Kıdem Tazminatı Nedir | İlk-Ay Hukuk

Kıdem Tazminatı Nedir

/Kıdem Tazminatı Nedir
­

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları
Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları konusu incelenirken Alt-Üst İşveren ilişkisini incelemek de fayda vardır.  Çünkü Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları nda sorumluluk her iki taraftadır.

Alt işveren yönetmeliği; Madde 3.

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı […]

İş Davalarında Yetkili Mahkeme

İş Davalarında Yetkili Mahkeme
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.

İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının ikametgahının bulunduğu […]

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik Alacakları Davası
İşçilik Alacakları Davası ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Süreli fesih MADDE 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi […]

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi
İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olmaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini […]

İstifa Halinde İşçinin Hakları

İstifa Halinde İşçinin Hakları
İşçi işyerinde istifaya zorlanması ve istifa dilekçesi alınmasına yargıtay yeni bir karar vermiştir. İşçinin İstifasının irdelenmesi, işçinin çalışma şartlarını zorlaştırması, psikolojik baskısı üzerine istifa etmek zorunda kalması sebebiyle davacının iş sözleşmesini feshetmesinin haklı bir fesih sebebi olarak kabul edilmiştir.  Yani işçinin ne kadar istifa dilekçesi vermiş olsa dahi, işveren tarafından haksız olarak çıkarıldığı […]

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma
Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma, konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararları bulunmaktadır.

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma ve kıdem tazminat hakkı olarak aşağıdaki yargıtay kararı incelendiğinde, işçinin işten ayrılmadan başka işyeri ile sözleşme imzalamasını kötü niyet olarak yorumlamıştır. Aslında işçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminat hakkı olup, ihbar tazminatı almaz.

506 sayılı Kanunun […]

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem Tazminatı Alma Şartları
Kıdem tazminatı, 1475 S. İş Kanunu’nda en az bir yıl olarak belirtilen çalışma süresini dolduran işçiye veya mirasçılarına öngörülen fesih şartlarının gerçekleşmesi durumunda, kıdemi ve ücreti dikate alınarak işverence ödenmesi gereken bir paradır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları, İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıllık kıdem süresinin olması ve aşağıda açıklandığı […]

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır
Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı alabilmek için işçilerin haklı gerekçeleri ile iş sözleşmesini sona erdirmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilecek ilk nokta kendi kendine istifa eden kişinin kıdem tazminatı alamayacağı olmaktadır. Bunlara ek olarak kıdem tazminatı alabilmek için gerekli fesih nedenlerinden bazıları şunlardır.

Öncelikle haklı gerekçeleri oluşturan en belirgin özelliklerin başında işçinin ahlak ve […]