Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?

Tüketici hakem heyetleri, satıcı ile tüketiciler arasında mal ve veya hizmetler konusunda anlaşmazlıklar yaşanması durumunda tüketicilerin masrafsız bir şekilde mahkemeden önce yardım alabilecekleri hizmet heyetidir. Tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin tarafı olduğu ayıplı mal ve hizmetler, taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, işyeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri,  paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet ve  bankacılık sözleşmeleri gibi tüketici sözleşmeleriyle satış sonrasında meydana gelebilecek sorunlar konusunda destek sağlar.

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusunu Kimler Yapabilir?

Tüketici hakem heyetine ele alınacak konunun tüketici ile ilgili olan ve başvuru esnasında gerekli parasal sınırlar içerinde bulunan işlemler için bütün tüketiciler başvuruda bulunabilir.

Başvuruda Sınırlama Bulunur Mu?

Tüketici ve satıcı yaptıkları sözleşmede zaman aşımı süresini kendileri belirler. Taraflar, sadece zaman aşımının arttırılması için bir süre ortaya koyar. Taraflar arasında yapılan sözleşmede zaman aşımının kısaltılması imkânsızdır. Satıcı tarafından satılan kusurlu ürünler bir şekilde gizlenmiş ve saklanmış ise tüketici hakem heyetine başvuru için zaman aşımına ihtiyaç duyulmaz. Bu durumda tüketiciler istedikleri her zaman tüketici hakem heyetine başvuruda bulunabilir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları Nereye Yapılır?

Tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmak isteyen kişiler, tüketicinin yerleşim yeri veya malın satıldığı yerde bulunan tüketici hakem heyetine başvurularını yapabilir. Görevli tüketici hakemleri anlaşmazlığın ne boyutta ve değerde olduğuna göre görevlendirilir. Aşağıda uyuşmazlıkların değerine göre belirlenen heyetlerle ilgili bilgiler yer alır:

 • 570 TL’nin altında ise İlçe Tüketici Hakem Heyetine,
 • 570 TL ile 6.860 TL arasında ise Büyükşehir statüsünde olan illerde İl Tüketici Hakem Heyetine,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki tüketicilerin 4.570 TL ile 6.860 TL arasındaki başvuruları için İl Tüketici Hakem Heyetine,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 TL’nin altındaki başvuruları için İl Tüketici Hakem Heyetine,
 • Uyuşmazlığın değeri 6.860 TL’nin üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine başvurular yapılır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketiciler, tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmak için yazılı bir dilekçe doldurmaları gerekir. Bu dilekçede tarafların kimlik bilgilerini, adreslerini, iletişim bilgilerini, uyuşmazlık konusunu ve başvuru sahibinin seçimlik haklarından hangisini tercih ettiğini eksiksiz bir şekilde yazmalıdır.

Seçimlik Hakları

Satıcının sattığı ürünün kusurlu ve bozuk olmasından dolayı tüketiciler belli haklar talep eder. Bu haklar aşağıda şu şekilde verilir:

 • Sözleşmeden dönme (ürünü iade ederek bedelini isteme),
 • Ayıp oranında bedelden indirim isteme,
 • Ayıplı malın ya da hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımını isteme,
 • Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini ya da hizmetin yeniden görülmesini isteme haklarından tüketiciler istediklerini seçebilme şansına sahiptir.

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ

Tüketici hukuku alanında yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte doğacak muhtemel tüketici uyuşmazlıkları çözmek üzere farklı yöntemler ve çözümler üretilmesi şart olmuştur. Son yıllarda yaşanan baş döndürücü gelişmeler ekonomik refah, alım gücünün artması ile Tüketici Mahkemelerinde dosya sayıları sürekli artmaktadır. Tabi ki bu durum da tüketicinin görsel ve yazılı iletişim araçları ile daha bilinçlenmesi etkili olmuştur.

Tüketici mahkemelerinde yaşanan yoğunluğu biraz olsun azaltmak için İl ve ilçelerde Tüketici hakem heyetleri oluşturulmuştur. Ayrıca mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi süreci Tüketici Hakem Heyetlerinin kurulması zorunlu hale getirmiştir.

4077 sayılı Tüketici Kanunda 4822 sayılı Kanunun 29 maddesi ile yapılan en önemli değişiklikler sadece satıcı ile tüketici arasında oluşan ihtilaflar değil Tüketici kanundan doğan tüm uyuşmazlıklar için Hakem heyetleri görevli ve yetkili hale getirilmiştir.

Tüketici Hakem Heyetlerinin kanunda öngörülen o yıl için belirlenen parasal sınırın altındaki ihtilaflarla ilgili verdikleri kararlar İLAM niteliği kazanmıştır.  Hakem Heyetleri tarafından verilen kararlar kural olarak kesin niteliktedir. Ancak bu kararlara yönelik Tüketici Mahkemesine itiraz yolu ile dava açılabilir.

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNE KİMLER BAŞVURABİLİR

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine, tüketici sözleşmelerinden doğan ihtilaf nedeniyle tüketici dışında sözleşmenin karşı tarafı olan, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, ithalatçı, kredi veren, banka, bayi, acente, hizmet veren ve diğer ilgililerde dava açma hakkına sahiptir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE NEREYE MÜRACAAT EDİLİR VE YETKİ

Tüketiciler Tüketici uyuşmazlıkları durumunda aşağıdaki yetki dâhilinde, tüketici hakem heyetlerinden birine müracaat edebilirler.

 1. Tüketicinin İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki Hakem Heyetine
 2. Mal veya Hizmet satın alındığı yerdeki Hakem heyetlerine başvurulur.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE NASIL BAŞVURULUR

Tüketici hakem heyetlerine Başvuru bir dilekçe ile yapılır. Hazırlanan Tüketici Hakem Heyeti Başvuru dilekçesine dayanak ve deliller, faturalar, makbuzlar eklenir. Hakem heyetine başvuru, normal mahkemelere yapılan başvurunun benzeri niteliğindedir. Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlıkla ilgili karar vermekten kaçınamaz.  Yani yapılan başvuru ile ilgili tüm delilleri toplayıp, olumlu yada olumsuz bir karar vermek zorundadır. Tüketici, Tüketici hakem heyetine bizzat kendisi müracaat edeceği gibi avukat vekili ile de başvuru yapabilir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE NASIL DİLEKÇE YAZILIR

Tüketici Hakem heyetine yapılan başvuru ve yazılan dilekçe yapılan incelemede talebe göre karar verilmesinde önemlidir.  Tüketici Hakem heyetine dilekçe nasıl yazılır sorusu cevaplayacak olursak, Başvuru dilekçesinde; Başvuru yapanın adı soyadı ve T.C kimlik numarası ile iletişim için telefon ve e-posta adresi bilgileri yazılmalıdır. İletişim adres ve iletişim adreslerini yazılması önemli ölçüde kolaylık sağlar. Buraya kadar sizinle ilgili bilgiler yazıldı. Bundan sonrada alt kısma karşı tarafın adı, soyadı veya ticaret unvanı, açık adresi ve diğer irtibat iletişim bilgileri yazılmalıdır.

Tüketici Hakem heyetine verilecek dilekçede olay özetlendikten sonra her olayın dayanak ve delillerinin ek olarak sıra numarası ile dilekçeye eklenmesi gerekir.  Dilekçeye delillerin faturaların, ve makbuzların eklenmesi Heyetin sorunları incelemesinde büyük kolaylık sağlar. Aksi durumda Hakem Heyeti yeterli delil bulunmadığı nedeniyle talebiniz reddedebilir.

ARIZALI CEP TELEFONU İÇİN NASIL MÜRACAAT EDİLİR VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tüketicinin A şirketinden almış olduğu cep telefonun ayıplı çıkması durumunda, Telefonun fiyatı Tüketici hakem heyetine başvuru parasal sınırında ise tüketici hakem heyetine başvurabilir. Eğer parasal sınırın üstünde ise Tüketici Mahkemesine müracaat etmesi gerekmektedir. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruda, Tüketici yukarıda belirtilen kendisine ait adı soyadı ve T.C ile iletişim bilgilerini yazar. Daha sonra Telefonu aldığı firma veya şubenin adresleri yazılır. Yazılan dilekçeye ayrıca telefonda meydana gelen arızalar ve buna ilişkin servis formları, ödeme belgesi, fatura ve diğer tüm belgelerin eksiksiz biçimde örneklerini dilekçeye eklenir. Hakem heyeti gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapma hakkına sahip olduğundan cihaz ve tüm aparatları incelemeye hazır bir şekilde tutulması gerekmektedir.

BANKA DOSYA MASRAFLARI İÇİN NASIL MÜRACAAT EDİLİR VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tüketicinin A bankasında çekmiş olduğu tüketici, ev kredisi, araç kredilerinde banka tarafından bazı masraf ve kesintiler alınmaktadır. bu durumunda, Çekilen kredi dosya masrafları fiyatı Tüketici hakem heyetine başvuru parasal sınırında ise tüketici hakem heyetine başvurabilir. Eğer parasal sınırın üstünde ise Tüketici Mahkemesine müracaat etmesi gerekmektedir. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruda, Tüketici yukarıda belirtilen kendisine ait adı soyadı ve T.C ile iletişim bilgilerini yazar. Daha sonra Kredi alınan banka veya şubenin adresleri yazılır. Yazılan dilekçeye ayrıca bankadan çekilen krediden masrafları gösteren banka yazısı, hesap ekstresi ve diğer tüm belgelerin eksiksiz biçimde örneklerini dilekçeye eklenir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ NASIL NEREYE YAPILIR VE SÜRESİ NEDİR

Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvuru ile ilgili tüm delilleri toplayıp, olumlu yada olumsuz bir karar verir. Hakem heyeti karar verdikten sonra verilen bu kararı taraflara tebliğ edilir.  Hakem Heyetinin verdiği kararda aleyhine karar verilen taraf, kararın kendisine tebliğden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itirazda bulunabilir. Tüketici kanunda belirtilen bu süre hak düşürücü niteliktedir. Bu sürenin durması veya kesilmesi mümkün değildir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI İCRAYA NASIL KONUR VERİLİR

Tüketici Hakem heyeti kararı tüketiciye tebliğ edilmesi ile birlikte karşı tarafa da aynı tebligat yapılmaktadır. Karşı tarafın tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu karara 15 gün içerisinde itiraz edebilir. Karara itiraz edilmesi kararın icrasını durdurmaz, ya da açılan mahkemeden verilen kararın durdurulması kararı alması gerekmektedir.  Çünkü tüketicinin açmış olduğu Tüketici hakem heyeti kararı ilamlı icra takibidir.

Karşı tarafın Tüketici Hakem heyeti kararına karşı dava açması işlemleri durdurmaz. Tüketici alınmış olduğu kararı ilamlı icra olarak İcra müdürlüğüne giderek icra takibi başlatmalıdır. Bu icra takibini gerek kendisi gerekse avukat vekili ile başlatarak,  alacaklarını isteme hakkına sahiptir. Verilen karar ilamlı icra olması sebebiyle karşı tarafın icra müdürlüğünce kendisine gönderilen ödeme emrindeki miktarı belirli sürede ödemesi gerekmektedir.

27 SORULAR

 1. KASIM KOCA dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 2. CEYDA KUZUCU dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 3. NUH BALİ dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 4. OKAY ÜSTÜN dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 5. NAZİRE UZUN dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 6. MELİHA BUYRAZ dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 7. UMUTCAN HAKYEMEZ dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Davayı açma şartları nelerdir..

 8. SİMİN TEKBUDAK dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 9. OLGAÇ AKSAKAL dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 10. SAMET GÜLEÇ dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 11. GAMZE ŞENVER dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 12. FEYZA TOPUKSAK dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 13. DİCLE HACIÖMEROĞLU dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 14. EMİR SALİK dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 15. BERTUĞ ULAŞ dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 16. ADEM KÖKER dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 17. ŞEVVAL MERSİN dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 18. NESİBE GÖÇER dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 19. ENES DEMİR dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 20. GÜNEY KUŞ dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 21. ALEYNA ARK dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 22. SEDA FAYDACI dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 23. IŞIL DURNA dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 24. ASLIHAN ÇAYLAK dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 25. EMİNE ERÇELİK dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 26. CEMİLE GÖLEN dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 27. TOYGUN DIŞBUDAK dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri