Haber

Tapu İptal Davası Emsal Karar

Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Tapu İptal Davası Emsal Karar. Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Tapu iptali ve tescil davası ile ilgili olarak ilk derece mahkemesinin yapmış olduğu işlemin bağış olduğu kabul edilerek hüküm kurulmuş olmasının doğru olmadığı ve mahkemece yapılacak işin kazanılmış haklar da dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğine ilişkin istinaf talebini değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Tapu İptal Davası Emsal Kararda Davacının İddiaları Dava dilekçesinde dava vekilinin belirtmiş olduğu üzere, davalı ve davacının Balıkesir 2. Aile Mahkemesinin kararı ile boşandıkları, evlilik birliğinin fiili olarak devam ettiği sırada…

Konut Kredisi Kullananları İlgilendiren Emsal Karar

Yargıtay’dan Konut Kredisi Kullananları İlgilendiren Emsal Karar

Yargıtay’dan Konut Kredisi Kullananları İlgilendiren Emsal Karar Yüksek Mahkeme tarafından bankalardan konut kredisi kullananları yakından ilgilendiren bir karar verildi. Hayat sigortası olan bir kişinin konut kredisi kullanırken vefat etmesi durumunda bakın neler oluyor… Birçok vatandaş bankaların sunduğu konut kredilerinden faydalanıyor. Genellikle bankalar konut kredisini hayat sigortası ile birlikte veriyor. Söz konusu durumda hayat sigortası masrafı ödememek isteyen vatandaşlar hayat sigortası olmadan konut kredisi kullanma seçeneğine yöneliyor. Bu durum da hem banka hem de kredi sahibi ve ailesi açısından birçok problemi de beraberinde getiriyor. Hayat Sigortası Poliçesiyle Vefat Eden Kişinin Konut Kredisi Ödeniyor Bankaların işlerini sağlama alma yöntemi olarak ortaya koyduğu…

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat kararı

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat kararı. Ölüm ve Cismani Zarara Yönelik Açılan Tazminat Davası!Ölüm ve cismani zararla açılan tazminat davasında, davacı vekili tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçinde; 21.05.2015 tarihinde, trafik kazası sonucunda yaralanan ve sakat kalan davacının, kazada herhangi bir kusurunun olmadığını belirtmiştir. Davacının, iş gücünü kaybetmesinden kayaklı olarak, gelir kaybının ve uğradığı zararın maddi olarak tazmin edilmesi gerektiğine yönelik açılan tazminat davasının mahkemece karar bağlanması ve davacının mağduriyetinin giderilmesi ön görülmüştür. Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat kararı Yerel mahkemede görülen davada mahkemenin 4 nolu celsesinde alınan ara karara, davacı vekili istinaf yoluna gitmiştir. Mahkeme tarafından…

Tasarrufun İptali Davası – Emsal Yargıtay Kararı!

muvazaa nedeniyle tasarrufun iptali davası

Tasarrufun İptali Davası – Emsal Yargıtay Kararı! Tasarrufun iptali davası, taraflar arasındaki tasarrufun, ilk derece mahkemesinde görülen ayağında, yazılı olarak belirtilen gerekçelere istinaden davanın reddiyle sonuçlanmıştır. Borçlu ve üçüncü kişilerin paydaşlığı olduğu şirketin, defterleri üzerinden gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, şirketler arasında sürekli devam eden bir ticari faaliyetin olduğu ve bu alışverişlerin 2009 yılına kadar devam ettiği ortaya çıkmıştır. Tasarrufun İptali Davası – Emsal Yargıtay Kararı! İcra İflas Kanunu ilgili maddelerince üçüncü kişiler ile borçlunun sahip olduğu davacının mali durumunu bilmesi gereken davalı kişilerin, davaya karar verilirken dikkate alınması ve bu yönde davacı lehine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Davacı nezdinde mahkemeye açılan davada; borçlu olan davalı hakkında…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri