İş Kazası Tespit Davası

İş Kazası Tespit Davası Nasıl Açılır? İş kazasının tespiti için işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu birlikte çalışmalıdır. Gerekli bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması önemlidir. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri gelerek durumun tespitini yapacaktır.

İş kazası incelenirken, olayın tüm özellikleri derinlemesine araştırılmaktadır. Olaya etki eden tüm dış faktörler, işyeri düzeni, işçinin ve işverenin durumu gibi her türlü faktör değerlendirilecektir. Söz konusu olayın iş kazası olarak değerlendirildiğine karar verilirse, kanun yolu taraflar için açık olacaktır. Davalı tarafta hem Sosyal Güvenlik Kurumunun hem de işverenin bulunması mümkündür.

İş Kazasının Tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu

İş kazasının tespiti yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilen müfettişler görev alacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri, öncelikle kazanın iş kazası olup olmadığını inceleyecektir. Kazanın iş kazası niteliği taşıyıp taşımaması, işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu açısından farklılık göstermektedir. İş kazasının gerçekleşme şartlarında Sosyal Güvenlik Kurumu kazanın işyerinde gerçekleşmiş olmasını yeterli bulurken, işveren açısından sorumluluğun doğması için kazayla olay arasında illiyet bağının da bulunması gerekmektedir.

İş Kazasının Tespiti Davasının Açılması:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, dava türleri belirlenmiştir Tespit davası, bir hükmün sabitlenmesi ve tespit edilmesi amacıyla görülmektedir. İş kazasının tespiti davası da bir tespit davasıdır. Bu dava sonucunda, söz konusu kazanın iş kazası olduğu tespit edilir ve olayın ayrıntıları hakkında kesin hüküm elde edilmeye çalışılır. İş kazasının tespiti davasının açılması için, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kazanın iş kazası kabul edilmemiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda işverenin de söz konusu kazanın iş kazası olmadığını kabul etmesi gerekmektedir. Bu halde iş kazasının tespiti davası açılacaktır.

İş Kazasının Tespiti Davası Nasıl Açılır?

İş kazasının tespiti davası açılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu hak doğumu açısından taraf gösterilmektedir. Tazminat, başka davanın konusu olacaktır ve Sosyal Güvenlik Kurumu davalı olarak gösterilemeyecektir. İş kazasının tespiti davası zamanaşımı süresi 10 yıllık süreyle sınırlandırılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumuna açılacak davalarda genel zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu davada da davalı taraf Sosyal Güvenlik Kurumu olduğu için, zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Eğer iş kazasının tespiti davası, işçi lehine sonuç çıkarsa, bu dava sonucunda işçinin ayrıca tazminat davası açması da mümkündür. Ancak tazminat davasının açılması için mutlaka iş kazasının tespiti davasından kesin hükmün çıkmış olması gerekmektedir.

İş kazasının tespiti davasında, işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Ancak, tespit davasından sonra açılacak olan tazminat davasında, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf olmayacaktır. Eğer ki, tazminat davası doğrudan açılmışsa ve Sosyal Güvenlik Kurumuna önceden tespit için bildirim yapılmamışsa, kuruma ihbarda bulunmak gerekecektir. Söz konusu olayda alt işverenin bulunması durumunda, alt işverenle asıl işverenin sorumluluğu da beraber doğacaktır.

İş Kazası Tespit Davası

İş kazası Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın ya da hukuki dairin varlığının veya yokluğunun ya da bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. İş Kazası Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya güncel bir faydası bulunmalıdır.

İş Kazası tespit davasında, Maddi vakıalar, tek başlarına belirleme davasının konusunu oluşturamaz.  İş kazası sonucu oluşan sakatlık sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında, olayın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmediği anlaşıldığında, kuruma ihbarda bulunulması, olayın kurum tarafından iş kazası olarak kabul edilmemesi durumunda ise, davacıya “iş kazasının belirlenmesi” davası açması için önel verilmesi gerekir.

Zira, kurum tarafından sigortalıya gelir bağlanabilmesi için, zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi,  ön problemdir.

İş Kazası Tespit davasında  Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı bu kanundan doğan yükümlülüklerden alt işveren ile beraber sorumludur. Buna karşın, bir işin tümüyle devri halinde ya da anahtar teslimi ile ve ihale ile tümüyle verilmesi halinde, işi devreden kişinin işverenlik sıfatı kalkacağından, iş kazasının belirlenmesine dair davada ve buna bağlı tazminat davasında sorumluluğu cihetine gidilemez.

Zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması için, sigorta olayına maruz kalan kişinin, Sosyal Sigortalar Kanunu anlamında sigortalı olması ve sigorta olayının, yasada sınırlı olarak belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi koşuldur.

İş kazası tazminat davası nedir, iş kazası tazminat nasıl hesaplanır, iş kazası tazminat davaları nasıl nerede açılır konuları hakkında iş kazası tazminat sayfamızda geniş bilgi alabilirsiniz.

İŞ KAZASI TESPİT DAVASI DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI            :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            : Avukat İlkay UYAR KABA

ADRES            :

DAVALI            : 1-) (İşveren)

2-) Sosyal Güvenlik Kurumu

ADRES            :

KONU    : İş kazasının tespiti istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR        :

 

16 SORULAR

 1. ONUR KESKİN dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 2. MÜRÜVET ÜNAY dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 3. GURBET ERTAŞ dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 4. ERDİNÇ SARAÇ dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 5. BAHAR DÜNDAR dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 6. MİNE TINAZ dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 7. ABDURRAHMAN KARAALIN dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 8. AYHAN KESMEZ dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 9. MELİSA ÖZGEDİK dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 10. OKAY AKASYA dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 11. CAFER ÇAKMAN dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 12. DEMREN TOPÇU dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 13. CANSU KIR dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 14. TANJU EGİN dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 15. ÖZGÜR FINDIK dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 16. CANBERK TURLA dedi ki:

  İş Kazası Tespit Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri