Nafakanın Kaldırılması Nedenleri

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Nelerdir? Nafaka kaldırılması talebinde bulunmak, boşanmış çiftlerin sık karşılaştığı durumlardan biridir. Nafakanın kaldırılması mümkündür. Nafaka kaldırılması bazen kanunda belirtilen sebeplerle gündeme gelirken bazen dilekçe üzerine de gerçekleşebilmektedir.

Nafaka kaldırılması, sosyal ve ekonomik sebeplerle gündeme gelmektedir. Nafakanın miktarının artırılması, azaltılması da mümkündür. Somut olayın özelliğine göre talepler değişiklik göstermektedir. Nafakaya hükmedilmesi sebebinin değişiklik göstermesi sonucunda nafaka kaldırılması mümkün olmaktadır.

Nafaka Nasıl Kaldırılır?

Nafaka kaldırılması sebepleri değişiklik göstermektedir. Bu sebepler bazen kanunen doğar bazen de dilekçeyle gündeme gelir. Nafakanın kaldırılması halleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Taraflardan birinin ölümü
 2. Alacaklı tarafın yeniden evlenmesi
 3. Yoksulluğun ortadan kalkması
 4. Alacaklının fiilen evliymiş gibi hayat sürmesi
 5. Haysiyetsiz yaşam tarzı

Tüm bu hallerde nafaka kaldırılması mümkündür. Ölüm ve evlenme hallerinde nafaka kendiliğinden son bulacaktır. Ancak diğer hallerde, nafakanın kalkması için talep gerekmektedir. Nafakanın kaldırılması talebinin olumlu sonuç vermesine dek nafaka ödenmeye devam edilmelidir. Aksi takdirde temerrütten söz edilecektir. Nafaka kaldırılması kararından sonra nafaka verilmesi bırakılabilir.

Nafaka Kaldırılmasında Süre:

Nafaka kaldırılmasında herhangi bir zamanaşımı süresi belirtilmemiştir. Tarafların hayatında yaşanan değişikliklerin ne zaman olacağı bilinmediğinden, bu değişiklikler olduğunda nafaka kaldırılması talebi söz konusu olacaktır. Ancak yine de bu değişikliğin meydana gelmesi, somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Kişi, makul bir süre içerisinde talepte bulunmalı ve değişikliği ispat etmelidir.

Nafakanın Kaldırılmasında Başvurulacak Makam:

Nafakanın kaldırılması için başvurulacak makam önemlidir. Burada görevli ve yetkili mahkeme, Medeni Kanun çerçevesinde işaret edilmiştir. Medeni Kanun uyarınca nafaka kaldırılması için, nafaka alacaklısının yerleşim yerindeki Aile Mahkemesine başvurulacaktır. Burada 2 karardan söz edilmektedir. Öncelikle ortada bir nafaka kararı vardır. Bu nafaka kararının kaldırılması için de ayrı bir karar alınması gerekmektedir. Bu yüzden, nafaka alacaklısının sosyal ve ekonomik durum değişse de, nafaka kaldırma kararı verilmeden nafaka ödemesinin bitmemesi gerekmektedir.

Nafakanın Kaldırılmasında Hakimin Takdiri:

Nafakanın belirlenmesinde, hakim durumun özelliklerini göz önünde bulundurmaktadır. Ekonomik durum, çocuk sayısı, sosyal durum gibi pek çok etken nafakanın belirlenmesinde önem taşımaktadır. Nafakanın çeşitli türleri vardır. Yoksulluk nafakası kaldırılması durumunda ekonomik sebepler daha çok göz önünde bulundurulacaktır. Ancak iştirak ve tedbir gibi nafaka türleri de bulunmaktadır. Nafakanın verilmesinde hangi durumlar göz önünde bulundurulduysa, kaldırılırken de aynı durumlara bakılacaktır. Nafaka alacaklısının ekonomik, sosyal değişiklikleri hakimin takdirinde rol oynayacaktır.

Bu sebeplerin de kolay ispat edilmesi ve yargıya oyalamayacak nitelikte olması gerekmektedir. Nafaka alacaklısının ölmesinde veya tekrar evlenmesinde nafaka kendiliğinden kalkarken, diğer durumlarda taleple bağlıdır. Bu sebeple mahkemeye başvurulduğunda değişen durumlar belirtilmeli ve nafakanın kaldırılması talebinde bulunulmalıdır. Hakim talep üzerine nafakayı kaldırabileceği gibi, olayın özelliklerine göre nafakada indirime gidebilir veya nafakada artırımda bulunabilir.

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri

Nafakanın Kaldırılması için açılan davanın esası; nafaka ödemesi alan kişinin artık bu nafakaya ihtiyaç duymamasıdır.Bu sebepler arasında; eğer eski eş ise, önceki dava aşamasında muhtaç durumda olup,artık muhtaç değil ise nafakanın kaldırılması için dava açılabilir.Bununla birlikte alacaklı çocuk ise ve öğrencilik hali bitmiş ve reşit olmuş ise Nafakanın Kaldırılması istenebilir.

Yargıtay Kararı – Nafakanın Kaldırılması Nedenleri

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI – DAVALININ GELİRİNİN SADECE NAFAKA MİKTARININ TAYİNİNDE NAZARA ALINACAĞININ GÖZETİLMEMESİ – HAKKANİYET İLKESİ GEREĞİNCE NAFAKANIN UYGUN MİKTARDA İNDİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Olayda davalının geliri yoksulluğu ortadan kaldırmayıp, bu durumun sadece nafaka miktarının tayininde nazara alınacağı hususu gözetilmeksizin davanın tümden kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. O halde, mahkemece yapılacak iş; tarafların sosyal ve ekonomik durumları gözetilip, nafaka takdir edilirken taraflar arasında mevcut olan denge durumu da dikkate alınarak, 4721 Sayılı Kanunun ilgili maddesinde vurgulan hakkaniyet ilkesi gereğince, nafakanın uygun bir miktarda indirilmesine karar vermek olmalıdır.

YARGITAY: YOKSULLUK NAFAKASININ TAMAMEN KALDIRILMASI TALEBİ

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI – TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARININ GÖZETİLMESİ – TARAFLAR ARASINDA MEVCUT OLAN DENGE DURUMU DİKKATE ALINARAK NAFAKANIN UYGUN MİKTARDA İNDİRİLMESİ GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI.

ÖZET: Davalının kendi adına sigorta kaydının yapılmasından sonra babasından dolayı aldığı maaşın kesilip kesilmediği, sigortalı çalışması karşılığı eline geçen toplam gelir miktarının onu yoksulluktan kurtarıp kurtarmadığı tartışılmadan eksik inceleme yoksulluk nafakasının kaldırılması doğru görülmemiştir. O halde, mahkemece yapılacak iş; davalının gelirinin tam olarak tespit edildikten sonra; yoksulluğunun ortadan kalkmadığı anlaşıldığı takdirde tarafların sosyal ve ekonomik durumları gözetilip, nafaka takdir edilirken taraflar arasında mevcut olan denge durumu da dikkate alınarak, TMK’nın ilgili maddesinde vurgulan hakkaniyet ilkesi gereğince, nafakanın uygun bir miktarda indirilmesine karar vermek olmalıdır.

YARGITAY: YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI, İSPAT YÜKÜ

BOŞANMA DAVASI – KADININ BAŞKA BİRİYLE KARI KOCA HAYATI YAŞADIĞI VE SABİT GELİRİNİN OLDUĞUNUN İSPATLANAMADIĞI – KADIN İLE ÇOCUK ARASINDA KURULAN KİŞİSEL İLİŞKİNİN ÇOCUĞUN AHLAKİ GELİŞİMİNE OLUMSUZ ETKİ YARATACAĞININ KANITLANAMADIĞI – KARARIN BOZULMASI.

ÖZET: Toplanan delillerden; davalı kadının başka biriyle karı koca hayatı yaşadığı, düzenli ve sabit bir gelirinin olduğu başka bir ifade ile yoksulluk durumunun ortadan kalktığı hususu kanıtlanamadığı gibi, davalı kadın ile müşterek çocuk arasında kurulan kişisel ilişkinin müşterek çocuğun fiziksel, ruhsal ve ahlaki gelişimine olumsuz etki yaratacağı hususları da ispatlanamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında her iki talep yönünden de açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulü isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI / İNDİRİLMESİ TALEBİ

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI – NAFAKA ALACAKLISI KADININ SİGORTALI VE DÜZENLİ GELİR GETİREN İŞİNİN BULUNMADIĞI – DAVACININ KENDİ İSTEĞİ İLE KIDEM TAZMİNATI ALMAK SURETİYLE İŞTEN AYRILDIĞI – NAFAKANIN AYLIK İNDİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Olayda mahkemece; nafaka alacaklısı kadının sigortalı ve düzenli gelir getiren bir işinin bulunmadığı, merdiven temizliği yapmak suretiyle kazandığı … TL’nin davalıyı yoksulluktan kurtaracak düzeyde olmadığı, nafaka yükümlüsü davacının kendi isteği ile kıdem tazminatı almak suretiyle işten ayrıldığı göz önünde bulundurularak; davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçelerle nafakanın aylık … TL’ye indirilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir..

13 SORULAR

 1. RIDVAN DEMİRSOY dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 2. TUNA ÖKSÜZ dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 3. SAKİNE ŞENCAN dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 4. GÜNEY KUŞ dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 5. ÇİĞDEM GEYİR dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 6. MERTAY ERDEM dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 7. KEREM ELÇİN dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. GÜNEŞ KAŞIKCI dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 9. AYHAN KESMEZ dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 10. DENİZ İLGEN dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 11. IRAZ ÜZMEZ dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 12. BERFU KAYMAZ dedi ki:

  Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 13. ESENGÜL ALEMDAR dedi ki:

  İleti Konusu: Istirak nafaka
  Mesaj: Iyi günler boşanma davasında hakim kızımı annesine verdi 500 tl nafaka bağladı fakat kızım halen yanımda yaşamakta annesine gitmiyor nafakayı odememek için ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri