Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Nafaka, Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır. Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı halinde, hakimin izniyle çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarf edebilirler.

NAFAKA İLAMLI İCRA TAKİBİ

Mahkeme ilamı, Bir kimsenin hakkı yerine getirilmediğinde veya ihlal edildiğinde, bu kimse mahkemeye başvurarak bu ihlalin önüne geçilmesine veya hakkının iade edilmesini talep eder.

Yukarda ki açıklama ışığında Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır sorunun cevabını sorgulayacak olursak;  boşanma kararında veya nafaka davası sonucunda mahkemece nafaka bedeli belirlenerek karşı eşe ödenmesine hükmedilir. Nafaka için alınan bu karar mahkeme ilamıdır. Mahkemenin yaptığı yargılama sonucunda talepte bulunan lehine karar verirse muhatap davalının takip hukuku bakımından borçludur ve bu borcun yerine getirmesi gerekir.

Davalı mahkeme kararının (Nafaka ilamı) gereğini yerine gönüllü olarak getirmezse, nafaka  alacaklısı İcra müdürlüğüne başvurarak  Nafakanın ödenmesi için,  ilamlı icra takibi açarak, nafaka ilamının yerine getirilmesini talep eder. Nafaka için açılan İlamlı İcra takibi borçluya tebliğ edilir. Borçlu mahkemenin nafaka  ilamına göre nafaka borcunu ödememesinden dolayı gönderilen ilamlı icra takibindeki borcu ödeyerek ilamı yerine getirmekle görevlidir. İcra emrine uygun davranmaz ise kanunda öngörülen şekillerde zorla yerine getirilir.

NAFAKA İÇİN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

Nafaka ilamlı icra takibine itiraz ile ilgili olarak, daha önceden mahkemede bir yargılama yapılmış olduğundan bu takip yolunda, borçlunun savunma ve takibe engel olma imkanı oldukça sınırlıdır. Nafaka alacağı İlamlı icra olduğundan, kural olarak icra takibine karşı koyarak takibi durdurması mümkün değildir.

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2013/6614 Karar: 2013/11569 Karar Tarihi: 10.09.2013

İCRA TAKİBİNİ İPTALİ İSTEMİ – TALEP EDİLDİĞİ AŞAMADA TEDBİR ALACAĞI İLAMA BAĞLANMIŞ OLDUĞUNDAN TEDBİR NAFAKASI YÖNÜNDEN RET KARARI VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: Boşanma ilamı daha önce kesinleşmiş ise iştirak-yoksulluk nafakası, tazminat, vekalet ücreti ve yargılama gideri isteklerinin takibe konulabilmesi için nitelikleri gözetildiğinde kesinleşmeleri gerekli değildir. Yasa maddesinde tedbir nafakasının infazı ilamın kesinleşmesine bağlı tutulmamıştır. Somut olayda, talep edildiği aşamada, tedbir alacağı ilama da bağlanmış olduğundan, tedbir nafakası yönünden ret kararı verilmesi gerekirken istemin tümünün kabulü doğru değildir.