Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır? Velayetin değiştirilmesi, özellikle evlilik birliğinin sonlandırılmasının ardından meydana gelen hukuki ihtilaflar arasında yer almaktadır. Bu noktada velayetin değiştirilmesi davası ve bununla ilgili detaylı bilgilere geçmeden evvel, velayet kavramının hukuki kapsamı irdelenmelidir. Dolayısıyla velayetin tanımı ve bu tanım üzerinde oluşturulmuş hukuki kuralların bilinmesi, velayet ile ilgili olarak kişilerin akıllarında yer alan soru işaretlerinin ortadan kalkmasına vesile olacaktır.

Bu noktadan hareketle velayet; evlilik birliğinin hukuki zeminde sonlandırılmasının ardından söz konusu olan çocuğun korunması ve toplum nezdinde temsili için öngörülen hukuki haklardan biridir. Bu sebeple çocukların sağlıklı ve doğru bir şekilde gelişimi için, bu noktada ihtiyaç duydukları maddi ve manevi desteklerin sağlanması, hoş görülü bir ortamda yetişmesinin sürdürülmesi önem teşkil etmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Velayet, eşler arasındaki boşanma durumunun kesinleşmesinin ardından gündeme gelen konulardan biridir. Çünkü hukuk sistemimize göre, henüz yetişkinliğe erişmemiş olan çocukların velayeti, söz konusu çocuğun biyolojik olarak anne ve babasına ait olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla anne ve baba evliliklerini sürdürdükleri süre boyunca, çocuklarının velayetini müşterek bir şekilde paylaşmak durumundadırlar.

Velayetin değiştirilmesi, velayet davası akabinde, yetkili aile mahkemesinin hakimi tarafından eşlerden birine bırakılmış olan çocuğun velayetinin, diğer eşe aktarılması talebiyle gündeme getirilen hukuki ihtilaflardan biridir. Nitekim söz konusu işlem için kanun nezdinde belirlenmiş, velayetin değiştirilmesine gerekçe gösterilebilecek birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara yazımızın devamında değineceğiz ancak şu anlık velayetin değiştirilmesi hakkında ön bilgiler sunmaya devam etmemiz daha yerinde olacaktır.

Velayetin değiştirilmesi konusunda hukuk kurallarımıza göre aile mahkemelerinde velayetin değiştirilmesi davası görülmektedir. Evlilik birliğinin sonlandırılmasının akabinde yetkili hakim tarafından verilen velayet kararı kesin hükümler içermediğinden, taraftardan velayeti elinde bulundurmayan eşin söz konusu hakiminin velayet kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu sayede velayetin değiştirilmesi talebiyle yine aile mahkemesine dava başvurusunda bulunulmalıdır. Söz konusu velayetin değiştirilmesi davası için belirlenmiş birtakım öngerekçelerin hukuki zeminde ispatlanarak delilleriyle birlikte ilgili mahkemeye sunulması şart koşulmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgileri ve bilinmesi gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin değiştirilmesi davası; eşlerin aile mahkemesinde görülen boşanma davalarının ardından, evlilik birliğine kesin olarak son verilmesi neticesinde söz konusu çocuğun velayetini elinde bulunduran eşe karşı, çocuğun velayet hakkını elinde bulundurmayan eşin başvurusu neticesinde açmış olduğu aile hukuku davasıdır. Bu tür davalar sadece aile mahkemeleri tarafından görülmektedir. Eğer bu talebin oluşturulacağı bölgede yetkili bir aile mahkemesi bulunmuyorsa, asliye hukuk mahkemeleri de bu davalara bakmakla yükümlüdür.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Kanun Maddesi

Velayetin değiştirilmesi davasında hukuk sistemimizde ilgili kanun hükümleri 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’n 337, 340, 342 ve 346. maddelerinde düzenlenmiş olup vatandaşların bilgisine sunulmaktadır.

Velayetin değiştirilmesine ilişkin kanun maddesi gereğince; velayet davalarında kesin ve tek bir kriterin belirlenmiş olması söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla tek bir kritere göre hareket etmek yerine asıl ele alınması gereken husus, velayet davasına konu olan çocuğun menfaatlerinin korunacağı ve ihtiyaçlarının hem maddi hem de manevi açıdan karşılanacağı bir ortamda yetilmesini sağlamaktır. Bu noktadan hareketle çocuğun ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı bir şekilde tamamlanabileceği ortam oluşmadığı takdirde çocuğun menfaatleri ile diğer konular üzerinde çakışmalar yaşandığı vakti, velayetin değiştirilmesi davası gündeme gelmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Yetkili Mahkeme

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi velayetin değiştirilmesi davası, özel nitelikte bir davadır. Dolayısıyla belirli hukuki alanda yer alan bu davada, özellikle kesin hükümlerin olmaması ve söz konusu çocuğun velayetine ilişkin sonuç kararlarını vermeye yetkili olan hakim olması sebebiyle, yetkili mahkeme tarafından görülmesi gereken davalardır. Velayetin değiştirilmesi davasında yetkili mahkeme, aile mahkemeleridir. Nitekim aile mahkemeleri, evlilik birliğinin sonlandırılmasında da yetki sahibi olan ve söz konusu çocuğun velayeti hakkında hüküm verme yetkisini elinde bulunduran mahkemelerdir.

Yazımızın başında belirttiğimiz üzere bu tür davalarda, kesin ve önceden belirlenmiş kriterler bulunmamaktadır. Dolayısıyla çocuğun velayetine ilişkin karar, tamamen hakiminin görev ve yetki alanı içine girmektedir. Bununla birlikte davaya konu olan tarafların, hakimin vermiş olduğu velayet kararına itiraz hakkı bulunmaktadır.

Öte yandan velayetin değiştirilmesi davasında yetkili mahkeme olan aile mahkemelerinin bulunmadığı bölgelerde, söz konusu davalara asliye hukuk mahkemeleri yetkili olarak bakmaktadır. Bu sebeple aile mahkemesinin bulunmadığı il veya ilçelerde boşanmış tarafların asliye hukuk mahkemesine dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

velayetin-degistirilmesi

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği

Velayetin değiştirilmesi davası da diğer hukuki davalarda olduğu gibi dilekçe ile başvuruda bulunularak işleme konulan davalardır. Dolayısıyla davacı olan eş, velayetin değiştirilmesi dilekçesi ile hukuki esasları göz önünde bulundurularak yasal hakkını kullanıp, söz konusu çocuğun velayetinin mevcut durumdaki eşten alınarak kendisine verilmesi talebinde bulunabilir. Öte yandan velayetin değiştirilmesi dilekçe örneği internet üzerinde kısa bir araştırma yapılarak kolaylıkla görüntülenebilecek belgeler arasında yer almaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince velayetin bir eşten alınıp diğer eşe verilmesi anlamına gelen velayetin değiştirilmesi davasında belirlenmiş olan birtakım sebepler bulunmaktadır. Söz konusu sebepler için dava talebinde bulunan eşin, kanıtlar eşliğinde mahkemeye başvuruda bulunması gerekmektedir. Aksi halde velayetin değiştirilmesi davası talebi reddedilerek hukuki açıdan boşa çıkarılacaktır.

Velayetin değiştirilmesi gerekçeleri ilgili kanunda yer alan hükümler ile düzenlenmiştir. Özetlemek gerekirse velayetin değiştirilmesine sebep olan haller şu şekilde sıralanabilir:

 • Çocukla ilişki kurulmasının engellenmesi durumunda,
 • Çocuğun fiilen velayet hakkı olmayan anne veya babada bırakılması, ya da çok nadiren de olsa 3. bir şahsa velayet hakkının verilmesi durumunda,
 • Çocuğun menfaatinin söz konusu olduğu diğer haller ( bunlar arasında söz konusu çocuğun velayet hakkını elinde bulunduran eşin, çocuğun yükümlülüklerini uygun bir şekilde yerine getirememesi, sorumluluklarını ve görevlerini savsaklaması, çocuğa kanunen belirlendiği şekilde yeteri kadar ilgi göstermemesi ispatlandığı durumlarda velayet değiştirilmektedir.)

Velayetin Değiştirilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Velayetin değiştirilmesi davası süresi; davanın konusuna, davada öne sürülen delillere, delillerin ispatlanma sürelerine, davaya konu olan tanıkların ifadelerine başvurulup tanıkların dinlenmesine, bilirkişi raporlarının sonuçlanmasına göre birçok farklı faktörden etkilenerek değişiklik göstermektedir.  Dolayısıyla velayetin değiştirilmesi davası süresi hakkında kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamaktadır.

Bununla birlikte söz konusu velayetin değiştirilmesi davasına başvurulan ilin durumu, yetkili aile mahkemesinin yoğunluğu ve benzeri durumlar da davanın sürecine doğrudan etki eden faktörler arasında yer almaktadır. Dava sürecini hızlandıran etkenlerin başında da hukuki destek almak gelmektedir. Avukat desteği ile dava dosyaları ve deliller hukuki usullere göre yetkili mahkemeye sunulacağından sürecin hızlanmasını sağlamaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Anlaşmalı

Velayetin değiştirilmesi anlaşmalı olarak da gerçekleşebilmektedir. Bunun için iki tarafın da uygun şartları aile mahkemesine sunarak, imzaladıkları sözleşmeyi kanıtlarıyla birlikte yetkili hakimin kararına bırakmaları gerekmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Kayyım Atanması

Boşanma kararının ardından verilen velayet kararının akabinde, söz konusu çocuğun menfaatleri ile yasal temsilcisini yararları çatıştığı durumlarda, çocuğun dava ve taraf ehliyetine sahip olmaması göz önünde bulundurularak, kendi çıkarlarını savunması ve davada aktif olarak yer alabilmesini sağlamak amacıyla kendisine kayyım atanmaktadır. Kayyımın görevi davada çocuğun menfaatlerini savunmaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Basit Yargılama

Basit yargılama usulünün en önemli özelliği, basit ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin yanında yazılı usule göre çok daha kolay bir yöntem olmasıdır. Bu davada uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hakim davanın tarafları olan eşleri, sulhe ve arabuluculuğa teşvik ederek anlaşma yoluna gidilmesini sağlamaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Çocuğun Beyanı

Velayetin değiştirilmesi davalarında çocuğun üstün yararı önem teşkil etmektedir. Bu sebeple çocuğun idrak yaşında olması durumunda çocuğun beyanı velayet davalarında esas alınabilmektedir. Nitekim bu alandaki hükümler Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 3. ve 6. maddelerinde yer alan hükümler ile düzenlenmiştir. Bu noktada idrak yaşına gelmiş olan çocuğun beyanına mahkeme sırasında başvurulabilmektedir. Bu yaş ülkemizde hukuki olarak 8. yaş ve sonrası için geçerli kılınmıştır.

Velayetin Değiştirilmesi Davasına Cevap

Velayetin değiştirilmesi davasına cevap dilekçesi, aile mahkemesi tarafından talep edilen ve davalı kişi tarafından yetkili mahkemeye sunulması gereken belgedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Geçici Velayet

Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince velayetin değiştirilmesini gerektiren sebepler açık bir şekilde düzenlenmiş olup, bu gerekçelerin herhangi bir velayetin değiştirilmesi davasında mevcut olması halinde, yetkili aile mahkemesinin hakimi tarafından söz konusu çocuk hakkında geçici velayet kararında bulunulabilmektedir. Bu noktada geçici velayet kararı neticesinde hak sahibi konumunda olan kişi, davacı eşin yanında 3. bir şahıs da olabilmektedir.

Velayet Hakkının Değiştirilmesi

Yazımızın başında bahsettiğimiz üzere çocuğun velayet hakkını elinde bulunduran eşin, haysiyetsiz yaşam sürmesi, sorumluluklarını yerine getirmemesi veya vefatının olması durumlarında velayet hakkının değiştirilmesi söz konusu olmaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Harç

Velayetin değiştirilmesi davasında harç hesaplama, dava dosyasının kapsamına ve davaya konu olacak tanıkların ifadelerine, bilirkişi raporlarına gibi birçok farklı faktörün bir araya gelmesi neticesinde mümkün olmaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi İstinaf Dilekçesi

Velayetin değiştirilmesi davalarında aile mahkemesine sunulması gereken belgeler arasında velayetin değiştirilmesi istinaf dilekçesi de yer almaktadır. Bu dilekçenin örneğini internet üzerinde kısa bir araştırma yaparak temin edebilirsiniz.

Velayetin Değiştirilmesi İhtiyati Tedbir

Velayetin değiştirilmesi davalarında ihtiyati tedbir talebi, yetkili hakim tarafından verilen velayet kararının çocuğun menfaatine yönelik faydaların göz ardı edilmesi durumunda yani, velayet hakkını elinde bulunduran eşin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ivedi bir şekilde uygulamaya konan hukuki işlemdir.

Velayetin Değiştirilmesi Kesinleşmeden İcra

Velayetin değiştirilmesi kararı kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlar arasında yer almaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Kararının İnfazı

Velayetin değiştirilmesi davası genellikle boşanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından açılması sebebiyle, velayetin değiştirilmesi kararı kesinleşmeden infazın gerçekleşmesi söz konusu olmamaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Karşı Dava

Velayetin değiştirilmesi davasında yetkili hakiminin velayet hakkında bir karara hükmetmesinin ardından davalı tarafından karşı dava açılabilmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Nafaka

Velayetin değiştirilmesi davalarında, iştirak nafakası da hukuki ihtilafların yaşanmasına neden olmaktadır. Velayeti elinde bulundurmayan eşin söz konusu iştirak nafakasına katılması ve çocuğun giderlerine ortak olması zorunludur.

Velayetin Değiştirilmesi Pedagog

Velayetin değiştirilmesi davalarında ilgili hükümler gereğince, yetkili mahkemeye delillerin sunulması şart koşulmuştur. Velayetin değiştirilmesini gerektirecek sebeplerin yanında pedagog görüşlerinin de davanın seyrine olan katkısı bilinmektedir. Dolayısıyla bu tür durumlarda velayetin değiştirilmesinde pedagog görüşü de etkili olabilmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Velayetin Değiştirilmesi İle İlgili Yargıtay Kararları

Velayetin değiştirilmesi davalarında Yargıtay kararları, birçok davanın seyrini değiştirecek etkiye sahip olmaktadır. Nitekim bu kararlar neticesinde kişiler kendi davalarında da gerektiği şekilde itiraz başvurularında bulunabilmekteler. Söz konusu Yargıtay kararları hakkında detaylı bilgilere internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ – ÇOCUĞUN MENFAATİNİN GEREKTİRDİĞİ TAKDİRDE VELAYETİN DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ – VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ÇOCUĞUN MENFAATİNE OLACAĞINA İLİŞKİN DELİLİN OLMAMASI – TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Velayeti üstlenen anne veya babanın tekrar evlenmiş olması; tek başına velayetin değiştirilmesi için yeterli değildir. Çocuğun menfaati gerektirdiği takdirde, velayet değiştirilebilir. Velayetin değiştirilmesinin çocuğun menfaatine olacağına ilişkin bir delil de mevcut değildir. O halde; velayetin değiştirilmesi talebinin reddine karar verilmesi gerekirken; kabulü isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

Velayeti üstlenen anne veya babanın tekrar evlenmiş olması; tek başına velayetin değiştirilmesi için yeterli değildir. Çocuğun menfaati (üstün yararı) gerektirdiği takdirde, velayet değiştirilebilir (TMK. md. 349). Velayetin değiştirilmesinin çocuğun menfaatine olacağına ilişkin bir delil de mevcut değildir. O halde; velayetin değiştirilmesi talebinin reddine karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde kabulü isabetsiz olmuş, Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır bozmayı gerektirmiştir.

BOŞANMA DAVASI – ORTAK ÇOCUĞUN VELAYETİNİN BOŞANMA KARARI İLE ANNEYE VERİLMİŞ OLMASI – ANNENİN ÇOCUĞA FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADIĞI – ÇOCUĞUN FİİLEN SÜREKLİ BABASIYLA BİRLİKTE YAŞADIĞI – ÇOCUĞUN VELAYETİNİN BABAYA VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Tarafların ortak çocuğunun velayetinin boşanma kararı ile davalı-davacı anneye verilmiş olmasına karşılık; çocuğun sürekli babasıyla birlikte yaşadığı, velayetinin babasına verilmesini talep ettiği ve annenin bu çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmıştır. İdrak çağında olan bu çocuğun açıkladığı görüşüne değer verilmemesini gerektirebilecek ve çocuğun üstün yararı olabilecek nitelikte bir durum mevcut değildir. Çocuğun velayetinin davacı-davalı babaya verilmesi gerekir.

6 SORULAR

 1. MAZLUM AYDINER dedi ki:

  Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 2. HANDE KANDEMİR dedi ki:

  Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 3. DİCLE BÜYÜKKALAY dedi ki:

  Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 4. HACER HAMOOD dedi ki:

  Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 5. ÖZLEN BOLAT dedi ki:

  Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 6. FATMA ŞAHİNGÖZ dedi ki:

  Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri