Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır? Birikmiş nafaka icra takibi yapılarak tahsil edilebilmektedir. Nafaka, kişinin bakmakla yükümlüğü olduğu kişilere gücü nispetinde ödemesi gereken meblağı ifade etmektedir. Boşanma davalarında anlaşmazlıkların başlıca nedeni olan nafaka sadece boşanma davalarının konusu değildir. Nafaka üç farklı başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar;

 • Yoksulluk nafakası
 • İştirak nafakası
 • Tedbir nafakası

Olarak sınıflandırılabilir. Nafaka ödemekle yükümlü olan kişiler ödemelerini yapmadıkları takdirde, nafaka alacaklıları tarafından icraya verilebilir. İcra takibi başlatılarak kişilerin nafakalarını düzenli ödemeleri ve ödemedikleri miktarlarında kanuni yollarla alınmasını mümkün kılmaktadır.

Hangi Tür Nafakalar İçin İcra Takibi Başlatılabilir?

Nafaka için icra takibi başlatılırken nafaka türüne göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Geçmişe yönelik nafaka borçları da dahil olmak üzere nafaka borcunu ödemeyen kişiler icra takibi yoluyla ödemelerini yapmak zorundadır. Nafaka için icra takibi;

 • Tedbir Nafakası İcra Takibi: Boşanma davasının devam ettiği sürede çocukların maddi zarara uğramaları adına tedbir nafakası ödenmektedir. Mahkemeden alınan tensip zaptı onaylı örneği ile icra müdürlüklerinden işlem başlatılabilir. Mahkeme nihai kararı olmadığı için ilamsız icra takibi yapılabilmektedir.
 • Yoksulluk Nafakası İcra Takibi: Boşanma sonrası bir tarafın ve çocukların yoksulluğa düşmemeleri adına yoksulluk nafakasına karar verilmektedir. Boşanmaya ve nafakaya ilişkin mahkeme kararı ile ilamlı icra takibi başlatılabilir.
 • İştirak Nafakası İcra Takibi: Çocukların tüm bakım giderlerinin giderilmesi için iştirak nafakasına hükmedilmektedir. Velayete sahip olmayan tarafın bu giderler için katılması iştirak nafakası ile sağlanmaktadır. Yine mahkeme kararı ile iştirak nafakası alacağı için icra müdürlüğünden takip başlatılabilir.

Nafaka icra takibine itiraz söz konusu borcun ödenmiş olması veya borcun olmaması durumlarında yapılabilmektedir. İlamlı icra takipleri için şikâyet yapılabilir. İlamsız icra takibi için yapılan itirazda ise icra takibi durdurulmaktadır.

Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi Zaman Aşımı Ne Kadardır?

Nafaka alacakları için icra takibi 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Tüm nafaka alacakları için aksi bir durum belirtilmediği müddetçe 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde ödenmemiş nafaka alacakları için icra takibi başlatılamaz. Bu nedenle alacağın ödenmediği tarihten itibaren ilamlı veya ilamsız icra takibi yoluna gitmesi gerekmektedir. Nafaka icra takibi zamanaşımı süresi içinde takip başlatılmalıdır.

Geçmişe Yönelik Nafaka Alacağı Nasıl Tahsil Edilir?

Nafaka alacakları için genel zamanaşımı süresi uygulanmaktadır. Buna göre 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde yer alan tüm nafaka alacakları için kişilerin icra takibi başlatması mümkündür. İcra takibi dilekçe örneği ile başlatılan geriye dönük birikmiş nafakalar başarılı bir icra takibi sonucunda tahsil edilmektedir.

Tedbir nafakası mahkeme süresince ödenmesi gerektiği için bu tip nafaka alacaklarında kişilerin ilamsız icra takibi başlatması gerekmektedir. Diğer nafaka alacakları için mahkeme kararı kullanılarak ilamlı icra takibi başlatılabilir. 10 yıllık süre içinde ödenmeyen geçmiş nafaka alacakları için icra takibi başlatmak mümkündür.

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Nafaka, Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır. Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı halinde, hakimin izniyle çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarf edebilirler.

NAFAKA İLAMLI İCRA TAKİBİ

Mahkeme ilamı, Bir kimsenin hakkı yerine getirilmediğinde veya ihlal edildiğinde, bu kimse mahkemeye başvurarak bu ihlalin önüne geçilmesine veya hakkının iade edilmesini talep eder.

Yukarda ki açıklama ışığında Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır sorunun cevabını sorgulayacak olursak;  boşanma kararında veya nafaka davası sonucunda mahkemece nafaka bedeli belirlenerek karşı eşe ödenmesine hükmedilir. Nafaka için alınan bu karar mahkeme ilamıdır. Mahkemenin yaptığı yargılama sonucunda talepte bulunan lehine karar verirse muhatap davalının takip hukuku bakımından borçludur ve bu borcun yerine getirmesi gerekir.

Davalı mahkeme kararının (Nafaka ilamı) gereğini yerine gönüllü olarak getirmezse, nafaka  alacaklısı İcra müdürlüğüne başvurarak  Nafakanın ödenmesi için,  ilamlı icra takibi açarak, nafaka ilamının yerine getirilmesini talep eder. Nafaka için açılan İlamlı İcra takibi borçluya tebliğ edilir. Borçlu mahkemenin nafaka  ilamına göre nafaka borcunu ödememesinden dolayı gönderilen ilamlı icra takibindeki borcu ödeyerek ilamı yerine getirmekle görevlidir. İcra emrine uygun davranmaz ise kanunda öngörülen şekillerde zorla yerine getirilir.

NAFAKA İÇİN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

Nafaka ilamlı icra takibine itiraz ile ilgili olarak, daha önceden mahkemede bir yargılama yapılmış olduğundan bu takip yolunda, borçlunun savunma ve takibe engel olma imkanı oldukça sınırlıdır. Nafaka alacağı İlamlı icra olduğundan, kural olarak icra takibine karşı koyarak takibi durdurması mümkün değildir.

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır – Yargıtay Kararları

İCRA TAKİBİNİ İPTALİ İSTEMİ – TALEP EDİLDİĞİ AŞAMADA TEDBİR ALACAĞI İLAMA BAĞLANMIŞ OLDUĞUNDAN TEDBİR NAFAKASI YÖNÜNDEN RET KARARI VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: Boşanma ilamı daha önce kesinleşmiş ise iştirak-yoksulluk nafakası, tazminat, vekalet ücreti ve yargılama gideri isteklerinin takibe konulabilmesi için nitelikleri gözetildiğinde kesinleşmeleri gerekli değildir. Yasa maddesinde tedbir nafakasının infazı ilamın kesinleşmesine bağlı tutulmamıştır. Somut olayda, talep edildiği aşamada, tedbir alacağı ilama da bağlanmış olduğundan, tedbir nafakası yönünden ret kararı verilmesi gerekirken istemin tümünün kabulü doğru değildir.

19 SORULAR

 1. NİLÜFER MUŞ dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. KÜBRA TUNÇ dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. SANDRA EMERCE dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. OSMAN ÇİÇEK dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 5. ÖNER İBRAHİMGİL dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 6. ASLI YEŞİLYURT dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 7. OKAN DURMUŞ dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 8. ŞUEDA KAVAK dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 9. SEVDA AKÇINAR dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 10. İLKER ATALI dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 11. Anonim dedi ki:

  Adliye gideceksin icra müdürlüğünde takibe alacağın ne kadar odenmediyse faizle toplam parasini odemek zorunda dosya alıyorsun ordan harç öduyorsun

 12. ALİRIZA ÇUHACI dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 13. NERİMAN EŞİCİ dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 14. MERVENUR ARPACI dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 15. BENAY SAVAŞ dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 16. avukat1 dedi ki:

  İlamlı takip yoluna gidiyorsunuz talebinizde işlemiş ve işleecek şelinde ibare olmalı

 17. CEYLAN ÖZİBA dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 18. RECEP OKUYUCU dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 19. LAL TAKIMSU dedi ki:

  Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri