Alacak Davası Nasıl Açılır

Alacak Davası Nasıl Açılır

Alacak Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Alacak Davası ile ilgili açılan alacak davalarının konu ve olayın akışı farklılık göstermektedir. Bundan dolayı alacak davası dava dilekçesinin genel başlıklarına aşağıda yer verilmiştir. Bu tarz davaların açılırken dava dilekçesinin hazırlnamsı esnasında avukat desteği alınmasını tavsiye ederiz.

Alacak davası Dava dilekçesinde ana başlıkları sırasıyla; Mahkemenin adı,  Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,  İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu,  Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası, olarak sıralayabiliriz.

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak davası açabilmek için borç ve alacak ilişkisinden kaynaklanan hukuki bir uyuşmazlığın varlığı gerekmektedir. Alacak davasının konusunu ödenmemiş veya eksik ödenmiş ücretler oluşturabileceği gibi alışveriş sebebiyle teslim edilmemiş mallar da alacak davalarının konuları arasındadır.

Alacak davası nasıl açılır hakkında oldukça geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Alacak davaları alacaklı ve borçlu arasında ortaya çıkardığı hukuki ilişkiler bakımından;

 • Sözleşme,
 • Haksız fiil,
 • Sebepsiz zenginleşme,
 • Vekaletsiz iş görme

Gibi işlemlerden kaynaklanmaktadır. Yukarıdaki sebeplerle alacaklıya borçlanan kimse borcunu belirlenen zamanda ödemek zorundadır. Belirlenen zamanda ödenmeyen, eksik ödenen borçlar sebebiyle alacağını tahsil etmek isteyen kimse alacak davası açarak hakkını isteyebilmektedir.

Alacak Davası Açma

Alacak davası borçlu alacaklı ilişkilerinde borcun zamanında ödenmemesi, ödeme gününün geçmesi gibi durumlarda alacağın tahsil edilebilmesi için açılan davalardandır. Alacak davaları da diğer davalarda olduğu gibi mahkemeye dilekçe ile başvurmak suretiyle gerçekleşmektedir. Alacak davası açılırken hazırlanacak dava dilekçesinde borç ve alacak ilişkisinin net olarak delilleriyle birlikte ortaya koyulması gerekmektedir. Alacak davası ispat edilemezse dava istenildiği gibi sonuçlanamayacağından davaya konu olan olayların ve delillerin mahkemede kanaat oluşturacak bir biçimde açıklanması önem arz etmektedir.

Alacak davasında alacağa konu meblağda davanın açılması aşamasında önemlidir. Alacak davasında tahsil edilecek alacağın miktarı bilinmiyor veya tam olarak ne kadar alacağın olduğu kestirilemiyorsa bu durumda belirsiz alacak davasının varlığından söz edilmektedir. Alacağın miktarı üzerinden hesaplanacak nispi harç oranı dava açılması sırasında dava açan kimseden talep edildiğinden alacak davalarının açılması oldukça masraflı davalardandır.

Alacak Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Alacak davalarında alacağın türüne göre dava açılacak mahkeme farklılık arz etmektedir. Alacağın konusu ticari ilişkiye dayanıyorsa ticaret mahkemesi, alacak tüketici ve satıcı arasında ise tüketici mahkemesi alacağın konusunu genel hukuki işlemler oluşturuyorsa asliye hukuk mahkemesi görevli kılınmaktadır. Örneğin alacak işçi ve işveren arasındaki ilişkiden kaynaklanıyorsa işçi alacak davası dilekçe örneği hazırlayarak iş mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Alacak Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Alacak davasının ne zaman sonuçlanacağı konusunda kesin bir yorumda bulunmak için davanın hangi mahkemede açılacağı hakkında detaylı bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. İş mahkemesinde açılan alacak davalarının 540 gün içinde sonuçlandırılması öngörülmekteyken davaların konusu ve niteliğine göre alacak davası farklı sürelerde sonuçlanabilmektedir.

Alacak davasının sonuçları borçlu ve alacaklıda hak ve sorumluluklar ortaya çıkaran davalardandır. Bu sebeple açılan dava ile birlikte borcun tahsil edilmesini sağlamak için bu konuda deneyimli avukatlık bürolarından yardım almanız hem davanın daha hızlı sonuçlanmasına hem de istenilen sonuçların elde edilerek borcun tazmin edilmesine olanak sağlayacaktır. Alacak davaları teknik detaylara hakim olmayı gerektiren davalardandır. Davada yapılacak usul hataları hem borcunuzu tahsil etmenize engel olacağından hem de dava masraflarının tarafınıza bırakılmasına neden olacağından bu konuda profesyonel hizmet veren avukatlık bürolarından danışmanlık ve hukuki yardım almanız istenilen sonuçların elde edilmesine katkı sunacaktır.

Alacak Davası Nasıl Açılır – Yargıtay Kararları

ALACAK DAVASI – DAVACININ FAZLAYA İLİŞKİN TALEBİNİN DAVACININ KREDİ ÖDEMESİ İLE KESİLDİĞİ – İADE EDİLMESİ GEREKEN BEDELİN OLMAMASI – HAKSIZ ŞARTA DAYALI MİKTARA TEKABÜL EDEN KISIM YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN ONANMASI
ÖZET: Davacıdan tahsil edilen zorunlu, makul ve belgesi bulunmayan haksız şarta dayalı toplam…TL’nin iadesi gerekir, davacının fazlaya ilişkin talebi olan …TL’nin ise davacının kredi ödemesi ile kesildiği ve bunun iade edilmesi gereken bir bedel olmadığı anlaşıldığından bu bedel davacıya iade edilemez. Açıklanan nedenlerle haksız şarta dayalı toplam… TL’ ye tekabül eden kısım yönünden davanın kabulüne, davacı tarafın fazlaya ilişkin talebi olan… TL’nin sübuta ermediğinden bu kısım yönünden talebinin reddine karar vermek gerekmiş. Açılan davanın kısmen kabulü ile, …TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

YARGITAY: ALACAK DAVASI

ALACAK DAVASI – HAKİMİN TARAFLARIN TALEP SONUÇLARIYLA BAĞLI OLMASI – DÖVİZ CİNSİNDEN TALEP EDİLEN PARALAR YÖNÜNDEN DAVACININ TALEBİ GÖZETİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Yerel Mahkemece döviz cinsinden talep edilen paralar yönünden davacıların talebi ve Borçlar Kanunu ilgili maddesinin hükümleri gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

17 SORULAR

 1. NURETTİN İNCESULU dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 2. NURBANU KULDUK dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 3. MAİDE ÖZDEMİR dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 4. SEVGİ SOLAKOĞLU dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 5. PINAR KOTAN dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 6. SU KARABAY dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 7. ZELİHA CIBIR dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 8. ÖZGÜR FINDIK dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 9. AHSEN OKUTAN dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 10. KEVSER İLARSLAN dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 11. BİNNUR BAKAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Alacak Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 12. LAL TAKIMSU dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 13. BERFU MEHMET dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 14. ABİDİN SADIK dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 15. ALPEREN ATILGAN dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 16. MEHTAP OFLAZ dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 17. ATEŞ KONAR dedi ki:

  Alacak Davası Nasıl Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri