Konu: alacak davası

Alacak Davası Nasıl Açılır

Alacak Davası Nasıl Açılır Alacak Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Alacak Davası ile ilgili açılan alacak davalarının konu ve olayın akışı farklılık göstermektedir. Bundan dolayı alacak davası dava dilekçesinin genel başlıklarına aşağıda yer verilmiştir. Bu tarz davaların açılırken dava dilekçesinin hazırlnamsı esnasında avukat desteği alınmasını tavsiye ederiz. Alacak davası Dava dilekçesinde ana başlıkları sırasıyla; Mahkemenin adı,  Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık…

Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır?

Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır ve Nedir? Alacak davası açılması konusunda en yaygın konulardan biri de faturaya dayalı alacak davası açılmasıdır. Sözleşmeler tarafların ortak iradesi çerçevesinde kurulur ve her iki tarafa da borç yükler. Sözleşme gereğince alacağın tespit edildiği her türlü belge, delil niteliği taşıyacaktır. Günümüzde fatura da önemli yazılı belgelerdendir. Faturaya dayanarak alacak davası açılması mümkündür. Mahkemeden talep edildiği takdirde alacağın alınması mümkün olacaktır. Alacak Davalarında Alacağın Talep Edilebilmesinin Şartları: Alacak davaları sonucunda bir alacağın alınması hedeflenmektedir. Ancak her şeyden önce söz konusu alacağın talep edilebilmesi için de belli başlı şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir: Borçlunun borcun…

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası Alacağın hangi hallerde belirsiz, hangi hallerde belirli ya da belirlenebilir olduğu konusunda net bir sınıflandırma yapılması mümkün olmayıp, her bir davaya konu alacak bakımından somut olayın özelliklerinin nazara alınarak sonuca gidilmesi gerekmektedir. 6100 sayılı Kanun’un 107/2. maddesinde, problemin çözümünde yol gösterici mahiyette ölçütlere yer verilmiştir. Anılan madde fıkrasında, karşı tarafın verdiği bilgi ya da tahkîkat sonucu alacağın miktarı ya da dşayetinin tam ve net olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacının, iddianın genişletilmesi yasağına tâbi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu isteğini artırabileceği hüküm altına alınmış, madde gerekçesinde de “karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunmuş olduğu delillerle veya…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri