İş Hukuku Avukatı Danışma Ankara

İş Hukuku Avukatı Danışma

İş Hukuku Avukatı Danışma Ankara

Hukuk sistemimizde işçi ile işveren arasında iş sözleşmesine aykırılıktan meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünde 4857 sayılı İş Kanunu esas alınmaktadır. İş mahkemelerinde görülen davalarda işçilerin haklarını savunan ve kanuna göre alacaklarının işverenden tazmin edilmesinde önemli bir görev üstlenen avukatlara iş hukuku avukatları denilmektedir. İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda işçinin lehine hukuki destek veren avukatlar, hukuki literatürde işçi avukatı olarak da adlandırılmaktadır.

İşçi avukatları yalnızca müvekkillerinin işverene karşı açtıkları davaların takibinden ve dava dosyasının oluşturulmasından sorumlu değildir. İşçi avukatları bu tür uyuşmazlıkların yanı sıra toplu iş sözleşmelerinde veya münferit iş sözleşmelerinde işçilere hukuki destek sağlama işini de görmektedir. İşçi haklarından kastedilen bir işçinin daha insancıl bir yaşam standartları altında çalışması için iş hukuku tarafından düzenlenen haklar bütünüdür. Bu hakların işçi avukatları tarafından iyi bilindiği göz önüne alındığında hukuku avukatı danışma hizmeti de önem taşıyan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş Hukuku Davalarında Danışmanlık Hizmeti

İş hukuku kapsamına giren ve çözüme kavuşturulması adına iş mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar, iş davası olarak adlandırılmaktadır. İş davalarının çözüme kavuşturulmasında görevli olan mahkeme iş mahkemeleridir. İş davalarında işçi ile işveren arasında çekişme olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu tür davalarda avukatların da büyük önem taşıdığı görülmektedir. İş davalarında bir taraf işçi iken diğer taraf da işveren olmaktadır. Bu noktada işçinin işveren karşısındaki haklarının en iyi şekilde savunulması, iş hukuku avukatının üstlendiği bir görevdir.

Alanında uzman iş hukuku avukatı, müvekkilinin iş sözleşmesinden doğan haklarını ve yükümlülüklerini en iyi şekilde irdeleyebilen avukatlardır. İş hukuku kapsamına alınan ve işçinin herhangi bir şekilde davada taraf olduğu tüm hukuki ihtilaflarda işçi avukatının vekillik yapması mümkündür. İşçi ile işveren arasında iş mahkemelerine kadar uzanan uyuşmazlıklar genel olarak şunlardan oluşmaktadır:

  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • İşe iade
  • İş kazası
  • İş güvenliği ve meslek hastalığı
  • Fazla mesai ücreti
  • Mesai alacağı
  • Yıllık izin süresi
  • Sosyal Güvence konularında yaşanan uyuşmazlıklar

İşçi Avukatından Danışmanlık Hizmeti

Bilindiği üzere hukuk sistemimize göre iş mahkemesinde görülen iş davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak iş davalarında kanunen hakkınız olmasına rağmen herhangi bir menfaatten yoksun kalmamak, ortada herhangi bir şekilde oluşmuş bir zarar varsa bu zararın giderilmesini sağlamak ve işinizin haksız yere elinizden alınmasını engellemek adına iş avukatları danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir. Her ne kadar davada aktif bir şekilde sizin savunmanızı yapmasa da danışmanlık hizmeti alarak iş avukatının mevcut durumdaki dava dosyanızla ilgili olarak haklarınızın en iyi şekilde savunulmasını sağlayacaktır.

İşçi- işveren haklarına ilişkin davalarda, işçinin işe iade davalarını, kıdem, ihbar tazminatları ile diğer işçilik alacaklarına ilişkin davalarını, iş kazasından doğan tazminat ve rücu davalarını içeren danışmanlık hizmeti alarak söz konusu davalık durumunuzla ilgili olarak yapılması gerekenleri ve hangi haklarınızı ne şekilde talep edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

İş Avukatı Nasıl Olmalıdır?

İş hukuku konusunda derinlemesine bilgi sahibi olan ve bu hukuk alanında pek çok dava dosyasını bizzat inceleyerek tecrübe sahibi olan avukatlara iş hukuku uzman avukat denmektedir. Hukuk alanında görev yapan her uzman avukatta olduğu gibi bu avukatların da sahip olması gereken bazı temel nitelikler bulunmaktadır. Bunların başında güncel gelişmeleri ve yenilikleri işçi lehine takip etmesi, daha önce yargıda alınan kararlara vakıf olması ve iş hukukunun temel ilkelerine haiz olmasıdır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri