Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz

Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz

Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Nasıl Konur? Nafaka alacağı için haciz istemi, nafaka alacaklılarının alacağını tahsil etmek amacıyla başvurmak istediği yöntemlerden biridir. Nafaka, boşanma sonucunda yardım edilmediği takdirde ekonomik açıdan güçsüzlüğe düşecek kişiye yapılan ödemedir. Nafaka, Türk Hukukunda 3 şekilde görülür:

 1. Tedbir nafakası
 2. Yoksulluk nafakası
 3. İştirak Nafakası

Nafaka alacaklarının düzenli olarak ödenmesi gerekir. Ancak sık sık nafakanın ödenmemesi üzerine bazı uyuşmazlıklar doğar. İşte böyle durumlarda nafaka alacaklıları hukuki yollara başvurmaktadır. Bunun en tipik örneği hacizdir. Nafaka alacağı davası olarak da anılan bu durum, boşanmış çiftler arasında sıkça görülmektedir.

Nafaka Alacağı İçin Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

Ücret, ayrıcalıklı alacaklardan biridir. Ayrıcalıklı alacak olması sebebiyle ücretin çeşitli özellikleri vardır. Bunlardan en önemlileri; haczedilememe, devredilememe ve rehin edilememedir. Ancak ücretin haciz edilemezlik özelliğinde bir istisna getirilmiştir. Bu istisna nafaka alacaklarıdır. Kanunda da öngörüldüğü üzere, nafaka alacakları için maaşın haczi mümkündür. Ancak hacizde de belirli oranda sınırlama getirilmiştir. Nafaka alacağı sebebiyle maaşın haczinde getirilen sınırlama dörtte birdir. Bu orandan daha fazla haciz yapılması mümkün değildir. Bazen icra yetkilileri bu orandan fazlasına haciz koyabilmektedir ancak bir dilekçe verilerek bu hatanın düzeltilmesi mümkündür.

Nafaka Alacağı İçin Emekli İkramiyesine Haciz Konulabilir Mi?

Nafaka alacağı için emekli maaşına haciz koyulabilir. Ancak bu haciz işleminin de dörtte bir oranda sınırlandığı kanunda belirtilmiştir. Nafaka alacağı için haciz mümkündür ancak emekli maaşıyla emekli ikramiyesi arasında farklılıklar vardır. Eğer ki nafaka alacağı birikmişse, emekli ikramiyesinin tamamı üzerine haciz konulması mümkündür. Emekli maaşının aksine, emekli ikramiyesinde böyle bir sınırlama getirilmemiştir. Ücret ayrıcalıklı alacak olsa da, tazminatlar ve ikramiyeler bu kuralın dışında kalmaktadır. Bu yüzden nafaka alacağı için emekli ikramiyesine başvurmak mümkündür.

Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Hacze Başvurma:

Nafaka alacağı sebebiyle, emekli maaşının dörtte birine kadar hacze başvurmak mümkündür. Bu işlemin yapılması için icra takibi yoluna gidilmelidir. İcra takibi için nafaka borçlusunun yerleşim yerinde icra takibinde bulunulması ve haciz işleminin başlatılması mümkündür. Eğer ki, icra müdürlüklerince söz konusu haciz emekli maaşına dörtte bir sınırdan fazla konulmuşsa, dilekçe ile bu yanlışın düzeltilmesi gerekir. Bu durum birçok Yargıtay kararına da konu olmuştur. Her ne kadar emekli ikramiyesi için ikramiyenin tamamına haciz konulması mümkün olsa da, emekli maaşının tamamına haciz konulması mümkün değildir.

Nafaka alacağının cari ya da birikmiş olması da, emekli maaşının tamamına haciz konulması için bir sebep değildir. Emekli maaşının tamamına haciz konulması mümkün değildir. Bunun sebebi nafaka borçlusunun hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan ekonomik durumun korunması ve ücret alacağının ayrıcalıklı haklar arasında yer almasından dolayıdır. Ancak ikramiyede bu durum söz konusu değildir.

Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz

ŞİKAYET DAVASI – NAFAKA İLAMININ BORÇLU ALEYHİNDE İCRASININ İSTENMİŞ OLDUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ – BORÇLUNUN ŞİKAYETİNİN TAZMİNAT ALACAĞI AYRIK TUTULARAK HESAPLANMASI GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Nafaka borcunun özelliği göz önünde tutularak ve nafaka ilamının da borçlu aleyhinde icrasının istenmiş olduğu değerlendirilerek, cari aylık nafakanın, borçlunun almakta olduğu emekli maaşından her ay tamamen kesildikten sonra, geri kalan kısmından ne kadarının borçlu ve ailesi efradının geçimleri için gerekli olduğu tesbit edilmek suretiyle ve kalan maaş ve ücretin dörtte birinden aşağı olmamak kaydıyla birikmiş nafaka alacağı için kesinti yapılması gerekir. Bu itibarla mahkemece, borçlunun şikayetinin, tazminat alacağı ayrık tutularak ve açıklanan kıstaslar dikkate alınarak değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

13 SORULAR

 1. DİLAY TAŞKIN dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 2. HAMDİYE HAZAR dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 3. TAHA ADIŞEN dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 4. İLKER ATALI dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 5. MİNA HERİSÇİ dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 6. MELİH ÖZ dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 7. REHA ONGANLAR dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 8. ERDALCAN MAZAK dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 9. BATURHAN SERTDEMİR dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 10. DEĞER BOZ dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 11. ALİYE USAL dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 12. ECECAN BADIR dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 13. ATEŞ KONAR dedi ki:

  Nafaka Alacağından Dolayı Emekli Maaşına Haciz Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri