Anlaşmalı boşanmak için ne yapmak gerekli? Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma, eşler arasında mutabakat sağlanarak yapılan boşanmadır. Bu tür bir boşanma, eşlerin kendi aralarında anlaştıkları şartlar çerçevesinde gerçekleşir ve genellikle daha hızlı ve daha uygun maliyetli olur.

Anlaşmalı boşanma için, eşlerin ilişkileri konusunda mutabakat sağlamaları gerekir. Bu mutabakat, boşanma sebeplerine ilişkin anlaşma, çocuk bakımı, çocukların yerleşim yeri, maddi haklar ve yükümlülükler gibi konuları kapsayabilir. Eşler bu konularda anlaştıkları takdirde, boşanma davası açmak için bir avukata ihtiyaç duymayacaklardır.

Ancak, anlaşmalı boşanma süreci bir avukat tarafından yönetilebilir ve bu, eşlerin anlaşmalarının yasal olarak bağlayıcı hale getirilmesini sağlar. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma sürecinde bir Avukatdan yardım almak yararlı olabilir.

Anlaşmalı boşanma süreci, eşlerin mutabakat sağladıkları ve bu mutabakatı yasal olarak bağlayıcı hale getirdikleri bir anlaşma metni üzerinde çalışılarak gerçekleştirilebilir. Bu anlaşma metni, eşlerin anlaştıkları konuları ve koşulları içermelidir ve avukat tarafından hazırlanıp onaylanmalıdır. Anlaşma metni, mahkeme tarafından onaylandıktan sonra yasal olarak bağlayıcı hale gelir ve boşanma işlemleri tamamlanır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü nasıl hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, eşlerin mutabakat sağladıkları ve anlaştıkları konuları içeren bir yazıdır. Bu dilekçe, eşlerin boşanma işlemlerini tamamlamak için mahkemeye sunulur ve mahkeme tarafından onaylandıktan sonra yasal olarak bağlayıcı hale gelir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 1. Eşler arasında mutabakat sağlanır ve anlaşılan konular belirlenir. Bu konular, boşanma sebeplerine ilişkin anlaşma, çocuk bakımı, çocukların yerleşim yeri, maddi haklar ve yükümlülükler gibi konular olabilir.
 2. Eşler, anlaştıkları konuları içeren bir anlaşma metni hazırlar. Bu metin, eşlerin anlaştıkları koşulları ve konuları açıkça belirtmelidir.
 3. Anlaşma metni, bir avukat tarafından incelenir ve gerekli düzeltmeler yapılır. Avukat, anlaşmanın yasal olarak bağlayıcı hale getirilmesi için gerekli tüm koşulların yerine getirildiğinden emin olur.
 4. Anlaşma metni, eşler tarafından imzalanır ve bir nüshası mahkemeye sunulur.
 5. Mahkeme, anlaşma metnini inceler ve gerekli görürse düzeltmeler yapar. Onaylandıktan sonra, anlaşma metni yasal olarak bağlayıcı hale gelir ve boşanma işlemleri tamamlanır.

Bu adımlar tamamlandıktan sonra, eşlerin boşanma işlemleri tamamlanmış olur ve mahkeme tarafından onaylanan anlaşma metni yasal olarak bağlayıcı hale gelir. Eşlerin anlaştıkları konular çerçevesinde hareket etmeleri gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi nasıl hazırlanır?

Boşanma dilekçesi, boşanma davası açmak isteyen tarafın, mahkemeye göndereceği yazılı bir belgedir. Boşanma dilekçesi, boşanma davası açılmasını isteyen tarafın, dava nedenlerini, boşanma talebini ve istenilen boşanma şartlarını belirten bir yazıdır. Boşanma dilekçesi, aşağıdaki bilgileri içerebilir:

 1. Tarafların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası
 2. Tarafların evlilik tarihi ve evlilik yaptıkları yer
 3. Tarafların ortak çocuklarının adı, soyadı ve doğum tarihi (eğer varsa)
 4. Boşanma davası açılmasını isteyen tarafın, boşanmayı gerektiren nedenleri ve bu nedenlerin delilleri
 5. Boşanma sürecinde, çocukların bakımı, eğitimi ve geçimlerinin sağlanması konusunda alınacak önlemler
 6. Boşanma sürecinde, evli kalma koşullarının gerçekleştirilemeyeceğini gösteren deliller
 7. Boşanma sürecinde, evlilik birliğinin devamının mümkün olmadığını gösteren deliller
 8. Boşanma sürecinde, hangi şartlar altında boşanma istenmektedir (örneğin, boşanma bedelli mi olacak, boşanma sonrası tesellüm mü sağlanacak)

Boşanma dilekçesi, mahkemeye gönderilecek bir yazı olduğu için, dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Örneğin, dilekçe yazımında dil kurallarına uyulması, dilekçe içeriğinin açık ve anlaşılır olması gerekir. Ayrıca, dilekçe yazımında tarafların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası doğru olarak yazılması önemlidir.

Boşanma dilekçesi, mahkeme nezdinde açılacak bir dava için gerekli bir belgedir ve dilekçe yazımının doğru yapılması, boşanma dilekçesi yazımında dil kurallarına uyulması, dilekçe içeriğinin açık ve anlaşılır olması önemlidir. Ayrıca, dilekçe yazımında tarafların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası doğru olarak yazılması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Masrafları 2023

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma konusunda anlaştıkları ve boşanma sürecini daha hızlı ve daha az stresli bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçladıkları bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma, tarafların anlaşmalı boşanma dilekçesi doldurarak mahkemeye gönderdikleri bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, tarafların boşanma taleplerini, boşanma şartlarını ve çocuk bakımı ve geçimleri ile ilgili bilgileri içeren bir yazıdır.

Anlaşmalı boşanma davası açılış ücreti, 400 TL civarındadır. Ancak dava sürecinde ek masrafların çıkması halinde bu ücretin artabileceği unutulmamalıdır. Özellikle bilirkişi ya da keşif gerektiren durumlarda anlaşmalı boşanma dava ücreti, 1000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açılış ücreti, tarafların anlaşmalı boşanma dilekçesi doldurup mahkemeye gönderdikleri ilk belgedir ve bu ücret, boşanma süreci için gerekli olan diğer masrafları da kapsamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken, tarafların anlaşmalı boşanma dilekçesi doldurup mahkemeye göndermeleri gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, tarafların boşanma taleplerini, boşanma şartlarını ve çocuk bakımı ve geçimleri ile ilgili bilgileri içeren bir yazıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Masrafları 2023

Aile hukuku ile ilgili tüm davalar Aile Mahkemeleri tarafından görülür. Ancak eşlerin ikamet ettiği bölgede Aile Mahkemesi bulunmadığı durumlarda, Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya Asliye Hukuk Mahkemesi de bakabilir.

Bu durum, 4787 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 128. maddesi gereğince düzenlenmiştir. Bu madde, Aile Mahkemeleri’nin yetki ve görevlerini düzenlerken, bu tür durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesi’nin de Aile Mahkemesi sıfatıyla dava görme yetkisi verir.

Ankara’da Aile mahkemelerine açılan boşanma davası, sonuçlandırma süresi 60 gündür. Mahkemelerin duruşma gününün erken verilmesi bu süreyi kısaltabilir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri