Konu: boşanma davası

Boşanma Davası Ve Kararları

boşanma davasında verilen örnek kararlar

Boşanma Davası Ve Kararları Boşanma, toplumdan topluma hatta kişiden kişiye değişen bir kavram olmakla birlikte hemen herkesin üzerine bir fikir beyan ettiği bir kurumdur. Geçerli olarak kurulan evliliğin, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak mahkeme kararı ile sona ermesine boşanma denir. Bir şekilde, usulüne uygun kurulmuş olan bir dünyanın yıkılmasının adına boşanma diyebilir miyiz? Ya da bunun daha güzel ve daha sağlıklı bir hayata erişmek için bir kapı olarak görebilir miyiz? Boşanmayı gerektiren hallerin varlığı ve dayandığı gerekçeler bir hayli fazladır. Burada bilmemiz gerek şey şu ki; bugün, birçok toplumda evlilikten daha çok boşanma kurumu konuşulmaktadır. Başta bu kurumun toplumdan topluma değiştiğini…

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Modern çağda eşler, kurmuş oldukları evlilik birliğinde zaman içerisinde sorunlar yaşaması ve buna bağlı olarak evlilik birliğini sürdürebilme hususunda artık dirayetli şekilde hareket edemez hale gelmesi durumunda Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası açabilme şansına sahip olabiliyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davaları açılması, birlikte yaşam devam ettirmeleri kendileri açısından beklenebilecek bir durumda olan temelinden sarsılmış olan evliliklerde, her bir eş tarafından boşanma davasının açılabilmesi mümkün olabilmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanma davalarının açılabilmesi açısından Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan belirli şartlar bulunmaktadır. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni…

Boşanma Davası Ankara

Boşanma Davası Ankara Boşanma,evlilik birliğini sona erdiren nedenlerden biri olup uygulamada en çok karşılaşılan sona erme nedenidir. Boşanma,eşlerin hayatta olduğu bir dönemde,kanunda yazılı olan sebeplere dayanarak eşlerden birinin açacağı boşanma davası sonucunda hakim kararıyla evlilik birliğinin sona erdirilmesidir.Evlilik birliğinin boşanmayla sona erebilmesi hakimin kararına bağlı olup,hakim kararı dışında evlilik birliğinin boşanmayla sona ermesi mümkün değildir. Boşanma davasının kanunda yazılı sebeplere dayanması gerekir. Boşanma nedenleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve 166.Maddeleri arasında düzenlenmiştir.Buna göre boşanma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Özel Boşanma Sebepleri: Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Hayata kast,pek kötü veya onur kırıcı davranış Nedeniyle Boşanma (TMK m.162) Suç işleme ve…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri