Kira Hukuku | İlk-Ay Hukuk

Kira Hukuku

/Kira Hukuku
­

Alt Kira Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır

Alt Kira Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır
Alt Kira Sözleşmesi Nedir?

Alt kira ve kiralanan yerin kullanım devriyle ilgili düzenleme hükümleri, Türk Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Bahsi geçen kanunun, 322. maddesinde, konuyla ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bu madde, kiraya veren kişiyi herhangi bir zarara uğratmamak kaydıyla, kiracıya haklar tanımaktadır. Kiracıya, alt kiraya verme hakkı ve kiralanan alanı kullanma hakkını […]

Kira İcra Takibi

Kira İcra Takibi
Kira İcra Takibi ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır

Kira İcra Takibi, kiracı kirasını ödemezse,kiralayan,para alacağından dolayı alacaklı sıfatı ile kiracısına karşı genel haciz yoluyla takip yapılabilir.Ancak,genel haciz yoluyla takip yapmak,sadece kiracının kira bedeli ödemesini sağlayabilir.Kiralayan yalnızca kira bedelinin tahsilini amaçlamayıp aynı zamanda kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa,bu durumda […]

İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası

İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası
Kiralayanın, kirada bulunan gayrimenkule kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat icrası için kullanma ihtiyacı varsa, kira sözleşmesinin bitiminden sonra İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası açabilir.
İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası – Açma Şartı
İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası, Kiralayan; işyeri sebebiyle adı geçen mecura ihtiyacı olduğunu ve sözleşmeyi kira süresinin […]

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira sözleşmesi yazılı ve sözlü olarak yapılır.Ancak kira sözleşmesinin mevcudiyetini ispat edilmesi açısından yazılı olması esas alınmalıdır.Kira sözleşmesi günümüzde genelde boş olarak hazırlanan ve Maliye bakanlığının bastırdığı kira kontratosu nun doldurulması ile düzenlenmektedir.
Matbu Kira sözleşmesi doldurulurken, kira bedeli hem rakamla hemde yazı ile yazılmalıdır. Kira bedelinin her ayın kaçında ve […]

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır

 Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (6098 S. K. m. 299).

Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi […]

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi
Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi konusu ile ilgili açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi, kiracının kiraladığı yer ile ilgili olarak sözleşme gereği ödemesi gereken borcu yeri getirmemesi durumunda, kira borcunun alınması amacıyla bir takım resmi işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemde İcra müdürlüğüne başvuru yapılarak Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi başlatılır.

Yapılan […]

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası
Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası, Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.
Dava Dilekçesi – Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası
Taahhüt nedeniyle tahliye davası Dava dilekçesinde  hususlar bulunur Mahkemenin […]

Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı

Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı
Geç teslimin ayıplı teslim niteliğinde olmadığından konutun teslimi ile birlikte kira kaybının istenebileceği yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09.10.1991 tarih 1991/15-340 1991/467 E-K sayılı ilamında da açıklandığı üzere konutun tesliminin belirli süreye bağlandığı, bu sürenin dolması ile ifa yerine getirilmediğinden temerrütün oluştuğu, yine yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre gayrimenkulün geç tesliminden doğan zararın kira geliri istenebileceği belirtilmiştir.

GEÇ TESLİMDEN DOĞAN KİRA KAYBI […]

Kiralananın Tahliyesi Davası

Kiralananın Tahliyesi Davası
YARGITAY: KİRALANANDAKİ HOR KULLANILAN DEMİRBAŞ EŞYA BEDELİNİN TAHSİLİ

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013 / 6-366 Karar: 2013 / 1656 Karar Tarihi: 06.12.2013
ALACAK DAVASI – DAVACININ FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARINI SAKLI TUTTUĞU VE DEMİRBAŞ EŞYA BEDELİNİ TALEP ETTİĞİ – HOR KULLANMA TAZMİNATI VE TESLİM EDİLMEYEN DEMİRBAŞ EŞYA BEDELİNE İLİŞKİN HÜKÜM KURULMAMASININ İSABETSİZLİĞİ – […]

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır
kira tahliye davası nasıl açılır ile ilgili diğer konu başlıkları, kiracıya tahliye davası nasıl açılır, kiracı tahliye davası nasıl açılır, kira tespit davası nasıl açılır, kiracı tahliye davası nereye açılır, kira tahliye davası ne kadar sürer, kira tahliye davası dilekçe örneği, kiracı tahliye davası masrafları, kiracı tahliye davası avukat ücreti, kira, ilkay hukuk bürosu avukatları.

KİRA TAHLİYE DAVASI NASIL AÇILIR

 Kiracı; […]