Tüketici Hukuku

Emsal Üründen Fiyat Farkı Alınmasına Dair Emsal Mahkeme Kararı

ürün parasının iadesi yargı kararı

Emsal Üründen Fiyat Farkı Alınmasına Dair Emsal Mahkeme Kararı İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi’nin emsal ürüne fiyat farkı konulmasıyla ilgili vermiş olduğu emsal niteliğindeki karara konu olan davada; internet üzerinden kapüşonlu kaban satın alan Avukat Recep Kılınçarslan, defolu olduğu gerekçesi ile gönderilmeyen ürünün yerine emsal üründen fiyat farkı talep edilince yasadığı mağduriyet sonrası haklı bulundu. Avukat, yerel mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal nitelikte olduğunu belirtti. Tüketici mahkemesine taşınan olayda, İstanbul’da internet üzerinden kapüşonlu kaban satın alan Avukat Recep Kılınçarslan, “defolu” olduğu gerekçesiyle gönderilmeyen ürünün yerine emsal üründen fiyat farkı talep edilince, mağduriyetinin giderilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul Anadolu 2….

Konut Kredisi Kullananları İlgilendiren Emsal Karar

Yargıtay’dan Konut Kredisi Kullananları İlgilendiren Emsal Karar

Yargıtay’dan Konut Kredisi Kullananları İlgilendiren Emsal Karar Yüksek Mahkeme tarafından bankalardan konut kredisi kullananları yakından ilgilendiren bir karar verildi. Hayat sigortası olan bir kişinin konut kredisi kullanırken vefat etmesi durumunda bakın neler oluyor… Birçok vatandaş bankaların sunduğu konut kredilerinden faydalanıyor. Genellikle bankalar konut kredisini hayat sigortası ile birlikte veriyor. Söz konusu durumda hayat sigortası masrafı ödememek isteyen vatandaşlar hayat sigortası olmadan konut kredisi kullanma seçeneğine yöneliyor. Bu durum da hem banka hem de kredi sahibi ve ailesi açısından birçok problemi de beraberinde getiriyor. Hayat Sigortası Poliçesiyle Vefat Eden Kişinin Konut Kredisi Ödeniyor Bankaların işlerini sağlama alma yöntemi olarak ortaya koyduğu…

Devremülk Sözleşme İptali Nasıl Yapılır

Devremülk Sözleşme İptali Nasıl Yapılır

Devremülk Sözleşme İptali Nasıl Yapılır? Devremülk sözleşmesinin iptali 14 Ocak 2015 tarihinde yayımlanan Devremülk Yönetmeliği kapsamında, cayma hakkı ve alım, satıma ilişkin konular düzenlenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında incelenen bu hak, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şekilde kullanılabilir. Tüketici Koruma Hakları Kanunu ilgili maddelerince devramülk satışından sonra 14 gün içinde gerekçe veya ceza olmadan kişiler cayma hakkına sahiptir. Sözleşmenin iptali için cayma hakkının kullanılması gerekmektedir. Devremülk Sözleşmesi Nedir? Devremülk sözleşmelerinde, yılın belirli dönemleri için birden fazla kişiye mülkiyet hakkının devredilmesidir. Bir çeşit kiralama yöntemi olarak da tanımlanabilir. Devremülk sözleşmesinde; kullanım süresi ve diğer unsurlar belirtilmelidir. Devremülk satışında kişilere mutlaka tapu verilmelidir. Devremülk…

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Türkiye’de tüketicilerin aldıkları ürün ve malların üzerindeki hakları Tüketici Mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri tarafından korunma altına alınır. Tüketici Mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na göre, tüketici ve satıcı arasında meydana gelen anlaşmazlıklara bakmakla görevlendirilir. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Süreç Nasıl İşler? Tüketiciler aldıkları ürünlerinde herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman satıcıya ürünün bozukluğu hakkında bilgilendirme yapılır. Satıcı ve tüketici arasında mallar hakkında bir sorun olursa tüketiciler, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulduktan sonra Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ya da…

Tüketici Davalarında Hangi Durumlarda Nerelere Başvurulur?

Tüketici Davalarında Hangi Durumlarda Nerelere Başvurulur

Tüketici Davalarında Hangi Durumlarda Nerelere Başvurulur? Tüketici davaları; satın alınan herhangi bir malın ya da hizmetin ayıplı (kusurlu) olması durumunda tüketicinin satıcı kişi ya da firma ile olan anlaşmazlıklarını konu edinmektedir. Tüketici davaları, hukuk sistemimizde Tüketici Mahkemeleri’nde görülmektedir. Tüketici davalarıyla gündeme gelen satın alınan mal üzerinde tüketici ile satıcı arasında yaşanan uyuşmazlıklar, Tüketici Hakları Kanunu’nda yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Bu bağlamda herhangi bir kişi ya da kurum, satın aldığı mal ve hizmetin ayıplı olması halinde ürününü iadesini ya da değişimini isteme hakkına sahiptir. Tüketim çağında yaşamamız sebebiyle esasında sıklıkla başımıza gelen konulardan biri olduğu halde pek çok kişinin tüketici haklarına…

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur? Tüketici hakem heyetleri, satıcı ile tüketiciler arasında mal ve veya hizmetler konusunda anlaşmazlıklar yaşanması durumunda tüketicilerin masrafsız bir şekilde mahkemeden önce yardım alabilecekleri hizmet heyetidir. Tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin tarafı olduğu ayıplı mal ve hizmetler, taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, işyeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri,  paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet ve  bankacılık sözleşmeleri gibi tüketici sözleşmeleriyle satış sonrasında meydana gelebilecek sorunlar konusunda destek sağlar. Tüketici Hakem Heyeti Başvurusunu Kimler Yapabilir? Tüketici hakem…

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır? Tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmak ya da tüketici mahkemesinde dava açmak, satın alınan malda çeşitli sıkıntılar çıkması üzerine gündeme gelen konulardır. Özellikle satıcı ve alıcı arasında hukuki bir anlaşmaya varılamazsa en sağlıklı yöntem tüketici mahkemesinde dava açmak olacaktır. Bu sayede tüketiciler haklarına kavuşabilecek ve hukuki sorunlar çözüm bulacaktır. Her ne kadar ayıplı mallar üzerine tüketici mahkemesine başvurmak sık karşılaşılan bir durum olsa da, tüketici mahkemesine başvuru yapılan tek durum bu değildir. Sözleşmenin hukuki noktalarında yaşanan anlaşmazlıklar, istenen masraflar, cayma hakkı gibi durumlar söz konusu olduğunda da tüketici mahkemesine başvurmak mümkündür. Tüketici Mahkemesine Başvuru: Alıcı, yaşadığı hukuki…

Ayıplı Mal Davasında Seçimlik Haklar

Ayıplı Mal Davasında Seçimlik Haklar

Ayıplı Mal Davası Nedir? Ayıplı mal iadesi davası gibi dava türleri, sözleşme çerçevesinde alınan bir malın bazı hasarlar içermesi durumunda söz konusu olmaktadır. Özellikle Tüketicin Korunması Hakkında Kanunda ayıplı mala ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Tüketicinin korunması, kendisini satıcı karşısında savunamayabilecek durumda olan kişilerin hukuken doğmuş haklarını savunması için getirilmiş bir müessesedir. Ayıplı malın tanımında, hata, eksiklik, standardın altında olma gibi birçok özellik yer almaktadır. Malın Ayıplı Olması Halinde Başvurulabilecek Yöntemler: Ayıplı mal sonucunda, tüketicinin talep edebileceği bazı seçimlik haklar bulunmaktadır. Bu haklardan birini somut olayın özelliğine göre tercih edecek tüketici, hakkın gereğinin yerine getirilmesini satıcıdan talep edecektir. Bu seçimlik haklar şu…

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır? Tüketici Hakem Heyetine başvuru şartları, tüketicilerin satın aldığı ürün veya hizmetin ayıplı yani kusurlu olması durumunda, satıcı ile aralarında yaşadıkları uyuşmazlıkları gideremedikleri durumda Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunabilmeleri gereken koşullardan oluşmaktadır. Tüketici Hakem Heyeti; hukuk sistemimizde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan meydana gelebilecek ihtilaflara çözüm sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren kurullardır. Heyetin başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafında yürütülmektedir. Tüketici Hakem Heyetini oluşturan üyeler; belediye, baro, esnaf odaları ve tüketici örgütü temsilcilerinden meydana gelmektedir. Tüketici Hakem Heyetine hukuk sistemimizde belirtilen…

Bankaya Karşı İcra Takibi

Bankaya Karşı İcra Takibi

Bankaya Karşı İcra Takibi Nasıl Açılır? Bankaya karşı icra takibi başlatmak için alacaklıların hukuki olarak takip edecekleri birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Söz konusu alacağın türüne göre bankaya karşı icra takibi başlatılabilir. Bunun için Türk hukuk sistemimiz içinde farklı yöntemler belirlenmiştir. Şayet alacağa ilişkin herhangi bir mahkeme kararı veya hakem heyeti kararı varsa ilamlı icra yoluna gidilebilir. Bunun dışında vadesi geçmiş veya yapılmamış ödemeler için alacaklılar ilamsız icra takibi başlatarak alacaklarını tahsil edebilirler. Tüketici mahkemeleri veya tüketici hakem heyeti tarafından verilen kararlarda alacak miktarının tahsili için bankalara karşı icra takibi başlatılabilmektedir. İcra takibi kanunlarımızda herhangi bir alacağın tahsil edilmesi için devletin alacaklı…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri