Kira Hukuku

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Kira sözleşmesinin iptal edilmesi Türk Borçlar Kanunu’na göre yapılır. Kira sözleşmesinde evin kullanım şartları, kiralama fiyatı, depozite bedeli, vb. birçok konu ile ilgili maddeler bulunur. Fesh işlemleri iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlar aşağıda şu şekilde listelenir: Bildirim yoluyla fesh yapılabilir. Ev sahibinin dava açması ile fesh yapılabilir. Bildirim Yolu İle Kira Sözleşmesinin Feshi Bildirim ile kira sözleşmesinin iptali kiracı ya da ev sahibi tarafından yapılabilir. Kiracı olan kişi sözleşmeyi iptal etmek isterse bunu sözleşme süresinden 15 gün önceden ev sahibine bildirmesi gerekir. Bu bildirim yazılı olarak yapılmalıdır. Bununla ilgili bilgiler Türk Borçlar Kanunu’nun 347’nci maddesinde bulunuyor….

Alt Kira Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır

Alt Kira Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır

Alt Kira Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır? Alt Kira Sözleşmesi Nedir? Alt kira ve kiralanan yerin kullanım devriyle ilgili düzenleme hükümleri, Türk Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Bahsi geçen kanunun, 322. maddesinde, konuyla ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bu madde, kiraya veren kişiyi herhangi bir zarara uğratmamak kaydıyla, kiracıya haklar tanımaktadır. Kiracıya, alt kiraya verme hakkı ve kiralanan alanı kullanma hakkını başka birine devretme hakkı verilemektedir. Kiracı bu haklara, kira sözleşmesinde yazılı olarak yer alması durumunda sahip olabilir. Kira sözleşmesine kiraya veren kişinin yazılı rızası yer almalıdır. Bu şekilde kiracı, alt kira hakkına ve kiraladığı alanın kullanımını devretme hakkına sahip olur. Gayrimenkul kiralamalarında kiracıya bahsi geçen…

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır? İş yeri tahliye davası, kişilerin konut ve çatılı işyeri kiralaması sonucunda kiracı ile işyerini kiraya veren kişi arasında yaşanan sorunlar sonucunda açılan davadır. Örneğin kiracı kiraladığı iş yerinin kirasını iş yerinin sahibine ödemezse işyeri sahibi kiracıdan tahliye isteme şansına sahip olur. Bunun dışında kiracının belirlenen tarihte işyerinden çıkmaması durumunda işyerini kiraya veren kişi icra işlemlerini başlatarak kira sözleşmesini sonlandırma hakkına sahiptir. Çünkü kira sözleşmesinde kiracının belirlenen sürede işyerini boşaltması gerektiği ile ilgili bilgiler yer alır. Bu bilgileri kiracı sözleşmenin içerisinde okuyup imzalamasına rağmen hala işyerini istenilen tarihte boşaltmıyor ise işyerini kiraya veren kişi, dava açarak…

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi? Kira ödenmezse icra takibi başlatılmasına yönelik ev sahiplerine kanunen hak tanınmıştır. Kira alacağına ilişkin başlatılan icra takipleri için yine kanunlarımızda ön görülen icra takibi yöntemleri geçerli olmaktadır. Kira borcuna yönelik icra takibinin başlatılması için kişilerin izlemesi gereken usul ve yöntemler farklı unsurlara göre belirlendiği için icra takibine konu olan alacağın niteliği önemlidir. Kira alacağı şayet sadece borcun ödenmesine yönelik yapılacaksa bu durumda haciz yöntemine başvurulabilir. Haciz yoluna başvuru yapılması halinde kiracının tahliyesi talep edilememektedir. Bu yöntem sadece kira alacağının tahsili için uygulanabilir. Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Nasıl Yapılır? Kira borcuna yönelik genel haciz yoluna başvurularak…

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası: Kiracının tahliyesi çeşitli sebeplerle olabilmektedir. Kiralananın tahliyesi belirli bir süreye bağlı olarak belirlenebildiği gibi, belirli sebeplerle de söz konusu olabilmektedir. Bu durum Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Taahhüt nedeniyle tahliye davası açılması durumu, kiracının kiralananı teslim almasından sonra söz konusu olacaktır. Eğer ki kiracı belli bir tarihte kiralananı tahliye edeceğini yazılı olarak kabul etmişse, söz konusu tarih geldiğinde bu yükümlülüğüne uygun davranmalıdır. Aksi takdirde kiralayan, taahhüt nedeniyle tahliye davası açabilecektir. Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Nasıl Açılır? Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen taahhüt nedeniyle tahliye davası, kiralayana tahliye ettirme hakkı doğurmaktadır. Bu sayede sözleşmenin tarafları tarafından belirlenen sürede kiralanan yer tahliye…

Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı

Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı

Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı Nasıl İstenir? Vatandaşlar aldıkları taşınmaz varlığın kendilerine geç teslim edilmesinden dolayı müteahhit ya da sorumlulara  karşı dava açabilir. Satın alınmak istenen evlerin inşaatı sırasında ya da evlerin inşaatı başlamadan önce vatandaşlar ile taşınmaz vaadi sözleşmesi yapar. Bu sözleşme ile birlikte ev alacak kişilerin hakları yasal çerçevede korunmuş olur. Ev sahiplerinin dava açması durumunda sözleşme delil olarak mahkemeye sunulması açısından da vatandaşlar içim önem taşır. Evin Geç Teslim Edilmesinden Dolayı Tazminat Davası Açılması Evini geç teslim alan kişiler karşılaştıkları maddi zararlar için müteahhitlere tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu dava süreci boyunca bir avukat ile birlikte çalışılması…

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır? Kiraya veren kişinin, kiracısını evden çıkarmak için açtığı davalara kira tahliye davaları denir. Kira tahliye davası, kiracıdan ya da ev sahibinden kaynaklanan sebepler ile açılabilir. Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Davaları Aşağıda kiracıdan dolayı hangi durumlarda tahliye davasının açılabileceği ile ilgili bilgiler yer alır. Bu durumlar şu şekildedir: Kiracının taahhüdüne dayanan tahliye davası Haklı sebeple kiracıya verilen 2 ihtar nedeni ile açılan tahliye davası Kiracının kendi konutunun bulunmasına dayanan tahliye davası Kiraya Veren Kişilerden Kaynaklanan Tahliye Davaları Kiraya veren kişiden kaynaklanan tahliye durumlarının sebepleri şunlardır: Kiraya verenin konut gereksinimi nedeniyle tahliye Kiraya verenin işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye Yeni…

Kira Sözleşmesi Tahliye Davası

Kira Sözleşmesi Tahliye Davası Nedir? Kiralanan taşınmazın tahliyesi durumuna, birden çok hal sebep olabilmektedir. Bu haller bazen kiracıdan bazen de kiralayandan dolayı doğabilir. Kiralanan taşınmazın tahliyesi sebebiyle gerçekleşebilecek tüm durumlar Türk Borçlar Kanununda ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Kiraya verenin kira sözleşmesini bildirim yoluyla veya dava yoluyla sona erdirmesi mümkündür. Bildirim ve dava yoluyla fesihte, farklı şartlara tabi olma durumu söz konusudur. Süreler, ilgili maddeler ve dayanaklar farklılık göstermektedir. Hangi durum kiraya verenin lehine ise o durum kullanılmalıdır. Kiraya Veren Tarafından Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi: Kiraya veren tarafından kira sözleşmesinin feshedilmesi için 2 hal öngörülmüştür. Bu haller şu şekilde sıralanır: Bildirim…

Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davranması

Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davranması Nedir? Ev sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesinde kiracının sözleşmeye uymaması ve sözleşme dışında davranışlar ve hareketler yapması sonucunda ev sahibinin kiracı için tahliye davası açma hakkına sahiptir. Ev sahibi kiracının yanlış hareketlerde ve davranışlarda bulunduğunu gösteren kanıtlarla beraber mahkemeye giderek dava için süreci başlatabilir. Bunun için ev sahibinin işinde uzman avukatlardan yardım ve destek alması tavsiye edilir. Tahliye Dava Süreci Tahliye davasını ev sahibi, kiracının kira sözleşmesinde yer alan kurallara ve yönetmeliklere uymadığı zaman açabilir. Bunun için gerekirse apartmanda diğer kalan kiracılardan imza toplayarak da tahliye davasının çabuk bir şekilde sonuçlanması için kanıt olarak mahkemeye…

Akdin Feshi Ve Tahliye

Akdin Feshi Ve Tahliye Nedir? Akdin feshi ve tahliye davası, kiracı ile ev sahibinin belli sebeplerden dolayı aralarında anlaşmazlıkların olduğu durumlarda her iki tarafın da belli sebepler ve yeterli deliller sunarak mahkemelere gidip kira sözleşmesini bitirmek için açtıkları dava olarak adlandırılır. Tahliye davasının açılabilmesi için tarafların belli süreleri ve şartları takip edip uygulamaları gerekir. Belli şartlar uygulandıktan sonra kira sözleşmesiyle beraber yetkili mahkemelere gidilerek tahliye davası açılabilir. Tahliye Sebepleri Nelerdir? Kiracı ile ev sahibinin arasında belli sebepler veya olaylardan dolayı problemler meydana geldiği zaman iki tarafın da kira sözleşmesine aykırı davranıldığını mahkeme huzurunda kanıtladıklarında birbirlerine tahliye davası açabilir. İki tarafın da…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın




[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri