İş Davalarında Yetkili Mahkeme

İş Davalarında Yetkili Mahkeme

İş Davalarında Yetkili Mahkeme

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.

İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının ikametgahının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 19. maddesi uyarınca, gerçek kişi yönünden yerleşim yeri, sürekli kalma niyetiyle oturulan yerdir. Gerçek kişi işverenin başka bir yerde yerleşmek niyetiyle oturduğu kanıtlanmadığı takdirde, kural olarak nüfusta kayıtlı olduğu yerin ikametgâh olarak kabulü gerekir. Aynı Yasanın 49. maddesi gereğince, tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği yerdir.

İş Davalarında Yetkili Mahkemenin belirlenmesinde önemli olan işin yapıldığı işyeri tanımına, 5521 sayılı Yasada yer verilmemiştir. İşyeri, 4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. Bir yer, ancak işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunmaktaysa, o işyerinden sayılacaktır.

İş Davalarında Yetkili Mahkeme – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2015/11032 Karar: 2015/8232 Karar Tarihi: 07.05.2015

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN TESPİTİ İLE YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİĞİ – TÜZEL KİŞİNİN YERLEŞİM YERİNİN KURULUŞ BELGESİNDE BAŞKA BİR HÜKÜM BULUNMADIKÇA İŞLERİNİN YÖNETİLDİĞİ MERKEZİN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda; davacının çalıştığı işyerinin K…/İ…’de bulunduğu tespiti ile yetkisizlik kararı verilmişse de, davalının genel müdürlük adresi C… Bulvarı No:16 K…/İ… olmakla ve yasal düzenlemeler karşısında tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği merkez şubesi/genel müdürlüğüdür. İş davalarında işin icra edildiği ve davalının ikametgahı mahkemesi seçimlik yetkili mahkemeler olarak belirlenmekle, İ… İş Mahkemesi yetkili mahkeme iken yazılı gerekçeyle yetkisizlik kararı verilmesi hatalıdır. Hükmün bozulması gerekmiştir.

Dosya içeriğine göre, yetkili mahkemenin hangi iş mahkemesi olduğu uyuşmazlık konusudur.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.

İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 19. maddesi uyarınca, gerçek kişi yönünden yerleşim yeri, sürekli kalma niyetiyle oturulan yerdir. Gerçek kişi işverenin başka bir yerde yerleşmek niyetiyle oturduğu kanıtlanmadığı takdirde, kural olarak nüfusta kayıtlı olduğu yerin ikametgâh olarak kabulü gerekir. Aynı Yasanın 49. maddesi gereğince, tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği yerdir.

Yetkili mahkemenin belirlenmesinde önemli olan işin yapıldığı işyeri tanımına, 5521 sayılı Yasada yer verilmemiştir. İşyeri, 4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. Bir yer, ancak işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunmaktaysa, o işyerinden sayılacaktır.

İş veya toplu iş sözleşmesinin tarafları, davalının yerleşim yeri ve işin yapıldığı yer dışındaki bir mahkemenin yetkili olduğuna dair düzenleme yapmaları, 5521 sayılı Kanunun 5. maddesinin emredici nitelikteki son cümlesi gereğince geçersizdir.

İş mahkemesinin yetkisi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, davalı tarafça süresinde yetki itirazı yapılmamış olsa bile, mahkeme tarafından bu husus kendiliğinden göz önünde bulundurmalıdır. Bir başka anlatımla hâkim, davanın her aşamasında yetki itirazını dikkate alabileceği gibi, kendisi de resen yetkisizlik kararı verebilir.

5521 sayılı Yasanın yetkiyle ilgili bu düzenlemesi yanında, diğer bir kısım yasalarda da uyuşmazlığın çözümü için hangi iş mahkemelerinin yetkili olduğu konusunda düzenlemeler bulunmaktadır.

Somut olayda; davacının çalıştığı işyerinin Karşıyaka/İzmir’de bulunduğu tespiti ile yetkisizlik kararı verilmişse de, davalının genel müdürlük adresi Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İzmir olmakla ve yukarıdaki yasal düzenlemeler karşısında tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği merkez şubesi/genel müdürlüğüdür. İş davalarında işin icra edildiği ve davalının ikametgahı mahkemesi seçimlik yetkili mahkemeler olarak belirlenmekle, İzmir İş Mahkemesi yetkili mahkeme iken yazılı gerekçeyle yetkisizlik kararı verilmesi hatalıdır. Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA,

38 SORULAR

 1. ŞEYDA AVCI dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 2. SAMİ EKİNCİOĞLU dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 3. SELAHADDİN ALHAS dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 4. NECMETTİN TAŞKESEN dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 5. ENGİN ŞAŞMAZ dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 6. NAZİFE YILDIZ dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 7. SERKAN ABAR dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 8. ZAFER AYHAN dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 9. İSMAİL ÇİN dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 10. MELİH ÖZ dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 11. ALİRIZA AYDINLI dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 12. ONUR ÇİFTCİ dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 13. PERİHAN ASHAD dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 14. SEVCAN KOCABIYIK dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 15. YÜKSEL OKYAY dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 16. EREN BÜYÜKBAŞ dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 17. SİMİN TEKBUDAK dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 18. DOĞUKAN SÜMBÜLLÜ dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 19. ONURHAN GEL dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 20. SEVİM KEMİKSİZ dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 21. GÖKHAN ANADOL dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 22. SAKİNE ŞENCAN dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 23. EKİN AKYON dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 24. NURETTİN İNCESULU dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 25. NAZ DİLMEN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İş Davalarında Yetkili Mahkeme hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 26. SİMİN TEKBUDAK dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 27. BATUHAN YENEL dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 28. TUNAHAN KURAN dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 29. DEĞER BOZ dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 30. VEDAT ÖZTÜRKMEN dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 31. ŞEYDA ÜN dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 32. EFKAN KÖRHASANOĞULLARI dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 33. HALİD KUDU dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 34. HYUNER BUGÜŞ dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 35. ABDURRAHMAN KARAALIN dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 36. EMRAH GEREM dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 37. SEHER DOKUYANOĞLU dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 38. RUKİYE DEMİRCİOĞLU dedi ki:

  İş Davalarında Yetkili Mahkeme Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri