Tüketici Hukuku | İlk-Ay Hukuk

Tüketici Hukuku

/Tüketici Hukuku
­

Devremülk Sözleşme İptali Nasıl Yapılır

Devremülk Sözleşme İptali Nasıl Yapılır
Günümüzde devre mülk, bağımsız bir mülke ait olan kullanım haklarını belirlenmiş özel biçim dahilinde kullanımının gerçekleştirilebilmesi hedefi ile şekillendirilmiş olan modern bir çözüm yolu olarak uygulanıyor. Söz konusu bu uygulama çerçevesinde bahsi geçen özellikler kat mülkiyetini kullanım hakkının birden fazla parçaya bölünmesi sureti ile ve paydaşlara senenin belirli dönemleri dahilinde kullanma […]

Ayıplı Mal Davasında Seçimlik Haklar

Ayıplı Mal Davasında Seçimlik Haklar
T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/763 Karar: 2016/1177 Karar Tarihi: 23.02.2016

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – MAHKEMECE TEKNİK BİLİRKİŞİDEN AYIBIN NİTELİĞİ VE DAVALI İŞ SAHİBİNİN KULLANABİLECEĞİ SEÇİMLİK HAKLAR VE TENZİLİ GEREKEN BEDEL YA DA GİDERİM BEDELİ HAKKINDA RAPOR ALINIP KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemece konusunda uzman teknik bilirkişiden dosyadaki deliller ve tespit dosyasındaki bulgulara […]

Tüketici Davalarında Hangi Durumlarda Nerelere Başvurulur?

Tüketici Davalarında Hangi Durumlarda Nerelere Başvurulur
Ülkemizde tüketiciler Tüketici Hukuku ve Tüketici Kanunu ile Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından yürütülen tüketici davaları ile korunmaktadır. Satın aldığınız ürün ya da hizmetlerin satın aldığınız kişi ya da firmalarla aranızda doğabilecek uyuşmazlıklarda bu mahkeme ve heyetlerde hakkınızı arayabilirsiniz. Bu mahkemeler ile hakkınızı aramanız toplum içerisinde bu […]

Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası

Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası
Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (6100 S. K. m. 2) (13. HD. 2005/8954 E. 2005/16418 K.; 19. HD. 2005/2116 E. 2005/10774 K.; 20. HD. 2002/8260 E. 2002/9761 K.; 19. HD. […]

Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi

Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi
Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi konusu yargıtay kararlarında, kredi veren bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmayıp bankanın kendi inisiyatifiyle yapılandırma işlemini kabul ettiğinin anlaşılmış olmasına göre, borç yapılandırmasını kabul eden bankanın, yapılandırma esnasında bu kez başka bir seçeneği bulunmayan tüketicilerin eli ürünü olarak temin ettiği ve taraflar arasındaki asıl […]

Hakem Heyeti Kararının İptali Davası

Hakem Heyeti Kararının İptali Davası
Hakem Heyeti Kararının İptali Davası, Taraflar heyetin verdiği kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği […]

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, mal ve hizmet piyasalarında, tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsamaktadır. Tüketici, “bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüketici işlemi ise, mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her […]

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İlamlı İcra Takibi

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İlamlı İcra Takibi

Ülkemizde tüketici pek çok yönden hizmet ya da mal sunanlar tarafından zarara uğratılmaktadır. Bu ciddi bir sorun olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sorunun çözümünün tek koşulu tüketicilerin bilinçlenmesi ve haklarını öğrenmelidir. Bilinçli tüketici hakkını arar ve alır. Böylece hizmet ya da mal sunanlar da tüketiciye zarar verme konusunda […]

Bankaya Karşı İcra Takibi

Bankaya Karşı İcra Takibi
Banka işlemleri ve banka tüketici dosya masrafları, Tüketici mahkeme ve Tüketici hakem heyetlerinin vermiş olduğu kararlardaki alacak miktarının tahsili amacıyla Bankaya Karşı İcra Takibi yapılabilir. Mahkeme ilamı ve tüketici hakem heyeti kararı var ise ilamlı icra olarak Bankaya Karşı İcra Takibi yapılır
Yargıtay Kararı – Bankaya Karşı İcra Takibi
T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2013/4637 Karar: 2013/8282 Karar Tarihi: 03.06.2013

ŞİKAYET DAVASI […]

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Tüketici Mahkemesi Kararı İcraya Koyulması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Ülkemizde satın aldığınız ürün ya da hizmetler üzerindeki hakkınız, tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri tarafından yürütülen işlemlerle korunmaktadır. Bu tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasıyla alâkalı olarak ortaya çıkan tüketici ile satıcı ya da hizmet sağlayıcı arasındaki […]