alacak davası | İlk-Ay Hukuk

alacak davası

/Tag:alacak davası
­

Alacak Davası Nasıl Açılır

Alacak Davası Nasıl Açılır
Alacak Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Alacak Davası ile ilgili açılan alacak davalarının konu ve olayın akışı farklılık göstermektedir. Bundan dolayı alacak davası dava dilekçesinin genel başlıklarına aşağıda yer verilmiştir. Bu tarz davaların açılırken dava dilekçesinin hazırlnamsı esnasında avukat desteği alınmasını tavsiye ederiz.

Alacak davası Dava dilekçesinde […]

Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır

Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır
Faturaya Dayalı Alacak Davası aksi hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.  Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır. […]

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası
Alacağın hangi hallerde belirsiz, hangi hallerde belirli ya da belirlenebilir olduğu konusunda net bir sınıflandırma yapılması mümkün olmayıp, her bir davaya konu alacak bakımından somut olayın özelliklerinin nazara alınarak sonuca gidilmesi gerekmektedir. 6100 sayılı Kanun’un 107/2. maddesinde, problemin çözümünde yol gösterici mahiyette ölçütlere yer verilmiştir.

Anılan madde fıkrasında, karşı tarafın verdiği bilgi ya […]