Konu: icra takibi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır?

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır? İpoteğin paraya çevrilmesi takibi, teminat altına alınmış bir taşınmazın takibinin yapılmasında gündeme gelir. İpotek bir taşınmaz rehin türüdür. İpoteğin anapara ve üst sınır olmak üzere iki türü vardır. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte de 2 farklı takipten söz etmek mümkündür. İlamlı ve ilamsız icra takibinde bulunulabilir ve bunun kararında borcun cari ya da kayıtsız şartsız ödenmesi hususu dikkate alınacaktır. Alacaklının elinde ipotekli taşınmazın takibi için gerekli belgeler varsa, ilamlı takibe başvurmak mümkün olacaktır. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılması: İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, adından da anlaşılacağı üzere öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi gerekmektedir. Burada…

Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır?

Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır ve Nedir? Alacak davası açılması konusunda en yaygın konulardan biri de faturaya dayalı alacak davası açılmasıdır. Sözleşmeler tarafların ortak iradesi çerçevesinde kurulur ve her iki tarafa da borç yükler. Sözleşme gereğince alacağın tespit edildiği her türlü belge, delil niteliği taşıyacaktır. Günümüzde fatura da önemli yazılı belgelerdendir. Faturaya dayanarak alacak davası açılması mümkündür. Mahkemeden talep edildiği takdirde alacağın alınması mümkün olacaktır. Alacak Davalarında Alacağın Talep Edilebilmesinin Şartları: Alacak davaları sonucunda bir alacağın alınması hedeflenmektedir. Ancak her şeyden önce söz konusu alacağın talep edilebilmesi için de belli başlı şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir: Borçlunun borcun…

Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi

Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nedir? Yabancı para borçlarında icra takibi yapılırken, alacaklının gerçek ya da tüzel kişi olup olmaması önem taşır. İcra borçlarına her zaman Türk lirası söz konusu olmaz. Bazen yabancı para borçlarının da icra takibine konu olması söz konusudur. Normal şartlarda yabancı para borçlarının Türk lirası cinsinden de ödenmesi mümkündür. Ancak bu durumun önüne geçen bazı haller söz konusudur. Tarafların anlaşması durumunda, borcun belirlenen para cinsi üzerinden de ödenmesi gerekebilir. Yabancı Para Borçlarında Aynen Ödeme: Yabancı para borçlarının Türk lirası cinsinden ödenmesi mümkündür. Ancak bu durumun önüne geçen bazı haller bulunmaktadır. Bu hallerin başında, tarafların borcun…

İcra Takibi Çek Tazminatı

İcra Takibi Çek Tazminatı Nedir Ne Kadardır? Çek tazminatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre çekin karşılıksız çıkması veya çekle yapılan icra takibine karşı kişiler yargı yoluna gidebilirler. Çek veya senetlerle ortaya çıkan bir borç ilişkisinde, borçlunun ödeme yapmaması halinde icra takibi başlatılabilmektedir. Bunun yanı sıra, çek ve senetler aracılığıyla başlatılan haksız icra takipleri içinde kişiler için yargı yolu açıktır. Çek ve senetlere karşı icra takibi ilamlı veya ilamsız olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Şayet kişi haksız nedenle bir icra takibi başlatmışsa, borçlunun itiraz etmesi üzerine tazminat alınabilir. Kanunlarımızda bu durum için alacaklıların ödemesi gerken oranlar düzenlenmiştir….

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri