Velayet Davaları | İlk-Ay Hukuk

Velayet Davaları

/Velayet Davaları
­

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi
Boşanma davalarının sonucunda varsa ailelerin çocuk veya çocuklarının velayetlerinin hangi kişide olacağı da karara bağlanır. Bu karar verilirken, çocuklar dahil tarafların taleplerinden çok çocukların gerek maddi, gerek manevi çıkarlarının en üst düzeyde tutulması ve gelişimlerinin hem kendi açılarından ve hem de toplumsal olarak daha iyi şekilde olacağının düşünüldüğü ve tespit edildiği taraftan […]

Velayetin Kötüye Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi Davası
Günümüzde mahkemede hakim tarafından gerekli görülmesi ya da bu doğrultuda gelen bir talep bulunuyor ve şartların uygunluğu söz konusu ise mahkeme kararı ile velayeti sonlandırabilir. Özellikle hakim tarafından çocuğun velayetinin kaldırılması çocuğun menfaatlerinin ve haklarının tercih edilen yol ile en iyi şekilde oluşturulamaması ön koşulu ile velayet sona erdirilmesi kararı […]

Velayetin Kötüye Kullanılması Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Davası
Modern hukuk sistemi dahilinde çocukların, istisnai olarak kısıtlı kişilerin bakım ve korumalarının sağlanabilmesi hedefi ile mallarına ve kendi üzerine anne ve babasının sahip olduğu görev, yetki ve hakların her biri velayet sistemi ile vurgulanmaktadır. Anne ve babaların belirli düzeyde haklar elde edebilmesine imkan veren velayet genel kapsamda çocuğun menfaatlerinin korunması yönünden de […]

Velayet Davası Nasıl Açılır

Velayet Davası Nasıl Açılır
Velayet konusunun tarifinde, anne ve babanın velayetinde tespit edilen çocukların kişiliklerine ve mallarına değin hakları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları içermektedir. Anne ve babanın çocukların konusunda sorumluklarına çocuklarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, en iyi şekilde eğitmek ve yetiştirmektir. Velayetin hangi tarafa verileceği belirlenirken çocuğun cinsiyetinin hiçbir ehemmiyeti yoktur.
Çocuğun Annenin Bakımına, Şefkatine Muhtaç Olması 
Velayet davalarında çocuğun küçük olması ve annenin bakımına, […]

Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Kime Verilir

Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Kime Verilir
Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Kime Verilir sorusu boşanacak eşler arasında cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Aile mahkemesinde boşanma davası devam ederken çoğun velayetine karar verilirken Aile Hakiminin en çok dikkat ettiği husus, çocuğun üstün yararıdır. velayet düzenlenmesine esas olmak üzere alınan uzman raporu hüküm kurulması için yeterli değildir. Aile Mahkemesi […]

Velayet Davaları Velayet Nedir

Velayet Davaları Velayet Nedir
Velayet çocuğun bakımı korunması ve temsil edilmesi için verilmiş hukuksal bir haktır. Çocuklarda velayet hakkı anne babaya aittir. Eşlerin boşanmasından sonra çocukların kiminle kalacağı, velayetin kimde olacağı gibi kararların verildiği  aile mahkemelerine velayet davası açılmaktadır

Velayet davaları ne kadar sürer?

Velayet davaları,  hukuk içerisinde yer alan diğer davalar gibi ne kadar süreceği belirlenemez. Bu konuda […]

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası
TMK: Madde 182 – Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, […]

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır
Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden […]

Velayet Hakkını Kötüye Kullanma

Velayet Hakkını Kötüye Kullanma
Velayet Hakkını Kötüye Kullanma konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Velayetin Değiştirilmesi :4721 sayılı TMK’nun konuya ilişkin 324. maddesi; “Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür. Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci fıkrada […]

Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin Değiştirilmesi
Türk Medeni Kanunun 349 Maddesine göre velayetin değiştiilmesi talebinde, aile mahkemesi hakimi, çocuğun menfaati gerektirdiği takdirde velayetin değiştirilmesine karar verebilir. Velayetin Değiştirilmesi Sebeplerinden bahsedecek olursak, çocukla kişisel ilişki kurulmasının engellenmesi, çocuğun fiilen velayet hakkı olmayan ana babada veya 3.kişide bırakılması, çocuğun menfaatinin gerektirdiği diğer durumlar olarak sıralayabiliriz.

Velayetin Değiştirilmesi durumunda, daha önce kurulan kişisel ilişki yeniden düzenlenir velayeti kendisinde […]