Velayet Davaları

Boşanmada Velayet Hangi Durumlarda Anneye Verilir?

hangi-durumlarda-velayet-anneye-verilir

Boşanmada Velayet Hangi Durumlarda Anneye Verilir? Boşanma sonrasında velayetin anneye verilmesi için babanın velayet hakkını uzun süreli olarak ihlal etmiş veya hayatında çocuğun iyiliği ve geleceği için olumsuz olacak şekilde hayatında keskin bir değişim olmuş olması gerekir. Velayetin anneye verilmesini gerektirecek diğer durumlar ise babanın ölümü, başka bir ülkeye veya şehre taşınması, çocuğunun menfaatini gözetmeden hareket etmesi ve velayet hakkını ihmal etmiş olması olabilir. Annenin Evlenmesi Durumunda Velayet Babaya Geçer Mi Velayetin anneden babaya verilmesi için annenin yeni bir evlilik yapmış olması tek başına geçerli bir velayet değişikliği sebebi değildir. Velayet değişikliği olabilmesi için velayeti alan kişinin hakları uzun süreli…

Evlat Edinmek Nasıl Olur?

evlat-edinme-nasil-olur

Evlat Edinmek Nasıl Olur? Hukuk sistemimize göre evlat edinme koşulları, pek çok aile tarafından merak edilmektedir. Nitekim kanunlarımıza göre; durumu evlat edindirilmeye müsait bir çocukla, yine aynı şekilde durumu evlat edinmeye uygun olarak görülen kişi veya eşler arasında birtakım hukuki prosedürler yerine getirilerek evlat edinme mümkün kılınmaktadır. Bir nevi hukuki zeminde çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulması anlamına gelen evlat edinmek nasıl olur, evlat edinmek isteyen kişi veya aileler neler yapmalıdır gibi soruların yanıtları ve bu konuya ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz. Evlat Edinme Nedir? Evlat Edinmek Nasıl Olur? Evlat edinme şartları 2019 yılında da en çok merak edilen konular arasında…

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır? Velayetin değiştirilmesi, özellikle evlilik birliğinin sonlandırılmasının ardından meydana gelen hukuki ihtilaflar arasında yer almaktadır. Bu noktada velayetin değiştirilmesi davası ve bununla ilgili detaylı bilgilere geçmeden evvel, velayet kavramının hukuki kapsamı irdelenmelidir. Dolayısıyla velayetin tanımı ve bu tanım üzerinde oluşturulmuş hukuki kuralların bilinmesi, velayet ile ilgili olarak kişilerin akıllarında yer alan soru işaretlerinin ortadan kalkmasına vesile olacaktır. Bu noktadan hareketle velayet; evlilik birliğinin hukuki zeminde sonlandırılmasının ardından söz konusu olan çocuğun korunması ve toplum nezdinde temsili için öngörülen hukuki haklardan biridir. Bu sebeple çocukların sağlıklı ve doğru bir şekilde gelişimi için, bu noktada ihtiyaç duydukları maddi ve…

Velayet Davası Avukatları Ankara

velayet avukatları ankara

Velayet Davası Avukatları Ankara  Velayet Davaları genel olarak yargıtay ışığından incelenmeli ve bu karar çerçevesinde fikir edinilmesinde fayda vardır. Velayet davasında, 4721 sayılı Türk medeni Yasasının ilgili maddeleri uyarınca velayet, çocukların fakirlik, eğitim, öğretim ve savunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, bu arada esas babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ait hakları, ödevleri, yetkileri ve sorumlulukları de içermektedir. Velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde esas babadan kaynaklanan özelliklerin de öneme alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle, mahkemece çocuğu başkasına bırakma, suistimal etme, kaçırma, iradi olarak terk etme, yönlendirme konuları ile tarafın velayet talebinin çoğu olmaması, şiddet, sadakatsizliği, ekonomik vaziyeti, mesleği, yaşadığı bölge, kötü davranışı, içki…

Velayetin Kötüye Kullanılması Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Davası Nasıl Hangi Şartlarda Açılır? Velayet görevinin kötüye kullanılması davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan velayet görevleri, çocukların bakım, öğretim ve korunması ile temsil görevlerinin gerektirdiklerine göre yapılmaması durumunda velayetin değiştirilmesi davası ile birlikte veya ayrı ayrı açılabilmektedir. Velayetin kötüye kullanılması Ne Demek? Velayetin kötüye kullanılması davası temel anlamda evlilik birliğinin sonlandırılmasının ardından tarafların müşterek çocuklarının velayetini elinde bulunduran anne ya da babanın, kanunen yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin getirmemesine işaret etmektedir. Velayet görevinin kapsamına bakıldığında, anne ve babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de içerdiği görülmektedir. Bu…

Velayet Hakkını Kötüye Kullanma

Velayet Hakkını Kötüye Kullanma

Velayet hakkını kötüye kullanma davası, evlilik birliğinin sonlandırılmasından sonra müşterek çocuğun velayet hakkını elinde bulunduran tarafın, velayet hakkından doğan görev ve sorumluluklarını icap ettiği şekilde yerine getirilmediği durumlarda açılmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan velayet görevleri; Müşterek çocuğun şahsına bakmak, ilgilenmek, Onları gözetip korumak, geçimlerini sağlamak, İyi ahlak sahibi olarak yetiştirilmelerini ve eğitimlerini sağlamaktır. Velayet görevi kavramıyla anne ve babalara verilen bu yükümlülüklerde, anne babanın velayeti altında bulunan çocukların kişiliklerine ve malları ilişkin hakları, ödevleri yetkileri gibi görevler bulunmaktadır. Anne babanın gözetimi ve sağladığı eğitim ile müşterek çocuğun istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak…

Velayetin Kötüye Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi Davası. Velayet hakkının kötüye kullanılması ve velayetin değiştirilmesi istemi, boşanma davası akabinde aile mahkemesi hakimi tarafından hükmedilen velayet kararı ile doğrudan ilgilidir. Velayet kavramı; yasalar nezdinde reşit olmayan çocuğun, anne ve babasının bakım ve gözetiminde olduğunu ifade etmektedir. Yasal sebep olmadıkça anne ve babasını velayeti altında olan çocuğu, anne ve babasından almak mümkün değildir. Dolayısıyla hakimin vasi atamasına gerek görmediği müddetçe kısıtlanan ergin çocuklar da anne ve babanın velayeti altında kalmaya devam ederler. Bu kapsamda velayet davası; çocuğun velayetinin kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku davası türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuki çerçevesi…

Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin Değiştirilmesi Nedir neden Nasıl Açılır? Çocuğun velayetinin olduğu eşine karşı açılan davalara velayet davaları denir. Vatandaşlar, velayet davaları açmak istedikleri zaman Aile Mahkemeleri’ne müracaat etmelidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337, 340, 342 ve 346. maddelerinde yer alan açıklamalarda velayetin kapsamına çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevleri girer. Bunun yanı sıra velayetin içerisine çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de girer. Mahkemelere velayet değişikliği için başvurulduğu zaman mahkeme tarafından verilen kararda çocuk için en faydalı ve sağlıklı durum göz önünde bulundurulur. Davalarda çocuklar da dinlenir ve onların olay hakkında görüşleri alınır. Yargıtay uygulamasına…

Velayet Davası Nasıl Açılır

velayet davası nasıl nerede açılır

Velayet Davası Nasıl Açılır? Velayet konusunun tarifinde, anne ve babanın velayetinde tespit edilen çocukların kişiliklerine ve mallarına değin hakları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları içermektedir. Anne ve babanın çocukların konusunda sorumluklarına çocuklarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, en iyi şekilde eğitmek ve yetiştirmektir. Velayetin hangi tarafa verileceği belirlenirken çocuğun cinsiyetinin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Çocuğun Annenin Bakımına, Şefkatine Muhtaç Olması  Velayet davalarında çocuğun küçük olması ve annenin bakımına, sevgisine, istek duyması, küçüğün velayetinin anneye verilmesi anlamını taşımaktadır. Bu durumda ortaya çıkan sorun ise çocuğun hangi yaş ve şartlarda, annenin sevgisine bakımına ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi aşamasıdır. Bu konuda psikolog dayanağı ve uzman görüşü alınarak konun çözümüne gidilmektedir. Aile mahkemelerinin iş yoğunluğu, uzman…

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Nedir Nasıl Açılır? Müşterek çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davası, boşanma davası sonucunda çocuğun velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın, çocuk ile kendi arasında kişisel ilişki tesis edilmesini talep etme hakkıyla gündeme gelen uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan hukuki yollardan biridir. Bu bağlamda kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davası, mahkeme kararı ile müşterek çocuğun velayet hakkının kendisine verilmeyen tarafın, çocuklarını daha sık görmek amacıyla aile mahkemesine başvurarak açtığı bir aile hukuku dava türüdür. Boşanma davası sonucunda evlilik birliğini sonlandıran taraflar, velayet kararı kapsamında birtakım usul ve esaslara uygun hareket etmekle mükelleftir. Bununla birlikte velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın müşterek çocukla…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri