesi için verilen süreyi geçirmemesi gerekir. Bu süre doğrultusunda görevli mahkemeye giderek tazminat davasını açmak için başvuruda bulunabilir.

Dava İçin Nereye Müracaat Edilmeli?

Müteahhit ile bina sahibinin inşaat aşamasında anlaşamaması ve uzlaşamaması durumunda taraflar, geçerli sebepler sunarak Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaatta bulunup birbirlerine dava açabilir. Özellikle binanın sahibinin müteahhit tarafından yapılmasını istediği projeyi müteahhit eksik ve yanlış yaptığı zaman binanın sahibi müteahhide maddi anlamda gelen zararlardan dolayı tazminat davası açabilir.

Bunun için mahkemeye geçerli sebepler ve deliller sunması gerekir. Özellikle binanın zamanında teslim edilmesi gerekirken teslim edilmemesi durumunda binanın sahibi sözleşmeyi iptal etmek için de Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaatta bulunabilir. Bütün bu olumsuz durumların meydana gelmesinden dolayı binanın sahibinin binayı yeniden eksikliklerini gidermek için başka bir müteahhide vereceği paranın masrafını da binayı eksik bir şekilde teslim eden müteahhitten talep etme hakkı vardır. Bütün bunların sonucunda yanlış yapılan projelerin masraflarının karşılanması ve sözleşmenin iptal işlemlerinin gerçekleşmesi için Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaat edilmesi gerekilir.

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti için henüz dava açılmamış olan hallerde delil tespiti, esas hakkındaki davaya bakacak olan mahkemeden veya üzerinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak dinlenilecek kişinin oturduğu yer sulh mahkemesinden istenir.

İNŞAATTAKİ EKSİKLİKLERİN TESPİTİ NASIL TALEP EDİLİR

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti için, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti davasında delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen haller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi halinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dahilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır.

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Davasında, delil tespiti talebi dilekçeyle yapılır. Dilekçede tespiti istenen vakıa, tanıklara veya bilirkişilere sorulması istenen sorular, delillerin kaybolacağı veya gösterilmesinde zorlukla karşılaşılacağı kuşkusunu uyandıran sebepler ile aleyhine delil tespiti istenen kişinin ad, soyad ve adresi yer alır. Tespit talebinde bulunan, durum ve koşulların imkan vermemesi nedeniyle, aleyhine tespit yapılacak kişiyi gösteremiyorsa talebi geçerli sayılır. Mahkeme tarafından belirlenen tespit giderleri avans olarak ödenmedikçe sonraki işlemler yapılmaz.

İnşaattaki Eksikliklerin Tespit talebi mahkemece haklı bulunursa karar, dilekçeyle birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. Kararda ayrıca, delil tespitinin nasıl ve ne zaman yapılacağı, tespitin icrası esnasında karşı tarafın da hazır bulunabileceği, varsa itiraz ve ilave soruların bir hafta içinde bildirilmesi gerektiği belirtilir. Talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunluluk bulunan hallerde, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da delil tespiti yapılabilir. Tespitin yapılmasından sonra, tespit dilekçesi, tespit kararı, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece kendiliğinden diğer tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde delil tespiti kararına itiraz edebilir. İnşaattaki Eksikliklerin tespiti hangi delille tespit edileceğine karar verilmişse, bu kararın yerine getirilmesinde o delilin toplanmasına ilişkin hükümler uygulanır.  Delil tespiti dosyası, asıl dava dosyasının eki sayılır ve onunla birleştirilir. Asıl davanın taraflarından her biri, iddia veya savunmasını ispat için bu tutanak ve raporlara dayanabilir.

9 SORULAR

 1. BATURAY KOCATÜRK dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 2. İBRAHİM ALTIKULAÇ dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 3. ERDAL EDİZ dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 4. AYŞENUR AKBAL dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 5. MERT OKTAR dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 6. OSMAN ÇİÇEK dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 7. BENGİSU ÖĞÜT dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. CEVDET ÇOBANOĞLU dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 9. NURCAN EKEN dedi ki:

  İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri