Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır? Tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmak ya da tüketici mahkemesinde dava açmak, satın alınan malda çeşitli sıkıntılar çıkması üzerine gündeme gelen konulardır.

Özellikle satıcı ve alıcı arasında hukuki bir anlaşmaya varılamazsa en sağlıklı yöntem tüketici mahkemesinde dava açmak olacaktır. Bu sayede tüketiciler haklarına kavuşabilecek ve hukuki sorunlar çözüm bulacaktır.

Her ne kadar ayıplı mallar üzerine tüketici mahkemesine başvurmak sık karşılaşılan bir durum olsa da, tüketici mahkemesine başvuru yapılan tek durum bu değildir. Sözleşmenin hukuki noktalarında yaşanan anlaşmazlıklar, istenen masraflar, cayma hakkı gibi durumlar söz konusu olduğunda da tüketici mahkemesine başvurmak mümkündür.

Tüketici Mahkemesine Başvuru:

Alıcı, yaşadığı hukuki uyuşmazlık sonucunda çeşitli kanun yollarına başvurabilir. Burada tüketicinin başvurabileceği 2 yol bulunmaktadır:

 1. Tüketici hakem heyeti
 2. Tüketici mahkemesi

Bu 2 merci arasında başvuru koşullarında farklılıklar bulunmaktadır. Tüketici mahkemesi dava nasıl açılır sorusundan evvel, yaşanan sorun üzerine nereye başvurulacağı belirlenmelidir. Burada en önemli fark parasal sınırdır.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuruda Sınırlar:

Tüketici hakem heyetine başvuruda bulunurken parasal sınırlar göz önünde bulundurmalıdır. Parasal sınırlar her sene güncellenmektedir. 2019 yılı için başvuru sınırları ilçede 5650 TL, ilde ise 8480 TL olarak belirlenmiştir. Bunlar üst parasal sınırlardır. Bu sınırlar aşıldığı takdirde artık uyuşmazlık Tüketici Hakem Heyetinde değil Tüketici Mahkemelerinde çözülecektir.

Tüketici Mahkemelerinde Nasıl Dava Açılır?

Tüketici mahkemesinde dava açmak için öncelikle gerekli belgelerin toplanması gerekmektedir. Tüketici mahkemesinde dava nerede açılır sorusunun cevabı ise, her ilde bulunan Tüketici Mahkemeleri olacaktır. Buraya başvuruda mutlaka fatura, garanti belgesi, sözleşme gibi belgeler götürülmelidir. Bunun yanı sıra, söz konusu üründe ya da sözleşmede yaşadığınız hukuki uyuşmazlıkları belirten bir dilekçe ile başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz. Tüketici mahkemelerine başvuruda internet üzerinden de kolaylıklar getirilmiştir. E-devlet gibi kanallarla dilekçe ulaştırmak mümkündür.

Tüketici Mahkemesine Başvuruda Dilekçede Yer Alması Gereken Hususlar:

Tüketici hakları mahkemesine nasıl dava açılır sorusunda en önemli yeri dilekçe oluşturmaktadır. Dilekçenin tam ve doğru şekilde oluşturulması gerekmektedir. Dilekçede bulunması gereken huşular şunlardır:

 1. Uyuşmazlık konusu
 2. Satın alınan malın özellikleri
 3. Malın veya hizmetin bedeli
 4. Satıcıyla yaşadığınız diyaloglar veya eylemler
 5. Malın teslim tarihi ve yeri
 6. Taleplerinizin neler olduğu

Burada önemli olan nokta Tüketici Hakem Heyetinden çıkan karara itiraz amacıyla, kararın Tüketici Mahkemesi önüne getirilmesidir. Ancak Tüketici Mahkemesinin verdiği karar kesin olacaktır. Buradan sonra başvurulacak bir merci yoktur. Verilen karar üzerine satıcı halen gereğini yapmıyorsa, mahkemece verilen kesin kararın icrası için icra takibi yoluna başvurulması da mümkündür. Genellikle Tüketici Mahkemesine başvuru durumunda karar verilmesi 3 ayı bulmaktadır. Kararın verilmesi üzerine davanın taraflarına 5 gün içerisinde yazılı tebliğde bulunulur.

Yargıtay Kararları – Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

TÜKETİCİ DAVASI – SATIN ALINAN BİLGİSAYARIN AYIPLI OLDUĞU İDDİASI – HAKEM HEYETİ KARARININ İNFAZ KABİLİYETİ BULUNMADIĞI – ÖDENEN BEDELİN İADESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda davacının satın almış olduğu bilgisayarın, üretim hatası nedeniyle ayıplı olduğu, görüşüne başvurulan 08.07.2008 tarihli bilirkişi raporu ile anlaşılmış olduğundan, davacı tüketicinin talebi gibi, ödenen bedelin iadesine karar verilmesi gerekirken, az yukarda 1. bentte açıklandığı gibi miktar itibariyle Hakem Heyeti Kararının infaz kabiliyeti bulunmadığı halde, mahkemece bedel iadesi talebinde hukuki yararın bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

YARGITAY: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ DELİL NİTELİĞİ

TÜKETİCİ HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ DAVASI – KARARIN İNFAZ EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAYIP ANCAK TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DELİL OLARAK İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı, hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini talep etmiş, herhangi bir eda talebinde bulunmamıştır. Hakem Heyetinin kararına konu olan miktarın … TL olduğu dikkate alındığında, kararın infaz edilmesi mümkün olmayıp, ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği anlaşılmakla, davacının eldeki davayı açmasında hukuki yararı bulunmamaktadır. HMK maddesi gereğince hukuki yarar dava şartı olup, davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile reddi gerekirken, davanın reddine, Tüketici Hakem Heyeti kararının onanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

4 SORULAR

 1. MELİHCAN ERBAY dedi ki:

  Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. SEHER ÖZÇAM dedi ki:

  Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 3. HİMMET KAYMAS dedi ki:

  Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 4. ALPER TUNAOĞLU dedi ki:

  Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri