Konu: yargıtay kararları

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hükümlere göre; bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu isnat etmek yahut sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak genel hatlarıyla hakaret suçu kapsamına alınmaktadır. TCK hükümlerinin dışında çok sayıda hakaret suçu Yargıtay kararı ile içtihatlarda yer almıştır. Bununla birlikte hangi söz ya da eylemlerin hakaret suçuna dahil edilip edilmediğine ilişkin kararlar da dikkat çekmektedir. Bu sebeple hakaret suçu bakımından yargılama yapılırken suçu oluşturan söz ya da eylemin hakaret niteliği olup olmadığına dikkat edilmelidir. Hakaret…

İş Hukuku Yargıtay

İş Hukuku Yargıtay. İş Kanunu ile Türkiye’de çalışan işçilerin hakları korunur ve işçilerin haksız yere işten çıkarılma gibi durumlarında da İşçi Mahkemeleri sayesinde işçilerin açtıkları işçi davaları İş Kanunu’nun maddelerine göre uygulanarak işçi lehine sonuçlar elde edilir. Özellikle işçilerin zorunlu sebeplerden dolayı işlerinden belli bir süre izin almaları konusunda iş hukukunda açıklamalar yapılır. İş hukukuna göre, işçilerin mağdur olmaması ve haklarını koruyabilmeleri için İşçi Mahkemeleri, genellikle işçilerin lehine kararlar verir. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı almak için başvuruda bulunan işçilerin ilk önce kıdem tazminatının ödenmesinde gerekli şartları yerine getirmesi gerekir. Yerine getirilmesi gereken şartlardan en önemlisi iş sözleşmesini, işçilerin hangi amaçla feshetmesidir….

Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır

Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır? Muvazaa, herhangi bir gerçeklik barındırmayan 3. kişilerin aldanması amacıyla oluşturulmuş anlaşmadır. Bunun gibi durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesi’ne muris davası için de başvurulabilinir. Bu davada aşağıda yer alan unsurlar araştırılır: Görünüşteki işlem (sözleşme) Muvazaa anlaşması Üçüncü kişileri (mirasçıları) aldatma amacı Gizli sözleşme Muris Muvazaası Davasının Açılması Mirastan mal kaçırma davasını yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya evlatlıklar açabilir. Bunun aksine mirası reddeden, miras hakkından feragat eden ve mirastan çıkarılan kişilerin bu davayı açma hakları yoktur. Muris Muvazaası Davasında Nelere Dikkat Edilmelidir? Davada dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıda yer alır. Bu unsular şunlardır: Muris muvazaası nispi muvazaa çeşididir. Muvazaalı sözleşmenin düzenlendiği…

İş Hukuku Yargıtay Kararları

İş Hukuku Yargıtay Kararları İş Hukuku davaları, gün geçtikçe önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. İş Hukuku davalarının önem kazanmasındaki en büyük etki, Kanunların her geçen gün daha kapsayıcı bir şekilde hak teslim etme gayretidir. Zayıf olanın korunması hususu her gün kanunlarda daha fazla yer edinmektedir. İşçi ile işveren arasında da böyle bir ilişki vardır. İşçi ile işveren arasında ücrete dayalı bir hizmet akdi kurulur. Bu ilişkiye İş Sözleşmesi denir. İş sözleşmelerinin hemen hemen hepsi İş Hukuku dayanaklıdır. Ancak hizmet sözleşmelerinde Borçlar Kanununun da etkisi büyüktür. İş Hukukunun Kapsamı: İş Hukuku her ne kadar Özel Hukukun alanı içerisinde yer alsa da, birçok…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri