Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Nedir Nasıl Hazırlanır? Boşanma davalarının sonucunda varsa ailelerin çocuk veya çocuklarının velayetlerinin hangi kişide olacağı da karara bağlanır. Bu karar verilirken, çocuklar dahil tarafların taleplerinden çok çocukların gerek maddi, gerek manevi çıkarlarının en üst düzeyde tutulması ve gelişimlerinin hem kendi açılarından ve hem de toplumsal olarak daha iyi şekilde olacağının düşünüldüğü ve tespit edildiği taraftan yana Hakim tarafından yapılan değerlendirme sonuçları etkilidir.

Bununla birlikte verilen bu karar bir hüküm değildir ve zamanın akışı, yaşamın ilerleyiş sırasında oluşan değişiklikler, velayetin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılabilir ve velayetin değiştirilmesini haklı kılabilir.

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi

Velayet davası karar örnekleri incelendiği zaman velayet değişikliği davalarında farklı unsurlara göre karar verildiği görülmektedir. Boşanma davası sonucunda çocuğun/ çocukların velayetinin, yüksek menfaatin olduğu kişide kalmasına karar verilmektedir. Velayetin değişikliği davası, verilen bu karar sonucunda kişinin çocuklara daha iyi bakacak olan tarafında kendisi olması halinde veya farklı unsurlardan dolayı velayetin alınmasını ifade etmektedir.

Sonradan ortaya çıkan bazı unsurlar nedeniyle velayetin değiştirilmesi için anne veya baba dava açabilmektedir. Velayet hakkının gerektiği şekilde kullanılmaması halinde bu davalar davacı lehine sonuçlanmaktadır. Velayet verilmeyen ebeveyn tarafından bu dava açılabilmektedir.

Velayet Değişikliği Davası Nedir?

Boşanma davalarında, yetişkin olmayan çocukların gelişiminin ve haklarının en iyi şekilde sağlanacağı tarafta velayetlerinin kalması sağlanmaktadır. Ancak, sonradan ortaya çıkabilecek bazı durumlar için velayetin değiştirilme hakkı tanınmıştır. Bu hak yine çocukların menfaatinin korunması için kanunlar tarafından verilmiştir. Velayet değişikliği dilekçesi mahkemeye verilerek söz konusu durumlardan biri oluşması halinde velayet değişikliği talep edilebilmektedir.

Türk Medeni Kanunu 183’üncü maddesinde, sonradan ortaya çıkabilecek velayete ilişkin olumsuz durumlar için düzenlemeler yapılmıştır. Velayet sahibi kişinin bu hakkı; gerektiği gibi kullanmaması, çocukla ilgilenmemesi, çocuğa bir tehdit oluşturması vb. durumlarında velayet sahibi olmayan kişi tarafından değişiklik davası açılabilir.

Velayetin Değiştirilmesine Neden Olan Durumlar Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu ilgili maddesi gereğince velayet hakkının belirli nedenlere bağlanarak değiştirilmesi ön görülmüştür. Velayetin değiştirilmesi için kanunda belirtilen şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Velayetin değiştirilmesi davasında tedbir vb. kararlar uygulanarak dava süresince çocukların korunması da sağlanabilmektedir. Buna göre velayetin el değiştirmesine neden olacak unsurlar;

 • Velayet sahibi kişinin vefatı
 • Velayet sahibinin başka bir yere gitmesi
 • Cezaevine girmesi
 • Alkol, uyuşturucu vb. bağımlıklar nedeniyle tehdit oluşturması
 • Çocukla ilgilenmemesi vb.

Durumlarda velayet değişikliğine gidilebilmektedir. Velayet değişikliği için kanunlarda belirli bir süre oluşturulmamıştır. Çocuğun menfaati gözetilerek her zaman için bu davanın açılması ön görülmektedir. Boşanma davalarında velayete ilişkin tüm kararlar çocukların menfaatine göre verilmektedir. Velayet davaların dikkate alınan bu unsurlara göre çocuğun gelişiminin en iyi şekilde sağlanacağı tarafta velayet kalmaktadır.

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi

Velayetin Değiştirilmesi Davası Hangi Mahkemede Görülür?

Velayetin değiştirilmesi davasının açılabilmesi için kanunda belirtilen görevli ve yetkili mahkemelere başvuru yapılmalıdır. Velayetin değiştirilmesi davası için görevli mahkemeler Aile Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Aile Mahkemelerinin olmadığı bölgelerde kişilerin Asliye Hukuk Mahkemesinde bu davaları açmaları mümkündür. Çocuğun ikamet ettiği yerdeki yetkili ve görevli mahkemelerde dava açılabilmektedir.

Velayetin değiştirilmesi davası açılabilmesi için herhangi bir süre belirlenmemiştir. Çocukların menfaati esas alınarak, kanunda belirtilen şartların oluşması halinde diğer eş tarafından velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir. Velayetin kötüye kullanılması veya hakkın kaybedilmesine neden olacak unsurların oluşması halinde kişiler Aile Mahkemelerine veya Asliye Hukuk Mahkemesinden velayetin değişikliği davası açabilirler.

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Çeşitli nedenlerle daha önce velayeti almamış veya alamamış olan ebeveynin, çocukları üzerindeki haklarını yeniden talep etmesi hakkı bulunur. Ancak bu hakkın bulunması hemen elde edilebileceği anlamına gelmez. İlk velayet verilirken de en önemli kriter olan çocukların her açıdan menfaatlerinin en üst düzeyde tutulması usulü, velayet değişikliği davası sırasında da gözetilecek en önemli unsurdur.

Bu anlamda çocukların var olan koşullarından daha iyi koşulların sağlanabileceğine hakimin ikna edilmesi son derece önemlidir. Yaşamın olağan akışında meydana gelen olaylar ve velayeti altında bulunduğu ebeveynin çocuğun gelişimi üzerinde kötü etkilerde bulunabilecek bir yaşam sürdürmesi gibi olaylar varsa, bu türlü olayların açık bir şekilde dava dilekçesinde yer alması gereklidir. Bununla birlikte bu iddiaların kanıtlanması yükümlülüğü davacıya ait olduğu bilinmelidir ve eğer varsa kanıtlarda dava dilekçesinde nedenlerle birlikte sunulmalıdır.

Pek çok açıdan zor davalar olarak bilinen Velayet Değişikliği Davasının, istenilen sonuca ulaşabilmesi için en önemli adım elbette dava dilekçesidir. Davanın tüm sürecine doğrudan etki eden dilekçenin, usul ve kanunlara uygun bir şekilde hazırlanması, içeriğinin ve taleplerin kanunlarda yer alması gereklidir. Bu sebeple bu dilekçenin bir avukatın yardımıyla hazırlanması ve tüm sürecin bir avukat tarafından yönetilmesi davanın kazanılabilmesi açısından çok önemlidir.

Velayet değiştirilmesi davası hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz..

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Velayeti daha önce almış olan tarafın, çocuğun veya çocukların yaşamları hakkında olumsuzluklar yaşatıyor olması, hastalık, çalışmama, ahlaka uygunsuz yaşam, şiddet uygulama, yeniden evlenme ve benzeri birçok sebebe dayalı olarak kendi yaşamında oluşan olumsuzluklar nedeniyle, çocukların yaşamlarının da olumsuz etkilenmesine sebep olunması, kanunen velayetin daha iyi koşullar sağlayacak olan diğer ebeveyne verilmesini mümkün kılar.

Yanı sıra daha önce yeterli koşulları sağlayamayan, ancak zaman içerisinde yaşam koşullarını değiştirmiş ve yaşam standartlarını yükseltmiş olan ebeveynlerde, çocuklarına dahi iyi koşullar ve standartlar sağlayabilecekleri durumlarda da velayet değişikliği davası açabilirler. Velayet davasının ön koşulu ve en önemli odak noktası, çocukların maddi, manevi ve gelecekleri ile ilgili olarak en iyi koşulların sağlanmasıdır. Hakimin bu açıdan davayı inceleyeceği unutulmamalı ve sürecin tüm yönlerinin de buna göre sürdürülmesi gerektiğinin altı çizilmelidir.

7 SORULAR

 1. VEDAT BERKTAY dedi ki:

  Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 2. YAHYA İŞBİLİR dedi ki:

  Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. NİLAY ÖRNEK dedi ki:

  Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 4. TOLGA SÜZEN dedi ki:

  Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 5. FEHMİ BABAOĞLU dedi ki:

  Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 6. HAKAN YEŞİLDAĞ dedi ki:

  Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 7. GÖKSU ATDAYEVA dedi ki:

  Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri