Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Türkiye’de tüketicilerin aldıkları ürün ve malların üzerindeki hakları Tüketici Mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri tarafından korunma altına alınır. Tüketici Mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na göre, tüketici ve satıcı arasında meydana gelen anlaşmazlıklara bakmakla görevlendirilir. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Süreç Nasıl İşler?

Tüketiciler aldıkları ürünlerinde herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman satıcıya ürünün bozukluğu hakkında bilgilendirme yapılır. Satıcı ve tüketici arasında mallar hakkında bir sorun olursa tüketiciler, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulduktan sonra Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda icra işlemleri başlatılır. Tüketici Mahkemelerinde verilen karar tüketicilerin lehine olması durumunda verile karar satıcıya yazılı olarak gönderilir. Gönderilen karar sonucunda satıcı geri para iadesi yapmazsa Tüketici Mahkemesi kararı ile icra işlemleri başlatılarak icra yolu ile satıcıdan ürüne verilen paranın iadesi talep edilir. Yargılama sonucunda mahkemenin verdiği karar, tüketici ve satıcıya yazılı ve mühürlü olacak şekilde gönderilir. Bu aşamada temyiz süresi başlatılır. Temyiz süresi taraflara gönderilen bildiri yazısı ile başlar ve toplamda on beş gün sürer. Temyiz aşamasında üst kurul ile verilen kararlar yeniden incelenerek kontrol edilir. Temyiz aşamasında satıcı tarafından satılan kusurlu ürünlerin masrafları ödenmezse tüketicilerin icra için dilekçe hazırlayıp İcra Mahkemelerine teslim etmeleri gerekir. Satıcının ödemesi gereken miktarlar, Tüketici mahkemesi kararı icra yöntemi ile alınır.

Hangi Belgeler İstenir?

Tüketicilerin icra takibini başlatabilmeleri için başvuruda bulunmaları gerekir. Başvuruda bulunulması için belli evrakların yetkili kuruma teslim edilmesi gerekir. Teslim edilmesi gereken evraklar aşağıda şu şekilde verilir:

 • İcra takip formu doldurulmalıdır.
 • Kimliğin önlü arkalı fotokopisi çekilerek kâğıdın üzerine “Kimlik sureti tarafıma aittir” yazısının yazılması gerekir.
 • THH Kararı 2 adet vesikalık resim talep edilir.

Yukarıdaki belgeler temin edilip yetkili kişilere verildikten sonra icra takip işlemi başlar.

Tüketici Mahkemelerinin Bulunduğu İller Nelerdir?

Tüketicilerin satıcıdan bir ürün aldıkları zaman ürünün veya malın kusurlu çıkması durumunda satıcı ve tüketici uzlaşma yoluna gitmediği zaman Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunulması gerekir. Aşağıda Tüketici Mahkemelerinin bulunduğu iller yer alır. Bu iller şu şekildedir:

 • Ankara,
 • İstanbul,
 • İzmir,
 • Adana,
 • Bursa,
 • Antalya,
 • Samsun,
 • Konya,
 • Kayseri
 • Mersin

Yukarıda verilen illerde yer alan tüketici hakem heyetine tüketiciler başvuruda bulunarak belli haklar talep edebilir. Bu hakları talep etmek için tüketicilerin belli şartları yerine getirmesi gerekir. Tüketici hakem heyetin bulunmadığı illerde Tüketici Mahkemesine denk gelecek olan Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunulabilir. Bu sayede tüketiciler sahip oldukları hakları koruyabilir.

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Tüketici Mahkemesi Kararı İcraya Koyulması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Ülkemizde satın aldığınız ürün ya da hizmetler üzerindeki hakkınız, tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri tarafından yürütülen işlemlerle korunmaktadır. Bu tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasıyla alâkalı olarak ortaya çıkan tüketici ile satıcı ya da hizmet sağlayıcı arasındaki her türlü uyuşmazlığa bakmakla görevlidir. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca  belirlenmektedir.

İcra Kararı – Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Satın aldığınız herhangi bir ürünün ya da hizmetin ayıplı (kusurlu) olması gibi uyuşmazlıkların oluşması durumunda, bunu fark ettiğiniz anda o ürünü ya da hizmeti aldığınız firma ve yahut yetkili kişilerle görüşüp bu konuda onları bilgilendirmeniz gerekmektedir. Bu görüşmelerinizi yazılı bir dil ile yetkililere iadeli-taahhütlü posta aracılığı göndermeniz yaralı olacaktır. Karşı taraf sorununuzu çözemiyor ve yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilirsiniz. Bu durumlarda hakkınızı, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemesi kararı icra yoluna gidilmesine kadar vazgeçmeden aramanız, satıcının ya da firmanın, başka tüketicileri aynı mağduriyete uğratmamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre belirlenen parasal tutarların altında bulunan uyuşmazlıklarınızda, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurmanız zorunludur. Taraflar hakem heyeti kararlarına karşı on beş gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesindir.

2014 yılı için belirlenen 1.272,19 TL üzerinde bulunan uyuşmazlıklarınızda tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğiniz gibi doğrudan tüketici mahkemelerine başvurabilirsiniz. Bu mahkemelerde açılan davalar her türlü resim ve haraçtan muaftır. Tüketici Mahkemeleri; Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Bursa, Antalya, Samsun, Konya, Kayseri ve Mersin illerinde kurulmuştur. Bu iller dışında buluyorsanız bulunduğunuz il veya ilçelerdeki Tüketici Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapabilirsiniz.

Tüketici mahkemesinde davanızın lehinize sonuç vermesi ve bu kararın tebliğ edilmesi halinde de karşı taraf bu kararı uygulamıyorsa Tüketici Mahkemesi kararı icra marifetiyle alacağınızın tahsili yapılabilmektedir. Kanunun istediği şartlar gerçekleşmişse ilam niteliği taşıdığından ilamlı icraya konu edilmektedir.  Yargılama sonucunda mahkemede alınan karar size ve karşı tarafa yazılı bir dil ile imzalı ve mühürlü olarak verilir. Bu yazıya ilam denilmektedir. İlamlı icra ise daha önce mahkemeden ilam alan alacaklının başvurabileceği icra türüdür. İlamlı icraya itiraz mümkün olmamaktadır.

Tüketici Mahkemesi kararı için temyiz süresi Asliye Hukuk Mahkemelerinin temyiz süresi ile aynıdır. Temyiz süresi tebliğ ile başlar ve 15 gündür. Temyiz; mahkemenin verdiği kararda yanlışlık düşüncesi ile bir kez de üst mahkeme tarafından incelenmesi demektir. Adli yargılarda üst mahkeme Yargıtay, idari yargıda Danıştay’dır. Karşı taraf temyizde bulunmaması halinde, Türkiye’nin tüm adliyelerinden Tüketici Mahkemesi kararı icra takibine koyabilirsiniz.

Davanın aleyhinize sonuçlanması durumunda sizde temyiz yoluna gidebilirken, karşı taraf da temyiz yoluna gidebilir. 2014 yılı için temyiz sınırı 1.890,00 TL olmaktadır. Bu sınırın altıda kalan kararlar temyiz edilememektedir. Karşı tarafın temyiz talebi reddedilir ya da sizin temyiz talebiniz onanırsa nihai karar alınır ve mahkeme kararındaki meblağı icra yoluyla alabilirsiniz.

Tüketici mahkemesi kararı icra marifetiyle tahsili dilekçesi hazırlayarak, icra müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. İcraya konulacak tarih değil, ilamın üzerindeki kararın verildiği tarih önemlidir. Bu tarihe göre belirlen meblağlar doğrultusunda başvurulması halinde Tüketici mahkemesi kararı icra yöntemi ile tahsil edilmektedir.

16 SORULAR

 1. GÜLBÜKE BACANLI dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 2. SEHER ÖZÇAM dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 3. TUNAHAN KURAN dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. OĞULCAN ERCAN dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 5. NEŞE MUTLU dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 6. MAKBULE YORULMAZ dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 7. İLYAS ÇERÇİOĞLU dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Davayı açma şartları nelerdir..

 8. SEZİN BALCIOĞLU dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 9. SEVGİ SOLAKOĞLU dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 10. BURHAN TAVİL dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 11. JİHAT CABADAK dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 12. YASEMİN ÖZDİL dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 13. G İPEK dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 14. ABDULKADİR YÜKSEL dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 15. FAHRİ GÖKŞEN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 16. AYSUN AYRANCI dedi ki:

  Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri