İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır?

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır? İpoteğin paraya çevrilmesi takibi, teminat altına alınmış bir taşınmazın takibinin yapılmasında gündeme gelir. İpotek bir taşınmaz rehin türüdür. İpoteğin anapara ve üst sınır olmak üzere iki türü vardır. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte de 2 farklı takipten söz etmek mümkündür. İlamlı ve ilamsız icra takibinde bulunulabilir ve bunun kararında borcun cari ya da kayıtsız şartsız ödenmesi hususu dikkate alınacaktır. Alacaklının elinde ipotekli taşınmazın takibi için gerekli belgeler varsa, ilamlı takibe başvurmak mümkün olacaktır.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılması:

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, adından da anlaşılacağı üzere öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi gerekmektedir. Burada taşınmaz bir teminat alacağıdır. Alacaklının alacağını tahsil etmesi için, öncelikle ipotekli taşınmaz satılacak ve paraya çevrilecektir. Bunun ardından satış bedeli üzerinden bir tahsil yapılacaktır. Diğer takip türlerinden farklı olarak burada hacizden söz etmek mümkün değildir.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başvurusu:

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başvurusunda bulunulurken, yetkili icra dairesine başvurmak gerekir. Burada yetkili icra dairesine yazılı bir başvuru yapılacaktır. Başvurunun sözlü yapılması da mümkündür ancak ispat kolaylığı açısından bu tip resmi işlemlerin yazılı yapılması her zaman daha güvenilir sonuçlar doğurmaktadır. Burada borçlu ile taşınmazın malikinin aynı kişi olması önemli değildir. Alacağın birden fazla ipotek ile teminat altına alınmış olması da mümkündür. Alacaklı talepte bulunurken hepsinin satılmasını isteyecektir.

Takip Talebinde Bulunma Aşamaları:

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte başvuru aşamalarını izlerken, doğru makama başvuru yapmak önemlidir. Burada yetkili icra dairesine veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine başvuruda bulunulacaktır. Başvuru yapılırken ipotek belgesinin akit tablosuyla gitmek gerekecektir. Ardından 58.maddeye göre icra takibinde bulunulacaktır.

58.madde genel haciz yolu ile takibi düzenlemektedir. Genel haciz yolu ile takipte ise dilekçede bulunması gereken önemli bilgilere yer verilmelidir. Bu bilgileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 1. Alacaklı ile borçlunun kimlikleri ve adresleri
 2. TL ile gösterilmiş alacak tutarı
 3. Alacak üzerinden istenen faiz tutarı ve faizin işlemeye bağlayacağı gün
 4. Taşınmaz üzerinde bulunan ipoteğin taşınmaz özelinde belirtilmesi
 5. İpotekli taşınmazın 3.kişi elinde bulunması halinde, üçüncü kişinin kimliği adresi
 6. İzlenecek takip yolu

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Tebligat:

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte tebligatın doğru yapılması çok önemlidir. Bu sebeple tapu sicil müdürlüğüne mutlaka tebligat adresi verilmeli ve bu adresin doğru olması gerekmektedir. Adresin değişmesi durumunda da tapu sicil müdürlüğüne bildirimde bulunulması gerekir. Aksi takdirde tebligat ulaştığı zaman yanlış adrese gider ve buna rağmen süre işlemeye başlar. Bu da hem alacaklı hem de borçlu açısından çeşitli hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır

 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır sorusunun cevabı ile başlamak daha doğru olur, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip alacağı ipotekle teminat altına alınmış alacaklının elinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip için gerekli belgeler yoksa, başvurabileceği yol ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiptir. Alacaklı ilamlı takip için gerekli belgelere sahip olsa bile isterse ilamsız takip yoluna başvurabilir.
 • Alacak üst sınır ipoteği ile temin edilmişse, alacaklı ilamsız ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP NASIL YAPILIR

 • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip iki şekilde yapılır, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takibin birinci yolu, genel olarak yapılan ilamlı icra takibi ile aynıdır. Diğer ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip şekli ise sadece ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna özgüdür. Bunların dışında kanunda belirtilen kredi kurumları için 150 maddesinde özel bir düzenlem ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip nasıl yapılır.

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ŞARTLARI

 1. Alacak veya ipotek hakkı yada her ikisinin bir ilam veya ilam niteliğinde belgede tespit edilmiş olması.
 2. İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi
 3. Kredi kurumları ile ilgili özel düzenleme içinde olması

İPOTEK NASIL KONUR

 • İpotek halen mevcut veya henüz doğmamakla birlikte ilerde doğması kesin yada muhtemel bir alacak içinde ipotek konur. İpotek konulması açısından ve yapılacak takip için ipotek akit tablosu büyük önem taşımaktadır.
 • Doğmuş bir alacak bakımından ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcunu ikarar ediyorsa alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip yapabilir.
 • İpotek yapılırken kanunda ipotek sözleşmesinin tarafları ve taşınmazı satın alanlar ve bunların halefleri için yurt içinde bir adres gösterme zorunluluğuda getirilmiştir.

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İSTEMLİ İHTARNAME NASIL YAZILIR

 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi istemi ile muhataplara ihtarname çekilebilir. İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir İhtarname şu şekilde yazılır,
 1.  İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,
 2.  İhtar ve ihbar konusunu,
 3. İstemde bulunanın imzasını,
 4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile) Kapsar (1512 S. K. m. 106).

İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ NASIL OLUR

 • İpoteğin kaldırılmasını talep edilebilir, Örnek olarak “Vadesi gelmiş olan alacağın, ipotek alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunması/ipotek borcunu almaktan imtina etmesi sebebiyle ipotek çözülememekte olup ipotek borcunun tamamını da depo etmeye hazır olduğumuzu belirterek ipoteğin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını ” şeklinde talep ve istemden bulunulur.

8 SORULAR

 1. AKAY PİYADE dedi ki:

  İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 2. PINAR DEMİRKAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. TUĞBA BOSTANCI dedi ki:

  İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. KEMAL EVLER dedi ki:

  İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 5. ERİM TEMÜR dedi ki:

  İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 6. NEJAT YÜCE dedi ki:

  İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 7. OSMAN KARAKAŞ dedi ki:

  İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır Davayı açma şartları nelerdir..

 8. ŞUEDA KAVAK dedi ki:

  Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir. (Hz. Muhammed)

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri